یکشنبه, 27 فروردين 1396 11:03

فلزیاب تصویری عمق

عمق فلزیاب تصویری در صورتیکه یک فلزیاب تصویری با تفکیک از اصول رادار با تفکیک در نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد توان بالای در کاوش اهداف یا انواع فلزات بخصوص طلا را در عمق دارا میباشد زیرا فلزیاب تصویری با این مشخصات میتواند سیگنال علائم بازتاب شده یک هدف اصلی بخصوص طلا را که در طی مسیرشدت توان خود از دست داده تشخیص داده و تفکیک نماید

عمق فلزیاب های که دارای مدار فلزیاب تصویری طبق اصول رادارتصویری با تفکیک و بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE نمی باشد بسیار کم میباشد و توان تشخیص همه تغییرات را نداشته برای همین نمی توانند علائم سیگنال که در طی مسیر دچارکاهش توان شده اند را تشخیص داده و مشخص نمایند

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب اسکوپ اسکن

فلزیاب اسکوپ اسکن یا طلایاب اسکوپ اسکن یا گنج یاب اسکوپ اسکن یا فلزیاب الکترواسکوپ یا فلزیاب پیشتاز الکترواسکوپ از نوع دستگاه فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری تصویری میباشد که فلزیاب اسکوپ اسکن فوق پیشرفته واقعی  با سنسور مادون قرمز و سنسور نوری حرارتی به همراه هم عمل نموده و تصاویر یا لکه رنگ را بصورت اسکوپ اسکن به حالت برامده نشان می دهد

 در برنامه نرم افزار فلزیاب اسکوپ اسکن با فلزیاب تصویری دیگر تفاوتی وجود نداشته باشد و فلزیاب اسکوپ اسکن تصویری یا فلزیاب اسکوپ اسکن مانند هر نوع فلزیاب تصویری میتواند با لکه رنگ وضعیت هدف یا طلا را مشخص نموده و نهایت یک فلزیاب اسکوپ اسکن فوق پیشرفته واقعی با برنامه تفکیک رنگ COL PRO عمل مینماید

فلزیاب اسکوپ اسکن را برای ان فلزیاب اسکوپ می نامند که سنسور نوری حرارتی ان در کنار مادون قرمز میتواند هر نوع تغییر از علائم اهداف یا طلا را بخوبی مورد ارزیابی قرار داده و به شکل اسکوپ علائم را با عدد VDI به نسبت تششعات خواص مغناطیسی اهداف یا طلا طبقه بندی نموده و بصورت لکه رنگ اشکار نماید

این نوع فلزیاب اسکوپ اسکن برای افزایش توان تفکیک و حذف ذرات تا حد بالا طراحی و تولید شده است

 البته عده ای از دستگاه اسکوپ یا فاکنشن ژنراتور با اتصال به یکسری مدارات فلزیاب به جای فلزیاب اسکوپ اسکن ارائه مینماید که این نوع دستگاه فلزیاب اسکوپ اسکن اصل نمی باشد

 بخصوص انواع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مگنت یا یون یاب یا تسلا که تبدیل به فلزیاب تصویری یا فلزیاب اسکوپ اسکن شده است یک فلزیاب اسکوپ اسکن اصلی یا واقعی نمی باشد