سه شنبه, 29 فروردين 1396 10:24

فلزیاب تصویری تفاوت تفکیک

فلزیاب تصویری تفاوت تفکیک

فلزیاب تصویری تفاوت تفکیک را میتواند در مدار اصلی و برتر ان نرم افزارفلزیاب تصویری دارا باشد تنها برنامه نرم افزار فلزیاب تصویری که قدرت تفکیک را دارا است و با تمامی نرم افزار های فلزیاب تصویری تفاوت دارد برنامه تفکیک رنگ COL PRO با عدد VDI میباشد که مدار اصلی فلزیاب تصویری نیز از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

 امکان دارد رنگها و شکل طراحی تنظیمات در نرم افزار مختصاتی DIS P.I.P با ترکیب ظاهری گوناگون طراحی گردد یا به نسبت نوع نرم افزار بکار برده شده در سخت افزار طراح برای تغییرات تصویری نوع و شکل تنظیمات و لکه رنگها دیگری را درنیز در نظر بگیرد اما عملکرد زمینه و پایه همه نرم افزار ها شبیه هم یا به یکدیگر نزدیک میباشد یا میتوان ابراز نمود پایه اساسی همه سیستمها در نوع نرم افزار DIS CDR P.I.P برای تشخیص هدف به یک روش میباشد یا میتوان کفت انچه که در نرم افزارها سیستمها گوناگون که بر روی صفحهLCD یا نمایشگر DIS PLAY ظاهر میگردد میتواند از نظر ترکیب طرح ظاهری تنظیمات نرم افزاریا OPTION یا ابزار تغییرات با هم تفاوت داشته باشد اما ترکیب عملکردی همه به یکدیگر نزدیک هستند و فقط تعدادی از نرم افزارها امکان دارد از نظر ساختار رنگ و اعداد و تصاویر بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE متفاوت باشند مانند محصولات شرکتهای گوناگون که ظاهر آنها با هم متفاوت ولی عملکرد آنها یکسان میباشدهر طراحی امکان دارد برای بالا بردن مانور نرم افزار از تنظیمات جدیدی بهره ببرند که باز هم این یک اپشن OPTION یا از رده تنظیمات ماکرویو یا اختیارت میباشد یا پایه افزایش دهنده توان فیلتر میباشد تا حدالمقدور نواقص بنیادی را کاهش دهد