پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:02

فلزیاب گنج خاک سفید

فلزیاب گنج خاک سفید یا زیرخاکی خاک سفید یا طلا خاک سفید از مباحثی در دوران کهن است که دررابطه با ان موضوعات گوناگونی مطرح شده است خاک سفید که در گذشته در ساختمان سازی یا گنج یا دفینه یا حفره ها یا چاهها بهره برده می شده است دراصل ماده ای از جنس طلق است که ترکیب شده از هیدارت منیزیم سیلیکات میباشد مواد طلق در رنگ های گوناگون که بیشتر ان سفید به رنگ شیری نیز وجود دارد زمانیکه دارای درصد بالای از طلق در دیگر مواد معدنی یا اهک ترکیب شود به رنگ خاکستری به رنگ سبز میباشد که بعضی اشخاص یا افراد به این لایه از خاک طلق که لایه ضخیم نیز بر وی گنج یا دفینه میباشد گل حکمت نیز میگویند که در بعضی اوقات ساختار ساخت ان بر روی گنج و دفینه از ترکیب مواد گل حکمت نیز بهره برده می شده است یا در اصل موادی که برای گل حکمت بکار برده می شده است از ترکیب خاک سفید یا طلق نیز بهره برده میشده است

از این خاک سفید یا طلق یا تالک برای عایق نمودن در جهت جلوگیری نفوذ اب یا رطوبت یا ریزش دیواره چاه یا قنات یا حفره ها و سقف منازل یا قلعه ها یا قبرها یا تونل ها یا مسیل اب و غیره بهره برده می شده است در رابطه با گنج و دفینه برای محکم نمودن سطح روی دفینه یا گنج و جلوگیری از حرکت گاز یا نفوذ اب یا تخریب دیواره ها یا مسیر که حفاری برای طول تونل یا راه زیر زمین استفاده می شده است

گاهی اوقات با خاک رس یا خاک چینی یا دیگر مواد مانند سفید تخم مرغ و اهک یا موریزشده حیوانات و نمک ترکیب می شده است تا مقاومت بالاتری داشته باشد

ساختار این مواد از سیلیکات است و از انجا که سیلیکات ترکیب اهن و منیزیم دارد و طلق خود از دست کانیهای دگرگون و دارای بار منفی از سیلیسیم میباشد میتواند موجب ساخت موج فرکانس با علائم سیگنال موازی گردد و اگر دراین شرایط گنج یا طلا یا زیرخاکی و دفینه در زیر یا تحت پوشش خاک سفید تالک یا طلق قرا بگیرد علائم و سیگنال مانند گنج یا دفینه یا طلا را در جهات گوناگون با تغییر میدان الکتریکی ایجاد نماید باعث انحراف تشخیص فلزیاب یا طلایاب از مرکز گنج یا دفینه یا طلا گردد و فلزیاب فرکانسی به دلیل دارا بودن توان تشخیص دامنه موج فرکانس در بازتاب با تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE میتواند تفاوت سیگنال موازی یا هر عرض را تشخیص داده وبا عدد VDI انرژی هدف اصلی یا طلا یا گنج را تشخیص داده و در پردازشگر تفکیک جدا نماید

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:05

فلزیاب فرکانسی فضای جستجو

فلزیاب فضای جستجو را در صورتی بخوبی میتواند مشخص نماید که ان فلزیاب از نوع  فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی باشد که با امواج الکترومغناطیس طبق اصول رادار زمینی دستی عمل نماید

فقط فلزیاب یا طلایاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با سنسور نوری حرارتی به همراه سنسور مادون قرمز یا سنسور التراسونیک با وجود تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میتواند در حفره و چاه و تونل و غار با ابعاد کوچکتر از دو متر عمل نماید زیرا این نوع فلزیاب یا طلایاب از امواج الکترومغناطیس بهره میبرد و سنسورنوری حرارتی یا سنسورالتراسونیک خود دارای قدرت تحلیل بین علائم یا سیکنال انباشته شده از سرجستجوگر فلزیاب یا طلایاب با علائم مربوط به هدف اصلی یا طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن یا نیکل و کروم و برنز و الومینیم میباشد و برنامه تفکیک رنگ COL PRO با عدد VDI توان بالاتری برای عملیات در حفره و چاه و غار و تونل با ابعاد کمتر از دو متر در دومتر را دارد

