پنج شنبه, 24 فروردين 1396 17:35

فلزیاب تفکیک عمق

فلزیاب تفکیک عمق این سه موضوع ارتباط مستقیم با یکدیگر دارد در فلزیاب عمل تفکیک برای مشخص شدن قدرت تشخیص انواع فلزات میباشد که این عمل تفکیک نشانه قدرت ان فلزیاب یا قدرت طلایاب برای عمق زیاد میتواند باشد زیرا یک فلزیاب یا طلایاب که قدرت تفکیک را دارا باشد و بتواند یک فلز طلا رادر عمق زیاد تشخیص دهد توان خود را به اثبات میرساند و یک فلزیاب که نتواند فلز طلا را در عمق زیاد کاوش تفکیک نماید مسلماً دارای قدرت تفکیک انواع فلزات به همراه طلا نمی باشد و زمانیکه نتواند طلا را یک فلزیاب در عمق زیاد تفکیک نماید توان عمق گیری بالای را نیز نخواهد داشت زیرا دیگر فلزات که از نوع اهنی یا از دسته فرومغناطیس میباشندمانند نیکل یا فلزات دارای شرایط بازتاب بالا از سطح صاف الکتریکی مانند استیل میباشد را بتواند در عمق زیاد بگیرد ولی طلا را نتواند در عمق زیاد تفکیک نماید نشانه این است که توان عمق یابی در زمین های الوده و سفت سخت را نداشته

این دسته فلزیاب ها که با این نوع فلزات به غیر طلا در عمق زیاد تست میگردد یک فلزیاب با قدرت تفکیک برای عمق زیاد در شرایط بحرانی نمی باشد و این دسته فلزیاب ها از دسته فلزیاب معمولی یا فلزیاب اماتوری که از دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا میباشد

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 09:21

فلزیاب دیجیتال

فلزیاب تفکیک دیجیتال ارتباط مستقیم با یکدیگر دارد و فلزیاب تفکیک و دیجیتال ازمقولات مورد بحث در علوم الکترونیک رادار میباشد از انجا که بیشتر مردم یا عام فکر میکنند که فلزیاب دیجیتال یا طلایاب دیجیتال ان فلزیاب یا طلایاب میگویند که دارای صفحه نمایشگر دیجیتال یا کلید دیجیتال باشد با انکه اینچنین نمی باشد بلکه فلزیاب دیجیتال یا طلایاب دیجیتال یا هر نوع سیستم الکترونیکی دیجیتال به ان کلمه دیجیتال تعلق میگیرد که قطعات مدار ان از نوع قطعات دیجیتال باشد و نیاز نیست که فلزیاب دیجیتال یا طلایاب دیجیتال حتماٌ دارای صفحه نمایشگر دیجیتال یا کلید دیجیتال باشد

فلزیاب دیجیتال یا طلایاب دیجیتال که از نوع فلزیاب تفکیک دار یا طلایاب باشد باید قطعات ان از نوع دیجیتال باشد تا کار تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE را دارا باشد که بصورت عمومی به این تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میگویند

به طلایاب نمی توان کلمه طلایاب تفکیک دار اطلاق نمود زیرا فلزیاب تفکیک دار با عدد VDI طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE را طلایاب میگویند

سه شنبه, 03 اسفند 1395 07:46

فلزیاب

فلزیاب لیزری عملکرد

فلزیاب لیزری از پیشرفته ترین نوع سیستمهای فلزیاب در دنیا میباشد که هر سازنده یا طراحی نمی تواند فلزیاب لیزری با توان بالا که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشدرا ساخته و طراحی نماید

سیستم فلزیاب لیزری در اصل از مادون قرمز بهره برده و مادون قرمز توان تشخیص سیستم فلزیاب را افزایش داده و درصد خطا را کاهش میدهد

اشیاء و مواد هر کدام به نسبت ساختار ترکیب مولکولی یا الکترونی و .... دارای جریان حرارت و مغناطیس و خواص مغناطیسی میباشد وتمامی مواد یا  ماده یا جسم دارای این شرایط میباشد و با وجود این شرایط هر نوع مواد یا اجسام دارای مادون قرمز میگردد زیرا این منابع در کنار هم بخصوص حرارت هر موجود یا شی و اجسام ایجاد مادون قرمز مربوط به خود را در حول محور خود مینماید

اشیاء یا اجسام ساخته شده یا ترکیب گردیده یا پوسیده بطور طبیعی نسبت به اطراف خود دارای شرایط حرارت و مغناطیس و جریان و انرژی و دمای و حرارت متفاوت میباشد زیرا ساختار ترکیب مولکولی ان با مواد معدنی ومنابع اطراف خود متفاوت میباشد و همین امر باعث میگردد که اهداف قرارگرفته در زیر زمین دارای مادون قرمز یا تشعشعات الکترو مغناطیس مربوط مادون قرمز خود باشند و این جریان الکترو مغناطیس مربوط به مادون قرمز هد ف به همراه نیرو و جریان و انرژی و حرارت و مغناطیس و خواص مغناطیسی و فشار نیروبر یکدیگر جریانات متعلق به هدف دارای شرایط حرکت و واکنش میگردد و سیستم فلزیاب دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X که دارای مادون قرمز یا لیزر میباشد از مادون قرمز خود تشعشعات الکترو مغناطیس را منتشر نموده و این تشعشعات الکترو مغناطیس متعلق به سیستم فلزیاب به سمت منبع دارای حرارت یا الکترومغناطیس مربوط به مادون قرمز و خواص مغناطیسی هدف تعیین گردیده در فلزیاب حرکت نموده واین تبادل جریان بین سیستم فلزیاب و هدف ایجاد واکنش  نموده و این امر موجب افزایش دقت سیستم فلزیاب در کاوش اهداف میگردد

