چهارشنبه, 16 فروردين 1396 07:43

تست فلزیاب

فلزیاب را برای اینکه عمق انرا مشخص نمائید یا تست عمق نمائید باید از روش مربوط به همان فلزیاب بهره ببرید

تست عمق فلزیاب به این صورت است که در زمان خرید هدف را در زیر زمین پنهان نموده و با سیستم فلزیاب  خود خریدارهدف پنهان شده را  تفکیک و پیدا نموده و این راحت ترین روش است که بتوان عمق فلزیاب را بدست اورد و قدرت تفکیک ان مشخص گردد

برای ازمایش عملکرد فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی شکل های گوناگونی وجود دارد و بستگی به نوع ان سیستم فلزیاب دارد.

فلزیاب انتنی

در نوع فلزیاب انتنی یک هدف را در سطح و عمق قرارداده و نوع هدف و اندازه انرا در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD تعیین نموده و انتن به ارامی به سمت ان هدف تغییرجهت میدهد و با روشهای زمان اموزش مسیر شعاع زنی و نقطه زنی را بدست اورده و مرکز هدف را با تک انتن یا جفت انتن مشخص نمود.

 فلزیاب تصویری

فلزیاب تصویری با لکه رنگ نوع هدف را مشخص مینماید که ان هم بستگی به شکل اشکار گردیدن لکه رنگ دارد که برامده است یا فرورفته است یا سه بعدی مینمائید لکه رنگ دارای حالت کله قندی میباشد یا مسطح است از این روش ها میتوان توان قدرت تشخیص سیستم فلزیاب تصویری را بدست اورد و از انجا که فلزیاب تصویری به شکلی طراحی گردیده است که کوچک ترین علائم را بعنوان تغییرات ظاهر مینماید میتواند اهداف را در عمق زیاد بخوبی به نسبت توان عمق مدار اصلی فلزیاب مشخص نماید البته بر روی فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO یا فلزیاب TR یا فلزیاب PI و........ برد مبدل تصویری نصب مینماید همان توان عمق گیری همین نوع سیستمهای  فلزیاب را دارا میباشد زیرا این نوع فلزیاب ها از زیر مجموع فلزیاب ولتاژ القائی میباشد و سیستم ولتاژ القائی از هر نوع یا مدل که باشد بنابر تغییر ولتاژ در سرجستجوگریا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی از خود واکنش نشان میدهد نمی تواند علائم کوچک یا ضعیف شده اهداف در عمق را تشخیص دهد و بطور طبیعی نمی تواند با قسمت تصویری خود نیز ان هدف را در عمق زیاد تشخیص دهد البته جدیداً گروهی سیستم بعنوان فلزیاب به بازارامده است که در اصل تسلامتریا یون یاب یا حرارت یاب است که مدار انرا نیز به مدار تبدیل تصویری وصل نموده و این نوع سیستمها را بعنوان فلزیاب تصویری بفروش میرسانند ضمناً سیستم فلزیاب تصویری وجود دارد که دارای مدار یون یاب یا تسلامتریا حرارت یاب  است که در اصل یون یاب و تسلامتر و حرارت یاب از لوازم جانبی مدار اصلی فلزیاب میباشد و این نوع فلزیاب دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

فلزیاب صدا زمینه یا صدا یکسره

فلزیاب صدا زمینه یا صدا یکسره اگر از نوعی باشد که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X و تنظیم صدا کلید پالس و تن PU/TON و تن اجاست TONE ADJUST باشد میتواند اهداف را در عمق زیاد با تغییر صدا مشخص نماید و نوع تغییر صدا نسبت به نوع هدف  در سطح و عمق تفاوت نداشته و میتواند اهداف را با تغییر صدا نسبت به نوع ان هدف در سطح یا عمق تفکیک نماید زیرا این نوع سیستم فلزیاب میتواند اهداف را با صدای متفاوت ازهم تفکیک نماید و اگر عمق هدف تغییریابد توان تشخیص این تغییر صدا برای ان نوع هدف در سطح و عمق یکسان است زیرا بعضی از سیستمها فلزیاب عمق یک هدف تغییر میابد نوع صدا فلزیاب  تغییریافته یا بر روی هدف در عمق زیاد از خود واکنش نشان نمی دهد

