چهارشنبه, 16 فروردين 1396 12:21

فلزیاب کیفیت نقطه زنی

فلزیاب کیفیت نقطه زنی را زمانی دارا میگردد که بتواند اهداف یا طلا یا انواع فلزیات را در عمق زیاد کاوش نماید و در اصل بتواند بصورت مجزا تفکیک نماید

در مراحل بعدی برای مشخص نمودن قدرت کیفیت فلزیاب یا طلایاب کیفیت سیستم فلزیاب یا طلایاب در روش حرکتی یا شعا ع زنی و نقطه زنی مطرح میباشد.

در نقطه زنی موضوع مهم این میباشد که ان فلزیاب یا طلایاب قدرت توان تفکیک و تشخیص و تنظیم سطح و حجم طلا یا گنج یا انواع فلزات را دارا میباشد.

در مشخص نمودن کیفیت نقطه زنی فلزیاب یا نقطه زنی طلایاب وابسته به عملکرد ان فلزیاب یا طلایاب در تشخیص و تفکیک طلا یا انواع فلزات در عمق زیاد دارد و ربطی به ساخت دستی یا ساخت کارخانه ای یا ایرانی یا خارجی بودن ان فلزیاب یا طلایاب ندارد بلکه عملکرد ان فلزیاب یا طلایاب در تفکیک طلا در عمق زیاد مهمترین موضوع قدرت نقطه زنی یک فلزیاب یا طلایاب میباشد و کار فلزیاب یا طلایاب بستگی به کیفیت و توان تشخیص هدف طلا از دیگر منابع و مواد معدنی دارد.

سیستمهای فلزیاب یا طلایاب که عمق زیاد میتواند طلا را پیدا نموده و تفکیک نمایداز دسته فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با کارائی بالا در جهت  کاوش اهداف طلا و دیگر فلزات با ارزش دارای تنظیماتی مانند تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC  یا سطح و حجم یا ترشهولدTHRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX میباشد.

 

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 11:58

فلزیاب

فلزیاب به چند دسته متفاوت طراحی میگردد که فلزیاب انتنی یک نوع از این دسته فلزیاب ها میباشد

فلزیاب انتنی در عملیات شعاع زنی طلا و انواع فلزات توانایی بالای دارا میباشد

فلزیاب انتنی در نقطه زنی میتواند محدوده دیواره هدف یا طلا یا انواع فلزات را مشخص نماید

فلزیاب انتنی باید طبق اصول رادار عمل نماید تا کارایی بالای در فلزیاب ها دارا باشد

فلزیاب انتنی در انواع متفاوت به بازار فلزیاب یا طلایاب ارائه میگردد

فلزیاب انتنی که دارای تفکیک با عدد VDI باشد توان بالای در تشخیص و تفکیک طلا و انواع فلزات دارد

فلزیاب انتنی در جهت انجام عملیات نقطه زنی با جفت دسته ان قدرت بالای را دارا است

فلزیاب انتنی باید دارای مدار الکترونیکی طبق اصول رادار زمینی دستی باشد

 

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 11:49

قدرت کیفیت فلزیاب

قدرت کیفیت فلزیاب یا کیفیت طلایاب در اصل در توان تفکیک ان فلزیاب یا طلایاب برای کاوش انواع فلزات بخصوص طلا در عمق زیاد میباشد یک فلزیاب یا طلایاب که بتواند طلا را در عمق زیاد پیدا نموده و تفکیک نماید میتواند یک فلزیاب یا طلایاب با قدرت کیفیت بالا در زمینه کلیه کارهای قابل انجام با فلزیاب یا طلایاب میباشد

قدرت کیفیتهر محصولی یا سیستمی به  کیفیت و کمیت ان بستگی داشته که در رابطه با فلزیاب یا معدنیاب یا رادار زمینی دستی یا دوربین حرارتی راداری مهمترین امر قدرت کارائی ان سیستم فلزیاب یا طلایاب در تفکیک طلا در عمق زیاد میباشد و کارائی این دسته سیستمها فلزیاب یا طلایاب که طلا را در عمق زیاد تفکیک مینماید در زمان تمرین و کاوش و تفکیک یک طلا در عمق زیاد از هدف نمونه طلا مشخص میگردد

