شنبه, 26 فروردين 1396 17:23

دید پنهان فلزیاب تصویری

دید پنهان فلزیاب تصویری ان دسته از علائم بصورت لکه رنگ در حالت سایه یا بصورت بسیار کم رنگ میباشد که ازمنابع اصلی یا هدف اصلی یا طلا یا گنج یا زیرخاکی در رنگ پس زمینه یا با رنگ ترکیبی اشکار میگردد

فلزیاب تصویری دید پنهان را دارا باشد قدرت بالای در تشخیص اهداف یا طلا یا انواع فلزات را دارا میباشد و دید پنهان فلزیاب تصویری در صورتی قابل رویت میباشد که ان فلزیاب تصویری در نرم افزار توان تغییرات در تنظیمات را دارا باشد

البته از دیدگاه کلی این موضوع یک مزیت فلزیاب تصویری با تفکیک عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE محاسبه میشود که اپراتورفلزیاب تصویری میتواند با تغییرات در تنظیمات برنامه نرم افزارفلزیاب تصویری بخصوص در برنامه تفکیک رنگ COL PRO انچه که امکان دارد از دید سیستم فلزیاب تصویری پنهان گردیده یا ارزیابی نشده است بتواند اشکار نموده تا بتوان وضعیت هدف اصلی یا طلا یا ذرات مزاحم را بدست اورد.

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

جویندگان گنج

داشتن فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب برای جویندگان گنج یا شکارچیان گنج یا شکارچی دفینه یک وسیله است دستگاه فلزیاب که درجستجو گنج بکار برده میشود شکل خاص خود را داشته که این شکل خاص فلزیاب جویندگان گنج یا طلایاب جویندگان گنج یا گنج یاب جویندگان گنج به نقشه مدار فلزیاب ارتباط دارد

نقشه مدار فلزیاب جویندگان گنج باید دارا ی اصول ساخت از روی رادار باشد زیرا رادار زمینی دستی که برای عملیات کاوش اهداف و طلا یا گنج و دفینه و عتیقه و تصویربرداری از زیر زمین برا مشخص شدن وضعیت زمین کارائی بالای دارد و این نوع فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را با این مشخصات میتوان فلزیاب جویندگان گنج در نظر گرفته شود

پیشرفته ترین فلزیاب جویندگان گنج که بعنوان فلزیاب ترکیبی  تصویری به بازار ارائه گردیده است یک رادار زمینی دستی GROUND HANDY RADAR با کوئل الکترونیکی لیزری میباشد که با انواع فلزیاب جویندگان گنج سنسوری میباشد

شنبه, 14 اسفند 1395 13:49

فلزیاب جوینده گنج انتنی

فلزیاب طلایاب گنج یاب که بتواند در هر وضعیت زمین و الیاژ عمل نماید و فلزیاب جوینده گنج انتنی باشد باید تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد این نوع فلزیاب جوینده گنج یا طلایاب جوینده گنج یا گنج یاب جوینده گنج باید از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی باشد و فلزیاب پالسی و .... نمی تواند فلزیاب جوینده گنج باشد زیرا این نوع تنظیمات را بصورت واقعی نداشته و مدار پالسی توانی نصب پردازشگر تفکیک بنابر عدد VDI ندارد

فلزیاب جوینده گنج انتنی یا فلزیاب انتنی یا طلایاب انتنی یا گنج یاب انتنی که بتواند بعنوان فلزیاب جوینده گنج انتنی کاربرد داشته باشد باید تنظیماتی را داشته باشد که بتواند اهداف و طلا و نقره و مس و حذف ذرات را بطور دقیق با تغییر تنظیمات به انجام رساند و این نوع فلزیاب جوینده گنج یا طلایاب جوینده گنج یا گنج یاب جوینده گنج حتماً فلزیاب ترکیبی انتنی با تنظیمات ذکر گردیده باشد