سه شنبه, 03 اسفند 1395 08:50

کار فلزیاب واقعی

کار فلزیاب واقعی در اینجا از دید فلزیاب واقعی تفکیک دار مورد بررسی قرار داده میشود زیرا کار فلزیاب واقعی در عملیات برای تفکیک اصل موضوع مورد نظر خریداران فلزیاب در زمینه های مورد استفاده فلزیاب میباشد و بیشتر انها که فلزیاب را تهیه مینمایند تمایل دارند ان نوع فلزیاب را خریداری نمایند که دارای تفکیک مجزا فلزات باشد با انکه بیشتر خریداران نمی دانند تفکیک در فلزیاب یا کار فلزیاب واقعی تفکیک دار چه میباشد

در این اثنا عده ای فروشنده فلزیاب اقدام به ارائه فلزیاب های مینمایند که دارای توان تفکیک با عدد VDI نمی باشد و این نوع فلزیاب های بدون تفکیک یا فلزیاب اماتوری یا فلزیاب معمولی را  بعنوان فلزیاب تفکیکی به خریدار معرفی مینمایند با انکه بیشتر فلزیاب های که فروشند گان فلزیاب در ایران ارائه یا معرفی مینمایند از نوع فلزیاب تفکیکی نمی باشد و از انجا که خریداران اشنایی کامل با فلزیاب تفکیکی حرفه ای ندارند نمی توانند تفاوت فلزیاب تفکیک دار با فلزیاب اماتوری یا فلزیاب معمولی که فقط تفاوت فلز اهنی و فلزغیراهنی یا فقط تغییر میدان مغناطیس در صحنه کار تشخیص می دهند را بدست اورند

کار فلزیاب واقعی که توان تفکیک دارد از دسته فلزیاب های میباشد که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد و با عدد VDI میتواند اهداف یا فلزات را از یکدیگر جدا نموده و تفکیک نماید

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

مقایسه فلزیاب

مقایسه فلزیاب یا مقایسه گنج یاب یا مقایسه طلایاب یا مقایسه دفینه یاب فقط با همان نوع فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب عملی اصولی و علمی و صحیح است زیرا فلزیاب ها دارای نوع گوناگون و طبقات متفاوت میباشد که طراحی مدار هر نوع فلزیاب از طبقه متفاوت بایکدیگر یکسان نیستند و فقط یک فلزیاب را با فلزیاب هم طبقه خود از نظر نوع طراحی مدار ان فلزیاب میتوان مقایسه نمود مقایسه فلزیاب پالسی با فلزیاب پالسی قابل انجام است و نمی توان فلزیاب پالسی را با یک فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO یا فلزیاب TR و ... مقایسه نمود

فلزیاب ولتاژ القائی را نمی توان با فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی مقایسه نمود مقایسه فلزیاب ولتاژالقائی با فلزیاب جذبی یا فلزیاب فرکانس القائی از نظر علمی عملکرد صحیح نمی باشد

میتوان محاسن و معایب فلزیاب ها با طراحی مدار متفاوت را بیان نموده ولی نمی توان مقایسه نمود زیرا فلزیاب تفکیک دار یا فلزیاب تفکیکی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد با فلزیاب پالسی یا فلزیاب BFO یا فلزیاب VLF یا فلزیاب TR که فقط میتوانند تفاوت بین فلزات اهنی از غیر اهنی را از یکدیگر تشخیص دهد عملی صحیح و علمی نمی باشد

بیان توان انواع فلزیاب برای تفکیک و تشخیص اهداف در عمق زیاد یک عمل ارزیابی فنی میباشد و فقط فنون و توان فلزیاب و قدرت فلزیاب را مشخص مینماید

حتی فلزیاب تصویری یا انتنی یا فلزیاب صدا زمینه را که قدرت تفکیک با عدد VDI میباشد نمی توان با دیگر فلزیاب ها تصویری با طراحی نوع مدار از طبقه دیگر فلزیاب یا فلزیاب انتنی که همراه فلزیاب پالسی در یک مدار میباشد مقایسه نمود و اگر شخصی بین فلزیاب ها با طراحی مدار متفاوت از طبقه مجزا در نوع فلزیاب مقایسه نماید عمل علمی در زمینه فلزیاب طلایاب گنج یاب را به انجام نرسانده است

 

