پنج شنبه, 31 فروردين 1396 17:33

فلزیاب جیوه ای

فلزیاب جیوه ای

فلزیاب جیوه ای یا ردیاب جیوه ای یا انتنی جیوه ای در اصل توان تشخیص اهداف یا گنج طلا را نخواهد داشت زیرا این دسته ازردیاب های جیوه ای بصورت دسته انتن خالی یا عملکرد مکانیکی بدون مدارالکترونیکی عمل نموده و از جیوه در دسته انتن ان بهره برده میشود و جیوه خود یک ماده فرومغناطیس است و تحت تاثیر میدان خارجی از خود ایجاد واکنش نموده و ملوکول درونی جیوه از بار الکتریکی میدان مغناطیسی خارج تحت تاثیر قرار گرفته و به سمت ان میدان الکتریکی تمایل نشان داده و نیرو ها هم جهت شده و موجب حرکت دسته انتن یا شاقول میگردد

اشکال جیوه در این است که در صحنه کاربه بالاترین میدان الکتریکی که شبیه ان دسته از فلزات متصل به دسته انتن یا شاقول میباشد واکنش نشان داده و الکترواستاتیک این میدان الکتریکی که در سطح منابع در صحنه کارپدید می اید میتواند مربوط به هدف اصلی یا طلا نباشد زیرا جیوه در این شرایط به حوزه مغناطیسی بیشترواکنش نشان میدهد تا اینکه به مرکز طلا یا زیرخاکی یا هدف اصلی واکنش نشان دهد

دوشنبه, 21 فروردين 1396 16:46

اطلاعات واقعی فلزیاب

اطلاعات واقعی فلزیاب یا اطلاعات واقعی طلایاب را باید از روی اطلاعات علمی و فنی واقعی فلزیاب یا طلایاب بدست اورید ومتاسفانه فروشندگان فلزیاب در ایران در زمان برخورد با خریدار فلزیاب برعلیه دیگر فروشندگان فلزیاب مطالبی را ابراز نموده و حتی مطالبی دروغ را برعلیه شرکت های فلزیاب معتبر که اجازه تولید فلزیاب را بصورت قانونی داشته و سابقه طولانی در زمینه طراحی فلزیاب فوق پیشرفته و تولیدی فلزیاب حرفه ای داشته و دارای ثبت جهانی میباشند و عملکرد طراحی و ساخت فلزیاب این شرکت های معتبر فلزیاب ایرانی مورد تایید مجامع علمی و فنی دنیا میباشد بیان مینماید و سعی در تخریب فلزیاب ها یا طلایاب ها شرکت معتبر فلزیاب ساخت ایران را دارند

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:00

فلزیاب انتنی محل گنج

فلزیاب انتنی محل گنج یا انتنی محل طلا را چگونه میتواند مشخص نماید در این زمینه که فلزیاب انتنی گنج طلا را پیدا نماید با کاوش طلا که برای تمرین در زیرزمین قرار میدهید به هم نزدیک میباشد ولی سرعت زاویه ای فرکانس گنج طلا با زاویه ای فرکانس یک هدف طلا نو تا حدودی با هم متفاوت است و این یکی از تفاوت های  است که در پیدا نمودن گنج طلا با طلا نو یا طلا جدید میتواند اختلاف ایجاد نماید

فلزیاب انتنی باید از دسته فلزیاب انتنی یا طلایاب انتنی طبق اصول رادار زمینی دستی باشد و هر نوع فلزیاب فرکانسی که بعنوان فلزیاب انتنی یا ردیاب انتنی فرکانسی نمی تواند باشد

فلزیاب انتنی که طبق اصول رادارعمل مینماید باید یک فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

این نوع فلزیاب انتنی با دارا بودن تکنولوژی مدارراداری الکترونیکی میتواند سرعت زاویه ای و زاویه فرکانس را با تنظیمات مربوط به تفکیک و تشخیص DISCRIMINATION و ابعاد هدف IND SIZE تشخیص داده چون طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میتوان نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار را ارزیابی نموده تا بتوان با ان اختلاف بین مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج را با فلزیاب انتنی تشخیص داده و فلز طلا را تفکیک نموده و وضعیت انرا مشخص نماید

