پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب ست پرو

فلزیاب ست پرو

فلزیاب ست پرو SETPRO یک فلزیاب با توان بالا در زمینه کاوش اهداف در عمق زیاد بخصوص طلا با عدد VDI میباشد فلزیاب ست پرو در کار در مناطق الوده میتواند وضعیت هدف اصلی یا طلا را بخوبی تشخیص دهد این نوع فلزیاب ست پرو بین کانیها و سنگ ها را از هدف اصلی یا طلا بخوبی میتواند تشخیص داده و تفکیک نماید

فلزیاب ست پرو دارای تنظیم اجاست فرکانسی ADJ FRQ میباشد که میتواند خواص مغناطیسی اهداف پارا مغناطیس مانند طلا را بخوبی تشخیص دهد

فلزیاب ست پرو دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC است که در صحنه کار توان این را دارد که حفره یا جای خالی را نیزاز طلا یا نقره یا مس تشخیص دهد

فلزیاب ست پرو دارای تنظیم سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD است که این تنظیم در فلزیاب ست پرو میتواند ثبات را در تشخیص اهداف رد زمین دارای مواد معدنی یا منابع مانند سیلیس یا کوارتز را به راحتی تشخیص دهد

فلزیاب ست پرو دارای تنظیم تارگت ایکس TARGET X میباشد که اختلال پدید امده از تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION و ابعاد هدف IND SIZE را رفع نماید

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا ردیاب یا شعاع زنی یا نقطه زن میتوانید مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه کاتالوگ یا نمایش کاتالوگ یا محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

 021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

 ادرس ربات  تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب پروکس

فلزیاب پروکس

فلزیاب پروکس PROX را میتوان از نوع فلزیاب ترکیبی انتن کوئل در نظرداشته و میتواند اهداف یا طلا را با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE کاوش نموده و فلزیاب پروکس در عملیات شعاع زنی و نقطه زنی با فلزیاب انتنی هدف اصلی یا طلا را جستجو نموده و فلزیاب پروکس با صدا یکسره یا صدا زمینه اهداف یا طلا را از یکدیگر تفکیک نماید

فلزیاب پروکس دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میباشد

فلزیاب پروکس دارای تنظیم سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD است که قدرت تشخیص اهداف یا دیگر منابع و ذرات را در کنار تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION میتواند جدا نماید

فلزیاب پروکس دارای تنظیم تارگت ایکس TARGET X میباشد که توان تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و تنظیم سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD را به حد مطلوب را برای حذف نویزها و پارازیت ها از مواد معدنی و منابع صحنه کار را در فلزیاب ایجاد مینماید

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا ردیاب یا شعاع زنی یا نقطه زن میتوانید مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه کاتالوگ یا نمایش کاتالوگ یا محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

 021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

 ادرس ربات  تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:04

فلزیاب اپ کانول

فلزیاب اپ کانول

فلزیاب اپ کانول APCANOL از دسته فلزیاب انتنی برای تشخیص اهداف یا طلا در حالت ردیابی میباشد و این فلزیاب اپ کانول میتواند بین اهداف طلا و نقره و مس و روی و مس و اهن و نیکل و کروم و الومینیم را با عدد VDI تفکیک نماید

فلزیاب اپ کانول از دسته فلزیاب شعاع زن طلا و نقطه زن طلا با دسته انتن فلزیاب انتنی میباشد

فلزیاب اپ کانول دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC در عملیات شعاع زنی و نقطه زنی میباشد

فلزیاب اپ کانول دارای تنظیم سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد که با این تنظیم میتوان ابعاد هدف IND SIZE در هر نوع زمین یا صحنه کار تعیین نمود

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا ردیاب یا شعاع زنی یا نقطه زن میتوانید مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه کاتالوگ یا نمایش کاتالوگ یا محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