 امکان دارد در مراحل اولیه تمرین اپراتور یا کاربر با دقت بالا نتوانید مرکز هدف را مشخص نمائید ولی تا محدوده هدف نزدیک شوید که این نشانه توانائی ان سیستم فلزیاب میباشد و در مراحل بعد با تمرین بیشتر اپراتور یا کاربر میتواند نقطه مرکز هدف را مشخص نماید توجه نمائید که مختصات یابی در تشخیص محدوده و مرکز هدف از موضوعاتی است که یک اپراتور یا کاربر حرفه ای باید در نظر داشته باشدو بر روی ان دقت نماید

 

 

 

 

 

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 07:42

فلزیاب ترکیبی یا مرکب حرفه ای

فلزیاب ترکیبی یا فلزیاب مرکب حرفه ای دارای طراحی مدارمشترک فلزیاب انتنی و فلزیاب تصویری به همراه هم میباشد

فلزیاب ترکیبی دارای تکنولوژی و فن اوری روز دنیا میباشد و طراحی مدار این نوع فلزیاب در انحصار تریشورز میباشد و دیگر تولید کنندگان در دنیا از این نوع تکنولوژی در اختیار ندارند و توان این نوع سیستم فلزیاب به دلیل کاربرد شرایط رادارزمینی دستی  در ان میتواند اهداف را در عمق زیاد تفکیک نموده و وضعیت نوع انرا مشخص نموده

فلزیاب ترکیبی فلزیابی میباشد که اپراتور یا کاربر از چند نوع فلزیاب در یک فلزیاب فوق پیشرفته میتواند بهره ببرد

سیستمهای فلزیاب ترکیبی یا مرکب ان دسته سیستمهای فلزیاب پیشرفته میباشد که توان عملیات با انتن و تصویر و صدا را همراه هم دارند .

طراحی مدار یا سخت افزار این نوع سیستمهای فلزیاب ترکیبی ازشرایط بسیار مطلوب بهره برده است و توانائی بالای دارند و دلیل ان این است که از شرایط مدار یک رادارزمینی دستی  بهره برده شده است و توان تشخیص کاربر را در یک زمان به حد نهائی میرساند.

البته بعضی از این سیستمهای فلزیاب ترکیبی دارای انتن با تصویراست و تعدادی انتن و تصویر و صدا یکسره را همراه هم دارند.

اصولاً صدای این سیستمهای فلزیاب و معدن یاب و رادار زمینی دستی ترکیبی دارای صدای زمینه یا صدای یکسره است زیرا طراحی انها از روی وضعیت رادار میباشد.

نشانه اینکه سخت افزار یا مداری بنابر رادارزمینی دستی  برای یک سیستم فلزیاب انتنی یا فلزیاب  راداری یا تصویری یا صدا یکسره یا فلزیاب ترکیبی یا فلزیاب مرکب طراحی گردیده در این است که درطراحی مدار ان فلزیاب تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X تعیین گردیده است و بطور اصولی و طبیعی توان تفکیک و تشخیص و عمق گیری بالائی را دارا خواهد بود .

بیشتر برای این اینگونه سیستمها فلزیاب ترکیبی را طراحی و به بازار ارائه گردیده است تا نواقص سیستمهای فلزیاب از نوع های دیگر را دارا نباشد و کاربر بتواند از روشهای گوناگون در یک زمان بهره برده و محدوده هدف واقعی را مشخص نماید و هدف واقعی را از غیر واقعی تعیین نماید.

