پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:04

فلزیاب ویژگی طلا

فلزیاب ویژگی طلا

فلزیاب ویژگی طلا را میتواند تشخیص دهد ویژگی های طلا از دید فلزیاب خواص مغناطیسی طلا میباشد که خواص مغناطیسی از ویژگی طلا است که فقط فلزیاب که دارای توانائی تفکیک با عدد VDI در تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION میباشد میتواند خواص مغناطیسی طلا را تشخیص دهد

ویژگی طلا که خواص مغناطیسی ان میباشد توسط فلزیاب های ولتاژ القائی که از نوع فلزیاب فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مگنت یا یون یاب یا تسلا میباشد در عمق زیاد قابل تشخیص نمی باشد و فقط فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد با وجود پردازشگر تفکیک با عدد VDI میتواند ویژگی طلا که نوع خواص مغناطیسی طلا است در عمق زیاد تشخیص دهد و دلیل ان این است که طلا پارا مغناطیس میباشد همین پارا مغناطیس طلا موجب میگردد که به فرکانس فلزیاب پاسخ بهتر برای تفکیک می دهد و چون جذب میدان مغناطیس طلا در نوع پارا مغناطیس میباشد به علائم فلزیاب ولتاژ القائی پاسخ دقیق نمی دهد بخصوص در عمق زیاد نمی توان واکنش درست و با تفکیک از خود نشان دهد

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا ردیاب یا شعاع زنی یا نقطه زن میتوانید مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه کاتالوگ یا نمایش کاتالوگ یا محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

 021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

 ادرس ربات  تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:04

ابزار فلزیاب

ابزار فلزیاب

ابزار فلزیاب یا ابزار طلایاب یا ابزار گنج یاب قدرت ابرازفلزیاب را از نظرتوان کاوش هدف اصلی یا کاوش طلا را مشخص مینماید ابزار فلزیاب در وحله اول تنظیمات فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا شعاع زن یا نقطه زن یا ردیاب میباشد که این ابزارتنظیمات فلزیاب نوع تنظیمات ان فلزیاب است که میتواند توان فلزیاب را در تشخیص هدف اصلی یا طلا مشخص نموده و قدرت فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را در تفکیک هدف اصلی یا طلا در عمق زیاد تعیین مینماید

ابزارفلزیاب را میتوان قطعات فلزیاب یا قطعات الکترونیکی فلزیاب نیز در نظر گرفت و قطعات فلزیاب توان قدرت فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب در زمینه توان کاوش اهداف اصلی یا طلا در عمق را تعیین نماید و نوع قطعات به نوع طراحی فلزیاب وابسته است یک طراح فلزیاب حرفه ای میتواند از قطعات به نحو احسن بهره برده و با کمترین قطعات بهترین فلزیاب را ایجاد نماید که این قطعات نیزابزار فلزیاب است که میتواند نوع تنظیمات فلزیاب را که مشخص کننده قدرت فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب در تفکیک اهداف اصلی یا طلا میباشد تعیین نماید

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا ردیاب یا شعاع زنی یا نقطه زن میتوانید مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه کاتالوگ یا نمایش کاتالوگ یا محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

 021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

 ادرس ربات  تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:04

فلزیاب ویژگی طبیعی

فلزیاب ویژگی طبیعی

فلزیاب ویژگی طبیعی خود را برای تشخیص اهداف یاطلا یا گنج را دارد و ویژگی های فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب دوربینی یا شعاع زن طلا یا شعاع زن گنج یا شعاع زن یا نقطه زن طلا یا نقطه زن یا نقطه زن گنج برای کاوش هدف اصلی یا طلا یا گنج با یکدیگر متفاوت است

