پنج شنبه, 31 فروردين 1396 16:41

فلزیاب نکات

4 فیوچر/ 24/1/96

فلزیاب نکات

نکات فلزیاب یا فلزیاب نکات مهمی در رابطه با کار با فلزیاب یا طلایاب را دارا است که این نکات را خریدار فلزیاب یا خریدار طلایاب باید در نظر داشته باشد مهمترین نکات فلزیاب روش کار فلزیاب یا روش کار طلایاب برای تفکیک فلزات مانند طلا بصورت مجزا از دیگر فلزات یا مواد معدنی و منابع صحنه کار باشد بیشتر فلزیاب های که در دنیا ارائه میگردد از دسته فلزیاب های میباشد که نکات تفکیک طلا در ان بصورت مجزا در عمق زیاد بکار برده نشده است و این دسته فلزیاب ها فقط توان تشخیص فلزات غیراهنی از فلز اهنی را دارا است و نمی توانند از جدول VDI SCALE با عدد VDI به همراه تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE عمل نماید

پنج شنبه, 31 فروردين 1396 16:38

فلزیاب طراحی طلایاب

فلزیاب طراحی طلایاب

طراحی طلایاب در اصل طراحی یک فلزیاب فوق پیشرفته با توان تفکیک طلا با عدد VDI میباشد که طراحی این نوع فلزیاب یا طلایاب کار هر طراح طلایاب یا طراح فلزیاب نمی باشد و برای همین است که بیشتر طراحان فلزیاب یا طراحان طلایاب اقدام به طراحی فلزیاب یا ساخت فلزیاب از دسته فلزیاب یا طلایاب معمولی یا اماتوری مانند فلزیاب معمولی یا فلزیاب اماتوری که از دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا مینمایند

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 09:23

فلزیاب انتنی دیجیتال

فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی دیجیتال یا ردیاب دیجیتال یا فلزیاب تصویری دیجیتال از دسته فلزیاب های میباشد که قطعات مدار انها از نوع قطعات دیجیتال میباشد و فلزیاب انتنی که تفکیک دار بنابر عدد VDI با تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE میباشد باید دارای مدار دیجیتال با قطعات دیجیتال باشد و از انجا که فلزیاب انتنی تفکیک دار یا فلزیاب تصویری دیجیتال تفکیک دار برای انجام عملیات تفکیک نیاز به دقت بالا دارد و نباید در ان نویز یا پارازیت جریانی پدید اید ازکلید دیجیتال یا صفحه نمایشگر دیجیتال بهره برده نمی شود

البته این صفحه دیجیتال برای مشخص شدن اعداد دیجیتال بر روی صفحه نمایشگر LCD میباشد و ارتباطی به تبلت یا لپ تاپ ی صفحه نمایشگر برای مشخص نمودن تصویرلکه رنگ فلزیاب تصویری یا نشان دهند باطری ندارد

فلزیاب انتنی دیجیتال یا فلزیاب تصویری دیجیتال از دسته فلزیاب تفکیک دار طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE باید دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد تا بتوان به انها فلزیاب تصویری دیجیتال تفکیک دار یا فلزیاب انتنی دیجیتال تفکیک دار اطلاق نمود

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 09:21

فلزیاب دیجیتال

فلزیاب تفکیک دیجیتال ارتباط مستقیم با یکدیگر دارد و فلزیاب تفکیک و دیجیتال ازمقولات مورد بحث در علوم الکترونیک رادار میباشد از انجا که بیشتر مردم یا عام فکر میکنند که فلزیاب دیجیتال یا طلایاب دیجیتال ان فلزیاب یا طلایاب میگویند که دارای صفحه نمایشگر دیجیتال یا کلید دیجیتال باشد با انکه اینچنین نمی باشد بلکه فلزیاب دیجیتال یا طلایاب دیجیتال یا هر نوع سیستم الکترونیکی دیجیتال به ان کلمه دیجیتال تعلق میگیرد که قطعات مدار ان از نوع قطعات دیجیتال باشد و نیاز نیست که فلزیاب دیجیتال یا طلایاب دیجیتال حتماٌ دارای صفحه نمایشگر دیجیتال یا کلید دیجیتال باشد