 021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

 ادرس ربات  تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب پوت

فلزیاب پوت

فلزیاب پوت PUT یک فلزیاب انتنی از نوع فلزیاب فوق پیشرفته میباشد که میتواند شعاع زنی و نقطه زنی نماید این نوع فلزیاب انتنی در عملیات کوهستانی یا دشت یا شهر یا خیابان یا در هر شرایط میتواند نوع هدف اصلی یا طلا را با عدد VDI تفکیک نماید

فلزیاب پوت از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

فلزیاب پوت تنظیمات مربوط به زمین برای حذف وضعیت پارازیت تراک TRACK نیز میباشد

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا ردیاب یا شعاع زنی یا نقطه زن میتوانید مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه کاتالوگ یا نمایش کاتالوگ یا محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

 021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

 ادرس ربات  تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب میراژ

فلزیاب میراژ

فلزیاب میراژMIRAGE از نوع فلزیاب تصویری با عملیات فلزیاب تفکیک دار میباشد فلزیاب میراژمیتواند هم توسط انتن در وضعیت فلزیاب انتنی عملیات شعاع زنی و نقطه زنی را انجام داده و فلزیاب میراژتوان دارد با تصویردر شرایط فلزیاب تصویری نوع هدف اصلی یا طلا را تشخیص دهد

فلزیاب میراژ دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC برای مشخص نمودن نوع هدف اصلی یا طلا برای تفکیک با عدد VDI میباشد

فلزیاب میراژ دارای تنظیمات  سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میباشد تا بتواند در هر موقعیت هدف اصلی یا طلا را از دیگر منابع و ذرات تشخیص دهد

فلزیاب میراژ تنظیم مدولایشن MODULATION را برای مشخص نمودن علائم هم عرض دارا میباشد تا توان تفکیک فلزیاب میراژ افزایش یابد

فلزیاب میراژ دارای تنظیم ریکاوری اسپید RECOVERY SPEED برای تعیین سرعت علائم برای افزایش توان تفکیک میباشد

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا ردیاب یا شعاع زنی یا نقطه زن میتوانید مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه کاتالوگ یا نمایش کاتالوگ یا محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

 021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

 ادرس ربات  تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب ایکس جی ام

فلزیاب ایکس جی ام

فلزیاب ایکس جی ام XGM  را میتوان در دسته فلزیاب تصویری حرفه ای با توان تفکیک طلا و تنظیمات مربوط به زمین در نظر گرفته

فلزیاب ایکس جی ام دارای تنظیمات تفکیک تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC بزای مشخص نمودن هدف اصلی با عدد VDI میباشد

فلزیاب ایکس جی ام دارای تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد تا بتوان ابعاد هدف اصلی را با ان تعیین نموده

فلزیاب ایکس جی ام دارای تنظیم اس ای تی اسپید SAT SPEED برای تشخیص شرایط زمین از نظر حالت سلفی پدید امده در صحنه کار میباشد

فلزیاب ایکس جی ام دارای تنظیم ریکاوری اسپید RECOVERY SPEED برای تعیین سرعت علائم برای افزایش توان تفکیک میباشد

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا ردیاب یا شعاع زنی یا نقطه زن میتوانید مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه کاتالوگ یا نمایش کاتالوگ یا محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

 021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

 ادرس ربات  تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:04

فلزیاب ویژگی طلا

فلزیاب ویژگی طلا

فلزیاب ویژگی طلا را میتواند تشخیص دهد ویژگی های طلا از دید فلزیاب خواص مغناطیسی طلا میباشد که خواص مغناطیسی از ویژگی طلا است که فقط فلزیاب که دارای توانائی تفکیک با عدد VDI در تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION میباشد میتواند خواص مغناطیسی طلا را تشخیص دهد

