چهارشنبه, 23 فروردين 1396 11:13

ترکیب ساخت فلزیاب

دسته بندی ساخت فلزیاب یا ترکیب ساخت فلزیاب یا دسته بندی فلزیاب از نظر ساختار کلی نقشه مدار فلزیاب در دو دسته ولتاژ القایی یا مغناطیسی و فلزیاب فرکانسی تقسیم میگردد

ترکیب ساخت فلزیاب ولتاژ القایی یا فلزیاب مغناطیسی از دسته فلزیاب های میباشد که عملکرد انها در سرجستجوگر یا کویل یا لوپ یا سنسور با مغناطیس بر حسب ولتاژ میباشد و فقط توان تشخیص تفاوت فلز اهنی از فلز غیر اهنی میباشد و چون ازتغییر مغناطیس بهره میبرد اثر مغناطیس صحنه کار توان عمق این دسته فلزیاب ها را کاهش می دهد

ترکیب ساخت فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی از دسته فلزیاب های میباشد که دارای تشخیص انرژی خاص از فرکانس هدف اصلی یا طلا میباشد

فلزیاب فرکانسی به دو دسته تشخیص فرکانس عادی و تشخیص فرکانس هدف اصلی یا طلا از انرژی هدف اصلی یا طلا با تمایز دامنه و طول موج فرکانس بازتاب شده از هدف اصلی یا طلا میباشد که این دسته فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد که قدرت بالای در تشخیص اهداف یا طلا یا انواع فلزات درعمق زیاد دارد

چهارشنبه, 23 فروردين 1396 09:03

فلزیاب قدرت نفوذ

فلزیاب قدرت نفوذ برای کاوش طلا یا کشف گنج را در عمق زیاد در صورتی دارا میگردد که توان تشخیص علائم بازتاب شده از اهداف یا گنج طلا یا انواع فلزات را داشته باشد البته این بستگی به نوع نقشه مدار فلزیاب یا طلایاب داشته که هرنوع فلزیاب یا طلایاب میتواند نحوه عملیات متفاوت برای تشخیص و تفکیک اهداف اصلی یا طلا یا گنج طلا را داشته باشد

فلزیاب قدرت نفوذ در لایه های زیرزمین را بخواهد دارا باشد باید تنظیمات مربوط به ارزیابی زمین را داشته باشد

فلزیاب قدرت نفوذ خود را از نوع توان علائم ارسال شده یا علائم دریافت شده بدست می اورد

در فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا دستگاه های مغناطیس سنج یا یون یاب وجود جریانات مغناطیسی متفاوت براحتی میتواند توان نفوذ عمق را در لایه های زیرین زمین کاهش داده یا از بین ببرد و یکی از دلیلی که عمق این دسته از فلزیاب ها مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتریا مگنت یا یون یاب یا تسلا را کاهش می دهد یا نظام ثبات را در این نوع دستگاه ها یا فلزیاب ها با اختلال روبرو مینماید همین جریان مغناطیس در مواد معدنی و منابع و گرانش زمین در جاذبه زمین میباشد که قدرت تشخیص در عمق را کاهش می دهد

 

چهارشنبه, 23 فروردين 1396 04:46

فلزیاب جویندگان گنج

فلزیاب را جویندگان طلا یا جویندگان گنج طلا برای کاوش گنج طلا یا گنج زیرخاکی یا عتیقه تهیه یا خریداری مینمایند ولی اینکه به واقعیت با فلزیاب یا طلایاب میتوانند گنج طلا را جستجو نموده یا جویندگان طلا با فلزیاب به گنج اصلی یا دفینه دست می یابند جای بحث گسترده ای درجستجو اثار باستانی یا گنج طلا دارد و جویندگان طلا در اول امر جویندگی طلا باید بدانند که فلزیاب یا طلایاب که خریدار و تهیه نموده اند توان تفکیک و تشخیص یک فلز نو یا طلا جدید را دارد که بتواند با تنظیمات دقیق گنج طلا را پیدا نماید یا ایا فلزیاب یا طلایابی که انتخاب نموده است دارای قدرت تفکیک و تشخیص فلزات یا انواع فلزیاب مانند طلا و نقره و مس و روی و اهن و نیکل و کروم و مس و الومینیوم و طلا سفید را بصورت مجزا دارا است

