پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:04

فلزیاب تصویری همزمان

فلزیاب تصویری همزمان

فلزیاب تصویری لایو یا فلزیاب لایو اسکن یا نوع تصویرگیری فلزیاب تصویری در حالت نقطه زنی با تصویرکه در جا برروی صفحه نمایشگر اشکار میگردد به فلزیاب تصویری همزمان مشهور است بعضی از فروشندگان فلزیاب فلزیاب تصویری با برنامه همزمان را به فلزیاب لایو یا فلزیاب با تصویر لایو LIVE یا فلزیاب تصویری تصویرزنده معرفی مینمایند

بیشتر فلزیاب تصویری یا طلایاب تصویری یا گنج یاب تصویری که دردنیا ارائه میگردد فلزیاب تصویری با برنامه همزمان یا لایو اسکن یا تصویری لایو میباشد و نوع فلزیاب تصویری همزمان برای ان کاربرد بهتری دارد که در زمان تصویرگیری اپراتور فلزیاب تصویری یا کاربر طلایاب تصویری میتواند همزمان در حین تصویرگیری شکل و شرایط لکه رنگ اشکار گردیده را میتواند مشاهده نموده و در صورتیکه ان لکه رنگ ها پدید امده با اصول تصویرگیری صحیح تفاوت داشته باشد میتواند دو باره تصویرگیری نماید و شکل تصویر لکه رنگ دقیق را بدست اورده یا در صورت دقیق نبودن تصاویر صحیح برنامه نرم افزار تصویری یا تنظیمات فلزیاب را تغییر داده تا بتواند تصویر دقیق متناسب با همان صحنه کار را بدست اورد

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا ردیاب یا شعاع زنی یا نقطه زن میتوانید مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه کاتالوگ یا نمایش کاتالوگ یا محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

 021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

 ادرس ربات  تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:05

فلزیاب ارسنیک

فلزیاب ارسنیک

موضوعات مرتبط با ارسنیک و فلزیاب که بیان میگردد یک ارتباط کامل داشته که این ارتباط فلزیاب و ارسنیک در شرایط باستانی نیز کاربرد داشته است و همین موضوع باعث میگردد که برای کار با هر نوع فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا شعاع زن یا فلزیاب لیزری یا نقطه زن یا ردیاب یا فلزیاب انتنی اثرگذاراست و هر میزان درصد ارسنیک در ان صحنه کاربیشتر باشد وضعیت انحراف در تشخیص فلزیاب طلایاب گنج یاب نیز افزایش میاید

ارسنیک باعث میگردد که دیواره اطراف هدف اصلی یا طلا بزرگترشده این بزرگتر شدن دیواره هدف اصلی یا طلا باعث میگردد که انعکاس علائم هدف اصلی یا طلا نیز با عرض پهن تر یا بازتربرگردد و این بازتر شدن علائم اگر حالت موازی و یک جهت داشته باشد فلزیاب میتواند انرا تشخیص داده و مشخص نماید ولی این تشخیص امکان دارد با سرعت پایین به انجام رسانده تا هدف اصلی یا طلا را تفکیک نماید و در صورتیکه علائم هدف اصلی یا طلا هم جهت نگردد یا به شکل پراکنده منعکس گردد توسط فلزیاب قابل تشخیص نمی باشد و ارسنیک در محدوده روی هدف اصلی یا طلا یا گنج یا دفینه یا عتیقه بصورت دستی قرار داده که این عوامل میتواند فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را در تشخیص مرکز هدف اصلی یا طلا نسبت به دیواره هدف با تناقض در تفاوت واکنش روبرو نماید

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا ردیاب یا شعاع زنی یا نقطه زن میتوانید مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه کاتالوگ یا نمایش کاتالوگ یا محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

 021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

 ادرس ربات  تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:07

فلزیاب هدف افقی دقت مرکزهدف

فلزیاب هدف افقی دقت مرکزهدف

فلزیاب هدف افقی را بهتر تشخیص داده و فلزیاب مرکزهدف افقی را با دقت بالاتر تشخیص داده و مرکز هدف اصلی یا طلا که به شکل افقی در زیر زمین قرارگرفته باشد با فلزیاب انتنی یا ردیاب یا شعاع زنی یا نقطه زن یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری بهتر میتوان تشخیص داد واز نظر سرعت واکنش فلزیاب در مرکز هدف نسبت به دیواره هدف اصلی یا طلا با فاصله کمتری به انجام میرسد و این موضوع میتواند برای یک هدف افقی یا طلا یا هدف اصلی خطا فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را درتشخیص مرکز هدف اصلی یا طلا کاهش داده و سرعت تشخیص مرکز هدف اصلی یا طلا که به شکل افقی میباشد را افزایش می دهد