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 11:32

ساخت فلزیاب حرفه ای

ساخت فلزیاب یا طلایاب که بصورت ساخت فلزیاب حرفه ای با تفکیک به انجام میرسد مهم نیست که ساخت دستی باشد یا ساخت کارخانه ای باشد

ساخت فلزیاب بصورت دستی یا کارخانه ای یا کارگاهی تفاوتی با هم  ندارد در اصل کیفیت عملکرد سیستم فلزیاب یا طلایاب میباشد

در زمان خرید سیستم فلزیاب یا طلایاب و از روی اطلاعات تنظیمی ان فلزیاب یا طلایاب میتوانید با توانایی ان فلزیاب یا طلایاب یا فلزیاب حرفه ای پی ببرید

اطلاعات عمومی فلزیاب حرفه ای را با دیگر فلزیاب ها مقایسه نمایید تا با یکسان سازی تنظیمات فلزیاب حرفه ای به قدرت ساخت فلزیاب حرفه ای با تفکیک اشنا شوید

در مدار فلزیاب حرفه ای که منجرب به ساخت فلزیاب حرفه ای میگردد وجود تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC  یا سطح و حجم یا ترشهولدTHRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX مبین و نشانه حرفه ای بودن ان فلزیاب یا طلایاب میباشد که این تنظیمات برای یک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی است که توان حرفه ای بودن در یک فلزیاب یا طلایاب را ایجاد مینماید زیرا با تغییر تنظیمات میتوان نوع هدف اصلی یا طلا را از وضعیت انرژی ذرات دیگر مواد معدنی و منابع صحنه کار تشخیص داده تا تفکیک به انجام برسد

توجه نمایید که به دلیل دقت در ساخت فلزیاب حرفه ای حتماً عملیات ساخت باید بصورت دستی به انجام برسد

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 11:06

فلزیاب یون طلا

فلزیاب یون طلا را برای تشخیص طلا یا انواع فلزات نیاز نداشته بلکه فلزیاب ها نیاز به تشخیص مغناطیس و امواج الکترو مغناطیس فرکانس فلزات یا طلا را نیاز دارند و یون قسمتی از چرخش الکترونی در حول محور طلا میباشد که بطور طبیعی از وضعیت گنج طلا جدا میگردد و یون طلا بطور طبیعی از ازاد شدن الکترون در اخرین لایه پدید میاید و ان الکترون که ازاد میگردد یا جدا میشود دارای وضعیت یونی میشود ولی موضوع مهم در رابطه با ایجاد یون در طلا متقابلاً در فلز طلا جدید نمی باشد و منظور تغییریون طلا به دلیل پیوند اتمی و پیوند یونی بین موادمعدنی و منابع یا فلزات یا کانیها و سنگ صحنه کار در اطراف گنج طلا میباشد

در فلزیاب مغناطیسی شرایط یون اثرمتقابلی از وضعیت الکترواستاتیک پیوند یونی با بار مخالف داشته و ایجاد شرایط میدان مغناطیس متفاوت از وضعیت وارد نمودن نیرو میدان ها بریکدیگر میتواند موقعیت یون طلا را دچار در هم ریختگی نموده و ایجاد دما نماید و این تغییر دما میتواند وضعیت میدان مغناطیس را برای تشخیص طلا گنج با تغییر فلز در سطح رسانائی طلا روبرو نموده و حرکت یون در نیم کره شمالی به سمت چپ میباشد یک اختلاف تشخیص درفلزیاب مغناطیسی یا مگنتومتر یا فلزیاب ولتاژ القایی یا تسلا یا مگنت یا یون یاب نسبت به مرکز هدف اصلی یا طلا ایجاد نماید

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 07:05

فلزیاب پیدا شدن گنج

فلزیاب پیدا شدن گنج همان میزان که فلزیاب حرفه ای یا طلایاب حرفه ای را نیازدارد یک اپراتور حرفه ای فلزیاب یا کاربرطلایاب حرفه ای را نیزمیخواهد تا موفقیت در پیدا شدن گنج با فلزیاب یا طلایاب حاصل شود

