جمعه, 18 فروردين 1396 08:55

گنج یاب طلا

گنج یاب طلا باید یک فلزیاب با تفکیک طبق قانون تفکیک با عدد VDI در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE باشد و ان فلزیاب با تفکیک گنج یاب طلا است که بتواند طلا را در عمق زیاد تفکیک نموده و از دیگرفلزات و مواد معدنی و منابع هم طبقه خود مجزا تفکیک نماید که این عمل از یک فلزیاب فرکانسی طبق اصول راداربرمی اید به شرط انکه دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی فقط توان تشخیص تفاوت فلز اهنی از فلز غیراهنی را داشته و نمی تواند فلزات هم طبقه غیراهنی مانند طلا و نقره و مس و روی وبرنز را مجزا تشخیص داده و تفکیک نماید در نتیجه نمی تواند گنج یاب گنج یا گنج یاب طلا بخصوص برای طلا گنج در عمق زیاد باشد چون میدان مغناطیس مواد معدنی یا منابع لایه های زمین دارای انرژی خاص خود میباشد و میتواند توان پتانسیل متغیر سرجستجوگر این دسته فلزیاب ها را با انحراف پیچش مغناطیسی در تشخیص روبرو نماید

جمعه, 18 فروردين 1396 08:39

گنج یاب گنج

گنج یاب گنج یا فلزیاب گنج را در زمان کار با فلزیاب یا طلایاب در خصوص کاوش گنج مطرح گردد میتواند یک موضوع استعاری باشد و در اصل باید در نظرگرفته شود در ابتدا ان فلزیاب توان تفکیک طلا را در عمق زیاد داشته تا نام گنج یاب گنج بر روی ان فلزیاب با تفکیک قرار داد

گنج یاب گنج که کلمه تبلیغاتی برای یک فلزیاب میتواند باشد پی هرکه ابراز نمود دستگاه گنج یاب گنج داشته زیاد به نوشته یا تعریف این دسته اشخاص نمی توان اطمینان نموده

گنج یاب گنج طلا ابتدا باید یک فلزیاب با تفکیک طلا باشد و فلزیاب با تفکیک طلا دو شرط مهم را باید داشته باشد دراولین مرحله گنج یاب گنج یا همان فلزیاب با تفکیک میتواند اهداف یا طلا را بصورت مجزا از دیگر فلزات هم طبقه خود تفکیک نماید و در مرحله دوم توان تفکیک طلا را ان گنج یاب گنج یا فلزیاب با تفکیک برای تفکیک طلا در عمق زیاد را دارد

توان تشخیص گنج با گنج یاب یا همان فلزیاب با تفکیک در توان فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تفکیک عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE میباشد زیرا توان تشخیص و تفکیک انرژی بازتاب شده طلا در فرکانس طلا را از دامنه و طول موج دیگر منابع دارا است

این دسته فلزیاب ها که توان تفکیک طلا را بصورت مجزا با عدد VDI دارد باید دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

 

جمعه, 18 فروردين 1396 08:09

شرایط تفکیک فلزیاب

شرایط تفکیک فلزیاب یا شرایط تفکیک طلایاب از دید فلزیاب یا طلایاب باید در نظر گرفته شود و شرایط تفکیک فلزیاب تصویری یا شرایط تفکیک فلزیاب انتنی موضوعاتی است که باید جداگانه مورد بررسی به نسبت نوع مدار ان فلزیاب یا طلایاب قرار بگیرد

شرایط تفکیک فلزیاب یا شرایط تفکیک طلایاب مربوط به قدرت تفکیک فلزیاب میباشد ولی این ارتباط برای فلزیاب با تفکیک طبق قانون علمی تفکیک با عدد VDI در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میباشد

شرایط تفکیک فلزیاب برای عمق زیاد به ویژه طلا باید از قانون تفکیک در فلزیاب با تفکیک طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بهره ببرد تا طلایاب شکل بگیرد و فلزیاب تفکیک دار که بتواند در عمق زیاد عمل نموده و طلا را تفکیک نماید به غیر ازداشتن تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC با عددVDI طبقه جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE باید دارای تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X نیز باشد تا توان تفکیک طلا در عمق زیاد را دارا باشد و این نوع فلزیاب یا طلایاب با این نوع تنظیمات باید از دست فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا فلزیاب فرکانسی باشد تا این توان را برای تشخیص امواج مربوط به طلا در عمق زیاد داشته باشد

دیگر فلزیاب ها که ازدسته فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات ذکر گردیده نمی باشد کلاً در دسته فلزیاب های دارای قدرت تفکیک طلا در عمق زیاد قرار نمیگیرد و شرایط تفکیک با قانون تفکیک را دارا نمی باشند

