پنج شنبه, 17 فروردين 1396 06:46

فلزیاب قدرت تفکیک طلا

فلزیاب قدرت تفکیک طلا را با تعیین نوع فلز طلا یا انواع فلزات در مدارتفکیک فلزیاب دارا میگردد که مدارفلزیاب دارای قدرت تفکیک طلا باید بتواند فلزات مانند طلا و نقره و مس وروی اهن و برنز و و نیکل و الومینیوم و برنج را بصورت جداگانه با عدد VDI مشخص و تفکیک نماید و فلزیاب قدرت تفکیک طلا در عمق زیاد را داشته باشد میتواند یک فلزیاب با توان بالا در تفکیک انواع فلزات باشد

ان دسته فلزیاب که دارای این نوع تنظیمات میباشد در اصل خود دارای توان تفکیک طلا یا انواع فلزات تعیین شده در عمق زیاد زیرخاک را خواهد داشت

با این شرایط چنین فلزیاب یا طلایابی در عمق زیاد میتواند توان بالای درقدرت تفکیک برای کاوش اهداف یا طلا یا انواع فلزات در زمین های گوناگون را دارا باشد

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 05:10

فلزیاب تفکیک قدرت

فلزیاب با تفکیک قدرت خود را از نوع طراحی نقشه مدار فلزیاب یا طلایاب مشخص مینماید و تفکیک قدرت عمق فلزیاب یا عمق طلایاب را مورد ارزیابی قرار می دهد از انجا که تفکیک طلا و انواع فلزات برای مشخص شدن توان عملکردی یک فلزیاب یا طلایاب اساس پیشرفته بودن ان فلزیاب یا طلایاب میباشد باید فلزیاب یا طلایاب قدرت تفکیک طلا را در عمق زیاد داشته باشد تا بتواند یک فلزیاب یا طلایاب قابل اطمینان برای انجام عملیات با کار فلزیاب یا طلایاب در امورات متفاوت مربوط به فلزیاب یا طلایاب باشد

فلزیاب یا طلایاب از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE که به ان تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکسTARGETX نیز میگویند و تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC با عدد VDI عمل نماید و مداران از نوع فرکانسی باشد میتواند قدرت تفکیک بالای برای مشخص نمودن هدف اصلی یا طلا یا گنج طلا یا انواع فلزات مورد نظر تعیین ده را دارا میباشد

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 04:38

فلزیاب انتنی ایرودینامیک

ردیاب یا فلزیاب انتنی ایرودینامیک خاص خود را طبق اصول عملکرد رادار باید دارا باشد تا یک فلزیاب انتنی ایرودینامیک باشد و فلزیاب ایرودینامیک یا ایرودینامیک بودن فلزیاب یا طلایاب فقط مربوط به فلزیاب انتنی نمی باشد بلکه فلزیاب یا طلایاب که از دسته فلزیاب تصویری یا فلزیاب سنسوری و فلزیاب لیزری با نقشه مدار طبق اصول ساختار رادار زمینی دستی با تفکیک بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میباشد باید شکل سرجستجوگر و بدنه فلزیاب طبق اصول رادار زمینی دستی برگرفته از محاسبات رادار تفکیک دار باشد

فلزیاب انتنی از نظر طراحی بدنه دسته انتن و نوع جنس بدنه دسته انتن و مواد بکار رفته در دسته انتن باید با محاسبات دقیق طبق اصول عملکرد فلزیاب انتنی راداری دارای مدار فرکانسی یا جذبی با تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX و تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISCباشد تا در دسته فلزیاب انتنی ایرودینامیک راداری قرار بگیرد که بتوان به ان فلزیاب انتنی واقعی کفت

متاسفانه در ایران عده ای انتنی یا ردیاب ارائه مینمایند که اصلاً هیچ کدام این اصول در انها رارعایت نمی گردد و موجب بد گمانی خریداران فلزیاب یا طلایاب نسبت به فلزیاب انتنی شده است

 

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 04:19

ترکیب فلزیاب طلایاب

فلزیاب طلایاب همان ترکیب فلزیاب طلایاب در یک مدار فلزیاب با تفکیک طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میباشد و شکل ترکیب فلزیاب طلایاب در کل برای افزایش توان تفکیک انواع فلزات بخصوص طلا در عمق زیاد به انجام رسیده است

فلزیاب برای اینکه طلایاب باشد باید دارای یک مدار فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی طبق اصول رادار زمینی دستی با تفکیک باشد که بتواند طیف دامنه موج فرکانس و طول موج فرکانس راتشخیص دهد

فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی از نوع راداری میتواند یک فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب سنسوری باشد ولی به شرط انکه فلزیاب طلایاب دارای تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX و تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC باشد