 فلزیاب  و ذرات

فلزیاب میتوان هر منبعی را تشخیص دهد و این منابع میتواند متعلق به هدف مورد نظر نباشد ولی در سیستم فلزیاب ایجاد واکنش نماید تشخیص نوع واکنش باید توسط اپراتور یا کاربر به انجام رسد و اپراتور یا کاربر باید تشخیص دهد این واکنش مربوط به هدف مورد نظر است یا از دیگر منابع میباشد

فلزیاب ها دارای ساختار مداری متفاوتی میباشد ولی بیشتر فلزیاب ها که به بازار ارائه میگردد از نوع ولتاژ القائی میباشد که زیر مجموعه انها فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO میباشد

فلزیاب های ولتاژ القائی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO که در بازار ارائه میگردد فقط از طریق اهنی و غیر اهنی بودن فلزات یا اهداف را از یکدیگر جدا مینماید و این امر تفکیک نمی باشد و فقط تشخیص جدا سازی اهداف و فلزیاب از یکدیگر میباشد ذرات یا دیگر منابع بر روی این نوع سیستمهای فلزیاب اثر نامطلوب گذاشته و باعث میگردد که واکنش غیر عادی از خود نشان میدهد و دیگر منابع و ذرات را به جای هدف اصلی تشخیص داده و ایجاد ثبات در این نوع فلزیاب ها سخت میباشد

 اصولاً اگر بخواهید توان کاوش عمق را در این نوع فلزیاب ها پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO و... که از نوع ولتاژ القائی میباشد افزایش دهید توان تشخیص سیستم فلزیاب کاهش یافته و میزان خطا ان افزایش میابد و موجب میگردد که هر نوع مانع یا منبع یا ذرات را بعنوان یک هدف نشان دهد

برای همین حذف ذرات در این نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO و .... که از نوع ولتاژ القائی میباشد بسیار دشوار است و این که عده ای فروشنده که این نوع فلزیاب را میفروشند به خریدار ابراز مینمایند سیستم پالسی یا سیستم فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO انها صد در صد حذف ذرات را به انجام میرساند واقعیت نداشته زیرا مدار این نوع فلزیاب ها بصورتی میباشد که قسمت حذف ذرات را نمی توان بر روی فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO  طراحی و تعیین نمود

فلزیاب تصویری

فلزیاب تصویری میتواند علائم بدست امده را بصورت لکه رنگ مشخص نماید و تشخیص اینکه لکه رنگ بدست امده مربوط به هدف است یا متعلق به دیگر منابع و ذرات است با تشخیص اپراتور یا کاربر است

لکه رنگ اشکار گردیده از وضعیت صحنه کار میتواند از هر منبعی باشد و این منابع علائمی را ایجاد نموده و سیستم فلزیاب تصویری بر روی ان علائم از خود واکنش نشان میدهد

واکنش فلزیاب تصویری از علائم میتواند با رنگ های گوناگون باشد و رنگ ها ظاهر گردیده مربوط به رنگ متعلق به هدف باشد ولی در ان محدوده هدف وجود نداشته باشد

اینکه اپراتور یا کاربر بخواهد تشخیص دهد لکه رنگ اشکار گردیده متعلق به هدف است باید تجربه داشته و با تغییر در تنظیمات برنامه نرم افزار فلزیاب تصویری نوع لکه رنگ اشکار گردیده را تشخیص دهد که مربوط به هدف است یا مربوط به دیگر منابع و ذرات است

در نتیجه تجربه در عملکرد با سیستم فلزیاب تصویری نیازمند تجربه و دقت عمل در تشخیص نوع لکه رنگ پدید امده میباشد

انواع فلزیاب

فلزیاب دارای انواع متفاوت میباشد که هر طراحی به نسبت به نسبت شرایط عملکرد ان فلزیاب مدار ان فلزیاب را طراحی نموده تا اپراتور یا کاربر به نسبت خواسته خود از عملکرد ان فلزیاب بهره ببرد

بیشتر فلزیاب ها که در ایران و خارج ساخته میگردد و از نوع ولتاژ القائی یا پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO . ..... میباشد این نوع فلزیاب ها توان کاوش و تفکیک اهداف در عمق زیاد را ندارد و ساخت و مونتاژ این نوع فلزیاب بسیار ساده میباشد و نقشه مدار ان در کتاب ها و سایت ها یا بلاگ ها و شبکه اجتماعی بصورت عمومی وجود داشته تا هر شخصی بتواند انرا ساخته و مونتاژ نماید

سازندگان فلزیاب در ایران از این نوع مدارات بهره برده و شکل ظاهر یا جعبه متفاوت با صفحه نمایشگر یا شکل های متفاوت با نام گوناگون به بازار ارائه مینمایند و در بعضی مواقع ظاهر بسیار زیبای به ان داده و با بعنوان خارجی بفروش میرسانند و برای مشخص گردیدن توان این نوع فلزیاب ها میتواند عملکرد کاوش اهداف در عمق را بر روی اینگونه سیستمها فلزیاب تست یا ازمایش نموده و بدست اورید البته این روش تست که کوئل یا لوپ یا سنسور ثابت باشد و هدف را از جلوی سیستم فلزیاب عبور دهید نشانه توان عمق ان فلزیاب در روش حرکتی با عملیات با ثبات نمی باشد

فلزیاب از نوع فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میباشد نیازمند طراحی و قطعات دقیق میباشد و در این نوع نمی توان از کلید دیجیتال یا صفحه نمایشگر دیجیتال بهره برده شود زیرا دارای پردازشگر تفکیک میباشد و کلید دیجیتال و صفحه نمایشگر دیجیتال بر روی ان برای تشخیص هدف قابل تشخیص نمی باشد زیرا این نوع قطعات بر روی مدار دقیق سیستم فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی نویز ایجاد نموده و توان تفکیک را از بین میبرد ولی این نوع سیستم فلزیاب دارای ظاهری شکیل نمی باشد ولی توانائی بالای در تفکیک و تشخیص اهداف در عمق زیاد دارد و نقشه مدارات این نوع فلزیاب در انحصار چند شرکت بزرگ در دنیا میباشد که نقشه و مدارات ان بصورت عمومی در اختیار هیچ فردی قرار نمیگیرد

فلزیاب اصل

فلزیاب اصل ان فلزیابی میباشد که توسط سازنده معتبر ساخته شده و سازنده ان به واقعیت اعلام نماید که از طراحی تا مونتاژ سیستم فلزیاب متعلق به خودشان است و قطعات ان خارجی است و قطعات الکترونیک را چند شرکت معتبر در دنیا تولید مینماید که با یکدیگر رقابت شدید داشته و سعی مینمایند بهترین قطعات الکترونیک را به بازار ارائه نمایند و قطعات الکترونیک محصولی نمی باشد که هر کسی بتواند در هر محل یا کارکاه تولیدی کوچک بصورت تقلبی بسازد.