هدف افقی زاویه تابش علائم بصورت A داشته و همین نوع زاویه A از یک هدف افقی موجب میگردد که زاویه اضافه در اطراف هدف اصلی یا طلا پدید نیاید تا موجب خطا در نقطه زنی فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب گردد

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا ردیاب یا شعاع زنی یا نقطه زن میتوانید مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه کاتالوگ یا نمایش کاتالوگ یا محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

 021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

 ادرس ربات  تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 04:11

فلزیاب تفکیک دار حرفه ای

 فلزیاب تفکیک دار حرفه ای یا فلزیاب حرفه ای تفکیک دار یا فلزیاب حرفه ای یا طلایاب حرفه ای یا گنج یاب  حرفه ای دارای تفکیک بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میباشد وفلزیاب تفکیک دار حرفه ای  تفکیک را با اعداد VDI به انجام میرساند که تنظیمات ان در سطح عمومی و بین المللی با نام EDIT یا VDI DISC مشهور میباشد.

 سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  معمولی که دارای نوع هدف را تشخیص میدهد میتوانند نهایت تفاوت بین اهنی و غیر اهنی هدف را تشخیص دهند و برای همین عده ای از تولید یا کپی کنندگان یک قطعه جانبی از نوع صفحه نمایشگر یا LCD را به سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  اضافه مینمایند تا بتوانند از این طریق تعیین نوع هدف را اشکارنمایند که در سیستمها فلزیاب تفکیک دار حرفه ای یا فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  به دلیل تنظیم مستقیم طبقه هدف بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE نیازمند اینگونه صفحه نمایشگر نمی باشد و بعضی از کلید ها را برروی حالت کلید دیجیتال قرار میدهند و اینها فقط یک عامل کمکی یا تزئینی است و نمی تواند در توان سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  اثری بگذارد.

 البته در سیستمها فلزیاب تفکیک دار حرفه ای از صفحه نمایشگر یا دیجیتال یا LCD بهره میبرند تا کوچکترین تغییر را به ثبت برسانند هرچند که فلزیاب حرفه ای یا طلایاب حرفه ای یا گنج یاب حرفه ای  نیاز به این صفحه نمایشگر ندارند تا از طریق ان بتوان نوع هدف را تشخیص داده یا تفکیک نماید بلکه با تعیین عدد VDI در تنظیمات تفکیک و تشخیص  EDIT یا VDI DISC اپراتور یا کاربر مستقیم میتواند نوع هدف طلا و نقره و مس و روی را تعیین نموده تا فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  به همان هدف تعیین شده که اپراتور یا کاربر خواسته است واکنش نشان داده و ان هدف را پیدا نموده و تفکیک نماید.

 در فلزیاب تفکیک دار حرفه ای عمدتاً تفکیک تا عمق زیاد نیز به انجام میرسد اما در سیستمهای معمولی این تفکیک تا عمق کم میباشد.

 

 

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 03:51

فلزیاب تفکیکی تصویری

فلزیاب تفکیکی تصویری میتواند از چند نوع باشد ان فلزیاب تصویری یا گنج یاب تصویری یا طلایاب تصویری که مدار فلزیاب ان دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد و دسته دوم که این نوع تنظیمات را دارا است و برنامه نرم افزار تفکیک رنگ COL PRO را نیز دارا است فلزیاب تصویری یا گنج یاب تصویری یا طلایاب تصویری     و رادار زمینی دستی که دارای شرایط نرم افزارعددی یا تصویری میباشد وضعیت هدف یا منابع یا تغییرات را بصورت عددی یا لکه رنگی یا لکه رنگ بر روی صفحه نمایشگر فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب تغییرات را اشکار مینماید.

این نوع فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب تصویر لکه رنگی را P.I.P یا P.P.I مینامند که در اصل مختصات محل جستجورا بر روی صفحه نمایشگر معین مینماید.

در فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب از روی عدد یا تصویر ظاهر شده بر روی صفحه نمایشگر در مختصات ترسیم گردیده تغییرات پدید امده را میتوان با تغییرات در تنظیمات برنامه یا فیلتر نمودن مورد ارزیابی قرار داد تا هدف واقعی را تشخیص داد.

فلزیاب تصویری یا گنج یاب تصویری یا طلایاب تصویری در نوعهای گوناگون طراحی گردیده است که یکی از این برنامه ها برنامه تفکیک رنگ COL PRO میباشد.