ولی ویژگی فلزیاب از هر نوع که باشد برای تشخیص اهداف اصلی یا طلا یا گنج میتواند ایرادات پایه ای یا اشکالات یکسان داشته باشد که تفاوت نقشه مدار فلزیاب که طراح فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب در نظر میگیرد میتواند این ایرادات و اشگالات پایه ای را تاحد ممکن کاهش داده تا فلزیاب بتواند هدف اصلی یا گنج یا طلا را تفکیک نماید

مهمترین عاملی که در نقشه مدار فلزیاب در نظر گرفته می شود که بتواند ایرادات پایه ای یا اساسی یا خطا پایه ای یا خطا اساسی فلزیاب را کاهش داده و از بین ببرد نوع تنظیمات فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب در تفکیک فلزیاب DISCRIMINATION و تعیین ابعاد هدف IND SIZE در تنظیمات پایه ای یا BASIC ADJUSTMENT میباشد

ویژگی طبیعی فلزیاب در تشخیص اهداف اصلی یا طلا یا گنج در این است که علائم فلزیاب از مواد معدنی و منابع صحنه کار تاثیر پذیرفته و این تاثیر پذیری میتوان توان تفکیک اهداف اصلی یا گنج یا طلا را در عمق زیاد یا عمق واقعی فلزیاب کاهش دهد

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا ردیاب یا شعاع زنی یا نقطه زن میتوانید مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه کاتالوگ یا نمایش کاتالوگ یا محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

 021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

 ادرس ربات  تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:04

فلزیاب رگه طلا

فلزیاب رگه طلا

فلزیاب رگه طلا یا فلزیاب سنگ طلا را میتواند تشخیص دهد ولی رگه طلا یا سنگ طلا در رنگهای متفاوت به رنگ ارغوانی یا زرد کم رنگ یا سیاه یا سبز و به شکل های گوناگون در صحنه کار میتواند پراکنده یا پیوسته باشد

تفکیک فلزیاب برای رگه طلا یا سنگ طلا یا دانه طلا در فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا شعاع زن طلا یا شعاع زن یا فلزیاب ردیاب یا نقطه زن یا نقطه زن طلا پوشش علائم پارا مغناطیس با جریان خود را ایجاد نموده و علائم هدف اصلی یا طلا یا گنج را علائم رگه طلا یا سنگ طلا یا دانه طلا در داخل خود تحت تاثیرمغناطیسی و فشار نیرو قرار داده و میتواند به راحتی فلزیاب را برای دید هدف اصلی یا طلا یا گنج منصرف نماید

رگه طلا یا سنگ طلا یا دانه طلا در صحنه کار وضعیت جریان و انرژی و نیرو فرکانس و و امواج پرتراکمی با مقاومت پایین را پدید می اورد و از انجا که رگه طلا یا سنگ طلا یا دانه طلا به تنهائی دریک صحنه کار شکل نمی گیرد موادی چون ارسنیک و انتیموان و جیوه و اورانیوم و کوارتزوسیلیس در ان محدوده وجود داشته که این مواد میتواند جریان و انرژی و نیرو امواج و فرکانس پرتراکم با مقاومت بالا را ایجاد نموده و تفاوت مقاومت پایین رگه طلا یا سنگ طلا یا دانه طلا در کنار مقاومت بالا موادی چون ارسنیک و انتیموان و جیوه و اورانیوم و کوارتزوسیلیس در هم ریختگی علائم پرفشار را ایجاد مینماید که این دو گانگی در علائم مواد معدنی ومنابع و ذرات صحنه کار میتواند علائم هدف اصلی یا طلا یا گنج را با با فشار متلاطم در خط ناپایدار روبرو نموده که شکل اصلی منظم علائم هدف اصلی یا طلا یا گنج را از هم جهتی که فلزیاب بتواند هدف اصلی یا طلا یا گنج را تشخیص دهد خارج نموده و دید فلزیاب کاهش یافته و فلزیاب در این شرایط نمی تواند تفکیک نماید

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا ردیاب یا شعاع زنی یا نقطه زن میتوانید مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه کاتالوگ یا نمایش کاتالوگ یا محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