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 17:29

تکنولوژی ساخت فلزیاب تصویری لیزری

تکنولوژی ساخت فلزیاب تصویری لیزری در اصل یک تکنیک طراحی فلزیاب تصویری یا طلایاب تصویری منحصربفرد میباشد که هر طراح فلزیاب تصویری یا هر سازنده فلزیاب یا سازنده فلزیاب تصویری توان طراحی و ساخت فلزیاب تصویری لیزری را دارا نمی باشد

تکنولوژی ساخت فلزیاب تصویری لیزری طبق قانون رادارتصویری با مادون قرمزمیباشد و تکنولوژی ساخت فلزیاب تصویری لیزری نیازمند دارا بودن اطلاعات علمی بسیاربالای در زمینه رادرا تصویری لیزری میباشد و برای این است که تکنولوژی طراحی فلزیاب تصویری لیزری در اختیار هر شخصی یا شرکت فلزیاب نمی باشد یا هر طراحی نمی تواند مدار فلزیاب تصویری لیزری را طراحی نماید

تکنولوژی ساخت فلزیاب تصویری لیزری نسبت به دیگر فلزیاب ها متفاوت است زیرا فلزیاب تصویری لیزری باید توان تشخیص تشعشات الکترومغناطیس مادون قرمز بازتاب شده از طلا یا گنج را برای تفکیک با عدد VDI راداشته باشد و این توان از یک فلزیاب فرکانسی با قدرت تفکیک طبق قانون تفکیک فلزات در جدول تفکیک وتشخیص VDI SCALE برمی اید

فلزیاب های دیگر مانند فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژالقایی یا مگنتومتر یا مگنت یا تسلا یا یون یاب یا فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... نمی توانند از دسته فلزیاب تصویری لیزری باشند چون مدار این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها توان تشخیص تشعشعات الکترومغناطیس مادون قرمزو تفکیک فلزات با عدد VDI طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE را ندارند تا در دسته فلزیاب تصویری لزری قرار بگیرند

 

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 16:50

طراحی و ساخت طلایاب

ساخت طلایاب یا طراحی و ساخت طلایاب تصویری در اصل طراحی و ساخت فلزیاب تصویری یا ساخت فلزیاب با تفکیک میباشد و طراحی طلایاب باید طبق اصول تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE باشد که به ان تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION مانند تنظیمات تفکیک EDIT یا VDI DISC و ابعاد هدف IND SIZE یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X نیز میگویند

طراحی و ساخت طلایاب باز خود مقوله پیچیده تر از طراحی و ساخت فلزیاب بدون تفکیک میباشد در اصل طراحی و ساخت طلایاب مربوط به طراحی رادار با تفکیک میباشد و در کل فلزیاب که دارای تفکیک با عدد VDI میباشد در دسته مدارات رادار زمینی دستی با تفکیک میباشد

طراحی و ساخت طلایاب باید دارای مداربا اصول رادار با شرایط عملیات تشخیص انرژی فلزات یا طلا از فرکانس فلزات یا طلا میباشد وطراحی و ساخت طلایاب باید از اصول فلزیاب فرکانسی با عدد VDI بهره ببرد تا بتوان به ان فلزیاب در اصل طلایاب گفت

 

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 15:11

شکل کار فلزیاب تصویری

شکل کار فلزیاب یا شکل کار فلزیاب تصویری یا شکل کارطلایاب تصویری وابسته به شکل طراحی مدار فلزیاب تصویری یا طلایاب تصویری دارد و فلزیاب تصویری بطور کلی باید یک فلزیاب یا طلایاب با طراحی مدار بنابر اصول رادار زمینی دستی باشد زیرا شکل طراحی و ساخت فلزیاب تصویری و نرم افزار فلزیاب تصویری از روی شکل رادارتصویری طراحی شده است و برای این است که شکل کارفلزیاب تصویری از نظرشکل طراحی مدار فلزیاب تصویری یا مدارطلایاب تصویری باید طبق فلزیاب فرکانسی باشد تا توان تشخیص و تفکیک فلزات یا طلا را با عدد VDI طبق قانون تفکیک فلزات منجمله طلا را داشته باشد

دیگرفلزیاب ها که از نوع فلزیاب معمولی یا اماتوری مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مغناطیسی یا مگنت یا یون یاب یا تسلا یا مگنتومتردر اصل دارای طراحی مدار بنابر اصول فلزیاب تصویری واقعی یا رادار تصویری نمی باشد تا واقعاً قدرت تفکیک فلزات منجمله طلا را داشته باشند

 

 

 

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 14:35

فلزیاب کاوش زیرخاکی

فلزیاب کاوش زیرخاکی یا فلزیاب کاوش اثارباستانی را بخواهد انجام دهد باید دارای دقت بالا در زمینه عملیات در گنج یابی یا زیرخاکی باشد و اصولاً کاوش زیرخاکی در دنیا یک امر عمومی و رایج شده است و این موضوع که با فلزیاب کاوش زیرخاکی مینمایند منحصر به ایران نمی باشد