فلزیاب برای تفکیک طلا در عمق زیاد درهرنوع خاک یا مواد معدنی و منابع صحنه کار باید از شرایط علمی تفکیک درراداربا تفکیک و تنظیمات تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE بهره برده باشد تا با تمام توان جویندگان طلا یا جویندگان گنج بتوانند از فلزیاب یا طلایاب انتخاب نموده بهره ببرند

سه شنبه, 22 فروردين 1396 16:53

فلزیاب مواد معدنی عمق گنج طلا

فلزیاب مواد معدنی عمق گنج طلا ازمطالبی میباشد که در ارتباط با جستجو گنج طلا یا انواع فلزات در عمق زیاد با یکدیگرارتباط دارد و نوع مواد معدنی و منابع صحنه کاردرقدرت تشخیص اهداف یا طلا یا گنج طلا اثر مستقیم میگذارد و مواد معدنی و منابع صحنه کار میتواند از قدرت عمق فلزیاب یا طلایاب یا دستگاه های مغناطیس سنجش برای تشخیص در عمق نهایی کاهش دهد

در فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب BFO یا دستگاه های تسلا یا یون یاب یا دستگاه مگنت یا مگنتومتردر صورتیکه در زمین های الوده قرار بگیرد تعادل در ثبات بالانس زمین خود را بخاطر میدان مغناطیس متفاوت از مواد معدنی یا منایع صحنه کار از دسته داده و به همین میزان نیز توان عمق این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها کاهش می یابد

 

سه شنبه, 22 فروردين 1396 16:22

فلزیاب نسبی گنج طلا

فلزیاب نسبی گنج طلا را میتواند پیدا نموده یا کاوش نماید کاوش گنج یا کشف زیرخاکی در عملیات جستجو از شرایط نسبی بودن عملکرد فلزیاب یا طلایاب که ذات فرکانس و جریان و انرژی و مغناطیس و نیروپیروی مینماید و برای این است که در عملیات جستجو زیرخاکی یا کشف گنج یک فلزیاب حرفه ای یا طلایاب فوق پیشرفته با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میتوان اصول تفکیک در تغییرات تنظیمات را اجراء نموده تا بتوان بر وضعیت نسبی کار فلزیاب یا طلایاب تسط یافته تابتواند موقعیت هدف اصلی یا طلا یا گنج طلا را تشخیص داده

کلیه سیستمهای فلزیاب ها یا طلایاب ها یا یابنده ها دنیا که از جریان،انرژی،امواج،فرکانس بهره میبرند ذاتاً دارای عملکرد نسبی میباشند و شرایط و وضعیت صحنه کار و الیاژ و عمق هدف یا گنج طلا بر روی علائم سیستم فلزیاب یا طلایاب تاثیر میگذارد که دارا بودن این دسته تنظیمات سیگنال مزاحم را از دید فلزیاب خارج مینماید

از آنجا که  سیستم های یابنده یا فلزیاب یا طلایاب عملکردی  نسبی دارند و نمیتوان بطور قطعی درباره تشخیص نوع هدف بر روی کدهای جدول V.D.I SCALE  اظهار نظر نمود با تغییر تنظیمات ذکر گردیده میتوان هدف اصلی یا طلا یا گنج طلا را تشخیص داده و امکان موفقیت در تشخیص مرکز هدف اصلی یا گنج طلا افزایش یابد.

البته توجه نمایید که دستگاه های مگنتومتر یا مگنت یا تسلا یا یون یاب در کل توان تفکیک نداشته و نمی تواند در شرایط بحرانی حتی سنجش میدان مغناطیس فلزات پوسیده را درست تشخیص دهد چه برسد که بخواهد گنج طلا را تشخیص دهد

سه شنبه, 22 فروردين 1396 14:13

دید فلزیاب مواد معدنی

دید فلزیاب برای تشخیص مواد معدنی موجب میگردد که مواد معدنی و منابع به چند دسته تقسیم گردد که هر کدام از این دسته بندی مواد معدنی یا منابع اثر مستقیم خود را بر روی عملکرد فلزیاب یا طلایاب میگذارد

مواد معدنی و منابع از دیدگاه سیستم و بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE به سه دسته تقسیم میشود؛

صحنه کار سبک یا یکدست

صحنه کار میانه یا متوسط یا نیمه الوده

صحنه کار سنگین  یا الوده

صحنه کار سبک یا یکدست عبارتند از منطقه ای میباشد که منابع ان از یک نوع باشد.