ویژگی طلا که خواص مغناطیسی ان میباشد توسط فلزیاب های ولتاژ القائی که از نوع فلزیاب فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مگنت یا یون یاب یا تسلا میباشد در عمق زیاد قابل تشخیص نمی باشد و فقط فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد با وجود پردازشگر تفکیک با عدد VDI میتواند ویژگی طلا که نوع خواص مغناطیسی طلا است در عمق زیاد تشخیص دهد و دلیل ان این است که طلا پارا مغناطیس میباشد همین پارا مغناطیس طلا موجب میگردد که به فرکانس فلزیاب پاسخ بهتر برای تفکیک می دهد و چون جذب میدان مغناطیس طلا در نوع پارا مغناطیس میباشد به علائم فلزیاب ولتاژ القائی پاسخ دقیق نمی دهد بخصوص در عمق زیاد نمی توان واکنش درست و با تفکیک از خود نشان دهد

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا ردیاب یا شعاع زنی یا نقطه زن میتوانید مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه کاتالوگ یا نمایش کاتالوگ یا محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

 021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

 ادرس ربات  تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:04

فلزیاب ویژگی طبیعی

فلزیاب ویژگی طبیعی

فلزیاب ویژگی طبیعی خود را برای تشخیص اهداف یاطلا یا گنج را دارد و ویژگی های فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب دوربینی یا شعاع زن طلا یا شعاع زن گنج یا شعاع زن یا نقطه زن طلا یا نقطه زن یا نقطه زن گنج برای کاوش هدف اصلی یا طلا یا گنج با یکدیگر متفاوت است

ولی ویژگی فلزیاب از هر نوع که باشد برای تشخیص اهداف اصلی یا طلا یا گنج میتواند ایرادات پایه ای یا اشکالات یکسان داشته باشد که تفاوت نقشه مدار فلزیاب که طراح فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب در نظر میگیرد میتواند این ایرادات و اشگالات پایه ای را تاحد ممکن کاهش داده تا فلزیاب بتواند هدف اصلی یا گنج یا طلا را تفکیک نماید

مهمترین عاملی که در نقشه مدار فلزیاب در نظر گرفته می شود که بتواند ایرادات پایه ای یا اساسی یا خطا پایه ای یا خطا اساسی فلزیاب را کاهش داده و از بین ببرد نوع تنظیمات فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب در تفکیک فلزیاب DISCRIMINATION و تعیین ابعاد هدف IND SIZE در تنظیمات پایه ای یا BASIC ADJUSTMENT میباشد

ویژگی طبیعی فلزیاب در تشخیص اهداف اصلی یا طلا یا گنج در این است که علائم فلزیاب از مواد معدنی و منابع صحنه کار تاثیر پذیرفته و این تاثیر پذیری میتوان توان تفکیک اهداف اصلی یا گنج یا طلا را در عمق زیاد یا عمق واقعی فلزیاب کاهش دهد

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا ردیاب یا شعاع زنی یا نقطه زن میتوانید مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه کاتالوگ یا نمایش کاتالوگ یا محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

 021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

 ادرس ربات  تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:04

فلزیاب رگه طلا

فلزیاب رگه طلا

فلزیاب رگه طلا یا فلزیاب سنگ طلا را میتواند تشخیص دهد ولی رگه طلا یا سنگ طلا در رنگهای متفاوت به رنگ ارغوانی یا زرد کم رنگ یا سیاه یا سبز و به شکل های گوناگون در صحنه کار میتواند پراکنده یا پیوسته باشد

تفکیک فلزیاب برای رگه طلا یا سنگ طلا یا دانه طلا در فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا شعاع زن طلا یا شعاع زن یا فلزیاب ردیاب یا نقطه زن یا نقطه زن طلا پوشش علائم پارا مغناطیس با جریان خود را ایجاد نموده و علائم هدف اصلی یا طلا یا گنج را علائم رگه طلا یا سنگ طلا یا دانه طلا در داخل خود تحت تاثیرمغناطیسی و فشار نیرو قرار داده و میتواند به راحتی فلزیاب را برای دید هدف اصلی یا طلا یا گنج منصرف نماید