فلزیاب دیجیتال یا طلایاب دیجیتال که از نوع فلزیاب تفکیک دار یا طلایاب باشد باید قطعات ان از نوع دیجیتال باشد تا کار تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE را دارا باشد که بصورت عمومی به این تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میگویند

به طلایاب نمی توان کلمه طلایاب تفکیک دار اطلاق نمود زیرا فلزیاب تفکیک دار با عدد VDI طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE را طلایاب میگویند

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:01

فلزیاب اصول گنج

فلزیاب اصول گنج را برای تشخیص در نظر میگیرد ولی تشخیص فلزیاب یا طلایاب برای مشخص نمودن گنج اصول خاص خود را دارد این اصول کشف گنج یا طلا مواردی است که باید در تنظیمات فلزیاب یا طلایاب رعایت گردد در نتیجه اصول تنظیمات فلزیاب یا طلایاب برای کاوش گنج یا طلا مهم است که عامل اصلی یک کار با موفقیت درکاوش طلا یا گنج در نظر گرفتن شرایط تنظیمات متناسب با ان صحنه کار میباشد

یک گنج نسبت به نوع الیاژ خود و ترکیب دیگر مواد در ان هدف اصلی یا طلا یا گنج میتواند علائم متفاوت را در خود ایجاد نماید که این علائم جابجائی الکترونی و استاتیکی و الکترومغناطیسی و فرکانسی ویژه خود باشد که در هر وضعیت یک تنظیم مشخص برای همان صحنه کار را میخواهد

اصول گنج در کار با فلزیاب تجربه و مهارت بالای را نیاز دارد و این مهارت در ابتدا در تشخیص نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار میباشد شناخت نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار بر روی تشخیص سیکل نوع فرکانس بازتاب شده از ان هدف اصلی یا طلا یا گنج میباشد زیرا نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار نیرو را بر هدف وارد نموده و این نیروی خارجی میتواند جریان فرکانسی در دو نوسان متفاوت یا متضاد را ایجاد نماید که یک فرکانس بالاگذر و یک فرکانس پایین گذر پدید می اید که به ان فرکانس سطح بالا و فرکانس سطح پایین نیز میگویند

یکی از عواملی که در پیدا نمودن گنج اصول خود را دارد و موضوع گنج یاب را منتفی مینماید همین امر وجود جریانات متفاوت در یک هدف قدیمی یا طلا یا گنج میباشد

پیدا نمودن محدوده و مرکز گنج یا طلا یکی از موضوعات بحث برانگیز در کار با فلزیاب است که کمتر اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب میتواند به این رموزاصول گنج با فلزیاب دست یابد

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:02

عملکرد فلزیاب انتنی

عملکرد کار فلزیاب انتنی یا ردیاب یا انتنی از نظر علمی و فنی دارای خصوصیات خاص خود میباشد که اکثر افراد که اطلاعات از عملکرد فلزیاب انتنی ندارد یا به عملکرد رادار یا رادار زمینی دستی اشنایی نداشته مجهول است و بعضی مواقع به راحتی عملکرد فلزیاب انتنی را زیر سئوال میبرند و از خود علومی را ابراز مینماید که کلیه موارد مربوط به فیزیک را زیر سئوال میبرند و زمانیکه در رابطه با فلزیاب انتنی یا ردیاب یا انتنی روبرو میگردد شروع به بیان موضوعات غیر قابل قبول مینمایند

فلزیاب انتنی بنابر بار الکتریکی و استاتیکی عمل مینماید و محدوده هدف را مشخص مینماید

هر هدف بطور طبیعی دارای جریان و انرژی و نیرو و فرکانس و امواج میباشد که بار استاتیکی را در خود دارا است البته با توجه به الکترو استاتیک وضعیت نیرو وارده ازهدف و منابع صحنه کاربریکدیگر میباشد (در رابطه با اهداف با قدمت بالا)  و از انجا که فلزیاب انتنی اقدام به ارسال یا دریافت علائم مینماید امواج مغز و مادون قرمز مربوط به بدن انسان بعنوان یک موتور مغناطیسی و موتور فرکانسی عمل نموده و بدن انسان بعنوان یک متعادل کننده بالشتکی که دست انسان است  این اجازه را به دسته انتن می دهد که نیروعلائم فلزیاب انتنی را که بنابر عدد VDI تنظیم گردیده بر هدف وارد نموده و وضعیت الکترواستاتیک پدید امده شرایط ربایش بین هدف و انتن شکل گرفته و انتن فلزیاب انتنی به سمت هدف تغییر جهت می دهد و عمل هم جهتی پدید می اید البته دقت نمایید که وضعیت الکترو مغناطیس بین هدف اصلی و مواد معدنی و منابع صحنه کار نیز در این موضوع دخیل میباشد و ترکیب این جریانات وضعیت واکنش در فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری یا نوسان صدا زمینه را شکل می دهد

