یکشنبه, 27 فروردين 1396 11:03

فلزیاب تصویری عمق

عمق فلزیاب تصویری در صورتیکه یک فلزیاب تصویری با تفکیک از اصول رادار با تفکیک در نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد توان بالای در کاوش اهداف یا انواع فلزات بخصوص طلا را در عمق دارا میباشد زیرا فلزیاب تصویری با این مشخصات میتواند سیگنال علائم بازتاب شده یک هدف اصلی بخصوص طلا را که در طی مسیرشدت توان خود از دست داده تشخیص داده و تفکیک نماید

عمق فلزیاب های که دارای مدار فلزیاب تصویری طبق اصول رادارتصویری با تفکیک و بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE نمی باشد بسیار کم میباشد و توان تشخیص همه تغییرات را نداشته برای همین نمی توانند علائم سیگنال که در طی مسیر دچارکاهش توان شده اند را تشخیص داده و مشخص نمایند

جمعه, 18 فروردين 1396 16:06

فلزیاب گنج نیست

فلزیاب گنج نیست یا طلایاب گنج نیست این مواردی است که در حین عملیات با جستجو گنج با فلزیاب یا طلایاب پیش می اید که فلزیاب یا طلایاب واکنش نشان داده و بعد از عملیات حفاری خبری از گنج نیست این موضوع میتواند از موارد متفاوتی باشد ولی در اینجا در رابطه با فلزیاب های فوق پیشرفته موضوع گنج نیست را مورد بررسی قرار داده

در فلزیاب پیشرفته یا طلایاب پیشرفته از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد در صورت وجود اثارگنج طلا یا اثاردفینه طلا که گنج در انجا نباشد یا اثارگنج است گنج نیست میتواند چند دلیل متفاوت داشته باشد تنظیمات متناسب با صحنه کار و نوع هدف اصلی یا طلا یا گنج تنظیم نشده است یا مختصات یابی درست از مرکز گنج انجام نشده است یا هدف اصلی یا گنج بسیار پایین تر از اثار بدست امده از گنج طلا میباشد که موجب میگردد اثار گنج طلا باشد ولی گنجی در کار نباشد

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب تصویری روی گنج

فلزیاب تصویری روی گنج طلا چه نوع واکنشی دارد یا فلزیاب بر روی گنج طلا چگونه عمل مینماید در اصل ان نوع لکه رنگی میباشد که در زمان حرکت از روی گنج بر روی صفحه نمایشگر اشکار میگردد در صورتیکه فلزیاب تصویری با دقت تنظیم شده باشد و فلزیاب تصویری یا فلزیاب یا طلایاب از نوع فلزیاب با مدار رادارای با تفکیک عدد VDI باشد عبور از روی گنج طلا موجب میگردد که لکه رنگ منظم به همراه لکه رنگ دیگر منابع اشکار گردیده که امکان دارد لکه رنگ به رنگ مشابه بر روی صفحه نمایشگر زمان عبور از روی گنج طلا ظاهر گردد که این منابع که هم رنگ لکه رنگ گنج طلا ظاهر میگردد میتواند ان دسته از فلزات یا مواد معدنی با منابعی باشد که از تابش طلا تاثیر گرفته یا نیروی تابش انها بیشتر از طلا بوده و بر روی طلا اثر افزایش انرژی با بار انباشته در حول محور گنج طلا گذاشته باشد که در این وضعیت لکه رنگ ها طلا گنج یا دیگر مواد یا فلزات شبیه هم بر روی صفحه نمایشگر فلزیاب تصویری اشکار میگردد و راه حل ان فقط در فلزیاب تصویری فرکانسی با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE میباشد که با تنظیمات صحیح اطلاعات درست لکه رنگ بر روی صفحه نمایشگر فلزیاب تصویری اشکارمیگردد و از انجا که نرم افزار فلزیاب تصویری ذاتاً برای فلزیاب فرکانسی با این نوع تنظیمات طراحی شده است با تغییر تنظیمات برنامه نرم افزار فلزیاب تصویری میتوان لکه رنگ مربوط به هدف اصلی یا گنج طلا را تشخیص داده و تفکیک نمود

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:07

فلزیاب تصویری اصل تفکیک گنج

فلزیاب تصویری اصل تفکیک گنج را از دیگر منابع و مواد معدنی بخواهد جداگانه مشخص نماید باید یک فلزیاب تصویری با تشخیص تغییرات سطح میدان الکتریکی گنج طلا باشد یا سطح الکتریکی گنج طلا را از انرژی دیگر میدان های مغناطیسی که در اثر وارد نمودن نیرو مواد معدنی و منابع بریکدیگر و با گنج طلا پدید می اید از دید فلزیاب تصویری برای اشکار نمودن خواص فرکانسی گنج طلا مورد ارزیابی قرار دهد

که این عمل از فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION و ابعاد هدف IND SIZE قابل انجام است

