خرید فلزیاب حرفه ای تصویری یا خرید فلزیاب تصویری حرفه ای را باید با مشخصات فلزیاب حرفه ای خرید نمود فلزیاب تصویری در بازار فلزیاب طلایاب گنج یاب  زیاد وجود دارد که بعنوان فلزیاب تصویری حرفه ای ارائه میگردد ولی همه این نوع فلزیاب تصویری که بعنوان فلزیاب تصویری حرفه ای به فروش میرسد فلزیاب تصویری غیرحرفه ای میباشد

خرید فلزیاب حرفه ای تصویری اگر از نوع فلزیاب تصویری حرفه ای  باشد باید لکه رنگ متفاوت را بر روی صفحه نمایشگراشکار نماید و از نوع فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی باشد که زیر مجموعه دستگاه رادار زمینی تصویری میباشد و مدار ان فلزیاب حرفه ای بنابر اصول رادار طراحی گردیده باشد و اپراتور طلایاب حرفه ای یا کاربرگنج یاب حرفه ای بتواند با فیلتر برنامه نرم افزار فلزیاب تصویری لکه رنگ متعلق به هدف اصلی را تشخیص دهد

خرید فلزیاب حرفه ای نمی تواند از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مگنت یا یون یاب یا تسلا باشد زیرا این نوع فلزیاب ها یا دستگاهها که بعنوان فلزیاب ارائه میگردد دارای تنظیمات تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE نمی باشد و در نوع فلزیاب تصویری که از دست فلزیاب پالسی و ..... است بخاطر انکه نمی توانند تغییر وضعیت هدف یا طلا را از اثر صحنه کار تشخیص دهند قدرت جداسازی علائم را در حالت بحرانی نداشته تا بتواند بر روی صفحه نمایشگر مشخص نماید و دچار خطا در نقطه زنی میگردد

در زمان خرید فلزیاب تصویری حرفه ای فروشندگان فلزیاب قیمت دستگاه فلزیاب تصویری را بالاتر به فروش رسانده و به خریدار فلزیاب طلایاب گنج یاب میگویند این  قیمت دستگاه گنج یاب تصویری یا قیمت دستگاه طلایاب حرفه ای است که از دستگاه فلزیاب تصویری گرانتر است که این واقعیت ندارد

فلزیاب قیمت مشخص داشته و فلزیاب بعنوان گنج یاب بصورت قیمت انواع گنج یاب به خریدار فلزیاب اعلام مینمایند

خرید فلزیاب تصویری حرفه ای فقط باید از نوع فلزیاب تصویری حرفه ای باشد که دارای این نوع فلزیاب تصویری حرفه ای باید دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد تا اپراتور فلزیاب حرفه ای یا کاربر فلزیاب حرفه ای بتواند با تغییر در تنظیمات بین هدف واقعی یا طلا را از دیگر منابع و ذرات تشخیص دهد حذف ذرات توسط این نوع فلزیاب حرفه ای یا گنج یاب حرفه ای یا طلایاب حرفه ای در حد بالای میباشد

 


                                                            

 

شنبه, 14 اسفند 1395 12:56

خرید فلزیاب حرفه ای

خرید فلزیاب در شرایط بازار فلزیاب طلایاب گنج یاب نیازمند تصمیم گیری بین خرید فلزیاب حرفه ای با فلزیاب غیرحرفه ای میباشد خرید فلزیاب حرفه ای با تشخیص اینکه فلزیاب حرفه ای باشد به نوع تنظیمات ان فلزیاب بستگی دارد

فلزیاب حرفه ای باید دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

خرید فلزیاب حرفه ای ان فلزیابی است که با داشتن این تنظیمات در همه نقاط دشت و کوهستان و محدوده دارای رطوبت و اب عمل مینماید

 خرید فلزیاب حرفه ای یا خرید گنج یاب حرفه ای یا خرید طلایاب حرفه ای با دارا بودن این نوع تنظیمات به انجام رسد فلزیاب حرفه ای میباشد که میتواند بین ذرات و دیگر فلزات و طلا را تشخیص داده و تفکیک نماید

خرید فلزیاب حرفه ای که میخواهید انجام دهید قیمت دستگاه گنج یاب حرفه ای با عنوان طلایاب حرفه ای اندروید به خریدار اعلام مینمایند که در اصل ان دستگاه فلزیاب میباشد که کیت فلزیاب ان از نوع فلزیاب پالسی و ..... میباشد و تنظیمات ذکرگردیده را ندارد کیت فلزیاب تصویری را که انواع کیت فلزیاب تصویری حرفه ای نمی باشد را با قیمت طلایاب حرفه ای یا طلایاب اندروید ارائه مینماید که کلاً هیچکدام این دستگاه فلزیاب که تنظیمات ذکرکردیده را ندارد فلزیاب حرفه ای نمی باشد و خرید فلزیاب حرفه ای را انجام نداده اید  

 

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

نحوه کار ردیاب

نحوه عملکرد ردیاب و نحوه کارردیاب برای کاوش طلا یا پیدا نمودن گنج و دفینه و طلا یا کاوش فلزات درهرنوع ردیاب طلایاب یا ردیاب گنج یاب یا ردیاب فلزیاب یا ردیاب انتنی یا ردیاب دفینه یاب  به نوع طراحی ان مدار بستگی دارد

ردیاب که دارای مدار الکترونیکی بنابر رادار باشد و تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را داشته باشد میتواند در شعاع زنی و نقطه زنی توان خوبی را در هر موقعیت زمین و صحنه کار برای هر نوع هدف یا فلز مانند طلا را از خود نشان دهد

کارکردن با ردیاب یا نحوه عملکرد ردیاب و نحوه کارردیاب در روش مختصات یابی شکل پدید امده از خطوط و زوایا و اضلاع میتواند شرایط وضعیت هدف را از دیگر منابع مشخص نماید به شرط انکه اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب بتواند تنظیمات متعلق به هدف مورد نظررا در سیستم فلزیاب انتنی یا ردیاب درست تنظیم نماید

ردیاب اصل یا ردیاب واقعی یا فلزیاب انتنی که واقعاً درست عمل مینماید باید دارای تنظیمات تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد دیگر سیستمها فلزیاب که فلزیاب پالسی انتنی میباشد به جای این نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که این تنظیمات رادارد ارائه ننمایند

 

 

 

پنج شنبه, 28 بهمن 1395 06:46

استفاده فلزیاب

فلزیاب و معدن یاب و رادار زمینی دستی سیستمهای فلزیاب چند منظور میباشد و در زمینه های گوناگون کارائی دارد.

فلزیاب و معدن یاب و رادار زمینی دستی در زمینه های اب و برق و تلفن و کاز ومخابرات و کشف معان و سدسازی وجاده سازی و پل سازی و پتروشیمی و نفت و ژئوفیزیک و زمین شناسی و تحقیقات و پژوهش زیست شناسی وپزشکی و دامپزشکی و نظامی ومین یابی و ........ کاربرد فراوان دارد.