فلزیاب اصل ان فلزیابی است که به نام دیگر شرکت ها یا دیگران ساخته نشود و روانه بازار گردد زیرا خیلی ها از روی فلزیاب های دیگر کپی نموده و نام شرکت های معتبر را بر روی سیستم فلزیاب خود قرارداده و یک فلزیاب تقلبی را به جای فلزیاب اصل یک کارخانه معتبر بفروش میرسانند ودلیل این امر این است که فلزیاب این دسته توان قدرت بالای نداشته و میخواهند با بکار گیری نام خارجی بودن سیستم فلزیاب خود را در حد عالی نشان داده و خریدار را تشویق به خرید فلزیاب تقلبی با نام خارجی نموده و فلزیاب تقلبی را به جای فلزیاب یک شرکت معتبرخارجی ارائه نمایند و اگر به سایت شرکت های خارجی معتبر مراجعه نمائید متوجه میگردید که در سایت اصلی شرکت معتبراصلاً چنین فلزیابی با این نام و مشخصات وجود ندارد و عده ای نیز یک سایت با همان نام شرکت معتبر ولی دارای یک کلمه پسوند یا پیشوند به نام ان شرکت معتبر اضافه نموده یا بکاربرده که توجه خریدار را جلب نموده و چند محصول دیگر از ان شرکت معتبر را بر روی ان سای تقلبی قرارداده تا اطمینان خریدار جلب نماید.

این عده اشخاص یا افراد که سایت و بلاگ و شبکه های اجتماعی با نام خارجی باز نموده و تلفن اینترنتی از یاهو یا گوگل مربوط به دیگر کشورها را خریداری نموده که توسط گوشی های هوشمند جدید قابل در ایران میتوان پاسخ داد تبلیغات نموده تا سیستم فلزیاب ساخت ایران را به نام خارجی بفروش برسانند و بعد از چند وقت نام وشکل همان مدار اولیه را تغییر داده و سایت و بلاگ و دفاتر جدید با افراد دیگر باز نموده و حال سیستم فلزیاب تقلبی را به نام خارجی بفروش میرسانند و هم این افراد از سیستمهای فلزیاب شرکت های ایرانی بدگوئی نموده و دیگران را در زمینه فلزیاب کلاهبردار معرفی نموده و خود را بهترین معرفی میکنند.

بعضی از سازندگان فلزیاب تقلبی از روی نام و مدل فلزیاب های ایرانی ساخت شرکت های معتبرکپی برداری نموده و بر روی ان سیستم فلزیاب حرفه ای کلید دیجیتال یا صفحه نمایشگر دیجیتال قرارداده و به خریدار اعلام مینمایند که این سیستم فلزیاب ساخت امارات یا امریکا یا المان و اصل سیستم فلزیاب متعلق به ما میباشد که چنین چیزی نیست بلکه میخواهند از نام و شکل ظاهری ان سیستم فلزیاب ساخت ایران بهره برده و از معروفیت نام ان فلزیاب ایرانی برای فروش سیستم فلزیاب تقلبی خود بهره ببرند بی توجه به انکه اگر قرار ان شرکت سازنده اصلی بر روی ان سیستم فلزیاب کلید دیجیتال یا صفحه نمایشگر دیجیتال قرار دهد چون خود طراح ان نوع فلزیاب بوده است میتوانست بر روی ان فلزیاب کلید یا صفحه  نمایشگر دیجیتال قرار دهد با انکه فلزیاب های حرفه ای که دارای مدار پردازشگر تفکیک بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE و تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد نمی توان بر روی ان از کلید دیجیتال یا صفحه نمایشگر دیجیتال برای مشخص نمودن عدد VDI بهره برده زیرا این لوازم جانبی ایجاد نویز نموده و بر روی مدار دیجیتال پردازشگر اثر نامطلوب میگذارد و کلیه سیستمها فلزیاب فوق حرفه ای پیشرفته دنیا دارای تنظیمات بصورت عادی میباشد 

ساخت فلزیاب

ساخت فلزیاب در ایران پیشرفته قابل توجه ای داشته زیرا طراحی مادر و اصلی این نوع فلزیاب ساخت ایران در اختیار طراحان و دانشمندان الکترونیک و راداردر ایران میباشد وبه همین دلیل این نوع فلزیاب ها دارای توانائی بالای در عملیات جستجو و شعاع زنی و نقطه زنی میباشد و سازنده فلزیاب ایرانی با توجه به تکنولوژی روز دنیا بهترین فلزیاب را به  بازار فلزیاب ارائه مینمایند و زمان خرید میتوانید تفاوت فاحش برتری توان سیستمهای فلزیاب ساخت ایران متعلق به شرکت های معتبر را نسبت به سیستمهای فلزیاب خارجی بدست اورید .

سیستمهای فلزیاب پالسی یا فلزیاب ولتاژ القائی اکثراً کپی شده از روی مدارات دیگر میباشد و فقط تغییراتی در ظاهر و صفحه نمایشگر دیجیتال یا نام ان ایجاد مینماید.