دیگر فلزیاب های تصویری که دارای این نوع تنظیمات نمی باشد و با تغییر میدان مغناطیس در سرجستجوگر خود فلزات یا گنج طلا را تشخیص می دهد در این شرایط از وجود میدان مغناطیس یا ذرات بار الکتریکی متفاوت مربوط به فلزات مختلف یا مواد معدنی ومنابع صحنه کار و دچار اختلال در تشخیص مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج شده و در بعضی مواقع فلزیاب تصویری از این دسته فلزیاب ها که با مغناطیس در سرجستجوگر عمل مینماید اصلاً چنین هدف یا طلا یا گنج را نادید میگیرید چون امکان دارد این میدان مغناطیسی در سطح گسترده مرحله به مرحله اطراف خود را تحت تاثیر قرار داده و وضعیت زمین صحنه کار برای این دسته فلزیاب های تصویری وضعیت عمومی را ایجاد نموده باشد که ان نوع فلزیاب ها تصویری در وضعیت بالانس عمومی نسبت به این میدان های مغناطیس قرار بگیرد و وضعیت هدف اصلی یا طلا یا گنج از دید فلزیاب تصویری مغناطیسی یا مگنتومترتصویری یا تسلا یا یون یاب یا فلزیاب ولتاژ القایی و فلزیاب تصویری پالسی یا فلزیاب تصویری وی ال اف VLF یا فلزیاب تصویر تی ار TR یا فلزیاب تصویری بی اف او BFO خارج میگردد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:07

فلزیاب تصویری طلا

اینکه فلزیاب تصویری طلا را پیدا مینماید یا طلا گنج را تفکیک میکند یا فلزیاب تصویری طلا را کاوش مینماید  در اصل بستگی به ترتیب کارنوع تنظیمات فلزیاب تصویری یا طلایاب تصویری برای کشف طلا به نسبت شرایط تعیین شده برای اندازه طلا یا گنج یا انواع فلزات دیگر دارد

الودگی نوع خاک زمین میتواند در تشخیص طلا یا گنج یا فلزات مورد نظر شرایط تفکیک فلزیاب تصویری یا طلایاب تصویری را تغییر داده که این تغییرات را باید در تنظیمات فلزیاب تصویری برای تشخیص و تفکیک نوع فلزات یا طلا یا گنج و دفینه و زیرخاکی به نسبت نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار تغییر داده یا تنظمات متناسب در فلزیاب تصویری تعیین گردد

پس در نتیجه تنظیمات صحیح در صحنه کار توان قدرت فلزیاب تصویری فرکانسی یا طلایاب تصویری فرکانسی را برای کاوش هدف اصلی یا طلا یا دیگر فلزات تعیین شده در عدد VDI در جهت تفکیک دقیق افزایش داده تا خطا در تفکیک طلا با دیگر منابع از بین برود

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:08

فلزیاب تفکیک تصویر

فلزیاب تفکیک تصویر را در نرم افزارتفکیک رنگ COL PRO زمانی با دقت انجام می دهد که تنظیمات تفکیک تصویر در نرم افزار تفکیک رنگCOL PRO   با دقت و متناسب با وضعیت مواد معدنی و منابع صحنه کار تعیین شده باشد

 فلزیاب تصویری با تفکیک رنگ COL PRO با وجود تنظیمات تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میتواند تغییرات زود گذربیرونی و درازمدت درونی زمین را تشخیص داده تا فلزیاب تصویری با تفکیک رنگ COL PRO بتواند تفکیک طلا و انواع فلزات را از لایه های مواد معدنی یا منابع صحنه کار را داشته باشد

در صورتیکه فلزیاب تصویری دارای تنظیم مدلیشن MODULATION  باشد میتواند امواج فرکانس در چند حالت را تشخیص داده تا مدار اصلی در زمان دریافت علائم سیگنال زمین را از علائم هدف اصلی یا طلا یا فلزمورد نظر جدا نماید که این تنظیم توان جداسازی اثرات زودگذر و دراز مدت زمین را میتواند برای جذب علائم فلزیاب تصویری مشخص نماید

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:01

فلزیاب تصویری سیلیس

فلزیاب تصویری سیلیس را اگر بخواهد بر روی صفحه نمایشگر متفاوت از لکه رنگی طلا یا گنج یا دیگر فلزات نشان دهد باید یک فلزیاب تصویری فرکانسی با تنظیمات تفکیک با عدد VDI و تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE باشد زیرا مواد معدنی چون سیلیس و اهن و منگنزو اهک و نمک میتواند برای اطراف خود وضعیت مغناطیسی متفاوت از بقیه صحنه کار را ایجاد نموده و اگر این منابع در یک محدوده دارای تراکم یا توده بیشتر نسبت به دیگر مواد معدنی اطراف خود باشد موجب میگردد که انرژی را پدید اورد که باعث انحراف فلزیاب تصویری از فلزیاب مغناطیسی یا ولتاژ القایی یا مگنت یا مگنتومتر یا تسلا یا یون یاب گردد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:05