ولی در دنیا ان عده که به دنبال گنج با ارزش یا گنج طلا یا زیرخاکی طلا میروند زیاد به فکر کاوش گنج طلا یا زیرخاکی طلا یا اثارباستانی در عمق زیاد نمی باشند و برای این است که ازدسته فلزیاب های اماتوری یا فلزیاب معمولی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مگنت یا یون یاب یا تسلا یا مگنتومتربهره برده میشود و از انجا خرید این دسته فلزیاب طرفدار بیشتری دارد موجب رونق تولید فلزیاب از این دسته در کشورهای دیگر شده است

ولی متاسفانه در ایران این دسته فلزیاب ها بعنوان فلزیاب حرفه ای با عمق زیاد برای کشف زیرخاکی یا کاوش طلا به خریداران فلزیاب در زمان خرید ارائه میگردد

در کشورهای دیگر ان دسته که با فلزیاب یا طلایاب به دنبال گنج طلا یا زیرخاکی طلا در عمق زیاد هستند دارای امکانات کامل و تجربه بالا در زمینه انواع حفاری باستانی و مهارت زیاد در زمینه کار با فلزیاب یا طلایاب میباشند

برای کاوش زیرخاکی یا اثارباستانی درجهت عملیات حرفه ای در عمق زیاد بیشتر اشخاص حرفه ای از فلزیاب تصویری یا طلایاب تصویری از نوع فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی طبق اصول رادار زمینی دستی با تفکیک بهره میبرند زیرا این دسته فلزیاب تصویری یا طلایاب تصویری قدرت بالای در کاوش فلزات یا زیرخاکی با گنج طلا یا اثارباستانی در عمق زیاد را دارد و پرقدرت ترین از این دسته فلزیاب ها یا طلایاب ها میتواند فلزیاب تصویری یا طلایاب تصویری با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

 

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 12:57

طراحی و ساخت فلزیاب

طراحی و ساخت فلزیاب یا طراحی و ساخت طلایاب یک امر تخصصی در زمین فلزیاب یا طلایاب میباشد و طراح فلزیاب یا طراح طلایاب در ایران بسیارکم و محدوده میباشد زیرا طراحی و ساخت فلزیاب یا طراحی و ساخت طلایاب نیازمند دارا بودن اطلاعات بالا در زمینه طراحی علوم رادار در زمینه الکترونیک را دارد

ساخت فلزیاب در ایران بیشتر بصورت کپی نمودن از روی نقشه مدارات اماده میباشد و این نوع فلزیاب ها در دسته فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنتومتر یا تسلا یا یون یاب هستند زیرا ساخت این دسته دستگاه ها یا فلزیاب ها ساده میباشد و نیاز به داشتن اطلاعات علمی بالا در زمینه رادار با تفکیک برای ساخت فلزیاب با تفکیک یا طلایاب با تفکیک با عدد VDI ندارد

طراحی و ساخت فلزیاب یا طراحی و ساخت طلایاب با اصول رادار و قانون تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE کار هر طراح یا سازنده فلزیاب یا طلایاب نمی باشد زیرا در زمینه ساخت فلزیاب یا تفکیک یا طلایاب با تفکیک نیازمند داشتن علوم بالای در زمینه طراحی رادار زمینی دستی میباشد

فلزیاب فوق پیشرفته از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

توجه نمایید که عده ای بر روی کاتالوگ یا سایت خود کلمه رادار زمین دستی را بکاربرده ولی دستگاه ها فلزیاب مغناطیسی یا پالسی یا مگنت را به جای فلزیاب با اصول رادار و تنظیمات بالا ارائه مینمایند

 

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 12:35

فلزیاب کیفیت شعاع زنی

فلزیاب انتنی یا فلزیاب ردیاب یا فلزیاب کیفیت شعاع زنی با قدرت بالا در تفکیک را داشته باشد میتواند توان شعاع زنی با کیفیت برای افزایش توان تشخیص محدوده هدف اصلی یا طلا یا گنج یا دیگر فلزات را دارا است

فلزیاب کیفیت شعاع زنی را برای تفکیک طلا یا گنج را داشته باشد یک فلزیاب راداری طبق اصول قانونی تفکیک بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE برگرفته از شرایط راداری زمینی دستی با تفکیک از طریق اعداد VDI و ابعاد هدف IND SIZE میباشد

فلزیاب کیفیت شعاع زنی را ازنوع مدار الکترونیکی خود میگیرد و فلزیاب که توان بالای در ایجاد کیفیت برای تفکیک داشته باشد میتواند فلزات متفاوت را با تعیین عدد VDI بصورت مجزا تشخیص داده و تفکیک نماید

توجه نمایید که موضوع تفکیک ارتباطی با تنظیمات پله ای فرکانس در بعضی ردیاب ها یا انتنی ها ندراد زیرا این دسته ردیاب ها یا انتنی ها در دسته فلزیاب با تفکیک طبق اصول علمی تفکیک نمی باشد چون عملیات تفکیک را با عدد VDI طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE از قانون رادار زمینی دستی دارا نمی باشند

صفحه9 از173