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

طلایاب گنج یاب

طلایاب گنج یاب یک سیستم فلزیاب یا دستگاه فلزیاب است که بتواند طلا را تفکیک نماید تفکیک طلا در هر نوع فلزیاب بصورت دقیق و مجزا قابل انجام نمی باشد طلایاب گنج یاب یا دفینه یاب را بصورت عام و عمومی در بازار فلزیاب مطرح مینمایند با انکه نام اصلی و علمی و صنعتی طلایاب گنج یاب همان فلزیاب است

طلایاب گنج یاب که بتواند گنج یا دفینه یا اثار باستانی یا طلا قدیمی را پیدا یا کاوش نماید باید فلزیابی باشد که بتواند اهداف را از یکدیگر تفکیک نماید و با این توان تفکیک درفلزیاب اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب باید بتواند بین هدف واقعی با دیگر منابع و ذرات را تشخیص داده

طلایاب گنج یاب که بتواند در هر شرایطی واکنش درست از خود نشان دهد بسیارموضوع مهمی برای موفقیت است واکنش یا پاسخ درست فلزیاب به این معنا است که ذرات و دیگر اهداف یا منابع مزاحم باعث انحراف و خطا در سیستم فلزیاب طلایاب گنج یاب ایجاد ننماید

موضوع انحراف در تفکیک و تشخیص فلزیاب طلایاب گنج یاب میتواند عوامل متفاوت داشته باشد در ابتدا نوع مدار فلزیاب یا مدار طلایاب گنج یاب که وضعیت توان فلزیاب را تعیین مینماید مطرح میباشد

فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب TR یا فلزیاب BFO یا فلزیاب مگنت یا فلزیاب سنسور داراز نوع سنسور مغناطیسی نیز طلایاب گنج یاب نمی باشد یا هیچکدام این نوع فلزیاب ها در اصل قدرت تفکیک اهداف را بنابر خواص مغناطیس فلزات نداشته بخصوص توان تفکیک خواص مغناطیسی فلزی مانند طلا را از دیگر منابع و فلزات و ذرات ندارد به ویژه توان تفکیک اهداف مانند طلا در عمق زیاد را ندارد ودر مجموع  این نوع فلزیاب ها طلایاب گنج یاب نمی باشد

طلایاب گنج یاب حتی به فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب سنسوردارمادون قرمز یا التراسونیک که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد با تمام توان قدرت تشخیص و تفکیک نمی توان طلایاب گنج یاب به خریدار فلزیاب معرفی نمود با انکه یک اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب حرفه ای با این نوع سیستم فلزیاب طلایاب گنج یاب بهتر میتواند هدف واقعی را تفکیک نموده و تشخیص دهد و در عمق زیاد نیز اهداف را تفکیک مینماید

 

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 09:08

پیدا کردن گنج با فلزیاب

پیدا کردن گنج با فلزیاب یا پیدا نمودن گنج با فلزیاب یا گنج بافلزیاب یا یک هدف طلا را زمانی میتواند جستجو نمائید که مطمئن باشید سیستم فلزیاب که در اختیار دارید میتواند اهداف را در سطح و عمق تفکیک نماید

زیرا اکثر اشخاصی که به دنبال گنج  میروند موفق به پیدا نمودن گنج یا دفینه یا عتیقه نمی شوند و دلایل ان متفاوت است مهمترین دلیل ان نداشتن اطلاعات و مهارت کامل با فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب است  و مورد دیگراسنائی نداشتن با عملیات باستانشناسی بعد از مشخص نمودن محدوده طلا یا گنج میباشد و موضوع دیگر ان است که ان سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X نمی باشد

مهمترین اصل ان است که دراوردن گنج و طلا و عتیقه و دفینه کار هر کسی نمی باشد با انکه در ان نقطه که فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب مشخص نموده است گنج یا دفینه یا عتیقه یا طلا وجود دارد

ویکی از مواردی که در رابطه با عملیات حرفه ای باید یک اپراتور یا کاربر برای کار با فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب در نظر بگیرد شرایط و وضعیت هدف و منابع و مواد معدنی صحنه کار است که این مورد به عمق هدف نیز مرتبط میگردد

عمق هدف هر میزان باشد یا ان عمقی که هدف مانند طلا در ان قرار گرفته است با توان تشخیص سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب ارتباط مستقیم دارد توان تفکیک عمق طلایاب ان زمان مشخص میگردد که بتواند یک هدف نمونه از نوع طلا را در سطح و عمق به یک شکل اشکار نماید

عمق هدف برای تشخیص مرکز هدف در تفکیک و تشخیص فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب اثرگذار است وپس برای مشخص نمودن مرکزهدف هرچه عمق هدف شما بیشتر باشد زاویه برگشت امواج و انرژی و جریان و انرژی از سمت دید سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  به نسبت دیوراه و مرکز هدف بازتراست یا فاصله زاویه دید فلزیاب نسبت به مرکزهدف افزایش میابد و ان محدوده که فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب به هدف واکنش نشان میدهد تا مرکز هدف ازچهار طرف یا اضلاع فاصله دارد

زمانیکه ابعاد هدف بزرگ باشد میتوان گفت دیواره و محدوده ای بزرگتری در اطراف هدف خواهید داشت .

 باید با توجه به این شرایط برای کاوش در عمق بیشتر دقت عمل و سرعت بهتری را در سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب تنظیم نمائید .

زاویه پدید امده از یک هدف با ابعاد کوچک در عمق زیاد مانند یک هدف دارای شرایط نامنظم در زاویه از نظر دید سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب میباشد و زاویه بدست امده دارای شرایط یک هدف با وضعیت علائم پراکنده میباشد.

توان دید سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب در شرایط مرطوب دچار کاهش تشخیص مرکزهدف میگردد و دلیل این کاهش پراکنده شدن علائم اهداف و منابع صحنه کار میباشد.

 

 

چهارشنبه, 11 اسفند 1395 05:58

فلزیاب تفکیک دارطلا

فلزیاب تفکیک دار که دارای توان تفکیک و تشخیص و ابعاد یا اندازه هدف را دارد بنابرجدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE  با وجود تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC میتوان اهداف یا فلزات را تفکیک نموده با وجود  این تنظیمات میتوان به سیستم فلزیاب دستور داده تا طلا و نقره و مس و روی یا اهن را از یکدیگر جدا نموده و تفکیک نماید  و تنظیمات ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X  میتواند ابعاد هدف را تعیین نموده که با وجود این دو نوع  تنظیم میتوان بین هدف واقعی با دیگر منابع و ذرات را تشخیص داده و تفکیک نموده   و این نوع فلزیاب با این نوع تنظیمات میتواند طلا و نقره و مس و روی و اهن و ... اهداف و فلزات را در زیر زمین پیدا نموده و تفکیک نماید و همین نوع فلزیاب با این نوع تنظیمات میتواند طلا GOLD را در سطح و عمق تفکیک نموده و تشخیص دهد

 

 

سه شنبه, 10 اسفند 1395 07:13

طلایاب واقعی

فلزیاب که طلایاب واقعی باشد باید دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص VDI DISC یا EDIT بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE و تعیین هدف یا فلزات با عدد VDI  باشد و با تعیین هدف یا فلزات مورد نظر در این تنظیمات با عدد VDI میتوان براحتی بین هدف واقعی طلا با دیگر منابع و ذرات را تشخیص داد که دارا بودن تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X توان تشخیص هدف واقعی از دیگر منابع و ذرات را افزایش میدهد

دیگر فلزیاب ها که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص VDI DISC یا EDIT بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X نمی باشد مانند فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO و ......در کشف فلز طلا GOLD دارای توان پائین تری میباشد و برای همین است که در زمان ازمایش یا تست فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO و ... که از نوع ولتاژ القائی میباشد از فلزات مانند مس یا روی یا استیل در عمق بهره میبرند و کوئل یا لوپ یا سرجستجوگر را ثابت نگهداشته و هدف یا فلز را از جلو سیستم سرجستجوگر فلزیاب عبور میدهند .

