چهارشنبه, 16 فروردين 1396 11:32

ساخت فلزیاب حرفه ای

ساخت فلزیاب یا طلایاب که بصورت ساخت فلزیاب حرفه ای با تفکیک به انجام میرسد مهم نیست که ساخت دستی باشد یا ساخت کارخانه ای باشد

ساخت فلزیاب بصورت دستی یا کارخانه ای یا کارگاهی تفاوتی با هم  ندارد در اصل کیفیت عملکرد سیستم فلزیاب یا طلایاب میباشد

در زمان خرید سیستم فلزیاب یا طلایاب و از روی اطلاعات تنظیمی ان فلزیاب یا طلایاب میتوانید با توانایی ان فلزیاب یا طلایاب یا فلزیاب حرفه ای پی ببرید

اطلاعات عمومی فلزیاب حرفه ای را با دیگر فلزیاب ها مقایسه نمایید تا با یکسان سازی تنظیمات فلزیاب حرفه ای به قدرت ساخت فلزیاب حرفه ای با تفکیک اشنا شوید

در مدار فلزیاب حرفه ای که منجرب به ساخت فلزیاب حرفه ای میگردد وجود تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC  یا سطح و حجم یا ترشهولدTHRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX مبین و نشانه حرفه ای بودن ان فلزیاب یا طلایاب میباشد که این تنظیمات برای یک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی است که توان حرفه ای بودن در یک فلزیاب یا طلایاب را ایجاد مینماید زیرا با تغییر تنظیمات میتوان نوع هدف اصلی یا طلا را از وضعیت انرژی ذرات دیگر مواد معدنی و منابع صحنه کار تشخیص داده تا تفکیک به انجام برسد

توجه نمایید که به دلیل دقت در ساخت فلزیاب حرفه ای حتماً عملیات ساخت باید بصورت دستی به انجام برسد

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 07:05

فلزیاب پیدا شدن گنج

فلزیاب پیدا شدن گنج همان میزان که فلزیاب حرفه ای یا طلایاب حرفه ای را نیازدارد یک اپراتور حرفه ای فلزیاب یا کاربرطلایاب حرفه ای را نیزمیخواهد تا موفقیت در پیدا شدن گنج با فلزیاب یا طلایاب حاصل شود

فلزیاب پیداشدن گنج طلا را با اصول مربوط به گنج یابی با فلزیاب یا طلایاب به انجام میرسد و پیداشدن گنج طلا با فلزیاب یا طلایاب روشهای خاص خود را دارد که این روش ها پیدا شدن گنج طلا در ابتدا به نوع فلزیاب یا طلایاب که دراختیار دارید وابسته است

بیشتر فلزیاب ها یا طلایاب ها که در بازار ارائه میگردد در دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنتومتر یا مگنت یا تسلا یا یون یاب میباشد که عملاً ساختار ترکیب طراحی این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها به گونه ای میباشد که توانایی عملیاتی کاوش فلزات بخصوص طلا یا گنج طلا را در عمق زیاد نداشته

این بخاطر بهره بردن از میدان مغناطیس در سرجستجوگر این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها میباشد چون میدان مغناطیس منابع و مواد معدنی در لایه های زمین بازتاب داشته که این بازتاب میتواند مانعی برسرراه تشخیص علائم سیگنال تغییر فاز طلا یا گنج را در سرجستجوگر این دسته فلزیاب ها یا دستگاهها شود

وجود میدان مغناطیس در سرجستجوگر این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها در تشخیص وضعیت تغییر یافته از فلزات همان میزان واکنش از خود نشان می دهد که بر روی تغییرات میدان مغناطیس مواد معدنی و منابع از خود نشان می دهد یا میتواند ابراز نمود این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها واکنش یکسان برروی میدان مغناطیس فلزات و میدان مغناطیس تغییر یافته از توده سنگ ها و کانیها و مواد معدنی و منابع داردو یکی از بزرگترین دلایل خطا در این دسته دستگاه ها و فلزیاب ها میباشد

این خود یک عامل مهم در پیدا نشدن گنج با این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها بخصوص طلا در عمق زیاد میباشد

سه شنبه, 15 فروردين 1396 16:54

سازندگان فلزیاب

ساخت فلزیاب توسط سازندگان فلزیاب یا سازندگان طلایاب در ایران به شکل های متفاوت به انجام میرسد ولی سازنده فلزیاب یا سازنده طلاب باید در ابتدا خود دارای قدرت طراحی فلزیاب یا طراحی طلایاب باشد تا بتواند یک فلزیاب پرقدرت یا یک طلایاب واقعی را ساخته و به بازار ارائه نماید

