دوشنبه, 21 فروردين 1396 16:08

فلزیاب کشف گنج قدیمی

فلزیاب کشف گنج قدیمی را درصورتی میتواند با دقت انجام دهد که بتواند یک فلز جدید یا طلا جدید را در عمق زیاد کشف نموده یا پیدا و تفکیک نماید و در صورتیکه فلزیاب یا طلایاب یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب سنسور دار نتواند فلز نو یا طلا جدید را تشخیص داده و تفکیک نماید صد در صد نمی تواند کشف گنج قدیمی یا زیرخاکی را به انجام رساند

برای ان دسته فلزیاب یا طلایاب که ابراز میگردد که توان مشخص نمودن فلز نو یا طلا جدید را ندارد ولی حتماً فلز کهنه یا فلز قدیمی یا گنج را تشخیص می دهد مطمئناً نمی تواند فلزقدیمی یا طلا یا گنج را پیدا نماید

از انجا که این نوع فلزیاب یا دستگاه توان تشخیص خواص فرکانسی و انرژی درونی یک فلزجدید یا طلا جدید را ندارد چگونه میتواند خواص مغناطیسی یا خواص فرکانسی یک فلز قدیمی یا گنج طلا یا زیرخاکی را تشخیص داده و مشخص نماید

دوشنبه, 21 فروردين 1396 16:04

فلزیاب شعاع زنی جهت یابی گنج طلا

فلزیاب شعاع زنی جهت یابی گنج طلا را با تغییر جهت دسته انتن فلزیاب انتنی یا طلایاب انتنی یا فلزیاب ردیاب به انجام میرساند ولی اینکه جهت یابی دسته انتن فلزیاب انتنی برای جستجو گنج طلا یا کاوش مسیرگنج طلا درست میباشد در ابتدا به نحوه تنظیمات انجام شده درتنظیم تفکیک با عدد VDI و سپس تعیین دقیق ابعاد هدف IND SIZE داشته تا شعاع زنی جهت یابی گنج طلا به درستی بر روی دیواره و مرکز هدف اصلی یا گنج طلا از خود واکنش نشان دهد در اینجا شعاع زنی جهت یابی طلا جدید یا فلز جدید که در عدد VDI تعیین میگردد موضوعی مهم برای تشخیص گنج طلا میباشد

در فلزیاب های فوق پیشرفته که دارای تنظیمات امکان دارد واکنش بر روی فلز نو یا فلز جدید یا طلا جدید با توان پایین تر اشکارگردد ولی بر روی فلز نو یا فلز جدید یا طلا جدید واکنش داشته تا توان عملیاتی تفکیک خود را در عمق زیاد نشان داده تا به این فلزیاب یا طلایاب اطمینان نمود و همین موضوع در رابطه با هر نوع فلزیاب یا طلایاب از مدل فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب سنسوری صدق مینماید

جمعه, 18 فروردين 1396 18:00

قدرت عمق فلزیاب

قدرت عمق فلزیاب یا قدرت عمق طلایاب در کاوش طلا یا کاوش گنج یا کشف زیرخاکی طلا به نوع فلزیاب یا طلایاب وابسته است و هر نوع فلزیاب عمق کاوش طلا یا کاوش گنج طلا یا کاوش زیرخاکی را در عمق زیاد دارا نمی باشد چون وضعیت مواد معدنی و منابع صحنه کار با شرایط یونیزاسیون بخصوص در زمینه فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا دستگاه های مغناطیس سنج یا یون یاب این موضوع کاهش قدرت عمق فلزیاب یا قدرت عمق طلایاب را شکل میدهد