 

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 03:40

فلزیاب اطلاعات عمومی

 اطلاعات عمومی فلزیاب یا فلزیاب اطلاعات عمومی بسیار گسترده ای را دارد که هر شخص نمی تواند ادعا نماید در زمینه فلزیاب اطلاعات عمومی واقعی را دارد و بیشتر افراد که اطلاعات عمومی در زمینه فلزیاب یا طلایاب ابراز مینماید کلاً عمومی محدودی داشته و برای اینکه خود را دانا به دیگران معرفی نمایند موضوعاتی رابیان مینمایند که پایه و اساس علمی و فنی نداشته و منشاء گرفته ازخواسته خودشان میباشد که ابراز مینمایند ولی این نداشتن اطلاعات و ابراز ان برای دیگران این زمینه را پدید میاورد که ان دسته که شنونده هستند و بدنبال واقعیت فلزیاب میباشند منحرف شده و اصول فکری این دسته افراد بیسواد در زمینه فلزیاب را بعنوان اطلاعات عمومی فلزیاب یا طلایاب قبول نموده و اگر شخصی نیز واقعیت فلزیاب یا طلایاب با بیان نماید قبول نمی نمایند

 

بیشتر فروشندگان فلزیاب مواردی را بعنوان اطلاعات عمومی یا اطلاعات علمی فلزیاب بیان مینمایند که فقط برای ایجاد منافع خودشان میباشد و اصلاً این اطلاعات علمی فلزیاب واقعیت فلزیاب نمی باشد و این موارد غیر اصولی را ابراز مینمایند که بتوانند خود را خوب نشان داده و فلزیاب خود را بفروش برساند و خریدار فلزیاب را از خرید فلزیاب از ان دسته که واقعیت فلزیاب را بیان نموده منصرف نمایند

 

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 03:15

فلزیاب نقشه مدار فلزیاب

فلزیاب برای انکه توان قدرت ان فلزیاب مشخص گردد به نقشه مدار ان فلزیاب باید توجه نمود که توجه به نقشه مدار فلزیاب یا طلایاب از روی نوع تنظیمات فلزیاب یا طلایاب اشکار میگردد و مدارات فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب از محصول زیر یا پائین دستی سیستمهای رادار و رادار زمینی دستی یابنده و فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب میباشد و مدارات این دسته سیستمها فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب دارای قسمتی از سیستم مدارات رادار RADAR میباشد.

بعضی از اشخاص با داشتن اطلاعات کامل در زمینه سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب نمی توانند در رابطه با مدارات و بنیاد این سیستمها فلزیاب و معدنیاب و قسمتهای مداری نظر دهند زیرا باید خود انها دارای توانائی طراحی مدار رادار  RADAR باشند تا بتوانند در رابطه با سیستمهای دیگر نظریه پردازی نمایند .

البته که هر شخصی یا شرکتی میتواند با فن اوری جدید سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب نوینی که با سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب قبلی دارای شرایطی یکسان نباشد طراحی و تولید و ارائه نماید.

مدارات سیستمها فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب دارای قسمتهای گوناگون میباشد که هر اپراتور بنابرنوع طراحی میتواند قسمتهای گوناگون را در مدار بصورت دستی یا خودکار تعیین نماید.

در طراحی و ساخت سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب پیشرفته بکار گیری اصول رادار از فراینده افزایش توانائی تشخیص و جدا سازی در سیستم ها فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب میباشد.

 

سه شنبه, 10 اسفند 1395 07:39

سنسورجذبی فلزیاب

سنسور جذبی نوعی سنسور است که میتواند علائم مربوط به اهداف و منابع را جذب نموده و به مدار سیستم فلزیاب منتقل نماید

فلزیاب با سنسور جذبی از پیشرفته ترین نوع فلزیاب های دنیا میباشد سنسور جذبی به سنسور نوری حرارتی نیز مشهور است و عملکرد سیستم سنسورنوری حرارتی دریافت علائم از نور و مادون قرمز و یا حرارت یا هر نوع تغییر در صحنه کار میباشد سنسور نوری حرارتی مانند یک سیستم بینائی عمل مینماید و میتواند تفاوت علائم را تشخیص دهد.

عملکرد سنسورنوری حرارتی بسیار دقیق میباشد و توان تشخیص انواع تغییرات از منابع و مواد معدنی و اهداف را دارد و میتواند تغییرات در حرارت یا الکترو مغناطیس یا مادون قرمز منتشر شده درصحنه کار را تشخیص داده و تفکیک نماید.

این سنسور جذبی میتواند حرارت و تغییر دما و مادون قرمز وعلائم التراسونیک و علائم رفت و برگشتی را به خوبی تشخیص داده و خود انرا تحلیل نموده و به مدار فلزیاب منتقل نماید.