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

ردیاب دستی

ردیاب دستی یا ردیاب خوراکی یا ردیاب مکانیکی به ان دسته انتنی یا ردیاب اطلاق میگردد که فاقد مدار الکترونیکی میباشد و با اتصال نمونه فلزیا طلا به دسته انتن یا زیر انتن یا سرانتن به دنبال ان هدف مورد نظر شعاع زنی و نقطه زنی می نماید که اشکال اساسی این نوع ردیاب دستی در این است که نمی توان ابعاد هدف و نوع هدف و فلزات یا ذرات همگن و هم مکان را تشخیص داده

 در صورتیکه بر روی یک فلزیاب انتنی یا انتنی یاردیاب مدار الکترونیکی وجود داشته باشد ولی برای تشخیص یک هدف نمونه یا طلا در سطح یا زیر زمین در سرانتن یا زیر دسته انتن یا به بدنه انتن یک نمونه طلا وصل نموده یا چسباند بیانگر ان میباشد که ان فلزیاب انتنی یا ردیاب در اصل فلزیاب انتنی یا ردیاب تفکیک دار با مدار الکترونیکی راداری طبق رادار زمینی دستی و جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE نمی باشد حتی اگر بر روی پانل ان ردیاب یا انتنی تنظیمات تفکیک و ابعاد هدف وجود داشته باشد و در اصل این تنظیمات کار اصلی تفکیک را انجام نداده و فقط یک دکور برای منحرف نمودن خریدار فلزیاب انتنی یا انتنی یا ردیاب میباشد و این نوع فلزیاب ردیاب کار همان ردیاب دستی معمولی یا ردیاب خوراکی را انجام می دهد

فلزیاب انتنی یا ردیاب الکترونیکی یا ردیاب فرکانسی که دردسته فلزیاب های تفکیک دار یا فلزیاب تفکیکی میباشد باید از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد تا در فلزیاب انتنی تفکیک دار یا ردیاب تفکیک دار بتوان با تعیین عدد VDI فقط همان هدف از نوع طلا یا مس یا برنز یا نیکل یا اهن یا روی یا الومنینم یا نقره را بصورت مجزا تفکیک نمود

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:08

فلزیاب برای طلا

فلزیاب برای طلا میتواند ان فلزیاب باشد که بتوان با ان فلز طلا را مشخص نمود ولی مشخص نمودن با تفکیک نمودن دو عمل متفاوت است و فلزیاب که طلا را تشخیص دهد در اصل فقط توان تشخیص فلز اهنی از فلز غیراهنی را خواهد داشت و کار این نوع فلزیاب که فلز اهنی از فلزغیر اهنی را تشخیص می دهد در کل تفاوت بین فلزات مغناطیسی یا اهنی با فلزات غیر مغناطیسی یا غیر اهنی را میتواند تشخیص دهد و عمل تفکیک برای طلا را این نوع فلزیاب ها دارا نمی باشد زیرا این نوع فلزیاب ها  نقره و مس و روی و برنزکه هم طبقه طلا از نوع غیر اهنی میباشد به یک شکل تشخیص می دهد و تفاوتی بین فلزات همه طبقه قائل نمی شود تا بتواند عمل تفکیک طلا را انجام دهد این نوع فلزیاب برای طلا بخصوص در عمق زیاد کاربرد ندارد و بیشتراشخاص فروشنده این نوع فلزیاب ها از نمونه فلزاتی  چون استیل یا اهن یا روی در عمق زیاد برای تست فلزیاب خود بهره میبرند

استیل ساختار اهن با کربن را دارا میباشد و از دسته فلزات طبقه نزدیک به اهن در جدول تفکیک و تشخیص VDI میباشد و روی غیر اهنی است ولی ترکیب ان برای بازتاب به اهن برای دید  فلزیاب نزدیک میباشد و این دسته فلزیاب ها از نوع فلزیاب های میباشد که با تغییرمیدان مغناطیس واکنش از خود نشان می دهد زیرا در سرجستجوگر خود دارای میدان مغناطیس به همراه ولتاژ میباشد و همین امر توان تشخیص این نوع فلزیاب ها را برای کاوش فلزی مانند طلا در عمق زیاد یا در شرایط خاک الوده یا زمین از مواد درهم ریخته با سنگ ها  و کانیها متفاوت با خطا در تشخیص فلزات روبرو نماید

