پنج شنبه, 31 فروردين 1396 13:58

فلزیاب تفکیک واقعی

فلزیاب تفکیک واقعی

فلزیاب تفکیک واقعی یا فلزیاب تفاوت تفکیک را در صورتی دارا میباشد که بتواند اهداف مانند طلا GOLD را در وضعیت الیاژی در کنار دیگر فلزات تشخیص داده و مشخص نماید و این موضوع در رابطه با فلزیاب یا طلایاب فرکانس یا فلزیاب جذبی صدق مینماید

یک موضوع مهمتردررابطه با تفاوت تفکیک فلزیاب در این است که در یک صحنه کار انواع فلزات وجود داشته باشد و ان فلزیاب یا طلایاب بتواند فقط همان فلز طلا را تشخیص داده و تفکیک نماید

این امردر فلزیاب تصویری در نوع لکه سه رنگی یا برنامه تفکیک رنگ COL PRO که متعلق به فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد بطور واضح مشخص میگردد و در نوع فلزیاب انتنی با مدار الکترونیکی طبق اصول رادار زمینی دستی با تفکیک VDI و ابعاد هدف IND SIZE میتواند براحتی تفاوت تفکیک واقعی را نشان داده و دربین هر نوع فلز نوع فلز طلا را در عدد VDI تعیین گردد بخوبی تشخیص داده و تفکیک مینماید و در فلزیاب صدا یکسره یا صدا زمینه با نوع تغییر صدا به نسبت نوع هدف طلا با نقره یا اهن و مس و روی و الومینیوم و جای خالی یا حفره تفکیک و اقعی از تفاوت تفکیک دیگر فلزیاب ها یا دستگاها میتواند بدست اورد

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

گنج یابی

گنج یابی تخصص باستانشناسان است این که شما با یک سیستم فلزیاب بتوانید گنج را پیدا نمائید یک موضوع صد در صدی نمی باشد و هر که به شما تضمین دهد واقعیت را ابراز ننموده است  زیرا برای عملکرد با فلزیاب در هر زمینه بخصوص باستانشناسی  تجربه و مهارت در همان زمینه نیاز است و توان  سیستم فلزیاب در زمانی مشخص میگردد که با ان فلزیاب تمرین نموده و تمامی روشها را از روی زاهنمای دستور عملکرد اموخته و یک هدف را در سطح و عمق قرار داده و پیدا نمائید اپراتوری که بتواند تمرین نموده و به این مهارت برسد تازه میتواند بکوید که کار با فلزیاب را یاد گرفته است ولی در زمینه کشف گنج نیز باید به مهارت برسد پس زمانی که یک فلزیاب در اختیار یک اپراتور حرفه ای قرار بگیرد و تمرین نموده باشد و یک هدف نمونه را در عمق زیاد پیدا نماید دیگر برای توان فلزیاب جای بحثی نمی ماند