زیرا وجود امواج الکترو مغناطیس با وجود این تنظیمات در فلزیاب فرکانسی با سنسور نوری حرارتی یا سنسور التراسونیک به همراه مادون قرمزمیتواند هر گونه انباشتگی مغناطیسی را از دید خود خارج نموده زیرا فلزیاب فرکانسی امواج الکترومغناطیس به نسبت سیگنال هدف اصلی یا طلا در پردازشگر تعادل دهند مورد ارزیابی قرار داده و ان شکل امواج که مربوط به انرژی فرکانس هدف اصلی یا طلا است را مشخص مینماید

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:05

فلزیاب فضای جستجو

فلزیاب فضای جستجو مناسب را نیاز دارد و این فضای جستجو برای فلزیاب یا طلایاب باید دریک محدوده مشخص از نظر ابعاد میباشد ان فضای که با فلزیاب یا طلایاب میخواهید به جستجو طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن یا نیکل یا برنز بپردازید حداقل باید دو متر در دو متر باز باشد تابتوانید از ان برای عملیات جستجوبخصوص طلا به انجام رسایند  

در عملیات با فلزیاب فضای جستجو در غار یا تونل یا حفره و چاه اندازه دیواره چاه یا تونل یا غار باید دارای شرایط دو متر در دو متر باشد وارتفاع دومترباشد تا قانون انباشتگی علائم و جریان فرکانس یا مغناطیس در ان محدوده در سرجستجوگر فلزیاب یا طلایاب ایجاد نگردد

 

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 10:08

فلزیاب حفره

فلزیاب حفره را میتواند تشخیص داده و مشخص نماید بخصوص فلزیاب که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص DISCRIMINATION با عدد VDI باشد و طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE عمل نماید این نوع فلزیاب که از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی باشد توان تشخیص حفره یا چاه یا جای خالی را خواهد داشت وبین حفره مغناطیسی یا حفره واقعی را با تغییر اعداد VDI و ابعاد هدف IND SIZE میتواند تشخیص دهد

یک حالت که خلاً مغناطیسی یا حفره مغناطیسی را پدید می اورد تغییرات ناگهانی صحنه کاردر لایه های زمین به شکل عمودی یا افقی یا اریب زاویه دار میباشد

این اتفاق خلاً حفره مغناطیسی بیشتر برای فلزیاب های نوع فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا دستگاه مگنت یا فلزیاب تی ار TR یا تسلا یا یون یاب یا فلزیاب BFO و .. ایجاد خطا مینماید زیرا این نوع فلزیاب ها دارای تنظیمات سیگنال بالانس یا تنظیمات مربوط به بالانس زمین GROUND BALANCE میباشد و این نوع فلزیاب ها درهر محدوده ای که توسط سرجستجوگر یا کویل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی بالانس زمینی شود نسبت به شکل همان لایه زمین که در زیر سرجستجوگر میباشد بالانس زمینی را پذیرفته و در صورتیکه در مسیر حرکت ناگهانی لایه مواد معدنی یا منابع تغییر نماید بالانس زمینی این نوع فلزیاب ها به هم خورد و موجب اختلال در فلزیاب میگردد و این قسمت از زمین که این اشکال را در فلزیاب ایجاد مینماید میتواند مربوط به نویز یا پارازیت یا سیگنال مزاحم شکل گرفته از تغییر ناگهانی زمین باشد

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 10:05

فلزیاب سیگنال یا نویز مزاحم

فلزیاب سیگنال مزاحم یا نویز مزاحم را میتواند تشخیص داده و فلزیاب یا طلایاب درمدار خود ان نویز یا پارازیت یا سیگنال مزاحم را نادیده گرفته یا از دید خود خارج نماید و فلزیاب سیگنال مزاحم یا نویزمزاحم را در صورتی میتواند تشخیص داده و از دید خود حذف نموده که مداران فلزیاب یا طلایاب توان خارج نمودن علائم مزاحم یا پارازیت یا نویز مزاحم یا مضر را در پردازشگرتفکیک DISCRIMINATION و ابعاد هدف IND SIZE را داشته باشد و با داشتن چنین توانایی در مدار فلزیاب طلایاب این دسته سیگنال مزاحم یا نویزمزاحم را مورد ارزیابی برای ایجاد واکنش قرار ندهد

