پنج شنبه, 31 فروردين 1396 17:18

فلزیاب زیرخاکی

فلزیاب زیرخاکی

فلزیاب زیرخاکی طلا را میتواند به راحتی کاوش نماید یا فلزیاب زیرخاکی طلا یا زیرخاکی غیر فلزی را چکونه میتواند تشخیص داده و مشخص نماید مواردی است که برای امورات باستانشناسی مطرح میباشد

فلزیاب زیرخاکی غیرفلزی را بخواهد تشخیص داده و مشخص نماید باید یک فلزیاب یا طلایاب از نوع رادار زمینی دستی خاص با تنظیمات مربوط به موارد زمین در تفکیک زمین باشد که این چنین فلزیاب در اختیار چند شرکت بزرگ میباشد که تنظیمات مربوط به عملیات زمین در دسته تنظیمات پایه اساسی BASIC در OFFSET را دارا باشد که این تنظیمات در شرایط فلزیاب یا طلایاب از نوع فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

این افست OFFSET در فلزیاب مدار راداری با افست OFFSET در مدارفلزیاب مغناطیسی یا ولتاژ القایی متفاوت است و کارایی مربوط به فلزیاب راداری را دارا نمی باشد   

جمعه, 25 فروردين 1396 12:46

سنگ کریستال روی گنج

سنگ کریستال روی گنج میتواند ترکیب شیمیایی با توان بالای را برای ایجاد یک دامنه افقی در جهت حفظ لایه های منتهی به سطح اصلی گنج طلا پدید اورد

سنگ کریستال که به ان سنگ چینی نیز میگویند تشگیل شده از اهک و دولومیت میباشد که اگر دارای خلوص بالا باشد شبیه به کریستال و روشن و شیشه ای به نظر میرسد و سنگ کریستال یا سنگ چینی که به همراه کوارتز باشد میتواند یک پوشش محکم را درمرور زمان بر روی گنج طلا یا دفینه ایجاد نماید سنگ کریستال از حرکت افقی لایه ها خاک بر روی هم جلوگیری مینماید زیرا در اثر حرکت اب یا افزایش اب یا رطوبت خاک میتواند دچار تغییرات شده و اگر رسوبات کربنی یا پوسیدگی گیاهان درون زمینی در محدوده ان گنج وجود داشته باشد میتواند حالت سست شده یا پوکی زمین را افزایش داده و مقاومت زمین را پایین بیاورد و در زمانیکه مقاومت زمین در اثر مرور زمان کاهش یابد زمین بطور طبیعی دچار تغییرات میشود و درصورتیکه ان گنج یا دفینه بخاطر خصوصیات طلا به مرور زمان دارای گاز ارسنیک و انتیموان شده و پوشش غیرفلزی گنج در اثر ایجاد میدان مغناطیس گنج وضعیت خنثی را در اطراف دورتر خود ایجاد نماید گازهای مانند دی اکسیدکربن یا نیدروژن نیز ایجاد شده و از انجا که اب یا رطوبت ترکیب هیدروژنی دارد در مرور زمان دچار حرکت شده و در اثرسستی زمین این منابع گازبا یکدیگرنزدیک شده و به مرور زمان ترکیب ان میتواند محدوده اطراف را تغییر داده و این تغییر در محدوده اطراف گنج شکل میگیرد واین فرایند در طول زمان موجب میگردد که وضعیت شیمیایی در اطراف گنج تغییرکرده و خاک زمین اسیدی گردد و در اثر حرکت اب یا رطوبت و تغییر دما و باکتریها این اسید میتواند به مرور زمان گنج یا اثار باستانی را دچار تغییرات ملوکولی نموده و اگر از سطح بالا تغییرت شیمیایی به چشم نیابد یا توجه کسی را جلب نکند خود این ترکیبات میتواند اثار باستانی یا گنج را در اثر مرور زمان را از بین برده یا گنج طلا یا اثار باستانی ارزش خود را از دست بدهد

سنگ کریستال یا سنگ چینی بر روی گنج یا دفینه از پدید امدن این وضعیت جلوگیری بعمل می اورد