جمعه, 18 فروردين 1396 05:54

شرایط فلزیاب تصویری گنج

تشخیص شرایط فلزیاب تصویری برای مشخص نمودن گنج طلا یا طلا میتواند دارای شرایط متفاوت از نظر رنگ لکه رنگ گنج طلا یا طلا باشد و در زمان تمرین با فلزیاب تصویری نیز این اتفاق پیش می اید که رنگ لکه رنگ بر روی طلا در هر بار تصویری گیری دارای شرایط متفاوت باشد

در کار فلزیاب تصویری برای بدست اوردن لکه رنگ منظم و مرتب با حاشیه متعادل باید شرایط تعیین تنظیمات دقیق رعایت گردد تا بتوان بین لکه رنگ هدف اصلی یا طلا یا گنج طلا را تشخیص داده و تفکیک نمود

رنگ لکه رنگ در فلزیاب تصویری از شرایط زمین صحنه کار بهره میبرد و فلزیاب تصویری میتواند لکه رنگ به رنگ های متفاوت از طلا یا گنج طلا را اشکار نماید

شرایط فلزیاب تصویری برای اشکارنمودن لکه رنگ به میزان انرژی بازتاب شده از طلا یا گنج طلا وابسته است و هر میزان انرژی بازتاب شده در فرکانس طلا یا گنج بیشتر باشد ان لکه رنگ ظاهر شده دارای رنگ پررنگ تر از دیگر لکه رنگ ها میباشد

اگر مواد معدنی و منابع صحنه کار دارای مواد با انرژی بالا باشد لکه رنگ اشکار شده با شرایط رنگ روشن تر یا کم رنگ تر ظاهر میگردد که این نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار از نوع سیلیس یا اکسید الومینیوم یا مس یا نیکل ومنگنز باشد میتواند لکه رنگ اشکار شده با رنگ کم رنگ ظاهر گردد

البته در بعضی شرایط رنگ لکه رنگ در زمان تمرن نیز همین وضعیت را دارد که این میتواند از تغییرمیدان الکتریکی سطح طلا باشد

 

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 17:55

فلزیاب شرایط زمین طلا

فلزیاب شرایط زمین طلا یا فلزیاب شرایط زمین گنج مواردی است که بر روی همدیگر تاثیر مستقیم دارد در شرایطی که زمین دارای وضعیت شکل گرفته از لایه های متفاوت با ترکیب افقی یا عمودی در هم ریخته باشد میتواند اختلال در کار فلزیاب یا طلایاب ایجاد نماید ولی وجود یک گنج در زمین قرار بگیرید شرایط یک لایه عمودی را در وضعیت افقی لایه های زمین شکل می دهد و در اینجا است که وجود تشخیص مرکز یک هدف اصلی یا گنج طلا در زمین نیازمند نوع فلزیاب فوق پیشرفته یا طلایاب فوق پیشرفته میباشد زیرا شرایط علائم سیگنال گنج طلا در زمین در این موقعیت با زاویه شکسته نسبت به مرکز هدف اصلی یا گنج طلا منعکس میگردد که این شرایط انعکاس از میدان مغناطیس پدید امده از لایه افقی زمین در ترکیب یا فشارنیرو بر گنج طلا میباشد که شکل منظم درحرکت به سمت خط عمودی نداشته و در اطراف گنج طلا با ترکیب افقی زمین حرکت مینماید یا بر همدیگر نیرو وارد نموده یا ترکیب با هم میگردند و این حرکت افقی تا جای که تابش ذرات گنج طلا وجود دارد و نیرو اولیه در میدان های مغناطیس زمین و گنج طلا وجود دارد گسترش میابد

در این شرایط فلزیاب یا طلایاب باید دارای توانایی تشخیص وضعیت انرژی حاصل از فرکانس طلا در تابش الکترو مغناطیس موج میباشد و برای رفع این شرایط از حالت بحرانی برای فلزیاب یا طلایاب ان فلزیاب یا طلایاب باید دارای تنظیماتی باشد که بتواند این توانایی تشخیص شرایط گنج طلا را درفلزیاب یا طلایاب ایجاد نموده و تغییرات وضعیت شرایط زمین در تنظیمات لحاظ گردد تا قدرت تفکیک طلا در شرایط گوناگون بدست اید از انجا که تنظیمات تغییر شرایط زمین نسبت به گنج طلا نیازمند تنظیمات تشخیص وتفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE باید باشد تا بتواند شرایط زمین را به نسبت گنج طلا تشخیص داده و عمل تفکیک طلا به انجام برسد که چنین فلزیاب یا طلایابی از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX و تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC میباشد

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 16:02

فلزیاب

فلزیاب تصویری بصورت لکه رنگ بر روی صفحه نمایشگر وضعیت طلا و انواع فلزات مشخص مینماید

