پنج شنبه, 17 فروردين 1396 10:08

فلزیاب حفره

فلزیاب حفره را میتواند تشخیص داده و مشخص نماید بخصوص فلزیاب که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص DISCRIMINATION با عدد VDI باشد و طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE عمل نماید این نوع فلزیاب که از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی باشد توان تشخیص حفره یا چاه یا جای خالی را خواهد داشت وبین حفره مغناطیسی یا حفره واقعی را با تغییر اعداد VDI و ابعاد هدف IND SIZE میتواند تشخیص دهد

یک حالت که خلاً مغناطیسی یا حفره مغناطیسی را پدید می اورد تغییرات ناگهانی صحنه کاردر لایه های زمین به شکل عمودی یا افقی یا اریب زاویه دار میباشد

این اتفاق خلاً حفره مغناطیسی بیشتر برای فلزیاب های نوع فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا دستگاه مگنت یا فلزیاب تی ار TR یا تسلا یا یون یاب یا فلزیاب BFO و .. ایجاد خطا مینماید زیرا این نوع فلزیاب ها دارای تنظیمات سیگنال بالانس یا تنظیمات مربوط به بالانس زمین GROUND BALANCE میباشد و این نوع فلزیاب ها درهر محدوده ای که توسط سرجستجوگر یا کویل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی بالانس زمینی شود نسبت به شکل همان لایه زمین که در زیر سرجستجوگر میباشد بالانس زمینی را پذیرفته و در صورتیکه در مسیر حرکت ناگهانی لایه مواد معدنی یا منابع تغییر نماید بالانس زمینی این نوع فلزیاب ها به هم خورد و موجب اختلال در فلزیاب میگردد و این قسمت از زمین که این اشکال را در فلزیاب ایجاد مینماید میتواند مربوط به نویز یا پارازیت یا سیگنال مزاحم شکل گرفته از تغییر ناگهانی زمین باشد

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 10:05

فلزیاب سیگنال یا نویز مزاحم

فلزیاب سیگنال مزاحم یا نویز مزاحم را میتواند تشخیص داده و فلزیاب یا طلایاب درمدار خود ان نویز یا پارازیت یا سیگنال مزاحم را نادیده گرفته یا از دید خود خارج نماید و فلزیاب سیگنال مزاحم یا نویزمزاحم را در صورتی میتواند تشخیص داده و از دید خود حذف نموده که مداران فلزیاب یا طلایاب توان خارج نمودن علائم مزاحم یا پارازیت یا نویز مزاحم یا مضر را در پردازشگرتفکیک DISCRIMINATION و ابعاد هدف IND SIZE را داشته باشد و با داشتن چنین توانایی در مدار فلزیاب طلایاب این دسته سیگنال مزاحم یا نویزمزاحم را مورد ارزیابی برای ایجاد واکنش قرار ندهد

نویز و پارازیت ها غیر ضروری یا سیگنال مزاحم میتواند از دیگر منابع الکترونیکی نیز ایجاد گردد که خود این سیستمهای الکترونیکی یک دامنه خلاء را در اطراف فلزیاب یا اطراف طلایاب ایجاد مینماید که میتواند توان فلزیاب یا طلایاب را در تشخیص هدف اصلی یا طلا یا دیگر فلزات تعیین شده دچاربحران در تشخیص نماید