طراحی فلزیاب برای ساخت فلزیاب یا ساخت طلایاب مهمترین موضوع برای سازندگان فلزیاب یا سازندگان طلایاب باشد و طراحی فلزیاب برای ساخت فلزیاب پیشرفته یا طلایاب حرفه ای یک امر تخصصی است بخصوص طراحی مدار فلزیاب که برای ساخت فلزیاب یا ساخت طلایاب دارای تنظیمات تفکیک طبق اصول تفکیک بنابر اعداد VDI باشد

سازندگان فلزیاب در ایران بیشتر اقدام به ساخت فلزیاب از روی مدارات کپی شده از نوع فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا میباشد

طراحی و ساخت فلزیاب حرفه ای یا طراحی و ساخت طلایاب حرفه ای که از نوع فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد نیازمند تخصص بالای میباشد و برای همین از این نوع فلزیاب سازندگان فلزیاب در ایران نمی توانند طراحی و تولید نمایند

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:01

پیدا کردن گنج

پیدا کردن گنج یا پیدا کردن طلا با فلزیاب یا طلایاب کاراسانی نمیباشد که هر فردی بتواند با فلزیاب یا طلایاب گنج را پیدا نماید درابتدا فرد که به دنبال گنج یا طلا یا دفینه یا زیر خاکی میباشد باید در خود ببیند که توان انجام کارهای مهم را داشته تا پا به عرصه پیدا کردن گنج یا پیدا کردن طلا بگذارد

بیشتر دارندگان فلزیاب یا خریداران فلزیاب یا طلایاب در زمان خرید فلزیاب یا طلایاب توجه نمی نمایند که کدام فلزیاب یا طلایاب توانایی بالاتری برای تشخیص طلا یا گنج یا دیگر فلزات را درعمق زیاد دارد و بیشتر اشخاص اقدام به خرید فلزیاب ساده می نمایند زیرا در ظاهر کار با ان راحت است ولی قدرت تشخیص این نوع فلزیاب ها برای کار در عمق زیاد یا تفکیک طلا یا تفکیک گنج در عمق زیاد فاقد توان بالای میباشد

فلزیاب حرفه ای یا طلایاب پیشرفته دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد برای کاوش و تفکیک فلزات یا تفکیک طلا یا تفکیک گنج قدرت بالای داشته ولی کار با ان دقت بالا و تمرین و مهارت بیشتری میخواهد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:01

فلزیاب کار عالی گنج

فلزیاب کار عالی گنج یا کشف طلا یا کاوش زیرخاکی را بخواهد انجام دهد باید یک فلزیاب یا طلایاب فوق پیشرفته باشد و کارعالی برای گنج با فلزیاب یا با طلایاب درکنار یک فلزیاب پیشرفته یا فلزیاب حرفه ای یک اپراتور حرفه ای فلزیاب یا کاربر طلایاب حرفه ای را میخواهد

اینکه هر شخص بتواند با طلایاب یا فلزیاب کار عالی برای کشف گنج انجام دهد یک ارتباط مستقیم با تجربه و مهارت شخص در کار کردن با فلزیاب یا طلایاب دارد که بتواند با انجام تنظیمات بر روی فلزیاب یا طلایاب بهترین وضعیت را در تشخیص و تفکیک فلزیاب یا طلایاب برای مشخص نمودن مرکز گنج یا طلا ایجاد نماید

امکان دارد دو نفر با یک فلزیاب از یک نوع کار نماید یک شخص موفق به کاوش گنج گردد و ان یکی هیچ گنجی را پیدا ننماید و این موضوع نیز به عوامل گوناگون ارتباط داشته که عوامل موفقیت پیدا نمودن گنج یا کاوش طلا را رقم میزند

فلزیاب حرفه ای یک فلزیاب یا طلایاب با تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION با اعداد VDI طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE به همراه تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE میباشد زیرا با این نوع فلزیاب میتوان وضعیت زمین از نظر مواد معدنی و منابع ارزیابی نموده و در تنظیمات تفکیک عدد VDI در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE لحاظ نموده تا با تنظیم درست ابعاد هدف IND SIZE یا تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میزان جریان الکترونی در میدان الکتریکی طلا یا گنج یا هدف اصلی را تشخیص داده تا حذف ذرات از انتقال دیگر منابع و مواد معدنی از دید فلزیاب یا طلایاب با تفکیک خارج گردد

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 06:32

عمق فلزیاب حرفه ای

عمق فلزیاب یا عمق فلزیاب حرفه ای یا عمق فلزیاب فرکانسی از ان دسته جریانات عملکرد فلزیاب یا طلایاب برای تشخیص اهداف بخصوص طلا در عمق زیاد میباشد یک فلزیاب حرفه ای  یا طلایاب حرفه ای که فلزیاب فوق پیشرفته باشد باید بتواند اهداف طلا یا نقره یا مس یا روی یا نیکل یا کروم یا روی یا اهن و برنز و برنج و قلع و را در عمق زیاد تشخیص داده و تفکیک نماید