روش فلزیاب تصویری طلا

با کدام روش فلزیاب تصویری طلا را تشخیص می دهد بستگی به نوع فلزیاب تصویری از نظر نقشه مدار فلزیاب تصویری دارد  ودر عملیات کار با فلزیاب تصویری تعیین نوع هدف یا فلزات یا طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن یا نیکل ابتدا از روی جعبه کنترل فلزیاب تصویری که سخت افزار فلزیاب در ان است به انجام برسد و سپس تنظیمات بر روی نرم افزار باید متعال با تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION و ابعاد هدف IND SIZE تنظیم گردد تا بتواند فلزیاب تصویری بعد از تصویرگیری  تصویر طلا یا لکه رنگ دیگر فلزات را مشخص نموده تا بتوان با فیلتر نمودن تنظیمات برنامه نرم افزار تصویری وضعیت هدف یا نوع فلزات یا طلا یا دیگر تغییرات را تشخیص داده تا مشخص گردد که ان لکه رنگ مربوط به کدام هدف یا طلا یا دیگر فلزات و منابع و سنگ ها و کانیها میباشد  

روش کار با فلزیاب تصویری در جهت تشخیص و تفکیک فلزات و طلا نیازمند روش دقیق در عملیات تصویرگیری و تنظیمات بر روی فلزیاب تصویری میباشد تا موفقیت با فلزیاب تصویری در نقطه زنی حاصل گردد و اکثر اشخاص یا فلزیاب تصویری با کیفیت خوب با تنظیمات ذکر گردیده را ندارند یا اگر دارند نمی توانند درست با فلزیاب تصویری کار نموده تا نتیجه مطلوب را بدست اورند

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:07

نحوه کار فلزیاب تصویری

نحوه کار فلزیاب تصویری به این صورت است که هر باربا فلزیاب تصویری از یک محدوده تصویرگیری مینمایید تصاویر لکه رنگ اشکار شده در فلزیاب تصویری یکسان نمی باشد و این یکسان نبودن عملکرد فلزیاب تصویری از نظر علمی بخاطر وضعیت اینرسی هدف و نیرو یا جریان و انرژی وارده بر هدف وضعیت پتانسیل هدف طبق بارالکتریکی اشکار گردیده از اهداف به نسبت انرژی درونی انها برای بازتاب علائم به سمت فلزیاب تصویری میباشد و تشخیص فرکانس طبیعی صحنه کار با فرکانس زاویه ای مربوط به هدف اصلی یا طلا که با اطراف متفاوت است میتواند بین لکه رنگ هدف اصلی یا طلا را مشخص نماید و دیگر منابع در صحنه کار نیز تفاوت با اکثریت مواد معدنی و منابع صحنه کار دارد به همین صورت توسط پردازشگر فلزیاب تصویری مشخص میگردد و در مناطق بسیار الوده لکه رنگ ها زیاد با رنگ مشابه اشکار میگردد که با فیلتر نمودن درست و تنظیمات قبل از تصویرگیری و بعد از تصویرگیری تصویر لکه رنگ اصلی یا طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن یا نیکل یا الومینیم را متمایز مینماید

البته این توضیح مربوط به فلزیاب تصویری از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد که دارای تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE و تفکیک DISCRIMINATION با عدد VDI میباشد

دیگر فلزیاب ها یا دستگاه ها که بعنوان فلزیاب تصویری ارائه میگردد دارای این نوع توانایی واقعی برای مشخص نمودن اهداف اصلی یا طلا یا نقره یا مس یا روی  یا اهن نمی باشد که این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مگنت یا یون یاب یا تسلا میباشد

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب تصویری سفال

فلزیاب تصویری سفال را در صورتی میتواند کاوش نموده و بصورت لکه رنگ مشخص نماید که ان فلزیاب دارای تنظیمات تفکیک از جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE باشد

فلزیاب تصویری سفال را که در شرایط زمین از جنس خود سفال باشد با توان پایین تر میتواند تشخیص دهد

فلزیاب تصویری سفال را میتواند پیدا نماید که نوع ان سفال را اپراتور فلزیاب تصویری یا کاربر فلزیاب تصویری بداند زیرا وقتی که اپراتور فلزیاب تصویری یا کاربر فلزیاب تصویری نوع جنسیت سفال را بداند میتواند تنظیمات سیستم فلزیاب تصویری را با تنظیمات برنامه نرم افزار هماهنگ تعیین نماید تا فلزیاب تصویری سفال را تشخیص داده و بصورت لکه رنگ منظم اشکار نماید

فلزیاب تصویری سفال را در زمین که ازنوع اکسید سیلیس یا اکسید اهن باشد براحتی نمی تواند تشخیص داده و مشخص نماید

فلزیاب تصویری سفال را میتواند با لکه رنگ متفاوت نسبت به دیگر اهداف اشکار نماید که این تفاوت را اپراتور فلزیاب تصویری یا کاربر فلزیاب تصویری از روی شکل ان لکه رنگ تشخیص دهد و این به تجربه و مهارت اپراتور فلزیاب تصویری یا کاربر فلزیاب تصویری بستگی دارد

 

 

صفحه1 از2