پنج شنبه, 31 فروردين 1396 17:47

فلزیاب تصویری لکه رنگ پس زمینه

فلزیاب تصویری لکه رنگ پس زمینه

فلزیاب تصویری لکه رنگ به رنگ پس زمینه را در زمانی اشکار مینماید که مواد معدنی و منابع صحنه کار هم نوع یا از دسته منابع با انرژی شبیه به طلا یا گنج طلا باشد در این شرایط لکه رنگ مربوط به هدف اصلی یا طلا در شرایط رنگ پس زمینه با رنگ کم رنگ تر از رنگ پس زمینه اشکارمیگردد که تشخیص این وضعیت فقط در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X قابل تشخیص میباشد

در این وضعیت علائم سیگنال مواد معدنی و منابع یا دیگر فلزات خیلی به نوع سیگنال علائم بازتاب شده فلز مورد نظر یا طلا یا گنج طلا نزدیک میباشد

قدرت چنان تشخیص را فلزیاب معمولی یا فلزیاب اماتوری از دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا دارا نمی باشد زیرا توان تشخیص وضعیت مواد معدنی و منابع را از تابش فلز مورد نظر یا طلا ندارد