شرکت های معتبر ایرانی که طراحی مدارفلزیاب در اختیار خودشان میباشد و از روی مدار دیگر فلزیاب ها کپی نمی نمایند فلزیاب حرفه ای با توان بالا تولید نموده و این نوع فلزیاب های ساخت ایران میتواند اهداف را در سطح و عمق تفکیک نموده و تنظیمات وظاهرفلزیاب ساخت ایران متعلق به شرکت های معتبرساده میباشد ولی توان بالای در عملیات جستجو دارد و دلیل سادگی ان در تنظیمات برای این است که فلزیاب های حرفه ای دنیا همه دارای تنظیمات ساده و قابل دسترس میباشد البته بعضی اشخاص در ایران فلزیاب با نام خارجی و ظاهری شکیل در ایران میسازند و صفحه نمایشگر دیجیتال داشته ولی توان بالای در تفکیک و تشخیص اهداف در عمق نمی باشد و بیشتر این سیستمهای فلزیاب که به نام خارجی درایران بفروش میرسد از مدار فلزیاب پالسی یا فلزیاب  ولتاژ القائی یا یون یاب یا تسلا متر بهره برده میشود و فقط هر چند وقت یکبار ظاهر و نام سیستم فلزیاب ایرانی به نام خارجی را تغییر داده وچند سایت و بلاگ و دفاتر جدید باز نموده و همان سیستمها فلزیاب قبلی را با نام جدید بفروش میرسانند عملکرد فلزیاب را در نظر داشته و به مارک و برند و شکل ظاهر یک فلزیاب توجه ننمائید که میتواند یک فلزیاب با این مشخصات توان در تشخیص اهداف در عمق نداشته باشد.

 فلزیاب های حرفه ای که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC به همراه تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد به دلیل پردازشگر تفکیک ان بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X و دقت درمداراین نوع فلزیاب نمی توان از کلید دیجیتال یا صفحه نمایشگر که عدد VDI را مشخص نماید بکار برده زیرا این نوع فلزیاب میتواند با تنظیم نوع هدف و ابعاد ان همان هدف را با حرکت انتن یا تصویری یا صدا زمینه مشخص و تفکیک نماید

 

فلزیاب و عمق و نقشه فلزیاب

هر فلزیاب به نسبت نوع ان فلزیاب دارای توان تفکیک و تشخیص و کاوش اهداف درحد عمق میباشد

فلزیاب های پیشرفته میتواند اهداف را در عمق زیاد تفکیک نموده و مشخص نماید .

عمق فلزیاب بستگی به توان مدار فلزیاب داشته و نقشه فلزیاب یا مدار را که طراح ان طراحی مینماید بستگی دارد دارای چه نوع طراحی است و چه میزان قدرت دارد نوع طراحی مدار فلزیاب بر روی توان عمق فلزیاب تاثیر داشته و اینکه عمق فلزیاب ها با همدیگر متفاوت است میتواند از نوع مدار و شکل نوع قطعات بکار برده شده میباشد امکان دارد دو سیستم فلزیاب دارای یک مدار مشترک یا یک شکل باشد ولی نوع قطعات ان با یکدیگر متفاوت باشد و تنظیمات متصل به مدار یک شکل در دو دستگاه متفاوت یکی نباشد و همین عامل میتواند در توان تشخیص عمق فلزیاب اثر گذاشته یا توان تفکیک و تشخیص انها با یکدیگر متفاوت باشد توان فلزیاب در تفکیک و تشخیص عمق و توان عمق گیری در عمق زیاد به  نوع طراحی ان مدار و قطعات ان بستگی دارد .

توان عمق زنی و تفکیک سیستم فلزیاب را در نظر داشته و به اینکه ساخت کدام کشور است یا شکل ظاهری ان شکیل یا ساده است زیاد توجه ننمائید وبه تنظیمات سیستم فلزیاب و قدرت تشخیص و تفکیک ان توجه نمائید.

شرکت های معتبر ایرانی که طراحی مدارفلزیاب در اختیار خودشان میباشد و از روی مدار دیگر فلزیاب ها کپی نمی نمایند فلزیاب حرفه ای با توان بالا تولید نموده و این نوع فلزیاب های ساخت ایران میتواند اهداف را در سطح و عمق تفکیک نموده و تنظیمات و ظاهرفلزیاب ساخت ایران متعلق به شرکت های معتبرساده میباشد ولی توان بالای در عملیات جستجو دارد و دلیل سادگی ان در تنظیمات برای این است که فلزیاب های حرفه ای دنیا همه دارای تنظیمات ساده و قابل دسترس میباشد البته بعضی اشخاص در ایران فلزیاب با نام خارجی و ظاهری شکیل در ایران میسازند و صفحه نمایشگر دیجیتال داشته ولی توان بالای در تفکیک و تشخیص اهداف در عمق نمی باشد و بیشتر این سیستمهای فلزیاب که به نام خارجی درایران بفروش میرسد از مدار فلزیاب پالسی یا فلزیاب ولتاژ القائی یا یون یاب یا تسلا متر بهره برده میشود و فقط هر چند وقت یکبار ظاهر و نام سیستم فلزیاب ایرانی به نام خارجی را تغییر داده وچند سایت و بلاگ و دفاتر جدید باز نموده و همان سیستمهافلزیاب قبلی را با نام و شکل جدید بفروش میرسانند عملکرد فلزیاب را در نظر داشته و به مارک و برند و شکل ظاهر یک فلزیاب توجه ننمائید که میتواند یک فلزیاب با این مشخصات توان در تشخیص اهداف در عمق نداشته باشد.