رگه طلا یا سنگ طلا یا دانه طلا در صحنه کار وضعیت جریان و انرژی و نیرو فرکانس و و امواج پرتراکمی با مقاومت پایین را پدید می اورد و از انجا که رگه طلا یا سنگ طلا یا دانه طلا به تنهائی دریک صحنه کار شکل نمی گیرد موادی چون ارسنیک و انتیموان و جیوه و اورانیوم و کوارتزوسیلیس در ان محدوده وجود داشته که این مواد میتواند جریان و انرژی و نیرو امواج و فرکانس پرتراکم با مقاومت بالا را ایجاد نموده و تفاوت مقاومت پایین رگه طلا یا سنگ طلا یا دانه طلا در کنار مقاومت بالا موادی چون ارسنیک و انتیموان و جیوه و اورانیوم و کوارتزوسیلیس در هم ریختگی علائم پرفشار را ایجاد مینماید که این دو گانگی در علائم مواد معدنی ومنابع و ذرات صحنه کار میتواند علائم هدف اصلی یا طلا یا گنج را با با فشار متلاطم در خط ناپایدار روبرو نموده که شکل اصلی منظم علائم هدف اصلی یا طلا یا گنج را از هم جهتی که فلزیاب بتواند هدف اصلی یا طلا یا گنج را تشخیص دهد خارج نموده و دید فلزیاب کاهش یافته و فلزیاب در این شرایط نمی تواند تفکیک نماید

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا ردیاب یا شعاع زنی یا نقطه زن میتوانید مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه کاتالوگ یا نمایش کاتالوگ یا محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

 021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

 ادرس ربات  تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:04

یافتن گنج فلزیاب

یافتن گنج فلزیاب

پیداکردن گنج یا یافتن گنج فلزیاب را میتواند با انحراف در تشخیص مرکز هدف یا گنج روبرو نماید و این انحراف در تشخیص مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج میتواند عوامل متفاوت داشته باشد که یافتن گنج با فلزیاب یا یافتن گنج با طلایاب یا یافتن گنج با گنج یاب یک امر تخصصی در زمینه باستان شناسی میباشد و یافتن گنج با فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب خود یک حرفه با تجربه و مهارت بالا میباشد و برای این است که اکثر دارندگان فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب نمی توانند گنج را پیدا نموده و در یافتن گنج با فلزیاب دچار خطا میگردند و بعد از حفاری متوجه میگردند که هدف اصلی یا طلا یا گنج در ان محدوده وجود ندارد زیرا اصلاً نمی دانند که گنج خود دارای ذات منحرف کننده جریان و انرژی و نیرو و فرکانس و مغناطیس و امواج است چون خود گنج یا عتیقه یا زیرخاکی بطور طبیعی دارای فرکانس وحرارت و مادون قرمز میباشد و به مرور زمان جریان و انرژی و فرکانس و امواج و حرارت و مادون قرمز با تششعات الکترو مغناطیس متفاوت را ایجاد مینماید که این وضعیت گنج میتواند هر نوع فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا نقطه زن یا شعاع زن یا شعاع زن طلا یا نقطه زن طلا یا ردیاب طلا را در یافتن گنج با اختلال روبرو نماید

اینکه عده ای میگویند فلزیاب فلز جدید تشخیص داده فلز قدیمی را نمی تواند تشخیص دهد امری دور از مطالب علمی و واقعیت میباشد زیرا اگر یک فلز قدیمی یا طلا قدیمی را که از جای اصلی خود که سالیان درازدر ان محل قرار داده شده است خارج گردد یک فلزیاب تفکیک دار انرا بخوبی تشخیص داده و تفکیک می نماید

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا ردیاب یا شعاع زنی یا نقطه زن میتوانید مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه کاتالوگ یا نمایش کاتالوگ یا محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

 021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

 ادرس ربات  تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

صفحه5 از7