عمق فلزیاب بستگی به ابعاد هدف طلا یا دیگر فلزات در عمق دارد و میتوان گفت نسبت عمق فلزیاب یا طلایاب به نسبت ابعاد ان هدف اصلی یا طلا یا دیگر فلزات در عمق دارد

فلزیاب یا طلایاب که بتواند یک هدف بخصوص طلا را درعمق زیاد تشخیص دهد دارای توانایی برای کاوش دیگر فلزات نیز در عمق زیاد میباشد

فلزیاب حرفه ای باید بتوان یک قطعه طلا را در عمق زیاد تشخیص داده و تفکیک نماید البته اندازه هدف یا طلا در عمق به نسبت عمق نهایی فلزیاب یا طلایاب در نظر گرفته میشود

فلزیاب حرفه ای ا فلزیاب پیشرفته دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب توده سنگ گنج

فلزیاب توده سنگ و گنج را در شرایط مطلوب در تفکیک میتواند تشخیص داده و تفکیک نماید و تفکیک با عدد VDI قابل تشخیص میباشد و فلزیاب توده سنگ گوارتز یا توده سنگ اذرین بصورت جداگانه در بین دیگر خاک ها و مواد معدنی و منابع قرار گرفته باشد میتواند میدان مغناطیسی متغیر در اطراف خود و بین دیگر مواد معدنی و منابع ایجاد نموده که بر روی گنج و طلا نیز تغییرجریان بار الکتریکی میگذارد

در وضعیتی که توده ای از سنگها یا کانیها مانند سنگ اذرین یا گوارتزدر یک محدوده قرار گرفته شده باشد و اطراف ان خاک ها یا دیگر مواد معدنی دیگر بین این سنگها و کانیها فاصله ایجاد نموده باشد این سنگها و کانیها با یکدیگر جریان انرژی همراه خواهد داشت که این جریان انتقال انرژی موجب میگردد که ذارت مربوط به همدیگر بر روی دیگر خاک با مواد معدنی که در بین این سنگها و کانیها قرار دارند فشار نیرو مربوط به خود را ایجاد نموده و به همین نسبت از انها جریان انرژی میگیرند از انجا که سنگها یا کانیهای مانند کوارتز و اذرین ها دارای انتقال انرژی بالای میباشند در ان محدوده میدان مغناطیس بالاگذر با قدرت زیاد یا ناپایدار را ایجاد نموده و در این شرایط طلا یا گنج یا فلز دیگر که مورد نظر برای کاوش باشد قرار بگیرد تحت علائم سیگنال این میدانهای مغناطیس در هم ریخته قرار گرفته و کسب انرژی نموده و بازتاب علائم ان با پتانسیل ثابت روبرو میشود زیرا میدانهای که در صحنه کاردراطراف طلا و گنج و فلزات دیگر پدید امده است با قدرت بالاتری نیرو به اطراف خو وارد نموده  و ذرات طلا و گنج دچار بار انباشته بار الکتریکی بالا دست ، بار الکتریکی حول محورسطح خود میگردد و در این وضعیت طلا یا گنج دارای پوشش ایست استاتیکی و در بضی مواقع دچار سد الکترواستاتیکی میگردد و نیرو وارده میتواند جابجایی علائم هدف اصلی یا طلا یا گنج را با ناپایداری روبرو نمود و در این جریان نقاط سریا لبه یا نقاط پر تراکم بین هدف اصلی یا طلا یا گنج با سیگنال و انرژی و جریان صحنه کار شکل میگیرد که موجب میشود فلزیاب به نقاط خاصی واکنش نشان دهد که این نقاط مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج نمی باشد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:00

فلزیاب اختلاف سیگنال

فلزیاب اختلاف سیگنال را از روی نوع تشخیص مدار خود میتواند مشخص نماید فلزیاب یا طلایاب که اختلاف سیگنال فلزات را بتواند از مواد معدنی و منابع صحنه کار مشخص نماید میتواند مرکز یک هدف یا طلا یا دیگر فلرات را بخوبی مشخص نماید در اینجا اختلاف سیگنال یک فلز دردرون زمین زمانی پدید می اید که از عمر ان هدف یا طلا در زیر زمین مدت زیادی گذشته باشد که این مدت زمان وضعیت عادی میتواند بین بیست تا صد سال باشد و در این شرایط یک فلز که دچار پوسیدگی نمی شود برای اطراف خود وضعیت انتقال بار الکتریکی مربوط به خود را ایجاد مینماید و به همان میزان میتواند  ذرات بار الکتریکی دیگر منابع را جذب نماید و در زمان بازتاب یا تابش الکترون ها میدان مغناطیس متفاوتی را از ترکیب تغییر میدان الکتریکی اطراف خود پدید اورده و به دلیل جابجایی ذرات این شرایط میدان مغناطیس شکل گرفته در اطراف خود گسترش میابد یا همجواری مغناطیسی پدید می اید و فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی نمی تواند مرکز این میدان مغناطیسی مربوط به هدف اصلی یا گنج یا طلا را تشخیص داده و واکنش صحیح در مرکز طلا یا گنج ایجاد نماید و در اینجا اختلاف سیگنال از مرکز هدف اصلی یا گنج پدید امده و این دسته فلزیاب ها خطا در نقطه زنی خواهند داشت