زیرا در فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه های مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا از جریان تغییر میدان مغناطیس بصورت مغناطیس متفاوت از دیگر منابع صحنه کار بهره میبرد در صورتیکه یک منبع با انرژی بالا در ان محدوده یا متفاوت با دیگر منابع صحنه کار وجود داشته باشد یا زمین صحنه کار دارای مواد معدنی و منابع پر انرژی مانند سیلیس و نمک یا الومینیوم یا نیکل و کوارتزواهن و اورانیوم و ارسنیک و انتیموان باشد یک تغییرات مغناطیسی بالا در انجا در سطح زمین یا لایه های زیرزمین گسترده می شود که میتواند تغییرات الکترواستاتیکی با فشار یونی ازگازهای یونیزه مربوط به گنج طلا و مواد معدنی و منابع پر انرژی ایجاد نموده و این نوع فلزیاب یا دستگاهها با خطا در تشخیص روبرو شده و از توان عمق یابی معمولی انها نیز درتشخیص هدف اصلی یا گنج طلا به میزان بالای کاسته میشود

جمعه, 18 فروردين 1396 16:31

فلزیاب زیرخاکی طلا کجاست

فلزیاب زیرخاکی طلا کجاست را در یک زمین بزرگ یا در یک محدوده وسیع به این سادگی نمی تواند تشخیص دهد که گنج طلا کجاست یا زیرخاکی طلا کجاست مگر انکه ان فلزیاب یا طلایاب از نوع فلزیاب انتنی با مدار الکترونیکی طبق اصول رادار زمینی دستی با تفکیک فرکانسی و تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد زیرا با چنین فلزیاب انتنی یا طلایاب انتنی میتوان نوع هدف طلا یا زیرخاکی طلا را به نسبت نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار تعیین نموده تا فلزیاب انتنی با تفکیک عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE بتواند محدوده و مرکز هدف اصلی یا طلا یا زیرخاکی که کجاست را تشخیص داده و تفکیک نماید

چرا این نوع فلزیاب انتنی یا طلایاب انتنی توان بالای دارا است که نشان دهد زیرخاکی طلا کجاست یا گنج طلا کجاست بخاطر این است که میتوان با این نوع فلزیاب انتنی یا فلزیاب انتنی تصویری که دارای این نوع تنظیمات میباشد تنظیمات را تغییر داده تا وجود دیگر ذرات از مواد معدنی و منابع که انرژی بالای نیز دارا است را از جریان نیرو و انرژی گنج طلا یا زیرخاکی تشخیص داده و تفکیک نماید تا بتواند تشخیص دهد گنج طلا کجاست یا زیرخاکی طلا کجاست

با داشتن چنین قدرت تفکیکی یک اپراتور حرفه ای یا کاربر حرفه ای میتواند تشخیص دهد که محدوده هدف اصلی یا گنج طلا کجاست واز اشتباه مشخص نمودن محل دیگری به جای گنج طلا یازیرخاکی طلا جلوگیری بعمل اید اما اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب اشتباه در تعیین تنظیمات نماید یا مختصات یابی را درست انجام ندهد این نوع فلزیاب یا طلایاب با این هم قدرت تفکیک و تشخیص خطا خواهد نمود که محل اصلی هدف اصلی یا گنج طلا یا زیرخاکی طلا کجاست

 

جمعه, 18 فروردين 1396 15:54

فلزیاب اثارگنج طلا

فلزیاب اثارگنج است گنج نیست در اصل فلزیاب اثارگنج طلا را نیز میتواند تشخیص دهد ولی به شرط انکه ان فلزیاب یا طلایاب قدرت تفکیک انواع اهداف یا طلا یا انواع فلزیاب را از دیگر داشته باشد

قضیه فلزیاب اثارگنج طلا هست ولی گنج نیست میتواند دلایل متفاوتی داشته باشد ابتدا فلزیاب از نوع مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنتومتر یا مگنت یا تسلا یا یون یاب باشد و این دسته فلزیاب های یا دستگاه ها از اثر میدان مغناطیس پدید امده از مواد معدنی و منابع صحنه کار با تکه اثار باستانی یا فلزات اکسید شده و تبدیل شده که در کنار یکدیگر قرارگفته اند را به جای یک هدف اصلی یا اثارگنج طلا تشخیص داده واز خود واکنش نشان می دهد و از انجا که این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها دارای توان تفکیک برای تشخص جریان حرکتی ذرات الکترون مربوط به اهداف یا اثارباستانی تخریب شده یا تبدیل شده یا اکسید شده را ازاثار گنج طلا ندارد نمی توان تفاوت بین این واکنش حاصل از دیگر موارد را از طلا یا گنج طلا یا دفینه تشخیص داده و تفکیک نمود تا از خطا جلوگیری نماید

جمعه, 18 فروردين 1396 13:25

فلزیاب دفینه پیدا نمی شود

فلزیاب دفینه پیدا نمی شود یا علت پیدا نکردن گنج و دفینه با فلزیاب چه دلیلی میتواند داشته باشد در اصل گنج پیدا نمی شود زیرا در ابتدا باید فلزیاب که با ان به دنبال گنج می روید توان تفکیک طلا در عمق زیاد را دارد و دوم ان فلزیاب یا ان طلایاب توان تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE را که متعلق به یک فلزیاب حرفه ای را دارا میباشد و اپراتورفلزیاب یا کاربر طلایاب نیز به میزان توان کارکردن یا تجربه و مهارت کار با فلزیاب با تفکیک یا طلایاب با تفکیک را دارد

دفینه پیدا نمی شود اول به نوع فلزیاب یا طلایاب بستگی داشته و درمرحله دوم به مهارت اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب دارد

فلزیاب یا طلایاب که دارای توان تفکیک طلا در عمق زیاد باشد و دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X نیز باشد بطور حتم میتواند برای کار در زمینه های متفاوت در امورات مربوط به فلزیاب کاربرد داشته باشد

اینکه گنج با فلزیاب با این امکانات تنظیمی پیدا نمی شود دیگر باز میگردد به عدم مهارت اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب درتعیین تنظیمات نسبت به نوع هدف و مواد معدنی و منابع صحنه کار و انجام عملیات در مختصات یابی درمشخص نمودن محدوده و مرکز هدف اصلی یاطلا یا گنج میباشد

برای کار فلزیاب یا طلایاب بعد از اینکه اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب به مهارت برسد و اینکه در زمان تمرین فلزیاب یا طلایاب بتواند یک طلا را در سطح و عمق زمین پیدا نماید نشانگر قدرت ان فلزیاب یا طلایاب درکاوش اهداف در صحنه کار اصلی برای پیدا نمودن گنج طلا میباشد ولی در صحنه کار اصلی باید اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب همه اصول را در مختصات یابی و تنظیمات تناسب رعایت نماید تا بتواند گنج طلا را پیدا نماید

 

جمعه, 18 فروردين 1396 12:48

فلزیاب ابعاد هدف یا ترشهولد

فلزیاب ابعاد هدف یا ترشهولد را دارا باشد از دسته فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی میتواند باشد به ابعاد هدف IND SIZE در فلزیاب با تفکیک عدد VDI ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میگویند

ابعاد هدف IND SIZE یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی ارتباطی با ترشهولد THRESHOLD مربوط به تنظیمات صدا در فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژالقایی ندارد

زیرا درمدار فلزیاب های مغناطیسی یا مدار فلزیاب های ولتاژ القایی نمی توان تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را ایجاد نمود که این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع دستگاه مگنتومتریا مگنت یا یون یاب یا تسلا میباشد

عملکرد تنظیمات ابعاد هدف یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X برای تعیین ابعاد اندازه یا سطح و حجم هدف اصلی یا طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن یا نیکل یا کروم یا برنز یا برنج میباشد

کارایی تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X در زمینه حذف ذرات دیگر منابع و فلزات به غیر از انچه که در تنظیمات تفکیک با عدد VDI تعیین شده نیز میباشد