فلزیاب پیداشدن گنج طلا را با اصول مربوط به گنج یابی با فلزیاب یا طلایاب به انجام میرسد و پیداشدن گنج طلا با فلزیاب یا طلایاب روشهای خاص خود را دارد که این روش ها پیدا شدن گنج طلا در ابتدا به نوع فلزیاب یا طلایاب که دراختیار دارید وابسته است

بیشتر فلزیاب ها یا طلایاب ها که در بازار ارائه میگردد در دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنتومتر یا مگنت یا تسلا یا یون یاب میباشد که عملاً ساختار ترکیب طراحی این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها به گونه ای میباشد که توانایی عملیاتی کاوش فلزات بخصوص طلا یا گنج طلا را در عمق زیاد نداشته

این بخاطر بهره بردن از میدان مغناطیس در سرجستجوگر این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها میباشد چون میدان مغناطیس منابع و مواد معدنی در لایه های زمین بازتاب داشته که این بازتاب میتواند مانعی برسرراه تشخیص علائم سیگنال تغییر فاز طلا یا گنج را در سرجستجوگر این دسته فلزیاب ها یا دستگاهها شود

وجود میدان مغناطیس در سرجستجوگر این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها در تشخیص وضعیت تغییر یافته از فلزات همان میزان واکنش از خود نشان می دهد که بر روی تغییرات میدان مغناطیس مواد معدنی و منابع از خود نشان می دهد یا میتواند ابراز نمود این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها واکنش یکسان برروی میدان مغناطیس فلزات و میدان مغناطیس تغییر یافته از توده سنگ ها و کانیها و مواد معدنی و منابع داردو یکی از بزرگترین دلایل خطا در این دسته دستگاه ها و فلزیاب ها میباشد

این خود یک عامل مهم در پیدا نشدن گنج با این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها بخصوص طلا در عمق زیاد میباشد

سه شنبه, 15 فروردين 1396 17:05

فلزیاب

فلزیاب در شرایط بهره گیری از مادون قرمز فلزیاب لیزری نامیده می شود

فلزیاب لیزری در اساس باید مداری طبق اصول رادار زمینی دستی باشد

فلزیاب لیزری با مادون قرمز توان تفکیک طلا و انواع فلزات را با توان بالا دارا است

فلزیاب لیزری در زمینه تفکیک باید از شرایط جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بهره ببرد

فلزیاب لیزری با دارا بودن مدارتفکیک بنابررادار زمینی دستی توان عمق یابی بالای را خواهد داشت

فلزیاب لیزری با وجود مادون قرمز توانایی تفکیک طلا و فلرات غیر اهنی را با توان بالای خواهد داشت

سه شنبه, 15 فروردين 1396 17:02

عمق گنج یابی

عمق گنج یابی با فلزیاب یا عمق گنج یابی با طلایاب یا عمق یابی با انواع فلزیاب یا طلایاب برای مشخص نمودن متراژ عمق گنج یا عمق گنج طلا در هر شرایطی نمی تواند درست و دقیق باشد

برای متراژعمق فلزات نو یا طلا جدید اختلاف عددعمق درفلزیاب تصویری یا چرخش انتن فلزیاب انتنی الکترونیکی زیاد نمی باشد ولی در رابطه با عمق گنج یابی برای گنج طلا یا عتیقه و زیرخاکی این چنین نمی باشد و در عمق گنج یابی اختلاف عدد عمق در فلزیاب تصویری یا تعداد چرخش انتن فلزیاب انتنی برای گنج طلا یا فلزات قدیمی میتواند بیشتر از ان چیزی باشد که در عدد عمق فلزیاب تصویری یا چرخش انتن فلزیاب انتنی بدست می اید

این بخاطراین است که در عمق گنج یابی برای طلا گنج یا عتیقه یا زیرخاکی در اثروارد شدن فشار نیرودر طول زمان به طلا گنج افزایش انرژی در طلا گنج ایجاد شده است و این افرایش انرژی موجب حرکت جریان میدان الکتریکی به سطح بالاتر از موقعیت عمق واقعی گنج طلا میباشد و این انرژی در حال حرکت به سمت اطراف خود و تابش نیرو به اطراف خود میباشد که موجب میگردد که عمق گنج یابی برای تعیین متراژ عمق گنج و طلا با اختلاف روبرو شود