سنسورجذبی یا سنسورنوری حرارتی نیز به مدارسخت افزار فلزیاب یا معدن یاب یا رادارزمینی دستی متصل گردیده و تشخیص بدست امده از سنسورجذبی به مدار سخت افزار فلزیاب منتقل گردیده وعلائم دریافت گردیده توسط پردازشگر مدار فلزیاب یا معدن یاب یا رادارزمینی بصورت صدا یا حرکتن انتن یا تصویر اشکار میگردد

سنسور جذبی از قطعاتی میباشد که تکنولوژی و فن اوری ان در اختیار کمتر سازنده فلزیاب یا معدن یاب یا رادارزمینی میباشد و مداری که بتواند علائم سنسور جذبی یا سنسور نوری حرارتی را قابل تشخیص نماید در نوع خود انحصاری است و سنسور جذبی یا سنسور نوری حرارتی قابل اتصال یا نصب بر روی هر نوع مدار فلزیاب نمی باشد .

سنسور جذبی بیشتر در سیستمهای فلزیاب یا معدن یاب یا رادارزمینی دستی فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی کارائی داشته و توان تحلیل در سنسور جذبی به همراه تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD توان تشخیص را افزایش میدهد.

سنسور جذبی میتواند در صحنه کار تغییرات مادون قرمز و حرارت و علائم رفت و برگشتی را بصورت کلی در یک زمان دریافت نموده وبه مدار فلزیاب یا معدن یاب یا رادارزمینی منتقل نماید و مدارسخت افزار فلزیاب یا معدن یاب یا رادارزمینی این علائم دریافتی از سنسور جذبی را تبدیل و قابل تشخیص بصورت تصویر یا عدد یا لکه رنگ تصویری یا صدا یا حرکت انتن نماید.

سنسور نوری حرارتی یا سنسور جذبی که انحصاری میباشد فقط قابل نصب بر روی سیستمهای فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی میباشد که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X دارا است که مدار فلزیاب ان بنابر اصول رادار طراحی گردیده است و قابلیت نصب بر روی دیگر فلزیاب ها نخواهد داشت و اگر هم نصب گردد کارائی ان چندانی ندارد زیرا فلزیاب های دیگر پردازشگر تفکیک بنابر رادار را دارا نمی باشد

 

 

 

سه شنبه, 10 اسفند 1395 07:13

طلایاب یا فلزیاب تفکیک دار طلا

فلزیاب تفکیک دار طلا که بخواهد طلا را از دیگر منابع و ذرات تفکیک نموده و بعد از مشخص نمودن طلا اپراتور یا کاربر تشخیص دهد که نقطه مشخص نموده دارای طلا واقعی میباشد یا دیگر منابع و ذرات است باید دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE طبق اعداد VDI باشد و همین سیستم فلزیاب باید دارای تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

دقت نمائید که تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X دارای اعداد مربوط به اندازه اهداف و فلزات میباشد که با تعیین این نوع اعداد میتوان مشخص نمود که هدف دارای کدام اندازه و ابعاد میباشد دقت نمائید بعضی از سازندگان فلزیاب در ایران تنظیم ترشهولد صدا THRESHOLD VOICE را بعنوان ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم بر روی سیستم فلزیاب قرار داده و به خریدار معرفی مینمایند

 تنظیمات ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X مربوط به سطح و حجم یا ابعاد هدف میتواند در کنار تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC  به اپراتور یا کاربر کمک نماید تا بین ذرات و دیگر منابع با هدف اصلی را تشخیص دهد

تنظیمات ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X مربوط به سطح و حجم یا ابعاد هدف با تنظیمات ترشهولد صدا THRESHOLD VOICE یکی نمی باشد و بعضی سازندگان فلزیاب این عمل را انجام میدهند و ترشهولد صدا THRESHOLD voice  را بر روی سیستم فلزیاب قرار داده تا سیستم فلزیاب خود را بجای یک فلزیاب حرفه ای دارای تنظیمات ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X متعلق به ابعاد به خریدار معرفی نموده

نشانه ترشهولد صدا THRESHOLD VOICE این است که با تغییر این تنظیم بر روی صدا سیستم فلزیاب تاثیر ایجاد شده ولی تنظیمات ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X مربوط به سطح و حجم یا ابعاد هدف دارای اعداد IND SIZE میباشد که با تغییر این اعداد IND SIZE میتوان تعیین نمود که سیستم فلزیاب هدف کوچک یا بزرگ یا متوسط را تشخیص دهد که بالاترین توان در تشخیص بین هدف واقعی با غیر واقعی در کنار اعداد VDI بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میباشد و ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X متعلق به تنظیمات سطح و حجم یا ابعاد هدف ربطی به تغییر صدا در سیستم فلزیاب حرفه ای ندارد

 

صفحه10 از10