پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:01

فلزیاب با تفکیک خطا

فلزیاب با تفکیک خطا را با انجام تنظیمات درست تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE میتواند از بین ببرد و تشخیص نوع هدف یا طلا یا دیگر فلزات توسط سیستم فلزیاب یا طلایاب به نسبت نوع تنظیمات توسط اپراتورفلزیاب یا کاربر طلایاب به صورت اطلاعات صحیح به سیستم فلزیاب یا طلایاب  که متعادل با وضعیت هدف یا طلا یا دیگر فلزات باشدخطا در تفکیک را از بین میبرد و در نظر گرفتن تأثیر صحنه کار بر هدف طلا واثرجریان انرژی هدف یا طلا یا گنج بر حول محور خود را در تنظیمات در نظر بگیرد از عواملی است که حالت بحران ایجاد کننده خطا در سیستم فلزیاب یا طلایاب را می‌تواند کاهش دهد

  دانستن اطلاعات دقیق از نوع الیاژ هدف یا طلا یا دیگر فلزات و مواد معدنی و منابع اطراف  باعث می‌گردند که اپراتورفلزیاب یا کاربر طلایاب تنظیمات صحیح را در فلزیاب یا طلایاب تعیین نموده تا فلزیاب یا طلایاب بتواند در زمان و تعداد ارسال امواج یا DUTYCYCLE  و انرژی و جریان با دقت بالا برای تفکیک طلا یا دیگر فلزات عمل نماید تا در نتیجه پاسخ صحیح را در بازتاب علائم طلا یا گنج یا دیگر فلزات به دست آورد و این موضوع در مناطق آلوده به خصوص خیابان‏ها و تأسیسات شهری یا مناطقی که انسان در آن مناطق زندگی نموده و حالت اولیه صحنه کار به حالت ثانویه تغییر نموده است بیشتر مشاهده می‏گردد و دراینگونه مناطق یا زمین ها یا صحنه کار نیاز به دقت بالاتر در تنظیمات احتیاج است زیرا در این وضعیت میدان الکتریکی که جابجایی ذرات در اثر حرکت چرخش الکترون ها از مواد متفاوت که حالت کربنی به خود گرفته است بیشترایجاد خطا در فلزیاب یا طلایاب مینماید

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:01

فلزیاب خطا مواد معدنی الیاژی

فلزیاب خطا مواد معدنی الیاژی را باید از اهداف الیاژی طلا یا طلا با خلوص بالا را تشخیص دهد  که این عمل از فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب های ولتاژ القایی بر نمی اید زیرا این دسته فلزیاب ها فقط میتواند تفاوت فلز اهنی و غیراهنی را تشخیص داده و نمی تواند میزان درصد ترکیب مواد فلزی با یکدیگر را مشخص نماید تا بتواند بین علائم مواد معدنی با منابع صحنه کار را از سیگنال هدف اصلی یا طلا یا یک فلز الیاژی را تشخیص دهد و تفاوت فلزات هم طبقه هم را که هر دو از غیر اهنی باشد را نیز نمی تواند تشخیص دهد و واکنش این نوع فلزیاب ها بر روی دو هدف از فلز غیراهنی مانند طلا و مس یکسان است

در صورتیکه مواد معدنی نیز در صحنه کار شکل گرفته باشد  که از ترکیب چند مواد درکنار یکدیگر باشد برای این دسته از فلزیاب ها انحراف در تشخیص ایجاد نموده و خطا در تشخیص مواد معدنی از فلزات الیاژی یا خالص برای این نوع فلزیاب ها ایجاد میگردد و اثر مواد معدنی یا منابع میتواند شکل سیگنال یک هدف اصلی یا طلا با خلوص بالا را تغییرداده و بازتاب ان مانند یک هدف الیاژی باشد که این تفاوت را برای تشخیص این دسته فلزیاب ها نمی توانند انجام دهند

این نوع فلزیاب ها که فقط توان تشخیص تفاوت فلزاهنی از فلز غیراهنی را دارد ازدسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا مگنت یا یون یاب یا تسلا میباشد که توان تشخیص سیگنال مواد معدنی و منابع ترکیب شده که شبیه سیگنال فلزات الیاژی شده را ندارد تا بتواند تشخیص دهد واکنش فلزیاب از مواد معدنی ترکیبی با علائم الیاژی است یا مربوط به یک هدف الیاژی میباشد  

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:02

فلزیاب ذرات طلا گنج

فلزیاب ذرات طلا یا فلزیاب ذرات گنج یا فلزیاب ذرات زیرخاکی رامیتواند تشخیص دهد زیرا ذرات فلز طلا به دلیل رسانا بودن با انرژی بالاتری در جریان جابجایی ذرات در میدان الکتریکی به همراه میدان مغناطیسی که حاصل ان امواج الکترو مغناطیس شکل گرفته وپیوستگی در نوسان از طلا شکل گرفته که حاصل ان میدان فرکانس طلا یا گنج یا زیر خاکی میباشد که در حول محور طلا یا گنج دارای حرکت خطوط فرکانسی میگردد که تشخیص این شرایط با فلزیاب فرکانسی تفکیک دار با عدد VDI قابل تشخیص و تفکیک میباشد

خود طلا دارای انرژی درونی بوده و از انجا که انرژی درونی طلا با مکانیزم ملکولی ارتباط دارد که دچار تغییرات یا پوسیدگی نمی گردد خود عاملی میگردد که انرژی طلا در این وضعیت در بالاترین حد نسبت به دیگر فلزات یا مواد معدنی اطراف خود میباشد و طلا میدان الکتریکی قویتری در کنار دیگر بارهای الکتریکی مربوط به دیگر مواد معدنی و منابع صحنه کار دارا میشود و از انجا که انتقال ذرات طلا بصورت انرژی جابجا میشود و درانرژی منتقل به طلا از طریق ذرات دیگر مواد در حال نوسان بصورت پیاپی میباشد فرکانس حاصل گردیده و این فرکانس پدید امده از موج فرکانس توسط فلزیاب فرکانسی که دارای توان تفکیک با عدد VDI میباشد قابل تشخیص و تفکیک میباشد و ذرات طلا در این موقعیت توسط فلزیاب فرکانسی تفکیک دار با عدد VDI و ابعاد هدف قابل تشخیص است و دیگر ذرات مربوط به فلزات یا مواد معدنی دیگر با وجود تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE از دید فلزیاب فرکانسی از نوع فلزیاب تصویری فرکانسی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی خارج شده یا فلزیاب فرکانسی تفکیک دار با عدد VDI میتواند علائم سیگنال مربوط به طلا را ازذرات دیگر منابع تشخیص داده و تفکیک نماید

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب راداری نقطه زنی

نقطه زنی با فلزیاب راداری از مزید فلزیاب راداری فوق پیشرفته میباشد و فلزیاب راداری فوق پیشرفته میتواند با تک دسته انتن و جفت دسته انتن متعلق به فلزیاب انتنی یا ردیاب فلزیاب راداری یا طلایاب راداری یا گنج یاب راداری در شعاع زنی و نقطه زنی با فلزیاب راداری بهره برد و طلایاب راداری در نقطه زنی یا گنج یاب راداری در نقطه زنی یا فلزیاب راداری در نقطه زنی درست لازمه ان دقت در عملیات تنظیم فلزیاب راداری و مختصات یابی با فلزیاب راداری میباشد

فلزیاب راداری نقطه زنی را با دقت به انجام میرساند به شرط انکه اپراتور فلزیاب راداری یا کاربر طلایاب راداری دارای مهارت و تجربه بالا در عملکرد با فلزیاب راداری باشد ولی بیشتر افراد که فلزیاب راداری حرفه ای یا فلزیاب راداری فوق پیشرفته دارند حتی اشنائی یا مهارت به شکل تعیین تنظیمات مربوط به نوع هدف یا طلا یا ذرات یا منابع مزاحم و تشخیص نوع ارزیابی خاک صحنه کار با عدد VDI و تنظیم ابعاد هدف یا طلا IND SIZE را در فلزیاب راداری تفکیک دار ندارند تا فلزیاب راداری را در وضعیتی تنظیم نمایند تا فلزیاب راداری تفکیک دار بتواند نوع هدف اصلی یا طلا را از دیگر منابع و ذرات تشخیص دهد

 خطا در تنظیمات فلزیاب راداری میتواند فلزیاب راداری را در نقطه زنی دچار خطا نموده و فلزیاب راداری یک منبع دیگر که علائم شبیه به علائم تعیین شده در تنظیمات فلزیاب راداری را دارد بعنوان هدف اصلی یا طلا تشخیص دهد

 

 

فلزیاب در رطوبت قرار بگیرد ذرات میتواند خود را به جای هدف اصلی یا طلا نشان دهد و فلزیاب خطا در نقطه زنی را شکل دهد و در کل رطوبت بالا موجب بزرگ شده علائم مربوط به سیگنال مربوط به زمین و عالئم متعلق به هدف یا طلا میگردد و همین موضوع دیواره اطراف هدف اصلی یا طلا را گسترش داده و فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را در تشخیص نوع هدف اصلی یا طلا با خطا در نقظه زنی روبرو مینماید و اگر ذراتی چون نمک یا کربن یا کلسیم یا اهک در ان محدوده باشد دما این منابع و بلور منظم انها به همراه رطوبت بالا میتواند علائم شبیه به علامت هدف اصلی یا طلا را ایجاد نماید و فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب در تشخیص هدف یا طلا دچار اشتباه شده و ان ذرات یا مواد معدنی را با بعنوان هدف فلزیاب تشخیص می دهد واگر فلزیاب دارای تنظیمات تفکیک با عدد VDI و تنظیم ابعاد هدف IND SIZE باشد  یا تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد اپراتور طلایاب یا کاربر فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب با تغییر این تنظیمات میتواند وضعیت اثررطوبت بالا بر نحوه عملکرد فلزیاب را کاهش داده یا از بین ببرد

 

 

اولاً فلزیاب بدون خطا در دنیا وجود ندارد و فلزیاب تصویری بدون خطا یا طلایاب تصویری بدون خطا یا گنج یاب تصویری بدون خطا نیز وجود ندارد و هر که بکوید فقط فلزیاب بدون خطا را ارائه  مینماید میخواهد دستگاه فلزیاب طلایاب گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب پالسی یا نقطه زن یا شعاع زن خود را بفروش برساند

 زیرا جریان و انرژی و نیرو و فرکانس که تمامی فلزیاب ها دنیا از ان بهره میبرد با این موضوع تغییر وضعیت در شرایط گوناگون روبرو میگردد که همین عامل ایجاد خطا در فلزیاب تصویری یا فلزیاب طلایاب گنج یاب میباشد

برای حذف خطا از ذرات یا دیگر منابع و کانیها و سنگ ها  اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب با عملکرد فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب فلزیاب تصویری یا فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی خود اشنائی کامل بدست اورده یا باید با دستگاه فلزیاب | طلایاب | گنج یاب یا فلزیاب تصویری خود در روش تنظیمات صحیح اشنائی کامل پیدا نموده تا بتواند خطا فلزیاب را نسبت به وضعیت مواد معدنی و منابع صحنه کار ازبین ببرید

فلزیاب تصویری بدون خطا ان فلزیاب تصویری میباشد که با تنظیمات ان بتوان صحنه کار را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل و تشخیص قرار داده که فوق پیشرفته ترین فلزیاب تصویری که این مشخصات را داشته باشد تا خطا در ان کاهش یافته یا از بین برود میتواند فلزیاب از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

 

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب پرقدرت

فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را میتوان فلزیاب پرقدرات دانست که واقعاً در تفکیک فلزیاب پرقدرت باشد فلزیاب پرقدرت یا فلزیاب جدید ساختار ترکیبی درواکنش بر روی هدف اصلی یا طلا بصورت دقیق در عمق زیاد دارا است

فلزیاب پرقدرت یا طلایاب پرقدرت یا گنج یاب پرقدرت را فروشنده فلزیاب طلایاب گنج یاب که فلزیاب پالسی ارائه مینماید فلزیاب پالسی پرقدرت معرفی نموده تا فلزیاب پالسی را بعنوان فلزیاب پالسی پرقدرت اسان تر بفروش برساند این سئوال باید برای خریدار فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب پیش اید که فلزیاب پالسی پرقدرت نسبت به دیگر فلزیاب پالسی در بازار فلزیاب طلایاب گنج یاب در تشخیص اهداف یا طلا کوچک در عمق زیاد چه تفاوتی دارد زیرا فلزیاب پالسی یا طلایاب پالسی یا گنج یاب پالسی ذاتاً توان تفکیک اهداف را نداشته و فقط تفاوت فلزاهنی از غیر اهنی را تشخیص میدهد و حتی نمی تواند دو فلز غیر اهنی هم طبقه مانند طلا و نقره را مجزا تفکیک نماید

فلزیاب پرقدرت یا طلایاب پرقدرت یا گنج یاب پرقدرت باید بتواند اهداف یا طلا کوچک را در عمق زیاد از ذرات و دیگر فلزات هم طبقه خود مانند نقره یا مس تفکیک نموده و حتی نیکل و کروم را مجزا از طلا تشخیص دهد این نوع توان تفکیک برای فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی میباشد که با عدد VDI اهداف و طلا و نقره و مس و اهن و نیکل و کروم روی را از یکدیگر جداگانه تفکیک نماید

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 03:35

فلزیاب خطا تفکیک

فلزیاب خطا در تفکیک به نوع تنظیمات قسمت تفکیک و تشخیص بستگی دارد رفع بحران در شرایط مختلف نیازمند تنظیم متناسب با ان محدوده میباشد ایجاد وضعیت متعادل از دل بنیاد تنظیمات پایه ای یک سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب شکل میگیرد.

تنظیمات اساسی یا پایه ای ان دسته تنظیمات فلزیاب میباشد که اپراتور بتواند با تغییر در انها  در سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب توان تشخیص را برای کاهش کانال های انحرافی پدید اورد.

این تنظیمات در مرحله اول تنظیمات عمومی اساسی فلزیاب یا طلایاب میباشد که عبارتند از تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX میباشد.

در مراحل بعدی تراک ها TRACK /TRAC یا سرعت ها SPEED یا زمین GROUND/GEB و ....................و در نرم افزار ها تغییرات در نوع عملیات برنامه میباشد.

با متناسب تنظم نمودن سیستم فلزیاب یا طلایاب در جهت افزایش توانائی تشخیص قدرت جداسازی متعادل میگردد.

 

چهارشنبه, 11 اسفند 1395 06:05

خرید فلزیاب خارجی

خرید فلزیاب خارجی نشانه ان نمی باشد که با خرید فلزیاب خارجی اپراتور یا کاربر بتواند یک هدف را در صحنه کار اصلی پیدا نماید یا برای ان دسته که به دنبال گنج هستند با فلزیاب خارجی حتماً گنج را پیدا نماید و هیچگونه تضمینی وجود ندارد که با فلزیاب خارجی بتوان گنج را پیدا نموده و فلزیاب ایرانی نمی توان موفق گردد زیرا فلزیاب ایرانی با طراحی و تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X از نوع فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی توان بالای در تشخیص و تفکیک اهداف را از دیگر منابع و ذرات دارد

 بیشتر اشخاصی که فلزیاب خارجی خریداری نموده یا فلزیاب ایرانی را بعنوان فلزیاب خارجی خرید نموده اند بخاطر ظاهر زیبا ان فلزیاب میباشد و در اصل از عملکرد این نوع فلزیاب ها اطلاع کاملی ندارند و هر چه بدست اورده اند از تعاریف فروشنده فلزیاب بوده است که بیشتر فروشندگان فلزیاب در ایران مواردی را برای خریدار در رابطه با فلزیاب های ارائه نموده یا ذکر مینمایند و پایه واقعی برای عملکرد ان فلزیاب برای پیدا نمودن هدف اصلی ندارد  که دراصل این تعاریف برای فروش سیستم فلزیاب است و فروشندگان فلزیاب واقعیت را ابراز نمی نمایند و اگر یک فروشنده یا تولید کننده یا سازنده واقعیت را ابراز نماید خریدار فکر میکند انکه واقعیت را میگوید دارد دروغ ابراز مینماید و خرید فلزیاب از یک تولید کننده یا فروشنده فلزیاب که واقعیت را ابراز مینماید صرف نظر مینماید فلزیاب را از ان تولید کننده یا سازنده یا طراح و فروشنده خریدار نمائید که واقعیت را برای شما ابراز مینماید