فلزیاب تصویری برای مشخص نمودن اهداف مانند طلا نقره و مس و روی و اهن و نیکل و انواع فلزات طراحی شده است

فلزیاب تصویری برای افزایش قدرت تشخیص و مشخص نمودن فرایند بازتاب شده از وضعیت مواد معدنی و منابع صحنه کار توانایی بالای داشته

فلزیاب تصویری در عملیات متفاوت کارایی داشته و فلزیاب تصویری در نوع های گوناگون به بازار فلزیاب ارائه میگردد

فلزیاب تصویری برای عملکرد دقیق وابسته به نوع طراحی نقشه مدار ان فلزیاب دارد

 

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 14:49

رس پخته روی گنج

رس پخته روی دفینه یا رس پخته روی گنج را در گذشته به دلایل متفاوت بکار میبردند ولی دلایل عمومی ان میتواند :

خاک رس پخته بر روی دفینه به دلیل وجود سیلیس و اکسید الومینیوم در خود در صورت وجود تغییر دما وضعیت عادی خود را نگهداشته و در صورت بروز هرگونه شکستگی در لایه ها یا خاک یا گسل یا زلزله ترکیب خود را در حالت مستحکم در کنار یکدیگردر سطح شکل گرفته نگه میدارد

در محدودهای که گنج بزرگ در عمق زیاد وجود داشته باشد موجب تغییر مقاومت زمین میگردد و این تغییر مقاومت میتواند موجب شود که رعد و برق به ان محدوده برخورد نماید و از نظر وضعیت خاک ایجاد هوازدهی و سستی در لایه های سطح و زیر زمین پدید اورد و وضعیت سطح عمومی زمین را تغییر داده که موجب جلب توجه اشخاص به ان محدوده گردد و برای رفع این موضع بر روی گنج یا دفینه از رس پخته بهره میبردند

خاک رس پخته بر روی گنج یا خاک رس پخته بر روی دفینه موجب میگردد که مقاومت زمین تغییر ننماید تا وضعیت خاک در ان منطقه از نظر سطح تفاوت نکند و موجب جلب توجه نگردد یا تغییر مقاومت زمین از انرژی گنج بزرگ به همراه گاز حاصله موجب جلوگیری از رشد گیاهان نشود تا توجه جلب نماید

از انجا که رس دارای سیلیکات الومینیوم و اکسید الومینیم میباشد در اثر مجاورت با رطوبت یا اب در حالت پوسیدگی قرار بگیرد دارای حجم بیشتر میگردد و حجم اولیه خود را از دست نمی دهد یا هر گونه انتقال اب یا وجود جریان اب یا ابرفت در اثر تغییر وضعیت زمین میتواند وضعیت مربوط به گنج طلا را با تغییرات روبرو نموده و این موقعیت موجب افزایش میزان حجم الومینیوم در پوسیدگی میگردد و جای اینکه حجم خود را از دست دهد دارای حجم بیشتر شده و بر اطراف خود فشار وارد اورده و جلوی ایجاد همرفتی در شرایط هوازدهی را میگیرد و اگرتغییر مسیر جریان اب زیر زمین توسعه پیدا کند خاک رس پخته روی گنج این توان را ایجاد مینماید که به میدان مرکزی دفینه یا گنج اسیبی وارد نشود

درخاک رس پخته مقداری نیز اهک بکاربرده می شده که ازرشد گیاهان قارچ زیر زمینی جلوگیری میکرده یا به عبارتی خاک رس پخته موجب جلوگیری از رشد قارچ ها در زیر زمین شده که پوسیدگی این گیاهان عامل سست شدن یا هوازدهی یا ایجاد کربن در لایه های خاک بوده و جریان همرفتی یا ایجاد انرژی کربنی مینماید که این حالت میتوانسته سطح لایه روی زمین را دچار تغییر رنگ نموده و خاک رس پخته روی خزانه گنج از ایجاد این عوامل جلوگیری مینماید

خاک رس پخته روی گنج یا روی دفینه برای حرکت گازپدید امده از گنج یا دفینه را در سطح روی گنج یا دفینه گرفته تا این گاز یا جریان الکترونی و انرژی از طریق شرایط هوازدهی زمین بصورت حرکت همرفتی به سطح زمین نرسد تا سطح زمین تغییرحالت داده و توجه اشخاص را جلب نماید

 