 

 

جمعه, 18 فروردين 1396 10:44

فلزیاب عمق کم

فلزیاب عمق کم را دارا باشد ارتباط مستقیم با نوع ان فلزیاب دارد وعمق فلزیاب یا عمق فلزیاب زیاد یا عمق فلزیاب کم است یا چرا عمق فلزیاب یا چرا عمق طلایاب کم است سئوالی است که هر دارنده یا خریدار فلزیاب یا طلایاب در زمان خرید با ان روبرو میباشدعمق کم فلزیاب یا عمق کم طلایاب میتواند مربوط به نوع نقشه مدار ان فلزیاب یا طلایاب باشد انواع فلزیاب یا انواع طلایاب که در بازار بیشتر کشورهای دنیا بخصوص ایران ارائه میگردد به دلیل نداشتن نیازبه تکنولوژی بالا در طراحی و ساخت انها از نقشه مدارفلزیاب ولتاژ القایی یا نقشه مدارفلزیاب مغناطیسی بهره برده میشود و این نوع فلزیاب مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا میباشد چون کار کردن با این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها در مراحل اولیه ساده و برای خریدار فلزیاب دل نشین است ولی برای کارهای حرفه ای بخصوص تفکیک طلا در عمق زیاد توانائی بالای را دارا نمی باشد و بخاطر اینکه این دسته فلزیاب یا دستگاه ها در بازار فلزیاب زیاد میباشد برای خرید فلزیاب بیشتر با این نوع فلزیاب ها یا دستگاه ها روبرو شده و کلاً چون فروشندگان فلزیاب بیشتراین نوع فلزیاب ها یا دستگاه ها را ارائه مینمایند وخریدار فلزیاب از فروشندگان فلزیاب یکسره تعریف از این دسته فلزیاب ها میشنود و فکر میکنند که واقعاً این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها توان بالای داشته و اگر واقعیت را هم بشنود سخت قبول مینماید و بعد از خرید فلزیاب یا خرید طلایاب خریداران متوجه میگردند که این دسته فلزیاب ها یا دستگاه توان عمق کم برای تشخیص اهداف یا طلا را دارند و بیشتر خریداران فلزیاب یا طلایاب در زمان خرید فلزیاب با تکنولوژی فلزیاب حرفه ای در دسته فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که باید دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد دارای قدرت کاوش اهداف یا انواع فلزات بخصوص طلا را در عمق زیاد دارد اشنایی نداشته یا فروشنده فلزیاب ها انقدر از دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی تعریف نموده و از فلزیاب های فرکانسی با تنظیمات ذکر گردیده بدگوئی مینمایند که خریدار فلزیاب در زمان خرید فلزیاب یا خرید طلایاب دچار سردگمی شده و واقعیت موضوع فلزیاب حرفه ای یا طلایاب حرفه ای با تنظیمات ذکر گردیده رادر نظر نمی گیرند و بعد از خرید فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا تسلا یا یون یاب تازه متوجه میشوند که این دسته فلزیاب یا دستگاه توان کاوش اهداف یا طلا در عمق کم دارا است و در عمق زیاد نمی تواند عمل نموده به ویژه نمی تواند فلزات را تفکیک مجزا نماید

جمعه, 18 فروردين 1396 10:03

فلزیاب ولتاژ القایی

فلزیاب ولتاژ القایی یا فلزیاب مغناطیسی به ان دسته فلزیاب اطلاق میگردد که در سرجستجوگر این دسته فلزیاب از شدت ولتاژ برای شکل گرفته میدان مغناطیس بهره برده می شود و با تغییر میدان مغناطیس یا اختلاف فاز در زمان موقعیت فلز را مشخص مینمایند

