سه شنبه, 29 فروردين 1396 10:19

فلزیاب تصویری تغییر رنگ نرم افزار

فلزیاب تصویری تغییر رنگ نرم افزار

فلزیاب تصویری تغییر رنگ نرم افزار در برنامه تفکیک رنگ COL PRO را دارا میباشد در این نونرم افزار میتوان رنگ حاصله در طبقات فلزات در جدول فتکیک و تشخیص VDI SCALE تغییر داده

در فلزیاب تصویری نرم افزار تفکیک رنگ COLOR PROGRAM تعیین تغییر رنگ CHANGE COLOR را دارا میباشند که اپراتور میتواند به نسبت خواسته خود رنگهای موجود را تغییر دهد تا وضعیت هدف اصلی یا طلا یا گنج طلا را مشخص نماید.

به نرم افزار P.I.P برنامه DISPLAY COORDINATE یا نرم افزار مختصات بر روی صفحه نمایشگر نیز میگویند به اختصار یا مخفف این برنامه به نام DIS CRD  میگویند که در مجموع میتوان DIS CDR P.I.P نیز بکار برد.