پنج شنبه, 31 فروردين 1396 18:11

فلزیاب تصویری طبقات تفکیک

فلزیاب تصویری طبقات تفکیک

فلزیاب تصویری طبقات تفکیک را باید بطور کامل دارا باشد تا یک فلزیاب تصویری با تفکیک تلقی گردد و فلزیاب تصویری قدرت تفکیک فلزات یا طلا را بصورت جداگانه طبق طبقه همان فلز داشته باشد میتواند هر نوع فلز را که تععین گردد همان فلزرا تفکیک نماید

طبق اصول علمی در فلزیاب تصویری تفکیک با عدد VDI انجام شدنی است و درصورتی که یک فلزیاب تصویری این قدرت تفکیک را داشته باشد میتواند در هر شرایطی انواع فلزات یا طلا را تشخیص داده و تفکیک نماید

در فلزیاب تصویری با تفکیک عملیات تشخیص انواع فلزات طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE با عدد مربوط به همان طبقه انجام پذیر است و با تعیین عدد VDI مربوط به هر فلز ازقبیل اهن و پلاتینیوم و الومینیوم و طلا و برنز و مس و برنج و روی و نقره و حفره فلزیاب یا طلایاب یا فلزیاب تصویری همان فلز را جستجو نموده و به دنبال ان میگردد و لکه رنگ متعلق به هدف اصلی یا طلا تعیین شده در فلزیاب تصویری با عدد VDI منظم تر از دیگر لکه رنگ ها با یک رنگ مجزا اشکار میگردد