 021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

 ادرس ربات  تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:04

یافتن گنج فلزیاب

یافتن گنج فلزیاب

پیداکردن گنج یا یافتن گنج فلزیاب را میتواند با انحراف در تشخیص مرکز هدف یا گنج روبرو نماید و این انحراف در تشخیص مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج میتواند عوامل متفاوت داشته باشد که یافتن گنج با فلزیاب یا یافتن گنج با طلایاب یا یافتن گنج با گنج یاب یک امر تخصصی در زمینه باستان شناسی میباشد و یافتن گنج با فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب خود یک حرفه با تجربه و مهارت بالا میباشد و برای این است که اکثر دارندگان فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب نمی توانند گنج را پیدا نموده و در یافتن گنج با فلزیاب دچار خطا میگردند و بعد از حفاری متوجه میگردند که هدف اصلی یا طلا یا گنج در ان محدوده وجود ندارد زیرا اصلاً نمی دانند که گنج خود دارای ذات منحرف کننده جریان و انرژی و نیرو و فرکانس و مغناطیس و امواج است چون خود گنج یا عتیقه یا زیرخاکی بطور طبیعی دارای فرکانس وحرارت و مادون قرمز میباشد و به مرور زمان جریان و انرژی و فرکانس و امواج و حرارت و مادون قرمز با تششعات الکترو مغناطیس متفاوت را ایجاد مینماید که این وضعیت گنج میتواند هر نوع فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا نقطه زن یا شعاع زن یا شعاع زن طلا یا نقطه زن طلا یا ردیاب طلا را در یافتن گنج با اختلال روبرو نماید

اینکه عده ای میگویند فلزیاب فلز جدید تشخیص داده فلز قدیمی را نمی تواند تشخیص دهد امری دور از مطالب علمی و واقعیت میباشد زیرا اگر یک فلز قدیمی یا طلا قدیمی را که از جای اصلی خود که سالیان درازدر ان محل قرار داده شده است خارج گردد یک فلزیاب تفکیک دار انرا بخوبی تشخیص داده و تفکیک می نماید

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا ردیاب یا شعاع زنی یا نقطه زن میتوانید مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه کاتالوگ یا نمایش کاتالوگ یا محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

 021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

 ادرس ربات  تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:04

فلزیاب تصویری گرافیک رنگ

فلزیاب تصویری گرافیک رنگ

فلزیاب تصویری گرافیک رنگ را در نوع فلزیاب گرافیک رنگ با برنامه فلزیاب تصویری تفکیک رنگ COL PRO دارا میباشد که در عام به ان برنامه گلکسی GALAXY گفته می شود زیرا اولین بارفلزیاب تصویری گرافیک رنگ در دنیا با برنامه تفکیک رنگ COL PRO درفلزیاب گلکسی GALAXY بکار برده شد و از انجا به برنامه تفکیک رنگ COL PRO برنامه گلکسی GALAXY PROGRAM اطلاق گردید و شرکت تریشورز که طراح اولیه برنامه تفکیک رنگ COL PRO در دنیا میباشد کلاً برنامه تفکیک رنگ COL PRO را به برنامه گلکسی GALAXY PROGRAM تغییر نام داد

فلزیاب تصویری گرافیک رنگ یا برنامه گلکسی برای هر نوع عدد VDI دارای رنگ مربوط به همان فلزیا هدف یا طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن یا نیکل یا کروم یا الومینیم میباشد

فلزیاب تصویری که با برنامه تفکیک رنگ COL PRO یا گرافیک رنگ یا برنامه گلکسی عمل مینماید میتواند در هر شرایطی با گرافیک رنگ برنامه گلکسی نوع مواد معدنی و منابع و ذرات را تشخیص دهد که این موضوع در هیچ فلزیاب تصویری با دیگر برنامه های تصویری در دنیا وجود ندارد  