 بیشتر فلزیاب ها که در ایران ساخته میگردد و بعضی از انها را بعنوان فلزیاب خارجی بفروش میرسانند دارای یک ساختار و مجموعه عملکردی در مدار میباشد زیرا نقشه این نوع فلزیاب ها در کتاب های عمومی یا سایت ها و شبکه های اجتماعی بصورت عام منتشر گردیده است یا بصورت مدار اماده یا برد اماده و مونتاژ شده میباشد و بیشتر این نوع نقشه فلزیاب متعلق به فلزیاب های ولتاژ القائی یا فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO میباشد و هر سازنده ظاهر ان فلزیاب را به سلیقه خود طراحی نموده و این نوع مدارات فلزیاب را در جعبه کنترل مورد نظر خود قرار داده و در اختیار خریدار قرار میدهند و برای اینکه به خریدار اثبات نمایند سیستم فلزیاب انها با فلزیاب دیگر شرکت های یا اشخاص متفاوت است انواع تعریف ها را از فلزیاب خود نموده و لوازم جانبی گوناگون در ظاهر فلزیاب یا در کنار مدار فلزیاب قرار میدهند و درکل عملکرد همه این نوع فلزیاب بصورت پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO میباشد ولی فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد دارای مدار فلزیاب پیچیده بوده و هر طراحی نمی تواند چنین فلزیابی را طراحی نموده و به بازار ارائه نماید و طراحی اینگونه فلزیاب ها با این نوع تنظیمات توسط دانشمندان علم الکترونیک و رادار به انجام میرسد و به همین دلیل است که مدارات و اطلاعات این نوع سیستمها فلزیاب در اختیار عام قرار نمیگیرد و بیشتر یا تمامی سازندگان فلزیاب دارای این نوع فلزیاب در ایران نمی باشند

 

فلزیاب ترکیبی

فلزیاب ترکیبی سیستم فلزیابی میباشد که فلزیاب انتنی و تصویری با هم در یک سیستم فلزیاب بصورت مجموعه میباشد بعضی از این سیستمهای فلزیاب ترکیبی تصویری و انتنی با هم است و تعدادی از این سیستمها فلزیاب ترکیبی صدادار یکسره و انتنی و تصویری با هم میباشد .

حسن فلزیاب ترکیبی این است که اپراتور یا کاربر میتواند از هر نوع روشی که بخواهد انتنی یا تصویری یا صدا بطوربصورت مجزا و در کنار همدیگر  توسط یک سیستم فلزیاب ترکیبی بهره ببرد و سرعت عملیات برای تشخیص نقطه و محدوده مورد نظر افزایش میابد.

مزید دیگر سیستم فلزیاب ترکیبی در این است که بر روی سیستم فلزیاب ترکیبی میتوان هم کوئل معمولی نصب نمود و هم کوئل الکترونیکی لیزری سنسوردارمیتوان نصب نمود یا در یک زمان از کوئل معمولی به همراه کوئل الکترونیکی  لیزری سنسوردار التراسونیک متصل به فلزیاب ترکیبی بهره برده تا توان سیستم فلزیاب به حد مطلوبی برسد.

سیستمهای فلزیاب ترکیبی که فلزیاب انتنی با فلزیاب تصویری یا فلزیاب صدادار فرکانس القائی یا جذبی در کنار هم بر روی یک سیستم فلزیاب میباشد این اجازه را به اپراتور یا کاربر میدهد تا بتواند از هر روش که بخواهد با انتن یا تصویر عمق را بدست اورد و ارتباط بین انها را بایکدیگر مقایسه نماید این نوع سیستمهای فلزیاب ترکیبی از فوق پیشرفته ترین فلزیاب های دنیا است و برای همین که دقت بالای داشته باشد در این نوع فلزیاب های ترکیبی از کلید دیجیتال یا صفحه نمایشگر دیجیتال بهره برده نمی شود و تنظیمات این نوع سیستمها معمولی میباشد تا توان تنظیم توسط اپراتور یا کاربر افزایش یابد و بتواند مانور در تغییرات بر روی تنظیمات را براحتی و در دسترس به انجام رساند ولی در نظر داشته باشید که این سیستمهای فلزیاب ترکیبی باید دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را دارا باشد.

 بعضی اشخاص سیستم فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب پالسی یا فلزیاب BFO یا فلزیاب VLF را بصورت فلزیاب ترکیبی در اورده و یک مدار فلزیاب انتنی به این نوع فلزیاب  اضافه مینماید که در اصل فلزیاب ترکیبی نمی باشد با انکه فلزیاب ترکیبی از نوع فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X  میباشد و هر دو فلزیاب تصویری و فلزیاب انتنی از یک مدار مشخص که بنابر اصول رادار طراحی گردیده دستور میگیرد

فلزیاب و عمق فلزیاب

تست عمق فلزیاب بستگی به نوع و شرایط تنظیم فلزیاب دارد تست فلزیاب را میتوانید در زمان خرید نیز بدست اورده و اموزش دیده و هدف پنهان شده در سطح و عمق را خود خریدار پیدا نموده و تفکیک نماید و به عمق و عملکرد فلزیاب اطمینان یابد البته نیاز نیست یک هدف در عمق نهائی فلزیاب قرارداده شود همین که فلزیاب یک هدف نمونه کوچک را د رعمق یک تا دو متر پیدا نموده و تفکیک نماید عملکرد ان برای عمق زیاد قابل قبول میباشد و عمقی که هدف نمونه را قرارمیدهید بستگی به عمق نهائی فلزیاب نیز دارد اگر یک فلزیاب عمق 6 متر را میگیرد یک هدف کوچک نمونه را به اندازه دو انگشت را در عمق یک متر با حرکت انتن یا تغییر صدا زمینه یا تصویر مشخص نمایدتوان ان سیستم فلزیاب تا عمق شش متر قابل قبول میباشد

عمق یابی با فلزیاب از هر مدل و متعلق به هر کجا دنیا که باشد نسبی بوده و حدودی عمق هدف را نشان میدهد.

عمق یابی با فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب نیازمند تجربه اپراتور یا کاربر برای تشخیص عمق میباشد زیرا در سیستم فلزیاب انتنی  به یک شکل است در سیستم فلزیاب صدادار به یک صورت است  و درفلزیاب تصویری به گونه ای دیگر است در هر صورت هر کدام از این سیستمهای فلزیاب را دارا هستید باید روش عمق یابی با همان سیستم فلزیاب را بدست اورده و بر روی ان مهارت یابید .

توان عمق فلزیاب ها با یکدیگر متفاوت است و این بستگی به نوع طراحی مدار ان فلزیاب دارد.

