پنج شنبه, 31 فروردين 1396 16:41

فلزیاب نکات

4 فیوچر/ 24/1/96

فلزیاب نکات

نکات فلزیاب یا فلزیاب نکات مهمی در رابطه با کار با فلزیاب یا طلایاب را دارا است که این نکات را خریدار فلزیاب یا خریدار طلایاب باید در نظر داشته باشد مهمترین نکات فلزیاب روش کار فلزیاب یا روش کار طلایاب برای تفکیک فلزات مانند طلا بصورت مجزا از دیگر فلزات یا مواد معدنی و منابع صحنه کار باشد بیشتر فلزیاب های که در دنیا ارائه میگردد از دسته فلزیاب های میباشد که نکات تفکیک طلا در ان بصورت مجزا در عمق زیاد بکار برده نشده است و این دسته فلزیاب ها فقط توان تشخیص فلزات غیراهنی از فلز اهنی را دارا است و نمی توانند از جدول VDI SCALE با عدد VDI به همراه تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE عمل نماید

سه شنبه, 22 فروردين 1396 11:00

فلزیاب دید طلا

فلزیاب دید طلا را برای تفکیک طلا در زمین های گوناگون و عمق های متفاوت دارا باشد در اصل ان فلزیاب یا طلایاب باید توان تفکیک طلا با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE را دارا باشد که این نوع تنظیمات برای افزایش دید فلزیاب برای تفکیک طلا یا انواع فلزات مورد نظر اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب در عدد VDI میباشد

قرار گرفتن هدف اصلی یا طلا یا گنج درشرایط ایجاد واکنش برای فلزیاب یا طلایاب قرار بگیرد باید ان فلزیاب یا طلایاب در وضعیتی تنظیم گردد که بتواند موقعیت هدف اصلی یا طلا یا گنج را تشخیص دهد و این نیز به قدرت دید فلزیاب برای تفکیک انواع فلزات بصورت جداگانه وابسته است

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 12:57

طراحی و ساخت فلزیاب

طراحی و ساخت فلزیاب یا طراحی و ساخت طلایاب یک امر تخصصی در زمین فلزیاب یا طلایاب میباشد و طراح فلزیاب یا طراح طلایاب در ایران بسیارکم و محدوده میباشد زیرا طراحی و ساخت فلزیاب یا طراحی و ساخت طلایاب نیازمند دارا بودن اطلاعات بالا در زمینه طراحی علوم رادار در زمینه الکترونیک را دارد

ساخت فلزیاب در ایران بیشتر بصورت کپی نمودن از روی نقشه مدارات اماده میباشد و این نوع فلزیاب ها در دسته فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنتومتر یا تسلا یا یون یاب هستند زیرا ساخت این دسته دستگاه ها یا فلزیاب ها ساده میباشد و نیاز به داشتن اطلاعات علمی بالا در زمینه رادار با تفکیک برای ساخت فلزیاب با تفکیک یا طلایاب با تفکیک با عدد VDI ندارد

طراحی و ساخت فلزیاب یا طراحی و ساخت طلایاب با اصول رادار و قانون تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE کار هر طراح یا سازنده فلزیاب یا طلایاب نمی باشد زیرا در زمینه ساخت فلزیاب یا تفکیک یا طلایاب با تفکیک نیازمند داشتن علوم بالای در زمینه طراحی رادار زمینی دستی میباشد

فلزیاب فوق پیشرفته از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

توجه نمایید که عده ای بر روی کاتالوگ یا سایت خود کلمه رادار زمین دستی را بکاربرده ولی دستگاه ها فلزیاب مغناطیسی یا پالسی یا مگنت را به جای فلزیاب با اصول رادار و تنظیمات بالا ارائه مینمایند

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:06

فلزیاب کشف گنج

فلزیاب کشف گنج را بخواهد انجام دهد باید قدرت تشخیص یک طلا نو یا طلا جدید را درسطح زمین و عمق زیاد داشته و طلا یا دیگر فلزات را در عمق زیاد تفکیک نماید  و موضوع مهم برای کشف گنج توان تفکیک طلا توسط فلزیاب میباشد البته تفکیک طلا در عمق زیاد برای مشخص نمودن توان فلزیاب یا طلایاب برای دیگر فعالیت ها با فلزیاب امری مهم است تا توان قدرت عمق فلزیاب یا طلایاب مشخص گردد

فلزیاب کشف گنج یا طلایاب کشف گنج را با دقت بالا بخواهد انجام دهد باید در شرایط تشخیص گنج طلا یا زیرخاکی یا عتیقه یا دفینه باید قرار داشته باشد و این شرایط کشف گنج توسط فلزیاب یا طلایاب به نوع مدار فلزیاب یا طلایاب ارتباط مستقیم دارد زیرا کشف گنج در شرایط متفاوت تنظیمات گوناگون را میخواهد که فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب های ولتاژ القایی یا مگنتومترو تسلا یا یون یاب این توان تغییرات درتنظیمات برای بهره بردن در شرایط متفاوت از نظر نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار و پوشش گنج طلا را نداشته تا از این دسته فلزیاب در هر موقعیتی بهره برده شود