در فلزیاب جذبی از نوع انتنی یا راداری یا سنسور نوری حرارتی توان تشخیص فشار نیرو هدف بر اطراف خود و اطراف بر هدف را از جریان و انرژی و نیرو و امواج و انرژی را که میدان الکترواستاتیک را به همراه شاخه خطوط فرکانسی تشخیص داده و حالت ربایش یا همسویی ایجاد شده  و انتن به سمت هدف تغییر جهت داده و موقعیت هدف را مشخص مینماید و در نوع تصویری یا صدا دار زمینه تصویر و نوسان صدا زمینه ایجاد میگردد

جمعه, 25 فروردين 1396 11:43

فلزیاب دیجیتال

 فلزیاب دیجیتال یا فلزیاب معمولی به نوع ان فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  ارتباط دارد و نوع نقشه مدارفلزیاب میتواند دیجیتال یا معمولی بودن فلزیاب را تعیین نماید و فلزیاب دیجیتال باید دارای قطعات مدار دیجیتال باشد

 فلزیاب دیجیتال به فلزیابی کفته میشود که مدار ان دارای قطعات دیجیتال است نه فلزیابی که دارای صفحه نمایشگر دیجیتال یا کلید دیجیتال برای تنظیمات میباشد زیرا یک فلزیاب معمولی که دارای قطعات دیجیتال نمی باشد یا فلزیاب انالوگ باشد دارای صفحه نمایشگر دیجیتال یا کلید دیجیتال باشد

 فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب که دارای تنظیماتی مانند تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد باید دارای مدار دیجیتال باشد تا بتواند پردازشگر تفکیک را دارا باشد

 در رابطه با فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب با کلید دیجیتال این موضوع را میتوان بیان نمود که کلید یا تنظیمات پتانسیومتری یا به زبان عام حالت کلید ولوم دستی کارائی بالاتری را برای تنظیماتی مانند تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X دارا میباشد و سیستمهای پیشرفته فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب جدید را نیز در سطح دنیا مشاهده نمائید سعی نموده اند از کلید پتانسیومتر دستی بهره ببرند زیرا در تنظیم دقت بیشتری مابین اعداد را میتوان بکاربرد در ضمن کلید در تنظیمات معمولی  دیجیتال یا دستی ان تفاوتی ان چندان نخواهد داشت به دلیل انکه کلید تنظیمی که در حالت فعال و غیرفعال عمل مینماید دیجیتال یا دستی ان یکسان است اما کلید دستی زمانی که خراب شود راحت تر قابل تعویض میباشد و برای همین طراحان باهوش سیستمها فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را به شکلی طراحی مینمایند که قطعات ان سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  در بازار به اسانی در دسترس همگان باشد که یک سیستم زمان خراب شدن نیازمند این نباشد که ان قطعه به سختی بتوان پیدا نمود.

 توجه داشته باشید که مدار سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب باید از نوع دیجیتال باشد و کلید و تنظیمات سیستم فلزیاب دستی یا دیجیتال بودن ان در نوع مدارو توان فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  اثری ندارد.

  در حال شرکت های معروف نیز در فلزیاب ها پیشرفته خود رو به بکارگیری تنظیمات کلید دستی و پتانسیومتر با تنظیمات دستی اورده اند

 

 

 