 فلزیاب برای طلا در عمق زیاد یا شرایط الوده  از نوع  دسته فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا دستگاه مگنت یا فلزیاب تی ار TR یا تسلا یا یون یاب یا فلزیاب BFO و .. نمی باشد ولی متاسفانه ارائه کنندگان این نوع فلزیاب ها بسیار پافشاری به این دارند که این فلزیاب ها برای طلا کاربرد بالای دارد که عملاً این چنین نمی باشد

تفکیک در فلزیاب برای طلا یعنی تفکیک نمودن طلا در هر شرایط و با هر نوع الیاژو برای تست فلزیاب یا ازمایش فلزیاب برای تفکیک عمق زیاد برای یک هدف کوچک طلا را باید در نظر داشته و این اندازه طلا به نسبت میزان عمق نهایی فلزیاب در یک عمق کمتر از عمق نهایی قرار داده شده تا فلزیاب برای طلا این هدف طلا را پیدا نموده و تفکیک نماید و این دسته فلزیاب ها از نوع فلزیاب های فرکانس القایی یا جذبی میباشد که با دریافت یا تغییر فرکانس و جریان و انرژی و نیرو هدف اصلی یا طلا خطوط فرکانسی هم جهت با تنظیمات تعیین شده در فلزیاب را جدا نموده و واکنش تفکیک از خود بر روی طلا نشان می دهد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:03

فلزیاب قوی تصویری

فلزیاب قوی تصویری ان فلزیاب تصویری میباشد که مدار ان فلزیاب تصویری دارای توانائی تفکیک فلزات یا طلا یا نقره یا مس یا روی و اهن باشد و مدار فلزیاب که عملیات تصویری را انجام می دهد یک فلزیاب تصویری قوی میباشد که بتواند هر نوع تغییرات در اطراف خود بصورت لکه رنگ متفاوت اشکار نماید اینکه یک فلزیاب قوی تصویری که لکه رنگ ها متفاوت از منابع و تغییرات اطراف خود را اشکار نماید نشانه قوی بودن ان فلزیاب تصویری است و این موضوع بخاطر این است که با اشکار نمودن انواع لکه رنگ فلزیاب قوی تصویری توانسته است هرچه در صحنه کار وجود دارد انالیز یا تجزیه یا ترکیب علائم را مشخص نماید

انالیز یا جداسازی تغییرات صحنه کاربا لکه رنگ این اجازه را به علائم ترکیب از هدف اصلی یا طلا در فلزیاب قوی تصویری می دهد که وضعیت هدف اصلی یا طلا را مشخص نماید

حسن اینکه یک فلزیاب قوی تصویری میتواند همه منابع و تغییرات اطراف خود را بصورت لکه رنگ انالیز یا جدا نموده در این است که میتواند درجداسازی منابع وتغییرات ان دسته تابش که از هدف اصلی یا طلا بازتاب میگردد از دیگر منابع و ذرات جدا نموده و بصورت لکه رنگ منظم اشکار نماید و یک دلیل اینکه فلزیاب تصویری کاربرد بالاتری نسبت به دیگر فلزیاب ها دارا میباشد و همین قدرت انالیز فلزیاب تصویری میباشد که انرا از نظر تشخیص اهداف اصلی از دیگر منابع از دیگر فلزیاب ها جدا مینماید

ولی در نظر داشته باشید که فلزیاب قوی تصویری باید یک فلزیاب با عملکرد مدار مادر یا اصلی از نوع فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION و ابعاد هدف IND SIZE باشد که چنین توانایی را دارا باشد و بر روی انالیز ان میتوان حساب نمود و مزید دیگر فلزیاب قوی تصویری با این نوع تنظیمات در این میباشد که اگر یک بازتاب ترکیب شده از اثرات هدف اصلی یا طلا براطراف خود و اطراف بر هدف اصلی یا طلا در صحنه کار وجود داشته باشد میتواند انالیز شده انرا بصورت لکه رنگ منظم اشکار نماید