 فلزیبا ترکیبی فوق پیشرفته در نوع تصویری میتواند از برنامه لکه رنگ تفکیکی یا COL PRO به همراه برنامه نرم افزار لکه سه رنگ عمومی بهره برد و در این نوع سیستم فلزیاب ترکیبی میتوانید از کوئل معمولی و کوئل الکترونیکی لیزری التراسونیک بطو مجزا یا همراه هم بهره ببرید که این نوع تکنولوژی نیز در دنیا بینظیر است و توان تشخیص سیستم فلزیاب را افزایش میدهد

فلزیاب ترکیبی اگر دارای صدا باشد صدا ان بخاطر بکار گیری روش رادار در طراحی ان بصورت صدا یکسره یا صدا زمینه میباشد که در صورت برخورد با هدف صدای زمینه تغییر مینماید و حسن ان این است که برای اهداف صدا متفاوت داشته و تنظیمات نوع صدا نسبت به شنوائی اشخاص نیز قابل تشخیص میباشد این نوع سیستم فلزیاب را به شکل صدا یکسره یا با صدا زمینه طراحی گردیده است تا بتواند سیستم فلزیاب اهداف را در عمق زیاد تشخیص داده و اگر اهداف دارای جریان خواص مغناطیسی بیشتری باشد واضحتر تشخیص دهد و تفکیک نماید و در مناطق الوده یا سفت و سخت یا کوهستانی یا خیابانی که منابع مزاحم زیاد است براحتی عمل نماید

از انجا که این نوع تکنولوژی در اختیار دیگر شرکت ها یا تولید کنندگان با این نوع تنظیمات نمی باشد در ایران بعضی ازدیگر شرکت ها و افراد که توان رقابت با این نوع فلزیاب ترکیبی را نداشته اقدام به بدگوئی و تخریب سیستم فلزیاب ترکیبی در صحبت ها یا سایت و بلاگ خود مینماید که اشکار است که با ایجاد گمراهی در ذهن خریداران قصد دارند که توجه خریداران را از سیستم فلزیاب ترکیبی دور نموده تا سیستم فلزیاب مورد نظر خود را بفروش برسانند البته توجه نمائید که عده ای که این نوع تکنولوژی را در اختیار ندارند و میخواهند از صحنه رقابت دور نمانند و خریدار را جلب به خرید از انها نمایند اقدام به ساخت فلزیاب از نوع پالسی به همراه فلزیاب انتنی نموده که این نوع فلزیاب ربطی به فلزیاب ترکیبی فوق پیشرفته ندارد زیرا فلزیاب ترکیبی فوق پیشرفته با صدای زمینه باید دارای کلید تنظیم صدا پلس و تن PU/TON و تنظیم صدا تن اجاست TONE ADJUST باشد و تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را دارا باشد و بر روی هر نوع هدف قرار بگیرد تغییر صدا ان مربوط به همان طبقه از هدف اشکار میگردد  که سیستم فلزیاب پالسی چنین تنظیمات و تغییر صدا متفاوت بر روی اهداف را دارا نمی باشد و فلزیاب پالسی فقط بر روی فلز اهنی یک نوع صدا داشته و بر روی فلزات اهنی نیز یک صدا داشته یا میتوان ابراز نمود در فلزیاب پالسی فقط افزایش و کاهش صدا اشکار میگردد و تغییر نسبت به انواع اهداف وجود ندارد و نوع صدا مربوط به طلا GOLD و نقره SILVER و اهن IRON با یکدیگر متفاوت نمی باشد با انکه در فلزیاب ترکیبی با صدا زمینه که دارای تنظیمات ذکر گردیده میباشد نوع صدای این اهداف با یکدیگر متفاوت است و صدای حاصله از حفره و جای خالی نیز نسبت به صدای اهداف متفاوت است که اینگونه تغییرصدا را در هیچ نوع فلزیاب برای حفره یا چاه یا جای دست خورده نمی توانید بدست اورید