درسیستم فلزیاب پالسی یا ولتاژ القائی بطور طبیعی اهداف باید بزرگ تر باشند تا در عمق بیشتر بتوان ان هدف را پیدا نمود یا اندازه هدف با توان عمق فلزیاب پالسی یا ولتاژ القائی ارتباط مستقیم دارد در نتیجه هر میزان هدف بزرگ تر باشد سیستم فلزیاب پالسی یا ولتاژ القائی میتواند ان هدف را در عمق بیشتر پیدا نماید و برای اینکه این توان در فلزیاب پالسی یا ولتاژ القائی افزایش دهد طراحان اینگونه فلزیاب های پالسی یا ولتاژ القائی از سرجستجوگر یا کوئل و لوپ در ابعاد بزرگ یا کابلی بهره میبرند تا هدف بزرگ را در عمق بیشتر کاوش نماید .

 در سیستمهای فرکانس القائی یا جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC  بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد توان کاوش اهداف کوچک در عمق زیاد را داشته زیرا میتوان با تنظیم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X اندازه هدف را تعیین نموده و با وجود این نوع تکنولوژی تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X دیگر اندازه سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ مهم نیست که بزرگ باشد یا کوچک زیرا وظیفه تشخیص با مدار فلزیاب است و این کار را برای اپراتور یا کاربر اسان نموده و به کوئل یا لوپ بزرگ نیز نیازی نیست  .

تست عمق فلزیاب روش های گوناگون دارد که هر اپراتور یا کاربر میتواند روش جدیدتری از روی فنون بدست اورد.

سیستم فلزیاب که بتواند یک هدف کوچک در عمق زیاد تفکیک نموده ونشان دهد دارای توان بالای در جهت کاوش اهداف میباشد 

البته توجه نمائید زمانیکه یک هدف کوچک در عمق زیاد قراربگیرد سرعت تشخیص ان هدف توسط سیستم فلزیاب کم میگردد و برای همین اپراتور یا کاربر باید دقت بیشتری در پیدا نمودن مرکز هدف کوچک بکار ببرد .

سیستمها فلزیاب که دارای تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشند میتوانند اهداف را با تغییر در تنظیمات سطح و حجم IND  SIZE با ابعاد کوچک مسیر یابی یا کاوش نماید.

این عملیات در سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب دارای تنظیمات سطح و حجم یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX با تغییر در اعداد شکل میگیرد .

اینکه سیستم فلزیاب بتواند یک هدف کوچک را در عمق زیاد کاوش نماید یکی از عواملی است که  حتماً با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X هماهنگ ومتناسب تنظیم گردد و  بین این تنظیمات تناسب برقرار گردد که موجب شود تا حد ممکن ان هدف را سیستم فلزیاب از دیگر منابع همگن جدا نماید.

 البته در بعضی سیستمها فلزیاب ولتاژ القائی یا پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO بجای کوئل یا لوپ از سنسور مغناطیسی بهره برده میشود که این نوع سنسور مغناطیسی نیز توان بالای به عملکرد این نوع فلزیاب ها نمی دهد زیرا مدار این نوع فلزیاب ها خود دارای توان بالای برای کاوش اهداف در عمق زیاد نمی باشد

 

فلزیاب لیزری

فلزیاب لیزری به ان سیستم فلزیاب اطلاق میگیرد که ازمادون قزمز یا سنسور مادون قرمز در ان بهره برده شده باشد مادون قرمز در سیستم فلزیاب بکار برده میشود تا تنوان تشخیص ان فلزیاب افزایش یابد و سنسور مادون قرمز یا مادون قرمز بر روی سیستمهای فرکانس القائی ای فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد قابلیت نصب و عملکرد را دارد

فلزیاب لیزری به شکل های مختلف در بازار فلزیاب وجود دارد.

لیزر یک کلمه استعاره و در اصل لیزر در فلزیاب همان مادو قرمز است.

دلیل انکه مادون قرمز یا لیزر در سیستمهای فلزیاب فوق پیشرفته بکاربرده میشود برای این است توان تشخیص سیستم فلزیاب برای اهداف بخصوص اهداف غیر اهنی مانند طلا GOLD افزایش یابد.

اهداف بطور طبیعی دارای حرارت خاص خود میباشند که این حرارت و خواص مغناطیسی اهداف  در خود دارای مادون قرمز مخصوص خود میباشد از انجا که مادن قرمز خود تشعشعات مغناطیس و الکترو مغناطیس میباشد میتواند مادون قرمز از خود تشعشات متراکم یا پراکنده مغناطیس را ایجاد نماید و زمانیکه مادون قرمز فلزیاب منتشر میشود به سمت حوزه مغناطیس هدف و خواص مادون قرمز هدف مورد نظر همسو شده و ربایش به همدیگر پیدا نموده وعلائم ارسال شده و بازتاب گردیده  توسط سیستم فلزیاب دریافت شده و سیستم فلزیاب به ان هدف واکنش بهتر نشان میدهد.

برای سیستمهای فلزیاب پیشرفته جدید کوئل الکترونیکی لیزری که خود دارای مدار الکترونیکی میباشد به بازار ارائه گردیده است  و مادون قرمز بر روی این نوع سرجستجوگر یا کوئل الکترونیکی لیزری نصب شده است و یک نوع سرجستجوگر یا کوئل الکترونیکی لیزری التراسونیک نیز به بازار ارائه گردیده است که میتوان این نوع کوئل الکترونیکی لیزری را بر روی سیستمهای فلزیاب که با کوئل یا لوپ معمولی نیز عمل مینماید نصب گردد و قدرت سیستم فلزیاب را برای تشخیص اهداف افزایش دهد.

سیستم فلزیاب  لیزری که به مدل انتن دار یا انتنی یا کوئلی و سنسوری تقسیم میگردد میتواند اپراتور را در کاوش مرکز هدف با تفکیک بالاتر یاری نماید.

 

فلزیاب ماهواره ای

فلزیاب ماهواره ای وجود خارجی نداشته و اینکه عده ای میگویند فلزیاب ما فلزیاب ماهواره ای است یک دروغ محض مطلق و یک منبع درامد میباشد .

فلزیاب ماهواره ای یا طلایاب ماهواره ای یا گنج یاب ماهواره ای وجود نداشته و فقط یک ادعا است .

اگر شخصی میگوید دارای فلزیاب ماهواره ای است و با دقت محل گنج یاب دفینه را مشخص مینماید سئوال برانگیز است زیرا این شخص چرا خودش با سیستم فلزیاب ماهواره ای گنج را پیدا نمینماید تا از این طریق به ثروت برسد البته وقتی به این افراد ابراز مینمائید که چرا با فلزیاب ماهواره ای خود تا به حال گنج یاب دفینه را پیدا ننموده اید میگویند ما نیازمالی نداریم و قبلاً موفق شده ایم و الان برای سرگرمی این کار را انجام میدهیم و بعضی از این افراد سیستم فلزیاب ماهواره ای را اجاره داده و میگویند ما از محل دور میتوانیم محل گنج یا دفینه را مشخص نمائیم و تعدادی از این افراد میگویند ما باید تصاویر به خارج از کشور بفرستیم یا نقشه و شکل اصلی و نقشه و مختصات گنج یا دفینه را چند روز بعد دریافت نمائیم همه اینها دروغ محض است.

این افراد از یک وای فای WI – FI به همراه گوگل مپ و یک جی پی اس GPS بهره برده و میگویند سیستم فلزیاب ماهواره ای داریم .

هیچگونه ماهواره ای اختصاصی که افراد عادی بتوانند برای کاوش منابع زیر زمین مستقیم عمل نمایند وجود ندارد.

برترین ماهواره های زمین شناسی در اختیار سازمان فضائی و زمین شناسی امریکا میباشد و این ماهواره ها به دلیل انکه بصورت نظامی برای ردیابی منابع و تحرکات در زیر زمین بهره برده میشود انتقال اطلاعات این سیستمهای ماهواره ای به بخش خصوصی و حتی خیلی از کشورهای دنیا قابل انتقال نمی باشد.

اطلاعات مربوط به زمین شناسی و ماهواره های زمین شناسی که منابع را تا حد محدودی منابع را در سطح و عمق زمین تشخیص میدهد بر روی بعضی سایت های اینترنتی برای بررسی سطحی یا مشخص شدن محل عملیات قابل بهره برداری میباشد که این اطلاعات بیشتر یافتن موقعیت خود فرد توسط سیستم خود برای خودش میباشد و کسی نمی تواند از این اطلاعات بهره ببرد و بعضی از شرکت ها مانند ماینلب MINELAB مینلب بصورت یک نرم افزار در سیستم خود قرار داده که بعداز انجام عملیات لوح فشرده مورد نظر را از سیستم خارج و به داخل یک سیستم کامپیوتری متصل به اینترنت قرار داده و به مرکز در امریکا متصل شده و اطلاعات نقاطی را بر روی سطح زمین مورد بررسی قرار داده در کامپیوتر اپراتور مشاهده مینماید ولی این هم به این معنا نمی باشد که اپراتور بتواند از طریق ماهواره یک هدف معمولی یا شخصی یا گنج را کاوش نمود بلکه مانند یک سیستم جی پی اس GPS موقعیت یاب میباشد که با نرم افزار طراحی شده با سیستم هماهنگ میگردد و با وجود این تکنولوژی نیز هیچ شخص یا سازمانی نمی تواند موقعیت اپراتوریا دستگاه فلزیاب از نقطه ای دیگر ردیابی یا پیدا نماید.

یکشنبه, 01 اسفند 1395 05:21

تست عمق فلزیاب

برای تشخیص و ازمایش و اموزش و تمرین با فلزیاب میتوانید زمین را حفاری نموده و هدف انتخابی را در زیر زمین گذاشته و با سیستم فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی واکنش انرا بدست اورید .

این عمل ازمایش یا اموزش یا تمرین به شکل های گوناگون میتوان به انجام رساند.

اینکه بر روی هدف خاک ریخته یا پوشانده یا روباز باشد زیاد تفاوتی نمیکند بخصوص در نوع انتن راداری و تصویری و صدا یکسره یا سیستمهای فرکانس القائی یا جذبی زیرا در صورت داشتن تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میتوانید با تغییردر این تنظیمات متوجه گردید که سیستم فلزیاب با تنظیماتی به غیر از تنظیمات هدف مورد نظر دیگربه ان نقطه واکنش نشان نمیدهد.

بعضی اشخاص زمین را بصورت ال L مانند حفاری نموده و هدف را در قسمت ال L قرار میدهند که این هم روشی برای خود است اما در اصل عملکرد سیستم فلزیاب در توان عمق تفاوتی ایجاد نمی نماید.

کاهی اوقات نیز زمین را حفاری نموده وبر روی هدف انواع منابع یا مواد معدنی یا عوامل دیگر را ریخته که این موضوع برای سیستمهای فلزیاب و معدن یاب و رادار زمینی دستی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میباشد اثرخواستی نخواهد داشت و واکنش خود را نسبت به ان نقطه نشان میدهد.

در هر صورت سیستمهای فلزیاب انتنی یا کوئلی یا لیزری یا تصویری یا صدادار از نوع فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X در هر شرایطی که تنظیمات با دقت و صحت به انجام رسد بر روی ان هدف واکنش نشان میدهد.

در رابطه با کاوش اهداف در عمق برای تست عمق فلزیاب یا ازمایش عمق فلزیاب میتوانید روشهای متفاوت را انتخاب نمائید و در هر صورت یک سیستم فلزیاب که بتواند یک هدف را بنابر اصول در عمق تفکیک نموده و پیدا نماید نشانه توان ان سیستم فلزیاب در عمق میباشد ولی مهارت کاربر یا اپراتور در کاوش اهداف در عمق زیاد امری بسیار مهم است.