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب الکترواستاتیک

فلزیاب به چند دسته از نظر الکترونیکی یا استاتیکی تقسیم میگردد فلزیاب الکترو استاتیک یا فلزیاب استاتیک از دسته فلزیاب های زیر مجموعه رادار زمینی دستی میباشد با توان بالا و کیفیت عالی میباشد به ویژه فلزیاب ترکیبی که فلزیاب انتنی با فلزیاب تصویری در یک مدار فوق پیشرفته میباشد

فلزیاب الکترواستاتیک یا طلایاب الکترو استاتیک یا گنج یاب الکترواستاتیک از دسته فلزیاب انتنی یا طلایاب انتنی یا گنج یاب انتنی میباشد که دارای نقشه مدار طبق اصول رادار بنابر رادار زمینی دستی میباشد این نوع فلزیاب الکترو استاتیک پرقدرت دارای مدار ان از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

 این نوع فلزیاب انتنی قدرت بالای در زمینه کاوش اهداف یا طلا درشعاع زنی یا نقطه زنی در عمق زیاد با تفکیک را داشته واین نوع فلزیاب انتنی یا فلزیاب الکترو استاتیک میتواند مواد معدنی و منابع و ذرات با هدف اصلی یا طلا را تشخیص داده و تفکیک نماید

 درعملیات حرفه ای در زمینه امورات مهم در دنیا از فلزیاب الکترواستاتیک یا فلزیاب انتنی یا طلایاب انتنی یا گنج یاب انتنی با این مشخصات بهره برده می شود این نوع فلزیاب انتنی فلزیاب انتنی اصلی یا فلزیاب انتنی واقعی یا فلزیاب انتنی پرقدرت میباشد

این نوع فلزیاب الکترو استاتیک یا فلزیاب انتنی بصورت فلزیاب ترکیبی واقعی به بازار ارائه گردیده است که از نوع برترین فلزیاب و بهترین فلزیاب الکترواستاتیک یا فلزیاب انتنی میباشد که در این فلزیاب ترکیبی فلزیاب انتنی به همراه فلزیاب تصویری در یک مدار فلزیاب فوق پیشرفته طبق اصول رادار زمینی دستی طراحی و تولید شده است

 

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

نقطه زن جیوه ای

نقطه زن جیوه ای یا فلزیاب جیوه ای یا شاقولی جیوه ای برای کاوش مرکز هدف با بحران روبرو میشود و برای این است که شرکت های معتبر تولید کننده فلزیاب طلایاب گنج یاب در دسته انتن یا شاقولی از جیوه بهره نمی برند و از مواد رادیو اکتیو بهره میبرند

نقطه زن جیوه یا طلایاب نقطه زن جیوه ای یا گنج یاب نقطه زن جیوه ای یا فلزیاب نقطه زن جیوه ای در اصل ردیاب جیوه ای است که یک اپراتور فلریاب یا کاربر فلزیاب حرفه ای میتواند با ان دستگاه شاقولی جیوه ای هدف مورد نظر را مسیریابی نموده و محدوده و دیواره هدف را مشخص نماید تا بتواند از روی اضلاع و زوایا بدست امده مرکز هدف را تعیین نماید

نقطه زن جیوه ای یا شاقولی در پیدا نمودن مرکز هدف بیشتر مواقع دچار بحران میگردد و موجب انحراف در تشخیص اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب در تشخیص مرکز هدف میگردد و برای ان است که فلزیاب انتنی با مواد رادیو اکتیو طراحی و ساخته شده است تا توان شعاع زنی و نقطه زنی در سیستمهای ردیاب افزایش یابد

هرگونه فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب که ردیاب یا نقطه زن یا نقطه زن جیوه ای باشد و از شرایط ردیابی یا شعاع زنی و نقطه زنی یا مسیریابی بهره ببرد باید دارای یک کاربر یا اپراتور حرفه ای و اشنا با شعاع زنی و نقطه زنی با فلزیاب ردیاب یا ردیاب جیوه ای یا نقطه زن جیوه ای باشد

فلزیاب انتنی که دارای مدار فلزیاب با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشددر فلزیاب های ردیاب یا ردیاب یا شعاع زن و نقطه زن توان بالای دارد

