پنج شنبه, 24 فروردين 1396 17:35

فلزیاب تفکیک عمق

فلزیاب تفکیک عمق این سه موضوع ارتباط مستقیم با یکدیگر دارد در فلزیاب عمل تفکیک برای مشخص شدن قدرت تشخیص انواع فلزات میباشد که این عمل تفکیک نشانه قدرت ان فلزیاب یا قدرت طلایاب برای عمق زیاد میتواند باشد زیرا یک فلزیاب یا طلایاب که قدرت تفکیک را دارا باشد و بتواند یک فلز طلا رادر عمق زیاد تشخیص دهد توان خود را به اثبات میرساند و یک فلزیاب که نتواند فلز طلا را در عمق زیاد کاوش تفکیک نماید مسلماً دارای قدرت تفکیک انواع فلزات به همراه طلا نمی باشد و زمانیکه نتواند طلا را یک فلزیاب در عمق زیاد تفکیک نماید توان عمق گیری بالای را نیز نخواهد داشت زیرا دیگر فلزات که از نوع اهنی یا از دسته فرومغناطیس میباشندمانند نیکل یا فلزات دارای شرایط بازتاب بالا از سطح صاف الکتریکی مانند استیل میباشد را بتواند در عمق زیاد بگیرد ولی طلا را نتواند در عمق زیاد تفکیک نماید نشانه این است که توان عمق یابی در زمین های الوده و سفت سخت را نداشته

این دسته فلزیاب ها که با این نوع فلزات به غیر طلا در عمق زیاد تست میگردد یک فلزیاب با قدرت تفکیک برای عمق زیاد در شرایط بحرانی نمی باشد و این دسته فلزیاب ها از دسته فلزیاب معمولی یا فلزیاب اماتوری که از دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا میباشد

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 09:21

فلزیاب دیجیتال

فلزیاب تفکیک دیجیتال ارتباط مستقیم با یکدیگر دارد و فلزیاب تفکیک و دیجیتال ازمقولات مورد بحث در علوم الکترونیک رادار میباشد از انجا که بیشتر مردم یا عام فکر میکنند که فلزیاب دیجیتال یا طلایاب دیجیتال ان فلزیاب یا طلایاب میگویند که دارای صفحه نمایشگر دیجیتال یا کلید دیجیتال باشد با انکه اینچنین نمی باشد بلکه فلزیاب دیجیتال یا طلایاب دیجیتال یا هر نوع سیستم الکترونیکی دیجیتال به ان کلمه دیجیتال تعلق میگیرد که قطعات مدار ان از نوع قطعات دیجیتال باشد و نیاز نیست که فلزیاب دیجیتال یا طلایاب دیجیتال حتماٌ دارای صفحه نمایشگر دیجیتال یا کلید دیجیتال باشد

فلزیاب دیجیتال یا طلایاب دیجیتال که از نوع فلزیاب تفکیک دار یا طلایاب باشد باید قطعات ان از نوع دیجیتال باشد تا کار تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE را دارا باشد که بصورت عمومی به این تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میگویند

به طلایاب نمی توان کلمه طلایاب تفکیک دار اطلاق نمود زیرا فلزیاب تفکیک دار با عدد VDI طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE را طلایاب میگویند