 در زمانیکه میخواهید یک هدف را در عمق پنهان نموده و بر روی ان خاک نریزید و نهایت روی سطح ان محل حفاری شده را بپوشانید و هدف را در کف محل حفاری در عمق قراردهید و اقدام به جستجو یا تست و ازمایش عمق فلزیاب نمائید دریک محل حفاری شده و بر روی ان را توسط خاک یا دیگر مواد پر نکنید موجب میگردد که دیواره بین جداره دو طرف ان محل حفاری شده جریان جاذبه زمین را بین همدیگر با جریانات دیگر را ازاد یا تبادل نموده و علائم مربوط به هدف با توان پائین تر بازتاب میگردد و در این حالت عمق فلزیاب را در شرایط شکنندگی علائم بهتر میتوانید اموزش دیده و توان سیستم فلزیاب را بدست اورید و در مراحل بعد میتوانید  بر روی همان محل یا محل دیگررا حفاری نموده و هدف را دران قرارداده و ان را پر نمائید و تست عمق فلزیاب بدست اورید موقعیکه بر روی هدف خاک ریخته شود یا بصورت ال L گذاشته شود موجب میگردد که جریان جاذبه زمین و جریانات در حال تبادل در ان نقطه به حالت عادی باز گردد و توان تشخیص هدف افزایش میابد بخصوص زمانیکه درموقع تمرین هدف بصورت ال L در زیر زمین قرارداده میشود واکنش سیستم فلزیاب افزایش یافته زیرا سطح روی هدف دست نخورده است و زمانیکه علائم هدف به قسمت خالی در زیر زمین میرسد یک شکستگی در علائم پدید میاید که بازتاب بالاتری نسبت به زمانی دارد که روی هدف خالی میباشد

بیشتر واقع فلزیاب ولتاژ القائی که زیر مجموعه ان فلزیاب پالسی یا VLF و BFO و .... که با تغییر ولتاژ بر روی هدف از خود واکنش نشان میدهد به این صورت تست مینمایند که سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسوررا ثابت نگهداسته و هدف به را حرکت داده و این عمل به شکل های متفاوت انجام میدهند زمین بصورت دیواره حفاری نموده و در حالت دیواره یا بصورت هوا ازاد هدف از جلوی یا زیر گوئل یا لوپ یا سنسورمغناطیسی ثابت حرکت میدهند که این روش تست درست برای بدست امدن توان عمق فلزیاب نمی باشد زیرا با همین تنظیم و حساسیت بالا در این نوع فلزیاب ها بخواهید هدف ثابت نگهداشته و کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی با فاصله بیشتر بر روی زمین حرکت داده و به محل هدف برسید این نوع سیستم فلزیاب صدا بیخودی از خود در طی مسیر ایجاد مینماید و بر روی همان هدف در همان عمق واکنش از خود نشان نمی دهد

تست عمق فلزیاب انتنی به این صورت است که هدف را درسطح یا عمق قرارداده و تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X بر روی هدف مورد نظر تعیین نموده و انتن به سمت ان هدف تغییر جهت میدهد و با بدست امدن زاویه و اضلاع اطراف هدف میتواند محدوده هدف را نقطه یابی نموده و مرکز هدف را دربین اضلاع و زوایا و نقطه مقابل هدف مشخص نمود سیستم فلزیاب انتنی میتواند هم شعاع زنی نماید و هم عملیات نقطه زنی را به انجام برساند و فلزیاب انتنی که دارای تنظیمات ذکر گردیده میباشد از اصول مدار رادار زمینی دستی بهره برده و تفکیک در سیستم فلزیاب انتنی که دارای مشخصات تنظیمات بیان گردیده میباشد توان بالای در تفکیک و جدا اسازی اهداف واقعی ازدیگر منابع را دارد و افراد حرفه ای در دنیا از این نوع فلزیاب بهره میبرند زیرا توان تفکیک و کاوش اهداف در عمق زیاد را دارد البته سیستم فلزیاب انتنی با این نوع تنظیمات را با فلزیاب انتنی که دارای سنسور مغناطیسی میباشد اشتباه گرفته نشود زیرا سیستم فلزیاب که با سنسور مغناطیسی عمل نموده و برای تشخیص اهداف از صدا بهره میبرد در اصل یک سیستم فلزیاب انتنی با سنسور مغناطیسی میباشد ودر مدار سیستم فلزیاب انتنی که با سنسور مغناطیسی عمل مینماید   از اصول رادار زمینی دستی و تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X بهره برده نمی شود و توان تفکیک اهداف در عمق زیاد را ندارد البته این نوع سیستم فلزیاب انتنی با سنسور مغناطیسی با فلزیاب ترکیبی که فلزیاب انتنی با فلزیاب تصویری و فلزیاب صدا دار در یک مدار طراحی گردیده است و دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد نیز اشتباه گرفته نشود

تست عمق فلزیاب تصویری به این صورت است که هدف در سطح و عمق قرارداده و سرجستجوگر یا کوئلی یا لوپ سنسور به روش حرکتی با عقب و جلو بغل به انجام رسانده و لکه رنگ ها بر روی صفحه نمایشگر تبلت یا لپ تاب اشکار میگردد که با تغییر در تنظیمات برنامه نرم افزاراپرتور یا کاربر میتواند نوع لکه رنگ مربوط به هدف از دیگر منابع تشخیص داده که در دستورالعمل هر نوع سیستم فلزیاب این مطالب و روش تشخیص لکه رنگ ها بیان گردیده است کار با فلزیاب تصویری نیاز به مهارت کامل برای صحنه کار اصلی دارد با انکه فلزیاب تصویری از پیشرفته ترین نوع فلزیاب ها در تشخیص اهداف و دیگر منابع میباشد و عملکرد با ان راحت و ساده میباشد ولی نیازمند تجربه و داشتن عملیات تمرین کامل برای تشخیص نوع لکه رنگ و علائم اشکار گردیده میباشد