پنج شنبه, 31 فروردين 1396 16:48

فلزیاب مشخصات

فلزیاب مشخصات

مشخصات فلزیاب یا فلزیاب مشخصات خاص خود را برای اینکه در دسته فلزیاب با تفکیک یا طلایاب با تفکیک قراربگیرد باید دارا باشد و مشخصات فلزیاب برای اینکه یک فلزیاب فوق پیشرقته یا یک فلزیاب حرفه ای باشد تا بتواند طلا را بخوبی تشخیص داده و تفکیک نماید باید در تنظیمات خود و نحوه عملکرد خود تفکیک طلا از دیگر منابع و مواد معدنی و انواع فلزات را داشته باشد

مشخصات فلزیاب فوق پیشرفته در اصل این است که ان فلزیاب دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی باشد و فلزیاب که از دسته این نوع فلزیاب ها باشد توان بالای در تفکیک طلا و گنج طلا را خواهد داشت که این نوع فلزیاب اینکه فلزیاب ایرانی یا فلزیاب خارجی باشد تفاوتی نمی کند

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 11:58

فلزیاب

فلزیاب به چند دسته متفاوت طراحی میگردد که فلزیاب انتنی یک نوع از این دسته فلزیاب ها میباشد

فلزیاب انتنی در عملیات شعاع زنی طلا و انواع فلزات توانایی بالای دارا میباشد

فلزیاب انتنی در نقطه زنی میتواند محدوده دیواره هدف یا طلا یا انواع فلزات را مشخص نماید

فلزیاب انتنی باید طبق اصول رادار عمل نماید تا کارایی بالای در فلزیاب ها دارا باشد

فلزیاب انتنی در انواع متفاوت به بازار فلزیاب یا طلایاب ارائه میگردد

فلزیاب انتنی که دارای تفکیک با عدد VDI باشد توان بالای در تشخیص و تفکیک طلا و انواع فلزات دارد

فلزیاب انتنی در جهت انجام عملیات نقطه زنی با جفت دسته ان قدرت بالای را دارا است

فلزیاب انتنی باید دارای مدار الکترونیکی طبق اصول رادار زمینی دستی باشد

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:06

فلزیاب هوای گنج

فلزیاب هوای گنج میتواند چند منظور متفاوت داشته باشد از یک دیدگاه ان اب و هوای میباشد که درزمان بهره گیری از فلزیاب یا طلایاب در صحنه کار در محیط مستقر است

هوای سرد یا هوای گرم در عملکرد فلزیاب یا طلایاب اثر مستقیم میگذارد و هوای سرد سرعت تشخیص فلزیاب یا طلایاب را در زمینه تشخیص اهداف یا طلا یا گنج کاهش می دهد و موجب میگردد که در زمان تشخیص طلا یا گنج یا انواع فلزات و اهداف با تاخیر در واکنش روبرو گردد زیرا هوای سرد موجب کاهش انرژی درمیدان مغناطیس گنج یا طلا یا هدف اصلی میگردد

فلزیاب در هوای گرم با تغییرات پراکندگی علائم سیگنال هف اصلی یا طلا یا گنج مانند رطوبت روبرو میشود و در این وضعیت دیواره نامریی مغناطیسی شکل میگیرد که میتواند کار فلزیاب یا طلایاب را برای تشخیص هدف اصلی یا طلا یا گنج روبرو نماید زیرا موجب تغییر در دما میدان مغناطیس هدف اصلی یا گنج یا طلا گردیده و فاز سطح میدان الکتریکی بازتاب شده از هدف اصلی یا طلا تغییر میابد

البته این موضوع بیشتر برای فلزیاب های مغناطیسی و مگنتومترو مگنت و تسلا و ولتاژ القایی و یون یاب اشکال اساسی ایجاد مینماید