سه شنبه, 22 فروردين 1396 11:00

فلزیاب دید طلا

فلزیاب دید طلا را برای تفکیک طلا در زمین های گوناگون و عمق های متفاوت دارا باشد در اصل ان فلزیاب یا طلایاب باید توان تفکیک طلا با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE را دارا باشد که این نوع تنظیمات برای افزایش دید فلزیاب برای تفکیک طلا یا انواع فلزات مورد نظر اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب در عدد VDI میباشد

قرار گرفتن هدف اصلی یا طلا یا گنج درشرایط ایجاد واکنش برای فلزیاب یا طلایاب قرار بگیرد باید ان فلزیاب یا طلایاب در وضعیتی تنظیم گردد که بتواند موقعیت هدف اصلی یا طلا یا گنج را تشخیص دهد و این نیز به قدرت دید فلزیاب برای تفکیک انواع فلزات بصورت جداگانه وابسته است

سه شنبه, 22 فروردين 1396 09:58

فلزیاب دید گنج

فلزیاب دید گنج را داشته باشد به این منظور است که فلزیاب یا طلایاب میتواند طلا یا گنج را تشخیص داده یا تفکیک نماید دید فلزیاب توان تشخیص فلزیاب یا طلایاب برای تفکیک یک هدف اصلی یا طلا یا گنج میباشد

فلزیاب دید تفکیک انواع فلزات یا گنج را در صورتی خواهد داشت که ان فلزیاب یا طلایاب توان تفکیک انواع فلزات مانند طلا و نیکل و کروم و مس و روی و اهن و برنز و الومینیوم و طلا سفید را مجزا با تعیین عدد VDI طبق علوم تفکیک در فلزیاب یا طلایاب بنابر عملکرد رادار زمینی دستی با تفکیک را دارا باشد

اگر فلزیاب دید گنج طلا یا طلا یا عتیقه یا زیرخاکی را داشته باشد به همان میزان باید توان خارج نموده مواد معدنی و منابع و ذرات از دید تشخیص خود را داشته باشد و به این عمل نادیده گرفتن مواد زائی یا منابع مزاحم میگویند

 

سه شنبه, 22 فروردين 1396 09:41

فلزیاب دید گنج

فلزیاب دید گنج را داشته باشد به این منظور است که فلزیاب یا طلایاب میتواند طلا یا گنج را تشخیص داده یا تفکیک نماید دید فلزیاب توان تشخیص فلزیاب یا طلایاب برای تفکیک یک هدف اصلی یا طلا یا گنج میباشد

فلزیاب دید تفکیک انواع فلزات یا گنج را در صورتی خواهد داشت که ان فلزیاب یا طلایاب توان تفکیک انواع فلزات مانند طلا و نیکل و کروم و مس و روی و اهن و برنز و الومینیوم و طلا سفید را مجزا با تعیین عدد VDI طبق علوم تفکیک در فلزیاب یا طلایاب بنابر عملکرد رادار زمینی دستی با تفکیک را دارا باشد

اگر فلزیاب دید گنج طلا یا طلا یا عتیقه یا زیرخاکی را داشته باشد به همان میزان باید توان خارج نموده مواد معدنی و منابع و ذرات از دید تشخیص خود را داشته باشد و به این عمل نادیده گرفتن مواد زائی یا منابع مزاحم میگویند

سه شنبه, 22 فروردين 1396 09:27

فلزیاب فرکانسی تضمین گنج

فلزیاب فرکانسی تضمین صد در صدی برای کاوش گنج را توسط هر اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب ندارد و برای این دسته فلزیاب فرکانسی با وجود این نوع تنظیمات یک کاربر حرفه ای فلزیاب یا اپراتور با تجربه طلایاب در جهت مشخص نمودن محدوده و مرکز هدف اصلی یا طلا یا تشخیص ذرات از گنج طلا نیاز است زیرا با تغییر تنظیمات متناسب نسبت به نوع مواد معدنی و منابع و پوشش غیر فلزی در اطراف گنج طلا این نوع فلزیاب فرکانسی میتواند وضعیت گنج طلا را تشخیص داده و تفکیک نماید که این تشخیص تعیین نوع تنظیمات با تجربه اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب ارتباط مستقیم دارد

این دسته فلزیاب فرکانسی میتواند درنوع فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب سنسوری با کیفیت بالا باشد

 

 

سه شنبه, 22 فروردين 1396 09:11

فلزیاب تضمین زیرخاکی

فلزیاب تضمین کشف زیرخاکی را ندارد حال این فلزیاب یا طلایاب از هرنوع فلزیاب یا طلایاب باشد باز هم نمی توان ابراز نمود که با هر نوع فلزیاب یا طلایاب میتواند با تضمین زیرخاکی را کاوش نمود

امکان اینکه با فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X بتوان طلا یا گنج طلا را در عمق زیاد تشخیص دهد وجود دارد

سه شنبه, 22 فروردين 1396 09:01

واقعیت طلایابی گنج

واقعیت طلایابی گنج با فلزیاب یا طلایاب در ذات طراحی ان فلزیاب یا طلایاب و قدرت تشخیص ان فلزیاب یا طلایاب نهفته است و فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا سنسوردار که بتواند در طلایابی گنج موفقیت بالاتری داشته باشد به همان میزان که قدرت تفکیک طلا در واقعیت طلایابی گنج را دارا است باید توان تشخیص طلا در عمق زیاد را نیز دارا باشد

فلزیاب فرکانسی یا طلایاب فرکانسی توان تفکیک انواع فلزات یا طلا را باعدد VDI در عمق زیاد دارد ولی با این همه توان در طلایابی گنج به یک اپراتور فلزیاب حرفه ای یا کابر فلزیاب حرفه ای را نیز نیاز دارد

سه شنبه, 22 فروردين 1396 08:24

فلزیاب واقعیت گنج یابی

فلزیاب واقعیت گنج یابی را زیر سئوال میبرد زیرا واقعیت گنج یابی با فلزیاب یا طلایاب در این است که هر نوع فلزیاب نمی تواند طلا را در عمق زیاد تفکیک نماید تا بتواند گنج واقعی را در عمق زیاد تشخیص داده و تفکیک نماید و هیچگونه فلزیاب یا هر نوع یابنده نمی تواند با تضمین صد در صد گنج طلا را در گنج یابی تشخیص داده و پیدا نماید بخصوص برای ان دسته دستگاه که عمل تفکیک را با عدد VDI انجام نمی دهد

دوشنبه, 21 فروردين 1396 17:00

فلزیاب مغناطیسی دیجیتال

فلزیاب مغناطیسی دیجیتال و فلزیاب ولتاژ القایی از دست فلزیاب های معمولی یا فلزیاب های اماتوری از نظر علم تفکیک دررادار میباشد میتواند دارای کلید دیجیتال برای تنظیمات یا صفحه نمایشگر در تشخیص فلزات باشد

این دسته فلزیاب مغناطیسی دیجیتال و فلزیاب ولتاژ القایی در مدل فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه ها از نوع مگنتومتریا مگنت یا یون یاب یا تسلا میتواند دارای تنظیمات بصورت دیجیتال باشد زیرا ذات مدار این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها دارای قدرت تفکیک طبق اصول رادار و جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE نمی باشد و بنابر فرکانس عمل نمی نماید تا حساسیت برای کاوش اهداف بخصوص طلا در عمق زیاد داشته باشد یا در اصل این دسته فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا دستگاه ها در عمق زیاد توان تفکیک طلا را دارا نمی باشند زیرا نمی توان با تغییر تنظیمات نوع فلز طلا را از دیگر ذرات مزاحم متعلق به دیگر منابع تشخیص داده و تفکیک نمود تابتوان با تغییر تنظیمات وضعیت الودگی زمین را از بین برد تا خطا در این دسته فلزیاب یا دستگاه ها ازبین برود

دوشنبه, 21 فروردين 1396 16:57

فلزیاب فرکانسی دیجیتال گنج طلا

فلزیاب فرکانسی دیجیتال گنج طلا یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با دارا بودن تنظیمات کلید دیجیتال به خوبی نمی تواند انواع فلزات بخصوص طلا را در عمق زیاد در زمین الوده تشخیص داده و تفکیک نماید یا فلزیاب فرکانسی دیجیتال که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد عملاً به خاطر طراحی مدارفلزیاب فرکانسی دیجیتال طبق اصول رادارو حساسیت بالای فلزیاب فرکانسی دیجیتال در تفکیک انواع فلزات یا طلا یا گنج طلا نمی توان از کلید دیجیتال برای تنظیمات یا صفحه نمایشگر دیجیتال برای تفکیک اهداف یا طلا یا گنج طلا بهره برده شود و به دلیل ترکیب مدار فلزیاب فرکانسی با مدار دیجیتال با تفکیک عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE در نوع عملکرد راداربا اصول فرکانس در تفکیک از تنظیمات با کلید دیجیتال نمیتوان برای تفکیک طلا یا گنج طلا یا زیرخاکی یا عتیقه بهره برد یا نمی توان از کلید دیجیتال و صفحه نمایشگر دیجیتال بهره برده چون کلید دیجیتال و صفحه نمایشگر دیجیتال میتواند در کار تفکیک طلا یا انواع فلزات ایجاد اختلال نویزغیر مفید به همراه ولتاژناپایدارنماید و البته این موضوع در رابطه با دیگر عملیات مرتبط با کار فلزیاب با تفکیک در دیگر امورات کاربردی فلزیاب نیز صدق مینماید

دوشنبه, 21 فروردين 1396 16:55

فلزیاب پیشرفته تفکیک گنج طلا

فلزیاب پیشرفته تفکیک گنج طلا یا فلزیاب جدید پیشرفته گنج طلا را باید با اصول علمی تفکیک به انجام رسانده و اصول علمی تفکیک گنج طلا یا طلا یا انواع فلزات باید طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE به انجام برساند

از انجا که فلزیاب پیشرفته جدید برای تفکیک طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن یا برنز یا نیکل یا کروم یا برنج یا الومینیوم یا غیرفلزات از اصول رادار زمینی دستی با تفکیک بنابر رادار و شرایط فرکانس بازتاب شده عمل نموده و دارای حساسیت بالا در عملکرد و نحوه تشخیص و تفکیک میباشد باید مانند تمامی رادارهای دنیا تنظیمات دستی داشته باشد تا بتوان بالاترین ارتباط تنظیمات در بین تعیین اعداد در تنظیمات بدست اورد تا تفکیک فلزات بخصوص طلا یا گنج طلا در عمق زیاد در زمین های الوده در فلزیاب با تفکیک یا طلایاب با تفکیک از نوع فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی ایجاد گردد

صفحه5 از173