عمق گنج یابی در فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنتومتریا مگنت یا تسلا یا یون یاب که کلاً نمی تواند درست باشد زیرا این نوع فلزیاب ها یا دستگاه ها با اولین تغییر میدان مغناطیس از خود و اکنش نشان داده و متراژ عمق می دهد

سه شنبه, 15 فروردين 1396 16:59

فلزیاب ردیاب

فلزیاب ردیاب یا طلایاب ردیاب در اصل در انواع گوناگون در بازار فلزیاب یا بازار طلایاب در ایران ارائه میگردد ردیاب یا فلزیاب ردیاب یا طلایاب ردیاب تفاوت اساسی داشته زیرا دریاب به ان دسته انتنی گفته میشود که دارای مدارالکترونیکی نباشد که به این دسته انتنی ردیاب مکانیکی یا انتنی مکانیکی نیز میگویند و فلزیاب ردیاب ان دسته فلزیاب انتنی است که دارای مدارالکترونیکی باشد

فلزیاب ردیاب که در دسته فلزیاب انتنی با تفکیک باشد ان دسته فلزیاب ردیاب است که طراحی مداران طبق علوم رادار زمینی دستی طراحی و به خط تولید رسیده باشد

طراحی مدار فلزیاب ردیاب که با تفکیک باشد در دنیا فقط در دست چند شرکت معتبر میباشد

فلزیاب ردیاب با تفکیک یا طلایاب ردیاب با تفکیک که دارای مدار الکترونیکی میباشد طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE عمل نموده و باید از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی باشد و دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

فلزیاب ردیاب که تنظیمات فرکانس بصورت طبقه به طبقه یا پله به پله یا پله ای دارد طبق اصول رادار نمی باشد و در دسته فلزیاب ردیاب فرکانسی طبق اصول رادار زمینی دستی با علم تفکیک در یابنده ها ردیاب یا فلزیاب ردیاب نمی باشد

 

سه شنبه, 15 فروردين 1396 16:50

فلزیاب گنج بدون پوشش

فلزیاب گنج بدون پوشش را بهتر تشخیص می دهد ولی گنج بدون پوشش یا گنج طلا که با ارزش باشد نیست یا از روشهای خاص برای پوشش دادن گنج بدون پوشش بهره میبردند که در این روش همان روش بکار گیری فلزات در درو گنج با فاصله به شکل طبقه ای یا پله ای میباشد

در اطراف گنج یا دورگنج از مواد الیاژی یا فلزات الیاژی یا فلزات خاص پر انرژی با فاصله از مرکز گنج طلا قرار داده و این فلزات را از دسته فلزاتی مانند مس و اهن و نیکل یا مواد معدنی با خلوص بالا ازاین دسته بکارمیبردند که این فلزات یا مواد معدنی بطور طبیعی دارای میدان مغناطیسی با اطراف خود شده و با دیگر فلزات تبادل جریان ذرات را نموده ویک میدان مغناطیسی با شکل الیاژی شبیه به هدف اصلی یا گنج طلا در سطح صحنه کارایجاد شده که این جریان میدان های مغناطیس بر یکدیگر نیرو وارد مینمایند و دارای تراکم بالاتری ازانرژی شده و این انرژی پر فشاریک اختلاف فاز با مرکز گنج اصلی یا طلا بدون پوششی در عمق زیاد داشته و در سطح صحنه کار پراکنده میگردد واین جریان با انرژی بالا سطح روی گنج طلا را نیزپوشش داده و وضعیت عمومی از حاصل این جریان سیگنال علائم ذرات جابجا شده در بین این فلزات سطح کار را پوشش داده و در زمانیکه فلزیاب مغناطیسی یا انواع فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنتومتر و مگنت با تسلا با شرایط عمومی این وضعیت زمین را در نظر گرفته و در صورتیکه در ایجاد بالانس نسبت به زمین دقت بیشتری در نظر گرفته شود موجب میگردد که اختلال در ثبات این دسته دستگاه ها یا فلزیاب مغناطیسی ایجاد گردد

 

صفحه10 از173