چهارشنبه, 11 اسفند 1395 05:25

فلزیاب دیجیتال

فلزیاب دیجیتال اگر منظور فلزیاب با طراحی مدار دیجیتال میباشد یا فلزیاب که در ساخت ان از قطعات دیجیتال  بهره برده شده است  یک مقوله جدا میباشد زیرا فلزیاب دیجیتال انواع گوناگون دارد فلزیاب دیجیتال ولتاژ القائی که زیر مجموعه ان میتواند فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO و..... که عملکرد ان در سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی بنابر تغییر ولتاژ میباشد و فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب  جذبی که مدار ان دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشداین دو نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی میتواند فلزیاب دیجیتال باشد و عملکرد انها با یکدیگر متفاوت است  و فلزیاب ترکیبی که از نوع فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات ذکر گردیده میباشد میتواند هم بصورت انتنی یا راداری  و هم بصورت تصویر یا صدا عمل نموده و از هرکدام از تجهیزات خواستید بهره ببرید در نتیجه در اینجا دیگر نیاز به مقایسه عملکرد فلزیاب جیوه ای یا فلزیاب انتنی با فلزیاب دیجیتال نمی باشد زیرا فلزیاب ترکیبی دارای طراحی مدار پیشرفته دیجیتال میباشد که بنابر اصول رادار است و تمام این توانائی ها را در خود دارد فقط در سیستم فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای این تنظیمات میباشد و صدا دار است به دلیل طراحی مدار بنابر اصول رادار و فرکانس  و جذب در تشخیص  یک صدا زمینه و یکسره داشته که نسبت به هر نوفلز یا هدف تعیین گردیده صدا مختص همان هدف را در تغییر صدا زمینه دارد اگر منظور از فلزیاب دیجیتال فلزیابی باشد که دارای صفحه کلید دیجیتال یا  صفحه نمایشگر دیجیتال  است داشتن این لوازم جانبی ربطی به توان مدار فلزیاب یا دیجیتال بودن ان ندارد و این قطعات جانبی است که بعضی سازندگان برای بهتر جلوه دادن سیستم فلزیاب از این لوازم جانبی بهره میبرند و در هیچکدام از سیستمهای ناوبری یا نظامی یا تجهیزات حساس و پیشرفته که دقت عمل در ان نیاز است تا حد ممکن از کلید دیجیتال یا صفحه نمایشگر دیجیتال که با ان تغییرات بر روی صفحه نمایشگر ایجاد گردد بهره برده نمی شود و فلزیاب ها ساخته شده در شرکت مینلب و وایتس و گرت و فیشر که فلزیاب از نوع تفریحی نیز تولید مینماید در فلزیاب های تفریحی خود با عمق کم از صفحه نمایشگر دیجیتال یا کلید دیجیتال بهره میبرند که در سایت اصلی این شرکت ها میتوانید تفاوت نوع و قیمت فلزیاب با کلید دیجیتال یا صفحه دیجیتال و فلزیاب با تنظیمات معمولی و توان عمق و تفکیک را مشاهده نموده و مورد بررسی قرار دهید

 

 

 

یکشنبه, 08 اسفند 1395 07:23

فلزیاب موبایلی

فلزیاب موبایلی که بعضی سازندگان فلزیاب از ان بهره برده و از بلوتوث برای مشخص نمودن تصویر استفاده مینمایند بنابر عمل گیرنده FM کوش موبایل عمل مینماید و در این نوع تشخیص در فلزیاب تصویری نوع لکه رنگ ها و مشخصات وضعیت زمین را بخوبی مشخص نمی نماید و از انجا که خود گیرنده FM دارای نویز و تاثیر از دیگر علائم میباشد نمی تواند تصاویر و لکه رنگ واضح و صحیح مشخص نماید و صفحه موبایل دارای ابعاد کوچک است و نوع تصاویر را بخوبی اشکار نمینماید

بعضی برنامه ها فلزیاب که بر روی کوشی تلفن همراه نصب میگردد بعنوان عملیات تفریحی کاربرد داشته یا برای تشخیص فلزات تا عمق ده الی بیست سانت کاربرد دارد که به این نوع نیز فلزیاب موبایلی میگویند

فلزیاب که نرم افزار ان بر روی کوشی تلفن همراه نصب میگردد یک فلزیاب تفریحی میباشد و بیشتر از چند سانت عمل ننموده و فقط برای کار بر روی دیوار یا سطح روی زمین است و انواع این نوع نرم افزار فلزیاب به شکل های گوناگون در بازار وجود دارد و اگثراً بر روی کوشی تلفن همراه با برنامه اندروید میباشد

سیستم فلزیاب اگر بخواهد یک هدف را در عمق زیاد تشخیص دهد باید دارای سخت افزار یا مدار فلزیاب باشد و ان نوع نرم افزار که بر روی کوشی تلفن همراه یا تبلت نصب میگردد و دارای سخت افزار یا مدار فلزیاب مجزا نمی باشد توان کاوش اهداف در عمق زیاد را نداشته و در کل توان تفکیک اهداف را در عمق زیاد ندارد

البته سیستم فلزیاب تصویری وجود دارد که با دارا بودن سخت افزار یا مدار فلزیاب بصورت مجزا از کوشی تلفن همراه میتواند عمل نماید یا با داشتن مدار الکترونیکی مجزا توسط گوشی تلفن همراه یا تبلت یا لپ تاپ میتوان عملیات جستجو را به انجام رساند و لکه رنگ ها و تصاویر بر روی گوشی تلفن همراه یا تبلت یا لپ تاپ ظاهر میگردد

 

 

 

سه شنبه, 03 اسفند 1395 08:33

فلزیاب

فلزیاب حرفه ای

فلزیاب حرفه ای دارای شرایط خاص مداری و تنظیمات مختص خود میباشد و هر نوع فلزیاب را نمی توان فلزیاب حرفه ای معرفی نمود

در تمام عملیات حرفه ای اپراتور یا کاربرها از سیستمهای فلزیاب انتنی یا فلزیاب راداری به همراه سیستم فلزیاب تصویری در نوع فرکانس القائی یا جذبی بهره میبرند که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X دارا میباشد و سیستمهای ولتاژ القائی یا پالسی بیشتر برای عملیات جزئی در عمق کم و بدون تفکیک یا مین یابی یا تفریحی  در دنیا بهره برده میشود و برای همین است که طراحان یا تولید کنندگان این نوع سیستمهای وفلزیاب ولتاز القائی یا پالسی سعی مینمایند سیستم فلزیاب پالسی را تا حد ممکن دارای صفحه نمایشگر دیجیتال یا تشخیص هدف اهنی از غیر اهنی و با کوئل یا سرجستجوگر با اندازه بزرگ طراحی نموده و به بازار ارائه نمایند که تا حد ممکن از نواقص این سیستمها فلزیاب پالسی یا ولتاژ القائی کاسته شده و بتوانند در بازارسیستمهای فلزیاب  حرفه ای جای برای خود داشته باشند و به دلیل ساده عملکرد این نوع سیستمهای فلزیاب ولتاژ القائی یا پالسی بعضی خریداران جذب خرید ان میگردند ولی در نظر نمیگیرند که همین قدرکه عملکرد با ان ساده است توان تشخیص ان نیز ساده و پائین است البته بعضی از این سیستمها فلزیاب پالسی یا ولتاژ القائی را به سیستم سخت افزار تصویری متصل نموده ولی با زهم سیستم مدار سخت افزار تصویری از توان برد فلزیاب پالسی یا ولتاژ القائی بهره میبرد که در توان تشخیص این نوع سیستمها فلزیاب تصویری که از فلزیاب پالسی یا ولتاز القائی بهره میبرد عملکرد بالای ندارد زیرا سخت افزار تصویری ازتغییرات مدار فلزیاب پالسی یا ولتاژ القائی دستور گرفته و واکنش بصورت لکه رنگ را اشکار مینماید و برای همین زمانیکه میخواهند از سیستم تصویری این نوع فلزیاب ها بهره ببرند از شبکه صدا ان استفاده نمی نمایند زیرا ان توانی را که لوپ یا کوئل یا سنسورثابت نگهداشته و هدف را از روی ان عبور میدهند و توان تشخیص صدا را به خریدار نشان میدهند در حین عملیات تصویری قابل انجام نمی باشد زیرا باید در روش تصویری کوئل یا لوپ یا سنسوردر حالت حرکت بر روی هدف قراربگیرد تا بتواند شکل هدف و محل انرا تعیین نماید و در اینصورت اگر صدا به همراه عملیات تصویرگیری در سیستم فلزیاب پالسی یا ولتاز القائی فعال باشد یا صدا بر روی هدف ایجاد نمیگردد یا صدا بیخودی تا رسیدن به هدف بسیا ربه گوش میرسد .

 برای انجام عملیات تصویری با فلزیاب پالسی یا ولتاژ القایی باید با حرکت کوئل یا لوپ یا سنسور وضعیت هدف را مشخص نمود و برای این چنین تشخیص از طریق تصویر درسیستم پالسی حساسیت را باید افزایش داده و در صورت افزایش حساسیت سیستم فلزیاب پالسی یا ولتاز القائی صدا بیخودی حاصل خواهد شد و افزایش حساسیت سیستم فلزیاب پالسی یا ولتاژ القائی  همین امر موجب بی تعادلی در سیستم فلزیاب پالسی یا ولتاژ القائی میگردد و صدا بی مورد از خود ایجاد مینماید.

در نظر داشته باشید برای اینکه با صدا توان سیستم فلزیاب پالسی یا ولتاژ القائی را نشان دهند حساسیت سیستم فلزیاب پالسی را افزایش داده و کوئل یا لوپ یا سنسور را در یک نقطه ثابت نگهداشته و هدف یا فلزرا از جلوی کوئل یا لوپ یا سنسور حرکت میدهند و انجام این روش تست برای این است که در این حالت حساسیت فلزیاب پالسی یا ولتاژ القائی بالا است و اگر با همین حالت و حساسیت با فاصله کوئل یا لوپ یا سنسور را به سمت هدف حرکت دهند این توان عمق را نخواهد داشت و در صورتیکه هدف در زیر زمین باشد صدای اضافه بسیار شنیده میشود.

 فلزیاب تصویری و موفقیت در کاوش

این که سیستم فلزیاب  تصویری باشد و امکان موفقیت افزایش میابد وجود داشته ولی این موضوع که با سیستم فلزیاب تصویری بتوان در همه عملیات ها موفق بود امری به دور از ذهن یک اپراتور واقع بین میباشد زیرا در فلزیاب لکه تصویر یا لکه رنگ یا اعداد یا صدا یا حرکت انتن از واکنش مدار اصلی سیستم فلزیاب  شکل میگیرد و اگر تنظیم فلزیاب مادر نا متناسب باشد یا تجمع علائم بصورت انباشته تغییر حالت در علائم بازتابی را شکل بدهد احتمال انحراف افزایش یافته و همین انحراف از طریق صدا و حرکت انتن یا تصویر یا رنگ یا لکه رنگ و اعداد برای اپراتوریا کاربر پدیدار میگردد. و این اپراتور یا کاربر است که باید با دقت و مهارت و تجربه خود بین علائم مربوط به هدف اصلی با دیگر منابع را تشخیص دهد

 فلزیاب تصویر و عملکرد تصاویر

فلزیاب  تصویری IMEGER DETECTOR در اصل از بنای عملیات رادار تصویری در طراحی بهره برده است با این حالت که تصاویر در این سیستمهای فلزیاب تصویری یا یابنده DETECTOR زمینی علائمی میباشد بصورت عدد یا لکه تصویری که بر روی صفحه نمایشگر که در صفحه مختصات با رنگ متفاوت از هم بصورت ثابت اشکار میگردد.

فلزیاب تصویری یا رادار زمینی دستی تصویری یا دوربین حرارتی راداری تصویری یا رادار سنسوری با برنامه تفکیک رنگ COL PRO از پیشرفته ترین این سیستمها فلزیاب دنیا در حال حاضر میباشد.

تصاویر قراردادی نیز در رسته سیستمهای پائین دست سیستمهای فلزیاب  تصویری میباشد که این تصاویر قراردادی بصورت کلی تا یک عمق مشخصی از سطح زمین به خوبی عمل مینماید و برای عمق زیاد تصاویر قراردادی دچار بحران در ظاهر شدن یا شکل اولیه هدف در عمق کم میگردد البته این موضوع بیشتر برای سیستمهای ولتاژ القائی یا پالسی یا VLF اتفاق می افتد و سیستمهای فلزیاب تصویر قراردادی بیشتر مربوط به  سیستمهای فلزیاب دنیا میباشد که شکل تشخیص اهداف بر روی صفحه دیجیتال میباشد یا فلزیاب های که دارای صفحه دیجیتال نمایشگر هستند از تصاویر قراردادی ثابت بهره میبرند.

در سیستمهای فلزیاب تصویری که از لکه رنگ تصویری در کنار اعداد VDI و تصویر قراردادی بهره برده میشود موضوع عملکرد انها متفاوت است زیرا در این نوع سیستمهای تصویری عملکرد لکه رنگ با کیفیت بالا اشکار گردیده و همین لکه رنگ به اعداد VDI که بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE و تصاویر قراردادی میباشد کمک مینماید که بهترین کیفیت پدید اید به این نوع برنامه نرم افزار تصویری برنامه تفکیک رنگ یا COL PRO میگویند.

 فلزیاب تصویری مانند فلزیاب انتنی از پیشرفته ترین نوع فلزیاب یا یابنده در دنیا میباشد که در عملیات حرفه ای ازفلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی بهره برده میشود و فلزیاب با برنامه نرم افزار تفکیک رنگ COL PRO که از جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بهره میبرد میتواند نوع هدف را بنابر عدد VDI مشخص نماید این نوع برنامه فقط در اختیار شرکت تریشورز در دنیا میباشد و تا به حال هیچ تولید کننده یا سازنده فلزیاب به این نرم افزار دست نیافته است

 فلزیاب و مدفوع جانداران یا گیاهان پوسیده

فلزیاب از بعضی پدید ها مغناطیسی یا کربن و گازها اثر پذیرفته و اثراین نوع منابع میتواند تشخیص فلزیاب را ضعیف نماید بخصوص در کاوش مرکز هدف دچار اختلال میگردد و یک اپراتور یا کاربر حرفه ای میتواند تظیمات سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را تغییر داده تا بتواند مرکز هدف واقعی را در چنین شرایط بحرانی تشخیص دهد.

مدفوع حیوانات که در یک نقطه انباشته شده یا پراگندگی در حد زیاد بر روی زمین را داشته باشد یا تراکم پراگندگی ان زیاد باشد دارای شرایط ایجاد منابع گازها و کربن میگردد و این گازها و حالت کربنی به علائم سیستم فلزیاب پاسخ مثبت میدهد یا موجب میگردد که علائم بازتاب شده از یک هدف با تغییر در شکل برگشت شده توسط سیستم فلزیاب مورد ارزیابی قرار نگرفته و تشخیص سیستم فلزیاب را دچار تناقض مینماید.

سیستم فلزیاب بر روی مدفوع حیوانات یا انسان که زمانی از ان گذشته باشد مانند طلا GOLD پاسخ میدهد البته بعضی سیستمها فلزیاب بر روی مدفوع تازه حیوانات نیز واکنش نشان میدهند که این امری طبیعی میباشد.

محلهای که چاه دفن مدفوع یا فضولات یا گیاهان پوسیده میباشد به علائم سیستم فلزیاب پاسخ خواهد داد فقط یک اپراتور یا کاربر حرفه ای میتواند با تشخیص در تغییر تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X اینگونه منابع را از شرایط هدف اصلی جدا یا تفکیک نمود.

 فلزیاب و اثرکود و مواد شیمیائی

فلزیاب از تغییرات شیمیائی تغییر پذیرفته و مواد و منابعی که وضعیت تغییرات شیمیائی را در صحنه کار پدید میاورد و این تغییر بر روی علائم اهداف یا منابع در ان وضعیت اثرگذاشته و علائم بازتاب شده از ان منبع یا هدف را دچار تغییرات مینماید و این تغییرات بر روی تشخیص و تفکیک سیستم فلزیاب و طلایاب یا گنج یاب تاثیرگذار است.

کود شیمیائی یا منابع از این دسته که بر روی زمین پخش یا به لایه های زیرین منتقل میگردد اثرات کریستالی و شیمیائی برجای میگذارد و دارای شرایط فسفر و امونیاک و امونیم را در زمین ایجاد مینمایند

عوامل کریستالی یا بلوری منظم دارای بلور منظم تر میباشد که وجود ان در صحنه کار توان تشخیص سیستمها فلزیاب را کاهش میدهد و همین امر میتواند توان مرکزیابی سیستم فلزیاب را برای کاوش اهداف کاهش دهد و نقطه تراکم یا فشار جریان علائم از یک محدوده ای که کمتر الوده به تغییرات شیمیائی گردیده است ازادتر به سمت زمین و سیستم فلزیاب پاسخ داده و سیستمهای فلزیاب دنیا به این چنین نقطه ای واکنش نشان میدهد.

وجود کود شیمیائی و حیوانی میتواند منابعی گاز را برای ان محدوده ایجاد نماید که همین وجود گاز در محدوده عملیات توان سیستم فلزیاب را در تشخیص مرکز هدف دچار انحراف مینماید.