 عده ای از سازندگان یا فروشندگان فلزیاب از انجا که فلزیاب ترکیبی دارای مدار پیچیده و پیشرفته میباشد و هر شخصی یا شرکتی نمی تواند این نوع فلزیاب ترکیبی از نوع فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی را که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترششهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد را ندارد و دیگران به تکنولوژی ساخت فلزیاب ترکیبی با این نوع تنظیمات دسترسی ندارد اینگونه فلزیاب ترکیبی را رد یا نفی نموده و برعلیه ان مطالبی را ابراز مینمایند تا خریداران به توانائی این نوع فلزیاب ترکیبی شک نموده یا دچار تردید گردند و از خرید این نوع فلزیاب منصرف گردند در زمان خرید این نوع فلزیاب ترکیبی اموزش دیده و هدف پنهان شده در سطح و عمق را کاوش نمائید تا به توانائی پی برده و دست یابید

 

 

 

جمعه, 29 بهمن 1395 12:24

فلزیاب انتنی

فلزیاب انتنی بنابر حرکت انتن به سمت هدف از خود واکنش نشان میدهد و نشانگر تشخیص سیستم فلزیاب انتنی یا فلزیاب راداری حرکت انتن یا واکنش انتن میباشد

فلزیاب انتنی یا فلزیاب راداری از پیشرفته ترین نوع سیستم فلزیاب در دنیا میباشد و در عملیات حرفه ای برای تشخیص هدف واقعی از دیگر منابع و تفکیک نوع هدف کاربرد داشته و تمامی اپراتور یا کاربر حرفه ای در عملیات حرفه ای از فلریاب انتنی یا فلزیاب راداری که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد بهره میبرند

سیستمهای فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی که بصورت فلزیاب انتنی یا فلزیاب راداری یا فلزیاب  انتن راداری عمل مینماید دردنیا بین ان دسته از افرادی طرفدار بسیار زیادی دارد که میخواهند با یک فلزیاب حرفه ای عمل نمایند و امکان اشتباه در تشخیص هدف را کاهش داده یا از بین ببرند و سرعت تشخیص و محدوده و مرکز و دیواره هدف را با سرعت و توان بالاتر مشخص نماید.

سیستمهای فلزیاب انتن راداری یا انتنی از پرطرفدارترین سیستمهای فلزیاب و معدن یاب و رادار زمینی دستی در دنیا میباشد.

سیستمهای فلزیاب انتنی پیشرفته دارای جعبه کنترل میباشد که کاربر میتواند با تعیین نوع هدف و اندازه ان بهترین عملکرد را در صحنه کار یا زمین بدست اورد.

سیستمهای فلزیاب که با انتن راداری عمل مینمایند دارای مدار سخت افزاری طراحی گردیده بنابر رادار میباشند و برای همین توان شعاع زنی و نقطه زنی بالائی را دارا هستند.

سیستمهای فلزیاب و معدنی یاب یا رادرا زمینی دستی از نوع انتنی یا انتن راداری توان شعاع زنی یا ردیابی از فاصله دور و نزدیک را داشته و هم میتواند نقطه زنی نماید.

 شعاع زنی و نقطه زنی از مزیدهای بالای سیستمهای فلزیاب انتنی میباشد.

سیستمهای فلزیاب پیشرفته انتنی راداری میتواند هم با تک دسته انتن شعاع زنی و نقطه زنی نماید و هم با جفت دسته انتن میتوان شعاع زنی و نقطه زنی نمود.

کاربران حرفه ای و موفق دردنیا همگی از سیستم فلزیاب و معدن یاب و رادار زمینی دستی از نوع فلزیاب انتنی بهره میبرند زیرا با این نوع سیستم فلزیاب انتنی میتواند از فاصله دور و نزدیک نوع هدف را مشخص نمود.

سیستمهای انتنی یا فلزیاب راداری پیشرفته دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میباشد و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را نیز دارا میباشد.

فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب انتنی میتواند اهداف را از منابع دیگر تفکیک نماید.