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا ردیاب یا شعاع زنی یا نقطه زن میتوانید مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه کاتالوگ یا نمایش کاتالوگ یا محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

 021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

 ادرس ربات  تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:04

کار فلزیاب حرفه ای

کار فلزیاب حرفه ای

کار فلزیاب حرفه ای یا کار طلایاب حرفه ای یا کار گنج یاب حرفه ای را باید از طرز کار فلزیاب حرفه ای بدست اورد طرز کار فلزیاب حرفه ای را هر شخص یا شرکت فعال در زمینه فلزیاب به یک صورت بیان مینماید که این اطلاعات با فلزیاب خود ان شخص یا شرکت همخوانی داشته باشد

ولی اولین موضوع مهم طرز کار فلزیاب حرفه ای این است که عملیات تنظیمات فلزیاب حرفه ای در این است که تنظیمات فلزیاب حرفه ای بصورت دستی میباشد و اتوماتیک عمل نمی نماید و اگرفلزیاب حرفه ای باشد نمی تواند یک فلزیاب اتوماتیک باشد

 در فلزیاب حرفه ای از تنظیمات کلید دیجیتال یا صفحه دیجیتال بهره برده نمی شود زیرا فلزیاب حرفه ای دارای پردازشگر تفکیک بنابر اعداد VDI در نوع فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی میباشد و این نوع کلید دیجیتال یا صفحه نمایشگر دیجیتال در عملکرد تفکیک فلزیاب برای کاوش هدف اصلی یا طلا در عمق زیاد اختلال نویزناپایدار ایجاد مینماید

کار فلزیاب حرفه ای باید توسط عملیات مدارحرفه ای فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی انجام شود زیرا این نوع فلزیاب میتواند در شرایط متفاوت از نظر مواد معدنی و منابع و ذرات قابلیت تشخیص و تفکیک هدف اصلی یا طلا را داشته باشد کار فلزیاب حرفه ای باید با تنظیمات مربوط به زمین بصورت تنظیمات اختیاری PRO OPTION باشد تا در صحنه کار به ثبات کامل نسبت به همان موقعیت برسد تنظیمات مربوط به زمین که ثبات را درکار فلزیاب حرفه ای ایجاد مینماید ارتباطی به تنظیمات سیگنال بالانس یا گرند بالانس یا بالانس زمینی در فلزیاب های ولتاژ القائی مانند فلزیاب پالسی ندارد

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا ردیاب یا شعاع زنی یا نقطه زن میتوانید مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه کاتالوگ یا نمایش کاتالوگ یا محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

 021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

 ادرس ربات  تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:04

فلزیاب فوق مدرن

فلزیاب فوق مدرن

فلزیاب فوق مدرن بسیار عالی دو مبحث مجزا در فلزیاب فوق پیشرفته با توانائی تفکیک میباشد طلایاب فوق مدرن بازیک موضوع قابل تحمل در بین فلزیاب ها از نوع فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب شعاع زن طلا یا نقطه زن طلا یا نقطه زن یا ردیاب میباشد

فلزیاب فوق مدرن از کدام مورد مربوط به فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب بعنوان فلزیاب فوق مدرن در نظر گرفته می شود فلزیاب فوق مدرن از نظر داشتن توان تفکیک با عدد VDI یا فلزیاب فوق مدرن از نظرعمق یابی یا عمق زنی یا عمق نهائی فلزیاب فلزیاب فوق مدرن از نظرشکل ظاهری ان فلزیاب یا فلزیاب فوق مدرن از نظرسنسوری بودن هرکدام اینها میتواند موضوعات متفاوت باشد که برای یک فلزیاب فوق مدرن میتواند بیان نموده و در نظر گرفته شود

فلزیاب فوق مدرن باید بتواند اهداف اصلی یا طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن را بصورت مجزا به نسبت ابعاد ان هدف تفکیک نموده و پیدا نماید این مهمترین موضوع در رابطه با یک فلزیاب فوق مدرن میباشد

