سه شنبه, 29 فروردين 1396 10:17

فلزیاب اختیارات تنظیمات

فلزیاب اختیارات تنظیمات

فلزیاب اختیارات در تنظیمات یا فلزیاب تنظیمات اختیاری PRO - OPTION را دارا میباشد تا توان تنظیمات در پایه اساسی یا تنظیمات اساسی را به حد بالاتری در وضعیت تعیین شده در تنظیمات BASIC ADJUST برساند و مدار فلزیاب فرکانسی طبق اصول رادار برای تشخیص اهداف یا طلا یا گنج طلا از یکدیگر به نسبت وضعیت صحنه کاربا وجود تنظیمات اختیاری یا اختیارات در تنظیمات PRO - OPTION میتواند قدرت تفکیک بالای را دارا گردد

تنظیمات پایه اختیارات PRO - OPTION که تغییرات در این نوع تنظیمات بر روی عملکرد مدار سیستم تاثیر جزئی خواهد گذاشت که این تغییرات را بصورت استعاره ماکرویو MACROWAVE میگویند و از تنظیماتی است که موجب میگردد تنظیمات پایه اساسی یا BASIC ADJUST یا میکرو ویو MICROWAVE با توان بیشتری از حالات بحرانی عبور نماید.

اصولاً تنظیمات ماکرویو MACROWAVE تغییرات بر روی تنظیمات میکرو ویو MICROWAVE به صورت جزئی میگذارد و در بعضی مواقع تعدادی از تنظیمات PRO OPTION ماکرویو MACROWAVE برای بالانس یا بهتر میزان شدن تنظیمات پایه اساسی BASIC ADJUSTMENT میکروویو بهره برده میشود.