پنج شنبه, 31 فروردين 1396 16:41

فلزیاب نکات

4 فیوچر/ 24/1/96

فلزیاب نکات

نکات فلزیاب یا فلزیاب نکات مهمی در رابطه با کار با فلزیاب یا طلایاب را دارا است که این نکات را خریدار فلزیاب یا خریدار طلایاب باید در نظر داشته باشد مهمترین نکات فلزیاب روش کار فلزیاب یا روش کار طلایاب برای تفکیک فلزات مانند طلا بصورت مجزا از دیگر فلزات یا مواد معدنی و منابع صحنه کار باشد بیشتر فلزیاب های که در دنیا ارائه میگردد از دسته فلزیاب های میباشد که نکات تفکیک طلا در ان بصورت مجزا در عمق زیاد بکار برده نشده است و این دسته فلزیاب ها فقط توان تشخیص فلزات غیراهنی از فلز اهنی را دارا است و نمی توانند از جدول VDI SCALE با عدد VDI به همراه تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE عمل نماید

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:06

فلزیاب دوربینی

فلزیاب دوربینی که در ایران ارائه میگردد یک دوربین معمولی دیجیتال میباشد که بر روی ان یک فیلتر تشخیص مادون قرمزاز منابع قرار داده شده یا در خود دوربین شرایط تشخیص و تغییر مادون قرمز در سطح زمین تعیین گردیده شده است و تعدادی از این دوربین دیجیتال معمولی دارای تنظیمات یا فیلتر تشخیص ماوراء بنفش نیز میباشد و گروهی دارای تشحیص حرارت به دنبال مادون قرمز میباشد و این نوع دوربین دیجیتال که به این سبک عمل مینماید فقط میتواند مادون قرمز حاصله بر روی زمین را تشخیص داده و چون مدار فلزیاب دارا نمی باشد یا مدار رادار زمینی دستی را ندارند نمی توانند حتی تشعشعات الکترو مغناطیس حاصله از مادون قرمز مربوط به یک هدف واقعی یا طلا یا گنج را در عمق زمین تشخیص دهد  

اینکه فروشنده فلزیاب ابراز نماید که فلزیاب دوربینی میتواند زیر زمین را دیده یا تشخیص دهد امری محال هست حتی سیستمهای حرارت یاب که میتواند نیرو حرارت یک هدف را در زیر زمین تشخیص دهند توانائی پیدا نمودن یک هدف با حرارت بالا درعمق چند سانتیمتری را داشته وحتی اهداف قدیمی یا گنج نیز ان میزان حرارت را ایجاد نمی نماید که بتوان حتی در چند سانتی زمین اینگونه اهداف را با حرارت یاب تصویران بدست بیاید چه برسد به انکه یک دوربین دیجیتال معمولی با عملکرد مادون قرمز بتواند این عمل را انجام دهد

فلزیاب دوربینی در اصل یک رادار زمینی دستی با شرایط مادون قرمز میباشد که میتواند با شرایط عملکردی برای تشخیص مادون قرمز و تشعشع حرارت اهداف با عدد VDI ان هدف را تشخیص داده و تفکیک نماید این نوع فلزیاب دوربینی دارای انتن راداری مجزا با سنسور مادون قرمز و التراسونیک میباشد که قسمت دوربین ان مجزا عمل نموده و تغییرات پدید امده در زیر زمین را بصورت تغییر رنگ اشکار مینماید که دوربین دیجیتال معمولی که بعنوان فلزیاب دوربینی ارائه میگردد چنین توانائی را ندارد

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:06

فلزیاب طلا نور تابش

فلزیاب طلا نور تابش یا فلزیاب نور تابش طلا را میتواند تشخیص دهد این تشخیص نور تابش طلا مربوط میشود به حرکت الکترونی طلا بستگی دارد از انجا که طلا به دلیل رسانائی بالا داشتن دارای قدرت جذب حرارت و دما و نیروهای اطراف خود میباشد ذاتاً دارای مادون قرمز با تشعشع پایین میباشد و همین تشعشع مربوط به مادون قرمز نور تابش طلا را ایجاد نموده که با حرکت الکترونی مربوط به طلا به همراه جریان و انرژی و نیرو و امواج و فرکانس و علائم در حول محور هدف اصلی یا طلا شکل گرفته و این نور تابش برای فلزیاب تفکیک دار فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی از نوع فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب سنسوری یا فلزیاب لیزری یا شعاع زن یا یا نقطه زن یا ردیاب قابل تشخیص میباشد و این دسته فلزیاب با دارا بودن تظیمات تفکیک DISCRIMINATION بنابر عدد VDI و تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE میتواند این جریان نور تابش اهداف بخصوص طلا را تشخیص داده و بصورت حرکت انتن یا تصویر یا صدا اشکار مینماید و این رهگیری از توان تشخیص خواص فرکانسی یک هدف اصلی یا طلا میباشد که این نوع فلزیاب ها میتواند هر نوع هدف اصلی یا طلا را از دیگر منابع و ذرات جدا نموده و تفکیک نماید

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب دوربینی

ساخت دوربین حرارتی یا دوربین حرارتی را بجای فلزیاب دوربینی یا طلایاب دوربینی یا گنج یاب دوربینی در ایران و بعضی سایت طلایاب یا سایت گنج یاب یا سایت فلزیاب معرفی میگردد

دوربین حرارتی را از انجا فلزیاب دوربینی معرفی مینمایند که علائم یک هدف قدیمی یا فلزات قدیمی یا گنج میتواند به سطح زمین منتقل گردد و با دوربین حرارتی میتوان تغییرات سطح زمین را نسبت به اطراف متوجه گردید که بحث ان در زمینه حرارت مختص به ان هدف که حاصل ان تششعات مادون قرمزوفشارو جابجائی جریان و انرژی و نیرو  میباشد بررسی و مشخص شده است درج گردیده است

ولی فلزیاب دوربین حرارتی یا فلزیاب دوربینی را نمی توان این دوربین های معمولی که به حالت حرارتی با تغییر لنزیا تجهیرات دیگر قرار میگیرد معرفی نموده و عده ای برای فروش فلزیاب بهتر یا بهترین فلزیاب از دوربین حرارتی بجای فلزیاب دوربینی یا فلزیاب دوربین حراراتی بهره میبرند

فلزیاب دوربین نوعی فلزیاب است که دارای نقشه مدار فلزیاب دوربینی یا فلزیاب دوربین حرارتی میباشد که مدار ان مدار تبدیل مخصوص داشته که در انحصار چند شرکت بزرگ در دنیا میباشد که علائم دریافت نموده یک هدف را به مرکز مدار فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی منتقل می نماید

ساخت فلزیاب دوربینی یا ساخت فلزیاب دوربین حرارتی در ایران در انحصار جویندگان اسیا و تریشورز میباشد