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا ردیاب یا شعاع زنی یا نقطه زن میتوانید مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه کاتالوگ یا نمایش کاتالوگ یا محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

 021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

 ادرس ربات  تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:04

فلزیاب فوق العاده

فلزیاب فوق العاده

فلزیاب فوق العاده ان فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب شعاع زن یا شعاع یاب یا نقطه یاب یا نقطه زن یا ردیاب یا شعاع زن طلا یا نقطه زن طلا میباشد که بتواند یک هدف طلا را در عمق زیاد تفکیک نموده و تشخیص دهد زیرا فوق العاده بودن یک فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب دراین است که بتواند یک هدف نمونه بخصوص طلا را در عمق زیاد پیدا نموده و تفکیک نماید  

فلزیاب که بتواند فقط فلز اهنی یا فلزغیراهنی را تشخیص دهد فلزیاب فوق العاده نمی باشد زیرا این عمل توسط بیشتر فلزیاب های بدون تفکیک به انجام میرسد و اینکه فلزیاب بتواند تفاوت فلز اهنی با فلز غیراهنی را تشخیص دهد نمی تواند وضعیت میدان مغناطیس یا میدان فرکانس و جریان و انرژی و نیرو مواد معدنی و ذرات که غبار فرکانس یا غبار مغناطیسی یا توده فرکانسی یا توده مغناطیسی را ایجاد مینماید تشخیص داده و از علائم متعلق به هدف اصلی یا طلا را جدا نماید

فلزیاب فوق العاده یا طلایاب فوق العاده یا گنج یاب فوق العاده باید بتواند در شرایط بد خاک یا صحنه کار علائم مغناطیسی یا علائم فرکانسی یا امواج دیگر منابع و ذرات را از منبع علائم هدف اصلی یا طلا تشخیص داده و تفکیک نماید

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا ردیاب یا شعاع زنی یا نقطه زن میتوانید مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه کاتالوگ یا نمایش کاتالوگ یا محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

 021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

 ادرس ربات  تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:04

جدیدترین فلزیاب

جدیدترین فلزیاب

جدیدترین فلزیاب یا جدیدترین طلایاب یا جدیدترین گنج یاب باید در نوع همان فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب باید در نظرگرفته شود زیرا فلزیاب ها از نظر ساختار ترکیب طراحی نوع نقشه مداربا یکدیگر متفاوت میباشد و نمی توان یک فلزیاب را از همه نوع فلزیاب در طبقات گوناگون جدیدترین فلزیاب یا جدیدترین طلایاب یا جدیدترین گنج یاب معرفی نموده زیرا فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا ردیاب یا شعاع یاب یا شعاع زن یا نقطه یاب یا شعاع زن طلا یا نقطه زن طلا میتواند از دسته طبقات متفاوت فلزیاب از نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی باشد

جدیدترین فلزیاب یا جدیدترین طلایاب یا جدیدترین گنج یاب که در دنیا طراحی و ارائه گردیده است ان دسته فلزیاب فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد زیرا در بین همه نوع فلزیاب های دنیا این نوع فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب به خاطر ان جدیدترین فلزیاب معرفی میگردد که میتواند با عدد VDI نوع هدف را تفکیک نماید و فلزیاب های نوع قدیمی یا سنتی مانند فلزیاب ولتاژ القائی از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا مگنت یا یون یاب یا تسلا دارای توانایی تفکیک با عدد VDI برای هر نوع هدف بصورت مجزا نمی باشد تا بتوان این دسته فلزیاب ها را جدیدترین فلزیاب در نظر گرفته شود یا معرفی گردد

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا ردیاب یا شعاع زنی یا نقطه زن میتوانید مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه کاتالوگ یا نمایش کاتالوگ یا محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

 021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

 ادرس ربات  تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

صفحه9 از10