صحنه کار میانه یا متوسط  یا نیمه الوده عبارتند از منطقه ای میباشد که منابع ان از طبقات موافق نزدیک به یکدیگر میباشد.

صحنه کار سنگین یا الوده عبارتند از منطقه ای میباشد که منابع ان از طبقات  متضاد یا مخالف یکدیگر باشد.

 

 

سه شنبه, 22 فروردين 1396 13:40

مغناطیس سنج یون یاب

مغناطیس سنج یا یون یاب یا فلزیاب که فقط توان تشخیص فلزاهنی از فلز غیراهنی را دارا است عملاً دارای مداربا توان پایین در تفکیک میباشد و به همان میزان قدرت تشخیص فلزات بخصوص طلا را در عمق زیاد نداشته و از شرایط وضعیت زمین در موقعیت الوده تاثیراختلالی را پذیرفته و ثبات خود را در تشخیص از دست داده و همین موضوع میتواند باعث کاهش قدرت عمق این دسته دستگاه ها یا فلزیاب ها گردد

 

سه شنبه, 22 فروردين 1396 12:08

فلزیاب قدرت تفکیک گنج طلا

فلزیاب قدرت تفکیک گنج طلا را با کدام قدرت در نحوه عملکرد فلزیاب یا طلایاب دارا میباشد ایا فلزیاب یا طلایاب قدرت تفکیک گنج طلا را در هر نوع وضعیت از نظر نوع زمین و الیاژ گنج طلا و فلزات اطراف ان دارد

قدرت کار فلزیاب به ثبات عملکرد ان فلزیاب یا طلایاب در زمینهای الوده با وجود انواع فلزات یا مواد معدنی و منابع متفاوت در صحنه کار از نظر وضعیت زمین میباشد و در مرحله بعد توان تفکیک فلزیاب یا تفکیک طلایاب در تشخیص و تفکیک انواع فلزات بصورت مجزا دارا باشد میتواند یک فلزیاب یا طلایاب با قدرت تفکیک گنج طلا میباشد

سه شنبه, 22 فروردين 1396 11:40

قدرت کار فلزیاب

قدرت کار فلزیاب یا قدرت کار طلایاب به چه صورت باید ارزیابی گردد یکی از مسائل مهم در زمینه کار با فلزیاب یا کار با طلایاب است و هرنوع فلزیاب یا هر نوع طلایاب دارای خصوصیات قدرتی مربوط به نحوه عملکرد خود میباشد

ولی قدرت فلزیاب یا قدرت طلایاب در کار و امورات متفاوت میتواند مربوط به شکل طراحی و نوع ساخت ان فلزیاب یا ساخت ان نوع طلایاب میباشد

قدرت فلزیاب در زمان کار بر روی یک فلز نمونه مانند طلا در عمق زیاد مشخص میگردد

سه شنبه, 22 فروردين 1396 11:16

فلزیاب عمق دید طلا

فلزیاب دید طلا را در عمق کم براحتی میتواند دارا باشد ولی برای عمق زیاد فلزیاب دید طلا را برای تفکیک داشته باشد یک امرمهم برای مشخص شدن توان فلزیاب یا طلایاب در تفکیک انواع فلزات میباشد و فلزیاب یا طلایاب که بتواند انواع فلزات را بصورت مجزا تفکیک نموده و مشخص نماید این اختیارات را به فلزیاب یا طلایاب می دهد که بتواند تغییرات از ذرات مواد معدنی و منابع صحنه کار را از فلز اصلی یا طلا یا گنج طلا تشخص داده و تفکیک نماید و نوع تنظیمات در عملکرد فلزیاب یا طلایاب اثر مستقیم میگذارد زیرا تنظیمات فلزیاب یا تنظیمات طلایاب نشانه نوع مدار فلزیاب یا مدار طلایاب میباشد و تا چه میزان قدرت دید فلزات یا دید طلا را در عمق زیاد دارد

صفحه4 از173