 

 

 

دوشنبه, 09 اسفند 1395 17:21

طلایاب

 طلایاب را میتوان به فلزیاب با تفکیک عدد VDI اطلاق نمود و  دیگر فلزیاب ها نمی توانند طلایاب باشند زیرا از قانون جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بهره نمی برند یا طلایاب به ان دسته فلزیاب اطلاق میگردد که بنابر اعداد VDI در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بتواند اهداف و فلزات را از یکدیگر جدا نماید

فلزیاب را میتوان طلایاب گفت که قدرت تفکیک همه اهداف را بنابر عدد VDI دارا باشد و طلایاب باید فلزیابی باشد که بتواند اهدافی چون طلا و نقره و مس و روی و اهن و الومینیم و نیکل و کروم و برنج را مجزا با عدد VDI تفکیک نماید

این نوع فلزیاب را طلایاب میتوان نامید زیرا با تغییر عدد VDI میتوان متوجه شد که ان هدف اصلی واقعاً طلا است یا دیگر فلزات است که در اثر نیرو مربوط به میدان مغناطیس مواد معدنی و منابع صحنه کار علائم مشابه طلا را بازتاب نموده است

طلایاب باید از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد تا با تغییرتنظیمات بتوان طلا واقعی را از دیگر منابع و ذرات تشخیص داد


جمعه, 06 اسفند 1395 07:47

فلزیاب ساخت ایران

فلزیاب ساخت ایران با فلزیاب ساخت خارج تفاوتی نمی کند در اصل تفاوت فلزیاب ساخت ایران با فلزیاب ساخت خارج فقط میتواند در طراحی ان فلزیاب باشد و ساخت فلزیاب ایرانی که با طراحی بالا به انجام برسد میتواند از دیگر فلزیاب های دنیا بهتر باشد و ساخت فلزیاب دستی از نوع فلزیاب حرفه ای است که ساخت فلزیاب حرفه ای باید بصورت دستی به انجام برسد زیرا ساخت ان دقت بالا میخواهد

فلزیاب ساخت ایران که توسط شرکت های معتبر مانند جویندگان اسیا و تریشورز طراحی و ساخته میشود دارای تکنولوژی بی نظیر و انحصار میباشد که در زمان خرید هر خریداری این توانائی بالا را متوجه میگردد

در ایران به دلیل انکه تولید کنندگان بزرک فلزیاب با تکنولوژی پیشرفته بسیار محدود میباشد بیشتر فلزیاب ها بصورت شخصی ساخته شده و اشخاص به شکل های گوناگون فلزیاب خود را به بازار ارائه مینمایند و همین دسته همیشه برعلیه ان تعداد محدود تولید کننده فلزیاب معتبر اقدام به تخریب نموده و این گروه برای اینکه بتوانند فلزیاب خود را بفروش برسانند از روشهای متفاوت برای ظاهر سیستم فلزیاب خود بهره میبرند ولی چون این دسته فلزیاب که در ایران ساخته میشود از روی نقشه های عمومی و ساده میباشد برای همین توان بالای در کاوش اهداف در عمق زیاد نداشته و توان تفکیک اهداف بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE نداشته و فقط در نهایت میتوانند فقط تفاوت بین فلزیاب اهنی و فلزیاب غیراهنی را مشخص مینماید و زمانیکه از این عده بخواهید فلزیاب خود را در سطح و عمق پنهان نموده و خود شما پیدا نمائید اقدام به این عمل نمی نمایند ولی برای اینکه بازار رقابت را در اختیار خود نگهدارد از ترفند های گوناگون بهره میبرند که سیستم فلزیاب خود را بفروش برسانند بعضی فلزیاب ساخت ایران را با بعنوان فلزیاب خارجی ارائه نموده و تعدادی نیز از نام شرکت های معتبر که محصولات الکترونیکی یا تجهیزات الکترونیکی را تولید مینمایند بر روی سیستم فلزیاب ساخته ایران قرار داده و رنگ و لعابی به این نوع فلزیاب ها داده تا اطمینان خریدار را به خارجی بودن فلزیاب جلب نمایند و در شبکه اجتماعی یا سایت ها همین نوع فلزیاب را با نام خارجی ارائه مینمایند و نام سایت یا شبکه اجتماعی نیز از همان نام خارجی بهره برده و یک پسوند یا پشوند به ان اضافه مینمایند و خطوط تلفن اینترنتی یا گوگل یا یاهو مربوط به کشورهای خارجی را خریدار نموده تا سیستم فلزیاب ساخت ایران را به نام فلزیاب خارجی بفروش برسانند همین دسته اشخاص یا شرکت ها برای اینکه فلزیاب خود را بفروش برسانند دیگر فروشندگان فلزیاب ایرانی که کیفیت بالا را دارد را مورد تهمت قرار داده و در هر شرایطی سیستم فلزیاب ساخت ایران متعلق به شرکت های معتبر را در جلوی دید خریدار خراب مینمایند و بعضی اوقات میگویند که فلزیاب ساخت ایران جی پی اس GPS داشته و محل استفاده فلزیاب را از محل دیگری مشخص مینمایند که این دروغ محض است و گاهی مواقع میگویند ان فلزیاب دست ساز است و توان بالای ندارد که همه اینها دروغ است زیرا جی پی اس GPS توانائی ردیابی اشخاص را از محل دیگری نداشته چون خود جی پی اس GPS یک سیستم موقعیت یاب گیرنده است و نمی تواند اطلاعاتی را ارسال نماید تا از محل دیگر محل استفاده از فلزیاب را مشخص نمود و فلزیاب دست ساز و غیر دست ساز ندارد زیرا توان عملکرد فلزیاب مهم است نه دست ساز یا غیر دست ساز بودن ان فلزیاب مهم باشد و همه این رفتارها برای این است که این دسته توان رقابت با تکنولوژی شرکت های معتبر ایرانی در زمینه فلزیاب را ندارند و اقدام به تخریب تولید کننده فلزیاب ساخت ایران با عناوین متفاوت مینمایند با انکه تولید کنندگان فلزیاب ایرانی از فلزیاب خود اطمینان کامل داشته و در زمان خرید به خریدار اموزش داده و بعد از اموزش هدف نمونه را درسطح و عمق پنهان نموده تا خود خریدار ان هدف نمونه را پیدا نموده و تفکیک نماید تا توان سیستم فلزیاب را بدست اورد و این فلزیاب قابل اطمینان برای خرید است