 این منابع پدید امده از کود شیمیائی و حیوانی بر اثر جریان انتقال اب و باران به لایه های زیرین زمین یا دیگر مناطق منتقل کردیده و در اثر قرار گرفتن در کنار دیگر منابع گازها و شرایط حفره یا خلاً و نیروها اهداف و مواد معدنی و منابع شرایط جدید را برای علائم سیستم فلزیاب پدید اورده و موجبات عدم نفوذ علائم یا بازتاب برگشت اهداف را مینماید و در بعضی مواقع مسیر بازگشت علائم را از نقطه مرکز هدف با نقاط اطراف منتقل نموده و تشخیص فلزیاب را دچار انحراف مینماید.

در زمینهای کشاورزی این مشکل کسترده تر شده و کود گیاهی یا ریشه باقی مانده گیاهان  به این موضوع دامن میزند.

در صورتیکه یک ارائه کننده محصولات یا دستگاه فلزیاب یا یابنده از هر نوعی که باشد ادعا نماید که این نوع مواد بر روی سیستم فلزیاب تاثیر نامطلوب نمی گذارد موردی است که قابل پذیرش اصول علمی و فنی نمی باشد بخصوص برای اهداف باستانی اگر در چنین وضعیتی قرار گرفته باشد که تغییرات شیمیائی از عوامل دیگر پدید امده باشد مزید بر علت تغییرات شیمیائی و فیزیکی خود ان هدف شده و منطقه وسیعی از عوامل تغییرات شیمیائی را در ان محدوده شکل میدهد زیرا اهداف باستانی این شرایط را در خود مورد تبادل جریان قرارداده و مسیر واکنش سیستم فلزیاب را نامتعادل مینماید.

سیستمهای پیشرفته دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکش TARGET X میتواند عملیات جستجو را برای کاوش اهداف تا حدودی افزایش میدهد اما بنابر این نمی باشد که صد در صد بتواند این اثرات نامطلوب را حذف نماید فقط یک اپراتور یا کاربر با تجربه میتواند با تغییر بر روی این تنظیمات موارد مربوط به دیگر منابع و ذرات را حذف نماید.

 عدم توانائی کاوش گنج توسط فلزیاب

فلزیاب گنج یاب که در تبلیغات به خریدارن معرفی میگردد فقط یک کلمه استعاری و تبلیغاتی میباشد و سیستم فلزیاب میتواند در فعالیت های گوناگون کاربرد داشته باشد که هر نوع فعالیت که با فلزیاب به انجام میرسد نیازمند کاربر یا اپراتور حرفه ای در همان زمینه میباشد

عملیات با فلزیاب در زمینه کاوش گنج به مهارت اپراتور در عملیات باستانی داشته که این امر از موارد مربوط به باستانشناسی میباشد .

 هر اپراتور سیستم فلزیاب یا یابنده نمی تواند به دلیل کار با این سیستمها فلزیاب خود را حرفه ای و کامل در زمینه کشف کاوش اثارباستانی یا گنج بداند و با همه مهارت خود منتظر یک نتیجه موفقیت امیز برای کاوش گنج باشد دلیل بر حرفه ای بودن در عملیات و تشخیص اثارباستانی یا گنج نمیباشد و  بهتر است کار را به همان کاردان که باستانشناسان میباشند سپرد و اگر قرار بود با سیستمهای فلزیاب یا یابندها همه موفق گردند دیگر کسی به دنبال بهره گیری از این سیستمها فلزیاب از نوع های متفاوت  با تکنولوژی بالاترنبود یا برای ادامه این راه کاوش باستانشناسی بوسیله باستانشناسان دلیلی وجود نداشت و یک نفر با یک سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب میتوانست تمامی گنجهای یک کشور یا دنیا را کاوش نماید.

عوامل شیمیایی و فیزیکی که در طول دوران زمان بر روی اهداف و منابع و سطح صحنه کار اثر و تغییراتی را ایجاد مینماید بر روی علائم بازتابی مورد نظرسیستم فلزیاب نیز اثرات متفاوتی را نسبت به یک هدف در ان محدوده که عمری از ان گذشته است خواهد گذاشت و همین عامل نیز از توان سیستمهای فلزیاب دنیا در کاوش اثارباستانی میکاهد.

 

 

 

صفحه1 از2