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 14:42

فلزیاب رس پخته روی گنج

فلزیاب رس پخته روی دفینه یا فلزیاب رس پخته روی گنج را چگونه میتواند تشخیص دهد یا چگونه میتواند از لایه رس پخته روی گنج عبور نماید موضوعی است که از فلزیاب های مغناطیسی یا مگنتومتر یا مگنت یا فلزیاب ولتاژ القایی بر نمی اید بخصوص ان گنج بزرگ و در عمق زیاد باشد این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها توان تشخیص مرکز هدف یا مرکز گنج طلا رانداشته زیرا به دلیل وجود اکسید الومینیوم و منگنز و سیلیس و سیلیکات الومینیوم و اکسید اهن در رس پخته روی گنج و تغییرات شیمیایی در زمان پخت و ترکیب این مواد با یکدیگروضعیت مغناطیسی یک سطح در لایه رس پخته کشیده شده روی گنج درجهات متفاوت و یکنواخت را پدید می اورد و میتواند هر نقطه از این لایه رس پخته فلزیاب ها یا دستگاه ها از این دسته را با عدم تشخیص مرکز هدف اصلی یا گنج طلا روبرو نماید و البته ترکیب یا پیوند یونی در شرایط الکترواستاتیک نیز در این نوع محدوده که رس پخته روی گنج قرار دارد پتانسیل پراکنده را در اطراف گنج ایجاد مینماید که میتواند هر کدام این عوامل موجب انحراف مغناطیسی در تشخیص این دسته دستگاه ها یا فلزیاب ها گردد

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 08:36

فلزیاب شرایط گنج

فلزیاب شرایط گنج طلا یا فلزیاب شرایط گنج را در زمین های دارای لایه های متفاوت از جنس مختلف را داشته باشد بطور طبیعی دارای قدرت بالای در تشخیص و تفکیک وضعیت گنج طلا را دارا میباشد و اینکه شرایط گنج در زمان قرار دادن گنج طلا در زیر زمین به چه صورت بوده است در شرایط تشخیص و تفکیک گنج طلا با فلزیاب یا طلایاب اثر مستقیم میگذارد

شرایط گنج در کل میتواند کار فلزیاب یا کار طلایاب را با شرایط متفاوت نسبت به دیگر موقعیت ها یا هر منطقه ای ایجاد نماید که در این وضعیت تغییر شرایط گنج از نظر موادی که گنج طلا با ان پوشیده شده است یا بر روی گنج طلا قرار داده شده است میتواند ترکیب تشخیص فلزیاب یا طلایاب را برای تفکیک گنج طلا با شرایط متفاوت روبرو نماید که در اینجا مهارت اپرتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب میتواند تنظیمات فلزیاب یا طلایاب را به نسبت نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار تغییرداده تا بهترین کارایی در فلزیاب یا طلایاب ایجاد گردد

فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا دستگاه مگنتومتر یا فلزیاب پالسی یا دستگاه مگنت یا فلزیاب وی ال اف VLF یا دستگاه تسلا یا فلزیاب بی اف او BFO یا دستگاه یون یاب یا فلزیاب تی ار TR دارای این توانایی نمی باشد که بتواند شرایط گنج طلا رد زمینهای متفاوت را تشخیص داده و مشخص نماید زیرا دارای قدرت تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE یا دارای تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX و تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC نمی باشد

 

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 07:20

فلزیاب شرایط طلا

فلزیاب شرایط طلا را برای تفکیک از انواع فلزات داشته باشد باید توان تفکیک طلا یا گنج طلا را در عمق زیاد داشته باشد و فلزیاب شرایط طلا را از دیگر منابع و مواد معدنی تشخیص دهد توان بالای درپیدا نمودن و تفکیک طلا را دارا میباشد زیرا در این وضعیت فلزیاب یا طلایاب شرایط طلا را میتواند ازروی انرژی طلا مربوط به فرکانس طلا را تشخیص داده و تفکیک نماید که این عمل از یک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی بر می اید

شرط انکه فلزیاب با تفکیک یا طلایاب با تفکیک دارای توان تفکیک طلا در عمق زیاد باشد این است که ان فلزیاب یا طلایاب بتواند بین نقره و طلا و مس و الومینیوم بصورت مجزا در عمق زیاد تفاوت در تفکیک قائل شود وان فلزیاب یا طلایاب هرکدام از فلزات هم طبقه غیراهنی را مجزا با عدد VDI تفکیک نماید و با داشتن چنین قدرتی در تفکیک فلزیاب میتوان از ان فلزیاب یا طلایاب در زمین های سخت و سفت یا الوده دارای لایه های متفاوت بهره برد

در این نوع فلزیاب یا طلایاب ها هر نوع فلز یا طلا را که درتنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX و تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISCتعیین گردد این قدرت را در تفکیک دارد که علائم سیگنال طلا یا بازتاب علائم گنج طلا را به نسبت علائم سیگنال مواد معدنی و منابع صحنه کاریا ذرات پر انرژی را تفکیک نموده و مجزا مشخص نماید

 

صفحه8 از173