پنج شنبه, 31 فروردين 1396 18:15

فلزیاب تصویری نوری حرارتی

فلزیاب تصویری نوری حرارتی

فلزیاب تصویری نوری حرارتی نوعی فلزیاب تصویری سنسوری میباشد که به ان فلزیاب تصویری سنسور نوری حرارتی میگویند که این فلزیاب سنسوری نوری حرارتی از دسته فلزیاب با تفکیک در مدل فلزیاب تصویری فرکانس القایی یا فلزیاب تصویری جذبی میباشد

در عملیات با فلزیاب تصویری سنسور نوری حرارتی تشخیص از وضعیت مدار فرکانسی طبق اصول رادار با تفکیک به انجام میرسد و سنسور نوری حرارتی از بی نظیرترین نوع سنسورهای قابل بهره بردای در بین سنسورهای قابل نصب بر روی فلزیاب یا طلایاب میباشدکه طراحی و ساخت فلزیاب تصویری سنسورنوری حرارتی بصورت انحصاری میباشد و در اختیارکمترین طراح فلزیاب تصویری یا تولید کننده فلزیاب تصویری میباشد

سنسورنوری حرارتی در فلزیاب تصویری بطور کلی میتواند تغییرات تشعشع مادون قرمز یا لیزرو دما بازتاب شده ازهدف اصلی بخصوص طلا را با جهت انرژی هدف اصلی یا طلا دریافت نموده و میتوان سیگنال علائم هدف اصلی یا طلا را برای مدار سخت افزارفلزیاب تصویری منتقل نموده تا پردازشگر تفکیک بتواند این سیگنال را برای واکنش فلزیاب تصویری بصورت لکه رنگ اشکار نماید