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:01

تفکیک شعاع زن طلا

تفکیک شعاع زن طلا باید طبق اصول رادار زمینی دستی به انجام برسد و در رادار زمینی دستی بازتاب علائم طلا یا گنج در فلزیاب شعاع زن طلا یا شعاع زن گنج به انجام میرسد ونیازی نیست برای ارسال یا دریافت علائم یا سیگنال تعیین نوع هدف خاص مانند طلا یا نقره یا اهن در فلزیاب انتنی یا فلزیاب شعاع زن فرکانس خاصی را تعیین نمود

در اصل برای تفکیک فلزات یا طلا یا گنج قسمت پردازشگر دریافت بازتاب علائم و سیگنال یا فرکانس درفلزیاب شعاع زن یا فلزیاب تصویری این عمل تشخیص نوع فلزات یا طلا را از روی انرژی مربوط به فرکانس هدف اصلی یا طلا انجام داده و دامنه موج را مورد ارزیابی قرار داده و تفکیک را به انجام میرساند و این ربطی به کیلوهرتز یا هرتز برای فلز خاصی مانند طلا یا نقره و طلا را ندارد بلکه فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری پیشرفته دامنه موج را با انرژی خاص ان فرکانس مورد ارزیابی قرارمی دهد که این عمل توسط اعداد VDI در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE انجام شدنی است که میتواند برای هر هدف یا طلا یا دیگر فلزات عدد خاص خود را برای تشخیص برگشت امواج یا فرکانس را داشته باشد

قدرت تفکیک در فلزیاب شعاع زن و نقطه زن و فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری توان تشخیص دامنه موج تعیین شده در تعداد نوسان پیاپی از هدف اصلی یا طلا یا گنج در زمان دریافت علائم یا سیگنال میباشد که میتواند قدرت تفکیک در عمق به انجام رسانده تا قدرت تشخیص بین اهداف یا ذرات دیگر منابع یا فلزات را به غیر فلز تعیین شده در عدد VDI ایجاد نموده تا فلزیاب تفکیک دار توان این را داشته باشد که هدف اصلی یا طلا یا گنج را تفکیک نماید و این نوع فلزیاب فرکانسی که قدرت تفکیک واقعی فلزات یا طلا را برای شعاع زنی و نقطه زنی دارا باشد باید دارای تنظیمات پایه BASIC و تنظیمات اختیاری PRO OPTION باشد که این تنظیمات میتواند تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:06

فلزیاب حرفه ای جدید

فلزیاب جدید حرفه ای یا فلزیاب حرفه ای جدید که ساخت فلزیاب جدید به ان اطلاق گردد ان دسته فلزیاب است که دارای تکنولوژی انحصاری و برتر باشد و دیگران نمی توانند عین ان را به خط تولید برسانند و فلزیاب های فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد در دنیا در انحصار چند شرکت بزرگ معتبر در زمینه فلزیاب میباشد و از دسته فلزیاب حرفه ای جدید است که با عدد VDI مربوط به تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION عمل مینماید و تنظیمات تفکیک در این نوع فلزیاب ها در پایه اساسی BASIC ADJUSTMENT قراردارد به فلزیاب با این نوع تنظیمات را میتوان فلزیاب حرفه ای جدید اطلاق نمود

در ایران بیشتر فلزیاب ها فاقد این نوع تنظیمات بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE و ابعاد هدف IND SIZE میباشد و بیشترفلزیاب ها که در ایران ارائه میگردد ازنوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا دستگاه مگنت یا فلزیاب تی ار TR یا تسلا یا یون یاب یا فلزیاب BFO و .. میباشد که نقشه مدار انها از نظر ساختار عملکردی با مدل قدیمی انها یکسان است و عملکرد انها نیز یکسان میباشد و توان تشخیص اهداف یا فلزات را در عمق زیاد ندارد ولی در زمان فروش فلزیاب فروشندگان فلزیاب در ایران این دسته فلزیاب ها را فلزیاب حرفه ای معرفی مینمایند با انکه این چنین نمی باشد زیرا تنظیمات پایه اساسی انها دارای تنظیمات تفکیک با عدد VDI نمی باشد

 

 

صفحه1 از3