یک نوع سیستم فلزیاب انتنی به بازار ارائه گردیده است که با صدا میتواند فلز را پیدا نماید که این نوع فلزیاب انتنی دارای سنسور مغناطیسی میباشد این نوع فلزیاب انتنی دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X نمی باشد و اپراتور یا کاربر نمی تواند نوع هدف را بنابر اعداد VDI طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE مشخص نموده و بین هدف واقعی مورد نظر با دیگر منابع که باعث خطای سیستم فلزیاب انتنی میگردد تشخیص دهد و در اصل این نوع سیستم فلزیاب انتنی از سنسور مغناطیسی بهره برده میشود که توانائی بالای برای عمق نیز دارا نمی باشد البته این نوع سیستم فلزیاب انتنی سنسور مغناطیسی را با فلزیاب انتنی از نوع فلزیاب ترکیبی که بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE عمل نموده و هم بصورت انتنی و کوئلی یا سنسور دار صدا یکسره یا سنسور التراسونیک یا سنسور مادون قرمز یا سنسورنوع هدف را تعیین مینماید و مدار ان بنابر رادار زمینی دستی طراحی گردیده است  و دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد اشتباه گرفته نشود

 

 

 

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 07:39

فلزیاب تصویری

فلزیاب تصویری که لکه رنگی میباشدعلائم دریافت نموده از اهداف یا منابع و جای خالی را بصورت لکه رنگ برروی صفحه نمایشگر تبلت یا لپ تاب اشکار مینماید و در اصل فلزیاب تصویری هر گونه تغییر در اطراف خود یا زیر زمین را بصورت لکه رنگ اشکار مینماید و تشخیص اینکه این لکه رنگ ها اشکار گردیده متعلق به هدف یا دیگر منابع میباشد توسط تغییرات در تنظیمات برنامه نرم افزار فلزیاب تصویر قابل تشخیص است که یک اپراتور یا کاربر حرفه ای و ورزیده میتواند با انجام این تغییرات هدف واقعی و شرایط صحنه کار را از یکیدگر جدا نموده و مشخص نماید

فلزیاب تصویری تصاویر لکه رنگ را بصورت مسطح یا سه بعدی میتواند مشخص نماید که با کلید تنظیم تصویر مسطح یا تصویر سه بعدی میتوان نوع تصویر اشکار گردیده را تعیین نموده یا تغییر داد

فلزیاب تصویری در عملیات حرفه ای کاربر داشته و یک اپراتور یا کاربر حرفه ای نیز نیاز داشته و یک اپراتور یا کاربر با تمرین کامل و دقیق  و مطالعه دستورالعمل سیستم فلزیاب تصویری میتواند به مهارت رسیده و موفقیت در صحنه کار اصلی به توان اپراتور یا کاربر در تشخیص اهداف از دیگر منابع را دارد

سیستمهای فلزیاب پیشرفته و حرفه ای دنیا همگی دارای برنامه تصویری میباشد.

تمامی سیستمهای فلزیاب معروف به تصویری به صورت لکه رنگی عمل مینمایند که این برنامه تصویری به دو دسته تقسیم میگردد:

 فلزیاب تصویری با برنامه تصویری  لکه سه رنگ که سبز و ابی و قرمز به ترتیب قرارداده شده است بر روی صفحه نمایشگر تبلت یا لپ تاپ اشکار میگردد.

 فلزیاب تصویری با برنامه تصویری تفکیک لکه رنگ COLOR PROGRAM که مخفف ان COL PRO میباشد میتوان نصب نمود که دربرنامه تفکیک رنگ COL PRO از انواع رنگ ها بنابرعدد VDI در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE  بهره برده شده است دراین نوع برنامه تفکیک رنگ COL PRO از جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE و اعداد VDI برای هرعدد VDI یا طبقه فلزات طلا GOLD و نقره SILVER و مس COPPER و روی ZINC و اهن IRON از یک  نوع رنگ بهره برده شده است.

سیستم فلزیاب فوق پیشرفته تصویری یا فلزیاب تصویری فوق پیشرفته با هر دو نوع برنامه نرم افزار لکه سه رنگی و برنامه تفکیک رنگ COL PRO عمل مینماید

برنامه تصویری در تمامی رادار های نظامی و تحقیقاتی و هواشناسی و رادارهای عمومی فرودگاهها و غیره بکاربرده شده است.

 سیستم فلزیاب تصویری که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد این اجازه را به اپراتور یا کاربر میدهد که بتواند نوع هدف را بنابر عدد VDI تعیین نموده تا سیستم فلزیاب تصویری بتواند همان هدف را بصورت لکه رنگ مشخص نماید

سیستم فلزیاب تصویری در برنامه نرم افزارخود دارای حالت سه بعدی و عملیات فیلتر یا تغییر در تنظیمات میباشد تا اپراتور یا کاربربتواند نوع هدف واقعی را از دیگر منابع تشخیص داده یا جدا نماید

 

 

 

 

 

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 07:41

فلزیاب و تنظیمات سطح و حجم

فلزیاب فوق پیشرفته دارای تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را دارا میباشد که با تعیین عدد ابعاد هدف مورد میتوان بین هدف واقعی از غیر واقعی را تشخیص داد

تنظیم ترشهولد THRESHOLD در فلزیاب به دو دسته تقسیم میشود:

ترشهولد THRESHOLD تنظیم سطح و حجم یا اندازه SIZE که به ان تعیین اندازه INDECATE SIZE به مخفف IND SIZE نیز میگویند .

ترشهولد THRESHOLD تنظیم صدا که مربوط به تنظیمات صدا TARGET VOLUM میباشد و با تنظیم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X که مربوط به تعیین ابعاد در سیستم فلزیاب میباشد متفاوت است و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X به همراه تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC در سیستم فلزیاب فوق پیشرفته طراحی و تعیین میگردد

 اینجا تنظیم ترشهولد THRESHOLD مربوط به سطح و حجم و اندازه میباشد.

تنظیم سطح و حجم یا ترشهولد THRESHOLD در فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب برای مشخص نمودن ابعاد هدف میباشد.

تعیین ابعاد هدف به کاربر کمک مینماید که بتواند با فلزیاب بین اندازه هدف مورد نظر با دیگر منابع را تشخیص داد.

تعیین اندازه هدف در فلزیاب میتواند بین منابع مزاحم یا دیگر منابع را مشخص نماید.

 در فلزیاب تنظیم سطح و حجم یا ترشهولد THRESHOLD برای افزایش توان تنظیم تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC نیز کارائی داشته.

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

تفکیک فلزیاب

تفکیک فلزیاب موضوعی است که بین فروشندگان و خریداران فلزیاب مورد بحث است و عده ای فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO و .... که اززیر مجموعه سیستم فلزیاب ولتاژ القائی میباشد را بعنوان فلزیاب تفکیک دار ارائه مینمایند این دسته فلزیاب فقط میتواند بین فلز اهنی و غیر اهنی را تشخیص دهد و اگراین نوع سیستم فلزیاب را بر روی طلا GOLD تنظیم نمائید میتواند طلا GOLD از اهن تشخیص داده و بر روی فلز اهنی از خود واکنش نشان ندهد ولی در همان زمان این نوع سیستمها فلزیاب بر روی فلز غیر اهنی تنظیم و بر روی طلا GOLD از خود واکنش نشان میدهد و وقتی که این نوع فلزیاب با همان تنظیم طلا GOLD بر روی دیگر فلزات غیر اهنی مانند نقره SILVER یا مس COPPER بگیرید یک واکنش یکسان با طلا GOLD از خود نشان میدهد و اگر در این نوع سیستم فلزیاب از صفحه نمایشگر دیجیتال بهره برده شود و حتی اگر از اعداد VDI مربوط به جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE در مدار این نوع سیستم فلزیاب بهره برده شود تا چند سانت میتواند عمل تفکیک را به انجام رساند یا هدف را بنابر اعداد VDI تفکیک نماید و اگر عمق هدف افزایش داده شود دیگر این نوع سیستم فلزیاب نمی تواند با عدد VDI هدف را مشخص نماید و اگر عدد VDI را بر روی صفحه نمایشگردیجیتال  اشکار نماید عدد VDI واقعی هدف نمی باشد

تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC در سیستمهای فلزیاب و رادار زمینی دستی و معدن یاب حرفه ای دنیا بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE به انجام میرسد .

جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE یک جدول عمومی و بین المللی در جهت تفکیک بین اهداف و منابع در سیستمهای فلزیاب پیشرفته  و فلزیاب فوق پیشرفته و رادار زمینی دستی و معدن یاب یا هر نوع یابنده میباشد.

جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE همه طبقات فلزات اعم از اهن IRON و پلاتین PLATIN و الومینیم FOIL و نیکل و کروم NICKEL و طلا GOLD و برنز BRONZE و مس COPPER و روی ZINC و اهداف الیاژی DIME و نقره SILVER را دارا میباشد که با عدد VDI مربوط به همان نوع هدف بطور مجزا تفکیک مینماید که با تعیین عدد VDI سیستم فلزیاب میتواند ان نوع هدف تعیین گردیده را از دیگر منابع تفکیک نماید.

این تنظیم در تمامی سیستمهای فلزیاب دنیا به نام EDIT یا VDI DISC میباشد.

این نوع تنظیم تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC بنابر جدول تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC در سیستم فلزیاب فوق پیشرفته یا فلزیاب حرفه ای از نوع فرکانس القائی و فلزیاب جذبی کاربرد فراوان داشته و این تنظیمات در این نوع فلزیاب فوق حرفه ای توسط طراحان بصورتی تعیین گردیده است که بتواند اهداف را در عمق زیاد تفکیک و پیدا نماید و برای همین است که در این نوع سیستمها فلزیاب از کلید دیجیتال یا صفحه نمایشگر دیجیتال بهره برده نمی شود زیرا زمانیکه مدار سیستم فلزیاب از این نوع تنظیم بر روی هدف مورد نظر در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI IDSC قرار بگیرد حرکت انتن و صدا یکسره و تصویر بر روی همان نوع فلز واکنش خاص همان هدف را از خود نشان میدهد.

تشخیص اهنی از غیر اهنی در سیستمهای فلزیاب ولتاژ القائی یا در زبان عام پالسی تشخیص تفاوت است و عمل تفکیک نمی باشد زیرا در تفکیک سیستم فلزیاب باید بتواند دو هدف غیراهنی مانند طلا GOLD و نقره SILVER را مجزا تفکیک نماید.

 

 

پنج شنبه, 28 بهمن 1395 06:46

استفاده فلزیاب

فلزیاب و معدن یاب و رادار زمینی دستی سیستمهای فلزیاب چند منظور میباشد و در زمینه های گوناگون کارائی دارد.

فلزیاب و معدن یاب و رادار زمینی دستی در زمینه های اب و برق و تلفن و کاز ومخابرات و کشف معان و سدسازی وجاده سازی و پل سازی و پتروشیمی و نفت و ژئوفیزیک و زمین شناسی و تحقیقات و پژوهش زیست شناسی وپزشکی و دامپزشکی و نظامی ومین یابی و ........ کاربرد فراوان دارد.


 

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 06:10

فلزیاب تفکیک دار

فلزیاب تفکیک دار باید توان تفکیک یک هدف را درعمق زیاد نسبت به توان عمق تعیین گردیده برای ان فلزیاب را داشته باشد

فلزیاب تفکیک دار باید دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC بنابر جدول تفکیک و تشخیص عمومی و بین المللی VDI SCALE باشد

فلزیاب میتواند یک هدف کوچک را در عمق زیاد پیدا نماید که دارای تنظیمات سطح و حجم یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد.

در صورتیکه بخواهید یک هدف کوچک را در عمق زیاد کاوش نمائید تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را بر روی اندازه ان هدف قرار داده و سپس تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC را بر روی کد یا عدد VDI معادل طبقه هدف مورد نظر قرار داده و به جستجو پرداخت.

در تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X زمانیکه یک هدف کوچک را برای ردیابی میخواهید در حالت شعاع زنی یا حرکتی جستجو نمائید میتوانیداز اعداد مربوط به طبقه مورد نظر هدف بهره ببرید ولی در نقطه زنی اپراتور میتواند تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC را از اعداد VDI پائین دست جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE متناسب با ابعاد ذکر گردیده در ستون سمت راست جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بهره ببرد.

اشکال کاوش اهداف کوچک در عمق زیاد همراه شدن دیگر علائم با علامت مربوط به هدف مورد نظر میباشد که میتوان قدرت سرعت واکنش سیستم فلزیاب را کاهش داده یا اینکه در بعضی مواقع موجب میشود سیستم فلزیاب نتواند نقطه مرکزی هدف کوچک در عمق زیاد را کاوش نماید و در مرکز یابی یک هدف کوچک در عمق زیاد سیستم فلزیاب ساخت هر کجا دنیا باشد دچار خطا میگرد و یک اپراتور یا کاربر حرفه ای میتواند با دقت و تغییر تنظیمات مرکز هدف را مشخص نماید .

همین اتفاق در رابطه با اثار باستانی یا اهداف با قدمت بالای صدسال برای تمامی سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب دنیا صدق نموده و تفاوتی نمی کند که این هدف قدیمی باستانی کوچک یا بزرگ باشد این  واقعیت موضوع است و نمی توان از این اصول فرار نمود و واقعیت فلزیاب های دنیا را رد نمود که بعضی فروشندگان فلزیاب برای فروش سیستم فلزیاب خود این موارد را از خریدار پنهان نموده و میگویند دستگاه فلزیابی که ما میفرشیم صد در صدی گنج را پیدا مینماید که خود فروشنده فلزیاب میداند که این مطلب واقعیت نداشته و پیدا نمودن گنج نیازمند مهارت در باستانشناسی وبه همراه  تجربه فراوان در کار با فلزیاب میباشد

توجه نمائید که تنظیمات ترشهولد THRESHOLD مربوط به صدا با تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X که تعیین کننده ابعاد هدف است یکی نمی باشد زیرا در بعضی سیستمها فلزیاب از ترشهولد THRESHOLD مربوط به صدا بهره برده میشود و کار ان تعیین ابعاد نمی باشد

دلیل اینکه در زمان خرید تولید کننده یا فروشنده معتبرفلزیاب یک هدف کوچک را درعمق زیاد نسبت به توان عمق ان فلزیاب قرار داده و خریدار خود باید پیدا نماید و این روشی است که توان عمق گیری و تفکیک ان سیستم فلزیاب را برای خریدار مشخص نماید که با این عمل توان عمق نهائی ان فلزیاب برای اهداف با ابعاد بزرگ تر درعمق زیاد مشخص میگردد

توجه نمائید در صحنه کار اصلی مواد معدنی و منابع یا ذرات که خود را شبیه هدف اصلی به سیستم فلزیاب  نشان  میدهد با تغییر تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X قابل جدا سازی است

 در فلزیاب ولتاژ القائی که زیر مجموعه ان فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا  فلزیاب BFO و .... که با تغییر ولتاژ واکنش بر روی هدف ایجاد میگردد طراحی و تعیین تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X بر روی مدار این نوع فلزیاب قابل اجراء نمی باشد و برای همین که با این نوع فلزیاب ها یک هدف را در عمق بیشتر پیدا نماید از کوئل یا لوپ بزرگ تر یا سنسور مغناطیسی بهره برده میشود ولی از انجا که این نوع سیستم فلزیاب توان بالای در کاوش اهداف در عمق زیاد را نداشته بخصوص برای اهداف با ابعاد کوچک را ندارد از این لوازم جانبی بهره برده میشود.

صفحه173 از173