شنبه, 19 فروردين 1396 04:07

فلزیاب سنسور التراسونیک

فلزیاب با سنسور التراسونیک که بتواند اهداف را در عمق زیاد تشخیص دهد یک پدید نوین با تکنولوژی بالا است که این نوع تکنولوژی التراسونیک برای اینکه اهداف را در عمق زیاد تشخیص داده و تفکیک نماید فقط بر روی سیستم فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که بنابر اصول رادار طراحی گردیده باشد و دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد این قابلیت را دارا میباشد

فلزیاب با سنسور التراسونیک که بتواند اهداف را در عمق زیاد تفکیک نموده و تشخیص دهد یک نوع فلزیاب خاص است و فلزیاب التراسونیک که بتواند اهداف را در عمق زیاد کاوش و تفکیک نماید باید دارای مدار خاص باشد که هر نوع فلزیاب دارای مدار پردازشگر تشخیص دهند علائم اهداف در عمق زیاد با سنسور التراسونیک نمی باشد

سنسور التراسونیک خود یک وسیله جانبی یا جزو تجهیزات جانبی است که در کنار مدار فلزیاب قرار گرفته تا توان تشخیص را افزایش دهد و مدار فلزیاب باید بصورتی طراحی گردد که از نهایت قدرت و توان یک سنسور التراسونیک بهره برده و علائم دریافت شده توسط سنسور التراسونیک را تبدیل و قابل تشخیص نماید

برای اینکه با فلزیاب دارای سنسور التراسونیک اهداف را در عمق زیاد کاوش نماید باید ان فلزیاب دارای مدار پیشرفته باشد تا سنسور التراسونیک بتواند هر نوع علائم را که دریافت نموده است به مدار فلزیاب منتقل نموده و مدار فلزیاب فوق پیشرفته حرفه ای علائم دریافت نموده را تقویت وتبدیل نموده و قابل تشخیص نماید

 

سه شنبه, 10 اسفند 1395 07:13

گنج یاب تفکیک دار

گنج یاب تفکیک دار همان فلزیاب تفکیک دار یا فلزیاب تفکیکی میباشد با این تفاوت که فلزیاب تفکیکی یا فلزیاب تفکیک دار اگر بخواهد یک هدف از نوع طلا را پیدا نماید باید دارای تنظیمات مربوط به تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد تا اپراتور یا کاربر با تنظیم صحیح این تنظیمات نسبت به نوع الیاژ و وضعیت مواد معدنی و منابع صحنه کار و ذرات بتواند دیواره و مرکز هدف مورد نظر را که با عدد VDI تعیین نموده است پیدا نماید یا تشخیص دهد و بین هدف واقعی با دیگر منابع و ذرات را مشخص نماید

پیدا نمودن فلز طلا GOLD قدیمی که به ان گنج نیز میگویند در فلزیاب ها دنیا بخصوص فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی نسبت به دیگر فلزات مانند مس COPPER و روی ZINC و نقره SILVER و ........ نیازمند مهارت بیشتری میباشد فلز طلا GOLD واکنش پائین تری برای این نوع فلزیاب ایجاد مینماید و فلزیاب های دنیا نمی توانند مرکز یک هدف از نوع فلز طلا GOLD بخصوص از نوع گنج یا قدیمی را براحتی تشخیص دهند اهداف با قدمت زیاد دارای علائم پراکنده در اطراف خود میباشند و زوایا گوناگون را در اطراف خود پدید میاورند که اجازه نمی دهند فلزیاب مرکز انها را به خوبی تشخیص دهد و این اشکال در فلزیاب های که تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را به همراه هم ندارد دارای توان پائین تری میباشد یا این ضعف بیشتر بارز میگردد تا نتواند مرکز هدف واقعی را از دیگر منابع و ذرات تشخیص داده و تفکیک نماید

 

صفحه7 از7