 

 

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 08:43

فلزیاب و اندازه کوئل لوپ

فلزیاب لوپی یا فلزیاب کویلی به نسبت نوع فلزیاب میتواند اندازه کویل یا لوپ متفاوت را دارا باشد و فلزیاب دارای سرجستجوگر میباشد که این سرجستجوگر میتواند انتن یا رادار یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی یا سنسور التراسونیک یا مادو ن قرمز یا کوئل الکترونیکی لیزری التراسونیک باشد و نوع کاربرد سرجستجوگر بستگی به نوع مدار فلزیاب دارد

اینکه یک سیستم فلزیاب با سرجستجوگریا کوئل یا لوپ بزرگ یا کوچک یا سنسور عمل نماید بستگی به نوع سیستم فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی داشته و بعضی ابراز مینمایند که سنسور از کوئل یا لوپ بهتر است موضوعی علمی نیست بلکه نوع سرجستجوگر بستگی به توان و نوع مدار ان سیستم فلزیاب داشته و عملکرد سیستم فلزیاب در تشخیص و تفکیک مطرح است.

در سیستمهای فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب پالسی اندازه گوئل یا سرجستجوگریا لوپ مطرح است زیرا این سیستمها فلزیاب پالسی به نسبت اندازه و بزرگی یک هدف در عمق میتوانند واکنش نشان دهند وبه این معنا که اندازه هدف هرمیزان بزرگ ترباشد در عمق بیشتر انرا تشخیص میدهد  و برای اینکه بتوان نقص توانائی کاوش اهداف با فلزیاب پالسی یا انواع فلزیاب ولتاژ القائی را در عمق کاهش داد شود طراحان لوپ کابلی یا کوئل بزرگ برای سیستم فلزیاب پالسی در نظر میگیرند و سنسور مغناطیسی توان متفاوت با کوئل یا لوپ را برای انواع سیستم فلزیاب ولتاژ القائی و فلزیاب پالسی را ندارد و برای این موضوع گروهی طراح از چند سنسور در کوئل یا لوپ دراین نوع سیستم فلزیاب در کنار هم بهره برده میشود تا عملکرد چند سنسور مغناطیسی در کنار یکدیگر عمل لوپ یا کوئل بزرگ را به انجام رساند .

در سیستمهای فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD  یا تارگت ایکس TARGET X میباشد اندازه گوئل یا سرجستجوگر مطرح نمی باشد زیرا با تغییر تنظیم ابعاد هدف در تنظیم سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X کاربر میتواند اندازه هدف در عمق زیاد را افزایش دهد و با این تغییر در تنظیمات ابعاد سیستم فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی توانائی کاوش یک هدف کوچک در عمق زیاد را بوجود اورد یا اینکه  یک هدف کوچک را در حد توان عمق خود در عمق بیشتر نسبت به انچه در جدول عمق DEPTH SCALE ذکر گردیده است پیدا نماید یا تشخیص دهد.

