پنج شنبه, 31 فروردين 1396 18:34

فلزیاب حرفه ای پیشرفته

فلزیاب حرفه ای پیشرفته

سیستم فلزیاب حرفه ای پیشرفته یابنده یا کاوشگر فلزیاب حرفه ای پیشرفته حرفه ای به سیستمی فلزیاب حرفه ای پیشرفته اطلاق میگردد که قسمتهای تنظیمات پایه اساسی BASIC ADJUSTMENT وتنظیمات پرو اپشن PRO OPTION ان قابلیت تنظیم یا کنترل در حالت دستی را داشته باشد.

ابتدا این تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولدTHRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد.

یک سیستم فلزیاب حرفه ای پیشرفته در تفکیک و تشخیصEDIT یا VDI DISC بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE باید عمل نماید.

تنظیم سطح و حجم ان طبق طبقه بندی جدول عمق DEPTH SCALE در حالت معمولی تنظیمات هدف یا طلا را مجزا نماید.

از تغییرات در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X تا حد ممکن موانع پدید امده از منابع و مواد معدنی و دیکر اهداف را جدا نماید.

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:07

فلزیاب حرفه ای پیشرفته

فلزیاب حرفه ای پیشرفته که از دسته جدیدترین فلزیاب یا طلایاب جدید باشد دارای مدار الکترونیکی ردیاب یا شعاع زن یا انتنی با فلزیاب تصویری همراه هم در یک مدارطراحی شده است و توان ان برای تشخیص اهداف بالا در زمینه تفکیک DISCRIMINATION طلا و نقره و مس و روی و اهن و نیکل و کروم بسیار دقیق میباشد

فلزیاب حرفه ای پیشرفته در نوع عملیات برای تجسس هدف اصلی یا طلا یا برای نقطه زنی در شرایط تصویری نیازی به حضور یا وجود کویل یا لوپ با سیم پیچ نداشته و دارای سنسور مادون قرمز یا سنسورالتراسونیک یا سنسور نوری حرارتی میباشد

پیشرفته ترین فلزیاب یا طلایاب یا فلزیاب حرفه ای PROFESSIONAL در نوع طراحی مدار خود میتواند از باطری های کوچک نیز بهره ببرد زیرا قطعات الکترونیک جدید بسیار کوچک و با توان بالای و کارایی با کیفیت خوب میباشد و عملکرد قطعات الکترونیک جدید که در فلزیاب حرفه ای پیشرفته بکار برده می شود به نسبت هم نوع و هم مدل خود بسیار قوی تر عمل نموده و برای این است که ساخت فلزیاب حرفه ای پیشرفته دارای ابعاد کوچکتر به نسبت فلزیاب یا طلایاب دیگر میباشد و از انجا که کویل یا لوپ در ان بکار برده نمی شود حمل و نقل ان نیزاسان تر است

البته فلزیاب فوق حرفه ای پیشرفته نیز در نوع فلزیاب تصویری و انتنی یا فلزیاب ترکیبی یا فلزیاب چند منظوره نیز به بازار فلزیاب ارائه میگردد که دارای سنسور میباشد ولی میتواند به ان کویل یا لوپ سیم پیچ دار نیز متصل نمود

 فلزیاب حرفه ای فوق پیشرفته از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد