پنج شنبه, 31 فروردين 1396 13:47

فلزیاب تابش سیگنال

فلزیاب تابش سیگنال

فلزیاب تابش سیگنال طلا وعلائم انواع فلزات یا مواد معدنی یا منابع را در صحنه کار دریافت نموده و ان فلزیاب یا طلایاب که قدرت تشخیص تابش سیگنال طلا یا گنج طلا را از دیگر منابع و مواد معدنی و مواد زائد را داشته دارای قدرت تفکیک DISCRIMINATION بالا برای مشخص نمودن محدوده و مرکز هدف اصلی یا طلا گنج را خواهد داشت

فلزیاب که توان تشخیص تغییرات الکتریکی سطح طلا یا گنج طلا یا زیرخاکی را داشته باشد میتواند موقعیت طلا یا گنج طلا را در عمق زیاد بدست اورد این نوع فلزیاب که این توان را داشته باشد فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:09

دقت فلزیاب

دقت فلزیاب را میتوان از چند دیدگاه مورد توجه قرار داده دقت فلزیاب یا دقت طلایاب در تفکیک طلا و نقره و مس و روی و اهن و نیکل وکروم در نظر گرفته شود

دقت فلزیاب در تفکیک فلزات یا طلا در عمق زیاد مطرح است که دقت تفکیک طلا در عمق زیاد از موارد مهم برای توان دقت فلزیاب یا دقت طلایاب برای کاوش میباشد

دقت فلزیاب یا دقت طلایاب برای تفکیک طلا توان ان فلزیاب یا طلایاب را برای کاوش گنج یا طلا یا موارد حساس که از فلزیاب یا طلایاب بهره برده میشود دارد

دقت فلزیاب برای کاوش طلا یا کاوش گنج در عمق زیاد از مواردی است که توان ان فلزیاب یا طلایاب را در دقت عملکرد برای فعالیت های دیگر با فلزیاب مشخص مینماید

فلزیاب های پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف او BFO یا فلزیاب تی ارTR یا مگنتومتر یا تسلا یا یون یاب از دسته فلزیاب های دقیق برای کشف طلا یا کاوش گنج در عمق زیاد نمی باشد زیرا در مرحله اول از میدان مغناطیس و تغییر فاز بهره برده که میدان مغناطیس مواد معدنی و منابع صحنه کار بر ثبات قدرت این دسته دستگاه ها یا فلزیاب ها اثر مستقیم و نامطلوب گذاشته که این فلزیاب ها توان حذف ذرات مواد معدنی یا منابع با توان بالا را ندارند چون قدرت تفکیک و تشخیص لایه های مواد معدنی و منابع صحنه کار را ندارد و این دسته دستگاه یا فلزیاب دارای تنظیمات تفکیک با عدد VDI در تنظیمات پایه اساسی طبق اصول رادار زمینی دستی نمی باشد