 سرجستجوگر از نوع سنسورداربیانگر این نیست که توان تشخیص سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را تغییر دهد بلکه مدار طراحی شده برای اینگونه سنسورها از هر مدل که باشد میتواند در همان نوع سیستم فلزیاب کارائی داشته باشد و توان سیستم فلزیاب با ارزیابی قدرت ان سیستم فلزیاب در کاوش اهداف در عمق و تفکیک میتوان بدست اورد.

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 08:41

فلزیاب تفکیکی حرارتی

فلزیاب حرارتی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میباشد به فلزیاب تفکیکی حرارتی یا فلزیاب تفکیک دار حرارتی مشهور است.

تشخیص حرارت در سیستم فلزیاب حرارتی حالات متفاوت داشته و حتماً نباید تغییر حرارت بر روی صفحه نمایشگرسیستم حرارت یاب اشکار گردد بلکه تشخیص حرارت با کوچکترین علائم بر روی سنسور سیستم حرارتی قابل دریافت است و این دریافت به مدار تقویت کننده و تبدیل کننده مدار نقشه فلزیاب منتقل و توسط پردازشگر بوسیله واکنش صدا یا تصویر یا حرکت انتن قابل مشاهده میباشد.

حرارت بعضی از مواد و اجسام به ان اندازه نیست که سیستم حرارت یاب بر روی صفحه دیجیتال یا صفحه نمایشگر خود مشخص نماید ولی این تغییر در سیستم حرارت یاب مورد بررسی قرار میگیرد و برای این دسته از منابع بخصوص اهداف که در زیر یا سطح زمین قراردارند و میزان حرارت انها قابل ارزیابی تا ان حد نیست که ثبت و اشکار گردد طراحان حرفه ای از مدارات تبدیل شونده تقویت کننده بهره میبرند و ارتباط انرا به یک مدار سیستم فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی مرتبط نموده تا با حرکت انتن یا صدا یا تصویر این تغییرات اشکار گردد و برای این است که از سیستم حرارت یاب در این دسته سیستمها فلزیاب حرفه ای بعنوان لوازم جانبی بهره میبرند تا تغییرات حرارت هرچند کم را که از عمق زیاد و سطح میاید سیستم فلزیاب مورد ارزیابی و تشخیص و پردازش قراردهد و اپراتور یا کاربر را در تشخیص اهداف در شرایط سخت را یاری نماید.

این حرارت منابع ومواد معدنی یا اجسام در بعضی مواقع توسط سیستمهای حرارت یاب بر روی صفحه دیجیتال عددی حرارت یاب قابل مشاهده نمی باشد یا تفاوت انها برای اشکارگردیدن بر روی صفحه دیجیتال حرارتی قابل تغییرواشکارشدن نمی باشد ولی خود سیستم سنسورحرارت یاب ان دریافت نموده و این دریافت هر چند قابل تشخیص بر روی صفحه دیجیتال نمیباشد ولی توسط مدارات یا عوامل واسطه به مدار یا سخت افزار فلزیاب یا معدنیاب یا رادار زمینی دستی منتقل میگردد واین علائم هرچند جزئی توسط پردازشگرفلزیاب مورد بررسی و افزایش تراکم علائم قرارگرفته یا مدارفلزیاب علائم را تغییرداده وموجب افزایش جریان در این علائم میگردد وبا انتقال تراکم این علائم به مدار فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی میتواند به صورت صدا یا حرکت انتن یا تصویر واکنش را ایجاد نماید.

تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD هماهنگ گردیده و با علائم هدف همسو میگردد و توسط حرارت یاب و مدار فلزیاب قابل تشخیص میگردد و بصورت حرکت انتن یا تصویر یا صدا اشکار میگردد.

البته در نظر داشته باشید که این اعداد دیجیتال سیستم حرارت یاب در سیستمهای که دارای مادون قرمز و تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد در صحنه کار اصلی که هدفی واقعی وجود داشته باشد از خود واکنش مطلوبی نشان میدهد که این واکنش به نحوه تجربه و مهارت اپراتور و کاربر در تشخیص نیز بستگی دارد.

 

 

 

صفحه1 از2