فلزیاب های ولتاژ القایی یا فلزیاب مغناطیسی از دسته فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و ....میباشد که این دسته فلزیاب ها به خاطر بهره بردن از ولتاژ برای ایجاد شدت میدان مغناطیس توان زیادی در کاوش اهداف بخصوص طلا در عمق زیاد را نداشته و برای این است که در فلزیاب ولتاژ القایی یا فلزیاب مغناطیسی از سرجستجوگر بزرگ یا سنسورسری بهره برده می شود تا امکان توان عمق فلزیاب ولتاژ القایی یا فلزیاب مغناطیسی افزایش یابد

فلزیاب ولتاژ القایی یا فلزیاب مغناطیسی توان تفکیک نداشته و فقط توان تشخیص تفاوت فلز اهنی و غیر اهنی را داشته و نمی تواند بین طلا و نقره و مس و روی و برنز که هم طبقه و غیر اهنی هستند تفاوتی مجزا برای تفکیک قائل شود و این فلزات را یک شکل مشخص مینمایند بخصوص برای طلا در عمق زیاد با این مشگل روبرو است

بیشتر فلزیاب های که در دنیا بخصوص کشورهای خارجی ارائه میگردد از دسته فلزیاب ولتاژ القایی یا فلزیاب مغناطیسی میباشد زیرا ساخت ان اسان و کم هزینه میباشد و برای عملیات تفریحی کاربرد بالای دارد و در ایران این دسته فلزیاب ولتاژ القایی یا فلزیاب مغناطیسی ساخته یا از خارج وارد میشود بعنوان فلزیاب حرفه ای معرفی مینمایند که این چنین نمی باشد

 

جمعه, 18 فروردين 1396 09:09

گنج یاب مگنتومتر

گنج یاب مگنتومتر از نظر اصول علم تفکیک دراصول راداریا یابندها یا فلزیاب با تفکیک خارج میباشد زیرا مگنتومترگنج را بخواهد کاوش باید توان این را داشته باشد که یک فلز نو طلا را تفکیک نموده تا بتواند گنج یاب طلا باشد یا بتوان به ان گنج یاب مگنتومتر اطلاق نمود که چنین قدرتی را نداشته زیرا برای کاوش گنج طلا بخصوص در عمق زیاد تشخیص خواص فرکانسی نیاز است که مگنتومتر فقط توان تشخیص مغناطیس را دارد

امکان دارد در عمق کم منابع طلا گنج را مگنتومتریا تسلا یا یون یاب یا مگنت پیدا نماید ولی این منابع طلا گنج در عمق بسیار کم باشد و عمر طولانی از ان گذشته باشد شاید بتواند پیدا نماید و این هم مربوط به زمینهای یکدست مانند خاک اروپا میباشد و در زمینهای الوده این امرپیدا نمودن گنج طلا با مگنتومتر میسر نمی شود

مگنتومترو مگنت یا یون یاب یا تسلا نیز تکلیف مشخصی در زمینه تفکیک را دارا است و توان تفکیک انواع فلزات بخصوص گنج طلا را نداشته چه برسد به انکه بتواند گنج یاب گنج برای تفکیک طلا باشد این دسته دستگاه ها فقط توان تغییرات مغناطیسی را داشته یا مغناطیس را سنجش نموده یا یون مواد را تشخیص می دهند که هر ماده یا مواد معدنی و منابع دارای مغناطیس و یون میباشد که تشخیص و تفکیک انها از این دسته دستگاه ها بر نمی اید زیرا پتانسیل در صحنه کار میتواند نسبت به میدان مغناطیس هر نوع مواد معدنی یا منابع متغیر و مخصوص همان موقعیت باشد که تغییر لایه های زمین خود میتواند انرژی برای این دسته دستگاه ها در تشخیص میدان مغناطیس ایجاد نموده و اجازه ندهد بتواند یک فلز طلا را تشخیص داده یا تفکیک نماید به غیراز انکه فلز طلا یا گنج طلا در شرایط غیر مغناطیس یا پارا مغناطیس میباشد

صفحه7 از173