نویز و پارازیت ها غیر ضروری یا سیگنال مزاحم میتواند از دیگر منابع الکترونیکی نیز ایجاد گردد که خود این سیستمهای الکترونیکی یک دامنه خلاء را در اطراف فلزیاب یا اطراف طلایاب ایجاد مینماید که میتواند توان فلزیاب یا طلایاب را در تشخیص هدف اصلی یا طلا یا دیگر فلزات تعیین شده دچاربحران در تشخیص نماید

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب انتنی حفره یاب

 

 

فلزیاب تصویری حفره یاب یا فلزیاب تصویری حفره یا فلزیاب انتنی حفره اگر بخواهد حفره یا چاه یا تونل یا جای خالی یا جای دست خورده یا سرداب را تشخیص دهد باید از دسته فلزیاب انتنی یا ردیاب الکترونیکی یا فلزیاب تصویری از دسته فلزیاب تفکیک دار با اعداد VDI در تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION با ابعاد هدف IND SIZE باشد

 

چرا یک فلزیاب یا طلایاب با این نوع تنظیمات توان بالای در کاوش چاه یا جای خالی دارد و تفاوت ان با دیگر فلزیاب ها که میگویند حفره یا جای خالی یا تونل و کانال را تشخیص میدهد در چه میباشد

 

عمدتاً سنگها و کانیها یا مواد معدنی و منابع که دارای شرایط  حرارت بالا یا دمای بالاتر نسبت به وضعیت دیگر منابع و مواد معدنی صحنه کار باشد موجب خطای فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا ردیاب در تشخیص حفره یا چاه یا کانال یا تونل میشود یا  این وضعیت حرارت در سنگها یا کانیها علائمی  را به شکل  حفره یا چاه یا جای خالی یا تونل یا جای دست خورده منعکس نموده که به ان HOTROCK میگویند و این منابع متضاد با حرارت بالا فلزیاب ها تصویری یا فلزیاب انتنی را در تشخیص تونل یا چاه یا کانل یا حفره یا جای دست خورده به خطا می اندازد و فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا ردیاب یا حفره یاب یا طلایاب که دارای تنظیمات ذکرگردیده با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE باشد با تغییر اعداد VDI و ابعاد هدف IND SIZE میتوان بین وضعیت منابع حرارت دار یا HOT ROCK را با جای خالی و دست خورده و چاه و کانال و تونل تشخیص داده و تفکیک نموده

 

 دیگر فلزیاب ها تصویری یا انتنی یا ردیاب که این تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را ندارد توان تشخیص چنین وضعیت حرارتی مربوط به سنگ ها و کانیها را نداشته و دچار خطا در تشخیص این نوع سنگ ها یا کانیها یا منابع دارای حرارات با تونل و کانال یا چاه یا حفره میگردد و نمی توان بین این دو را از یکدیگر تشخیص داده و تفکیک نماید  

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب تصویری حفره

فلزیاب تصویری حفره یا فلزیاب حفره یا طلایاب حفره یا گنج یاب حفره را میتواند تشخیص دهد ولی چاه و حفره و کانال و تونل برای پیدا نمودن و تشخیص ان نیازمند تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION با عدد VDI و تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE میباشد تا با وجود این تنظیمات فلزیاب تصویری یا طلایاب تصویری یا گنج یاب تصویری یا فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا ردیاب میتواند انحراف را از حفره یا چاه یا کانال نسبت به وضعیت هدف اصلی یا طلا تشخیص دهد

انجام حفاری و حفر چاه یا حفاری یا چاهها و قنات و حتی مناطقی که حفاری شده و سپس تخریب یا پر شده اند میتواند یک حالت شکست امواج و انرژی و جریان بازتاب شده برای فلزیاب تصویری یا طلایاب تصویری یا گنج یاب تصویری یا فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا ردیاب پدید آورند یا با شرایط هوا زدهی دستی یا مصنوعی باعث همرفتی یا حرکت امواج و انرژی و جریان و خروج مغناطیس مربوط به مواد معدنی و منابع و اهداف از آن محل دست خورده گردد و سیستم فلزیاب تصویری یا طلایاب تصویری یا گنج یاب تصویری یا فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا ردیاب را به سمت خود جذب یا منحرف نماید.