نقطه زن جیوه ای یا طلایاب نقطه زن جیوه ای یا گنج یاب نقطه زن جیوه ای یا فلزیاب نقطه زن جیوه ای از قانون مختصات یابی در رادار زمینی دستی یا فلزیاب انتنی بهره میبرد

 

 

 

چهارشنبه, 11 اسفند 1395 05:24

فلزیاب جیوه ای

فلزیاب جیوه ای از انجا نشات گرفته که سازندگان فلزیاب انتنی یا فلزیاب شاقولی از نوع مواد داخل دسته انتن یا  شاقول اطلاعات علمی و فنی نداشته و از جیوه بهره برده اند که سازندگان عادی این نوع فلزیاب که  فلزیاب انتنی یا فلزیاب جیوه ای یا فلزیاب راداری به ان میگویند از نوع مواد رادیو اکتیو داخل دسته انتن یا شاقول اطلاعات نداشته  و از جیوه بهره میبرند زیرا جیوه تنها فلزی است که بصورت مایع میباشد یا میتوان انرا بصورت پودر یا اکسید در اورد و نسبت به شرایط اطراف خود دچار تغییر میگردد و در حالت عایق یک جسم نسبت به یک جسم یا ماده دارای خواص مغناطیسی برابر یا هم شکل میتواند نیرو وارد نموده یا جریان را برقرار نماید و واکنش ایجاد نماید ولی جیوه توانائی مواد رادیو اکتیو در ایجاد واکنش متعادل ندارد فلزیاب انتنی یا فلزیاب راداری یا فلزیاب شاقولی در صورتی که بدنه ان طبق قانون رادار دستی بنابر شرایط  دینامیک صحیح طراحی گردد توان بالای در تشخیص اهداف از یکدیگر داشته البته این هم در صورتی است که ان سیستم فلزیاب دارای جعبه کنترل باشد و مدار اصلی فلزیاب طبق اصول رادار وفلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی طراحی و ساخته گردد و این نوع فلزیاب دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد که با تغییر عدد VDI در EDIT یا VDI DISC و عدد سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X یا عدد IND SIZE بتوان بین واکنش بر روی یک هدف واقعی با دیگر منابع را تشخیص داد

 

سه شنبه, 10 اسفند 1395 07:40

فلزیاب لوپ و کویل

فلزیاب لوپ و کویل بعنوان سرجستجوگر در فلزیاب بکار برده میشود لوپ و کویل در ابعاد و اندازه و شکل های متفاوت وجود دارد و هر سیستم فلزیاب میتواند لوپ و کویل مخصوص خود را داشته باشد یا هر طراح فلزیاب به نسبت نوع مدار ان فلزیاب لوپ یا کویل متعلق به همان فلزیاب را طراحی مینماید تا ان فلزیاب با ان لوپ یا کویل اهداف  فلزات را تشخیص داده یا محل هدف را مشخص نماید

انچه موجب تشخیص مدار فلزیاب میگردد نوع سرجستجوگر یا لوپ و کویل فلزیاب میگردد یا علائم هدف از طریق لوپ یا کویل به مدار فلزیاب منتقل میگردد حال این لوپ یا کویل فلزیاب میتواند از سیم پیچ ساخته شده باشد یا از مدار الکترونیکی یا سنسور در ساخت لوپ یا کویل فلزیاب بهره برده میشود

بعضی سازندگان در زمان طراحی مدار فلزیاب از شرایطی بهره میبرند که لوپ یا کویل متعلق به ان شرکت یا تولید کننده به تمامی فلزیاب ها متعلق به ان شرکت بصورت مشترک وصل میگردد و این روش بیشتر برای شرکت های بزرگ قابل انجام است البته بعضی مواقع ظاهرلوپ یا کویل فلزیاب در چند مدل شکل یکدیگر میباشد ولی نوع مدار یا طراحی مدار ان فلزیاب یا لوپ و کویل ان متفاوت میباشد

در هر صورت لوپ یا کویل فلزیاب را سرجستجوگر فلزیاب میگویند که نسبت به نوع فلزیاب ها متفاوت و مختلف است

 

صفحه1 از2