پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:02

فلزیاب ذرات طلا گنج

فلزیاب ذرات طلا یا فلزیاب ذرات گنج یا فلزیاب ذرات زیرخاکی رامیتواند تشخیص دهد زیرا ذرات فلز طلا به دلیل رسانا بودن با انرژی بالاتری در جریان جابجایی ذرات در میدان الکتریکی به همراه میدان مغناطیسی که حاصل ان امواج الکترو مغناطیس شکل گرفته وپیوستگی در نوسان از طلا شکل گرفته که حاصل ان میدان فرکانس طلا یا گنج یا زیر خاکی میباشد که در حول محور طلا یا گنج دارای حرکت خطوط فرکانسی میگردد که تشخیص این شرایط با فلزیاب فرکانسی تفکیک دار با عدد VDI قابل تشخیص و تفکیک میباشد

خود طلا دارای انرژی درونی بوده و از انجا که انرژی درونی طلا با مکانیزم ملکولی ارتباط دارد که دچار تغییرات یا پوسیدگی نمی گردد خود عاملی میگردد که انرژی طلا در این وضعیت در بالاترین حد نسبت به دیگر فلزات یا مواد معدنی اطراف خود میباشد و طلا میدان الکتریکی قویتری در کنار دیگر بارهای الکتریکی مربوط به دیگر مواد معدنی و منابع صحنه کار دارا میشود و از انجا که انتقال ذرات طلا بصورت انرژی جابجا میشود و درانرژی منتقل به طلا از طریق ذرات دیگر مواد در حال نوسان بصورت پیاپی میباشد فرکانس حاصل گردیده و این فرکانس پدید امده از موج فرکانس توسط فلزیاب فرکانسی که دارای توان تفکیک با عدد VDI میباشد قابل تشخیص و تفکیک میباشد و ذرات طلا در این موقعیت توسط فلزیاب فرکانسی تفکیک دار با عدد VDI و ابعاد هدف قابل تشخیص است و دیگر ذرات مربوط به فلزات یا مواد معدنی دیگر با وجود تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE از دید فلزیاب فرکانسی از نوع فلزیاب تصویری فرکانسی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی خارج شده یا فلزیاب فرکانسی تفکیک دار با عدد VDI میتواند علائم سیگنال مربوط به طلا را ازذرات دیگر منابع تشخیص داده و تفکیک نماید

 

فلزیاب تصویری توان عملیات ژئو فیزیک برای تشخیص لایه زمین دارا میباشد برای اینکه یک فلزیاب تصویری یا فلزیاب تصویری لیزری با کیفیت بالا باشد در کنار تشخیص هدف اصلی یا طلا باید بتواند لایه زمین را در عملیات ژئو فیزیک تشخیص دهد فلزیاب تصویری ذاتاً این توان را دارا میباشد که لایه های زمین و هدف اصلی یا طلا یا هر نوع تغییرات را در اطراف خود و زیر زمین به همراه تغییرات مربوط به هدف اصلی یا طلا یا گنج یا دفینه را با لکه رنگ مشخص نماید

در مناطقی که نمک اهن سیلیس رس به همراه هم هستند علائم زمین ترکیب شده از این منابع میباشد که برای فلزیاب و طلایاب و گنج یاب بازتاب میگردد و هدف اصلی یا طلا در این وضعیت خود را بزرکتر از اندازه واقعی به فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب نشان می دهد در این شرایط علائم مربوط به هدف اصلی یا طلای یا گنج یا دفینه یا عتیقه دارای وضعیت نامنظم میگردد و این علائم نامنظم یا سیگنال نامنظم باید توسط فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا ردیاب یا شعاع زن یا نقطه زن قابل تشخیص باشد و این درصورتی است که فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب متعادل با لایه زمین و نوع خاک تنظیم گردد که یک عمل تشخیص لایه های زمین یا عمل ژئو فیزیک دقیق برای عملیات با فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی با دارا بودن تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد توان تشخیص و تفکیک فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را افزایش می دهد و بخاطر این توانائی در فلزیاب تصویری یا طلایاب تصویر یا گنج یاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا طلایاب انتنی یا گنج یاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا طلایاب لیزری یا گنج یاب لیزری با این نوع تنظیمات میتواند نوع مواد معدنی و منابع لایه زمین را تشخیص داده تا در تنظیمات وضعیت صحنه کاردر فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  لحاظ گردد و بالا بودن توان فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب در عملیات ژئو فیزیک نشانه قدرت ان فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری میباشد تا بتوان هدف اصلی یا طلا را از دیگر منابع و ذرات تشخیص داده شود

 

 

چهارشنبه, 11 اسفند 1395 06:06

گنج یاب یون یاب

گنج یاب یون یاب همان یون یاب است که عده ای انرا بعنوان گنج یاب ارائه نموده وبعضی که صادق تر هستند میگویند که سیستم یون یاب است که با ان گنج را میتوان پیدا نموده ولی خود یون یاب یون یاب است و گنج یاب نمی باشد و از نام ان مشخص است که یون یاب است و یون یاب نمی تواند بین یون مربوط به یک هدف قدیمی یا گنج یا یون دیگر منابع و ذرات تفکیک نماید ویون یاب برروی هر نوع یون که در ان محدوده پرتراکم تریا متفاوت از یون دیگر منابع باشد از خود واکنش نشان میدهد و این تراکم یا تفاوت یون میتواند از دیگر منابع و ذرات باشد و از گنج یا طلا قدیمی نباشد

ساختار طبیعی سیستمهای فلزیاب و معدن یاب و رادار زمینی دستی که میتواند خواص مغناطیسی یک هدف را تشخیص دهد یا انرا تفکیک نماید توان تشخیص یون را در کنار وضعیت جریان و انرژی و نیرو و علائم و فرکانس و انرژی مربوط به ان هدف را دارا میباشد که این دسته سیستمها فلزیاب که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE وسطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یاتارگت ایکس TARGET X میباشد توان تشخیص خواص مغناطیسی اهداف متفاوت را از یکدیگر دارد و میتواند با عدد VDI نوع هدف مورد نظر را تعیین نموده تا سیستم فلزیاب بر روی همان هدف از خود واکنش نشان دهد.