اگر فلزیاب تصویری یا فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب دارای تنظیمات ذکر گردیده باشد با تغییر یا تعیین تنظیمات میتوان این نوع انحرفات را یک  اپراتور حرفه ای فلزیاب یا کاربر حرفه ای طلایاب تشخیص دهد

 

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب تونل

فلزیاب تونل یا حفره یا مسیرخالی یا جای دست خورده یا غار یا دهنه غاررا میتواند تشخیص دهد یا تونل یاب یا فلزیاب تونل یا حفره یا یا مسیرخالی یا جای دست خورده یا غار یا دهنه غاررا میتواند مشخص نماید و مشخص نمودن تونل توسط فلزیاب یا تونل یاب باید با سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب انجام شود که دارای توانائی کشف تونل یا تونل یاب را با تنظیم مربوط به پیدا نمودن تونل یا حفره را داشته باشد

تونل یا حفره یا کانال یا مسیرخالی یا جای دست خورده یا غار یا دهنه غاراز دید فرکانس و جریان و انرژی و نیرو دستگاه فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب میتواند از عوامل متفاوت نیز پدید اید که این عوامل میتواند حتی از شرایط یک تونل یا حفره یا کانال یا مسیرخالی یا جای دست خورده یا غار یا دهنه غارنباشد و تغییرات مربوط به لایه زمین این شرایط را برای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا تونل یاب ایجاد نماید

زمین دست خورده یا ان محل که قبل حفاری شده یا پرشده است یا شرایط نرم یا هوازدهی در صحنه کار وجود داشته باشد میتواند واکنش یک تونل را برای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا تونل یاب ایجاد نماید

بعضی اوقات که یک رگه از خاک یا مواد معدنی و منابع صحنه کاربصورت پیوسته باشد و با اکثریت خاک و مواد معدنی و منابع صحنه کار متفاوت باشد موجب میگردد که سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا تونل یاب این رگه پیوسته متفاوت را به جای تونل یا حفره تشخیص دهد

فلزیاب تونل را با تنظیمات مربوط به تفکیک که طبق عدد VDI و بنابر جدول تفکیک و تشخیص  VDI SCALE و ابعاد هدف باشد میتواند تونل یا کانال یا حفره را تشخیص دهد و فلزیاب که دارای این تنظیمات نباشد نمی تواند یک تونل یا حفره یا کانال یا مسیرخالی یا جای دست خورده یا غار یا دهنه غار را مشخص نماید

فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب از نوع  فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی که دارای این نوع تنظیمات همراه هم نمی باشد نمی تواند تونل یاب باشد یا کلاً این نوع فلزیاب ها از دسته فلزیاب تونل یاب نمی باشد یا نمی تواند این فلزیاب تونل را مشخص نماید

فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد این توان را خواهد داشت که با تنظیم عدد VDI مربوط به تونل یا حفره موقعیت ومسیر حفره یا تونل را مشخص نماید

با این نوع فلزیاب که این تنظیمات را دارا میباشد اپراتور یا کاربر باید بر روی شرایط متفاوت در مکان های گوناگون تمرین نموده تا بتواند حفره یا تونل یا مسیرخالی یا جای دست خورده یا غار یا دهنه غارواقعی را از دیگر علل انحرافی که موجب میگردد سیستم فلزیاب اشتباه عمل نماید تشخیص داده تا بتواند در صحنه کار اصلی تونل یا حفره اصلی که مورد نظرش میباشد را پیدا نماید

فلزیاب تصویری و فلزیاب انتنی که دارای این نوع تنظیمات میباشد توان تشخیص حفره یا تونل یا مسیرخالی یا جای دست خورده یا غار یا دهنه غاررا دارد به شرط انکه اپراتور یا کاربر دارای مهارت و تجربه کامل و کافی باشد