پنج شنبه, 31 فروردين 1396 18:14

فلزیاب تصویری سنسوری

فلزیاب تصویری سنسوری

فلزیاب تصویری سنسوری یا فلزیاب سنسوردار در چند نوع گوناگون وجود دارد در اصل بیشتر فلزیاب های سنسوری از دسته فلزیاب سنسوری دردسته مغناطیس سنج میباشد یا از دستگاه های مگنتومتر یا مگنت یا تسلا میباشند و این دسته فلزیاب تصویری سنسوری یا دستگاه سنسوری توان بالایی را برای مشخص نمودن هدف اصلی بخصوص طلا را نداشته و دلیل ان در یک نظر میتواند بهره گیری ازاندازه گیری مغناطیس یا تغییرات مغناطیس محیط سرجستجوگراین نوع فلزیاب ها سنسوری یا دستگاه ها سنسوری باشد که با این روش تشخیص میتواند هر منبع یا عاملی دارای تغییرات مغناطیسی بالاترازوضعیت عادی زمین در ان محدوده ایجاد نموده وهمین موضوع باعث ایجاد اختلاف در ان محدوده شده و این دسته فلزیاب های سنسوری یا دستگاه های سنسوری بر روی این تغییر مغناطیسی از خود واکنش نشان دهد با انکه این واکنش از فلز اصلی یا طلا نباشد

فلزیاب تصویری سنسوری فرکانس القایی یا فلزیاب تصویری جذبی سنسوری با اصول رادار زمینی دستی از سنسورالراسونیک و سنسور مادون قرمز و سنسورنوری حرارتی بهره میبرد که این نوع سنسورها فقط قابل نصب بر روی فلزیاب فرکانسی تصویری با اصول رادارتصویری با تفکیک میباشد که با تعیین نوع هدف اصلی یا طلا در عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE این دسته فلزیاب تصویری سنسوری میتواند موقعیت هدف یا طلا را تشخیص داده و تفکیک نماید

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب تصویری سنسوری

فلزیاب تصویری سنسوری در عملیات گوناگون مانند گنج یابی بکار برده میشود ولی فلزیاب سنسوری یا طلایاب سنسوری یا گنج یاب سنسوری را در زمان فروش فلزیاب با قیمت دستگاه گنج یاب تصویری با مبلغی گران ارایه میگردد تا به خریدار در موقع خرید فلزیاب عنوان نمایند که قیمت دستگاه فلزیاب تصویری با قیمت فلزیاب ارزان میباشد دستگاه گنج یاب نمی باشد با انکه این چنین نمی باشد همه این دستگاه ها فلزیاب است

فلزیاب تصویری سنسوری در صورتیکه با لیزر یا مادون قرمز همراه باشد یا فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی باشد در عملیات کاوش اهداف یا فلزات بخصوص طلا توان بالای دارد

فلزیاب تصویری سنسوری ازنوع چند سنسوری یا فلزیاب تصویری سنسوری پالسی و .... که با سنسور مغناطیسی عمل مینماید نمی تواند یک هدف در عمق زیاد بخصوص طلا را پیدا نماید