دی اکسید کربن از وضعیت رسوبات کربنی و وضعیت رطوبت یا اب و پوسیدگی منابع گیاهی دردرون زمین در لایه های زمین میتواند شکل بگیرد

البته دقت نمایید که نیرو و جریان و انرژی گنج نیز در تغییر دما ان محدوده و تغییرات شیمیایی و رطوبت اثر گذاشته که این موضوع پوسیدگی از حالت اسیدی را میتواند افزایش دهد

 

جمعه, 25 فروردين 1396 09:49

فلزیاب زاویه خنثی طلا

فلزیاب زاویه خنثی گنج را نمی تواند تشخیص دهد و زاویه خنثی گنج مربوط می شود به میدان مغناطیس مربوط به پوشش اطراف گنج با مواد معدنی و منابع صحنه کار این دو دسته به دلیل انکه از یک نوع مواد تشگیل نشده اند جهت مخالف حرکت الکترونی را خواهند داشت که بریکدیگر نیرو وارد مینمایند که این میدان ها که بر یکدیگر نیروی مغناطیسی وارد مینمایند میتواند حالت خنثی در گنج و زیرخاکی را ایجاد نموده زیرا میزان مواد معدنی و منابع زمین به دلیل گرانش زمین و گذشت عمر بیشتر و داشتن میزان بالاتر توان بالاتری را ایجاد نموده و یک زاویه خنثی در مغناطیس گنج یا گنج طلا را پدید اورده که باعث نادیده گرفتن ان توسط فلزیاب معمولی یا فلزیاب اماتوری که از دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا میگردد در نتیجه این دسته فلزیاب ها و دستگاه ها توان تشخیص فلزات قدیمی یا طلا یا گنج طلا را در این شرایط دارا نمی باشد

جمعه, 18 فروردين 1396 16:31

فلزیاب زیرخاکی طلا کجاست

فلزیاب زیرخاکی طلا کجاست را در یک زمین بزرگ یا در یک محدوده وسیع به این سادگی نمی تواند تشخیص دهد که گنج طلا کجاست یا زیرخاکی طلا کجاست مگر انکه ان فلزیاب یا طلایاب از نوع فلزیاب انتنی با مدار الکترونیکی طبق اصول رادار زمینی دستی با تفکیک فرکانسی و تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد زیرا با چنین فلزیاب انتنی یا طلایاب انتنی میتوان نوع هدف طلا یا زیرخاکی طلا را به نسبت نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار تعیین نموده تا فلزیاب انتنی با تفکیک عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE بتواند محدوده و مرکز هدف اصلی یا طلا یا زیرخاکی که کجاست را تشخیص داده و تفکیک نماید

چرا این نوع فلزیاب انتنی یا طلایاب انتنی توان بالای دارا است که نشان دهد زیرخاکی طلا کجاست یا گنج طلا کجاست بخاطر این است که میتوان با این نوع فلزیاب انتنی یا فلزیاب انتنی تصویری که دارای این نوع تنظیمات میباشد تنظیمات را تغییر داده تا وجود دیگر ذرات از مواد معدنی و منابع که انرژی بالای نیز دارا است را از جریان نیرو و انرژی گنج طلا یا زیرخاکی تشخیص داده و تفکیک نماید تا بتواند تشخیص دهد گنج طلا کجاست یا زیرخاکی طلا کجاست

با داشتن چنین قدرت تفکیکی یک اپراتور حرفه ای یا کاربر حرفه ای میتواند تشخیص دهد که محدوده هدف اصلی یا گنج طلا کجاست واز اشتباه مشخص نمودن محل دیگری به جای گنج طلا یازیرخاکی طلا جلوگیری بعمل اید اما اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب اشتباه در تعیین تنظیمات نماید یا مختصات یابی را درست انجام ندهد این نوع فلزیاب یا طلایاب با این هم قدرت تفکیک و تشخیص خطا خواهد نمود که محل اصلی هدف اصلی یا گنج طلا یا زیرخاکی طلا کجاست

 

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 14:35

فلزیاب کاوش زیرخاکی

فلزیاب کاوش زیرخاکی یا فلزیاب کاوش اثارباستانی را بخواهد انجام دهد باید دارای دقت بالا در زمینه عملیات در گنج یابی یا زیرخاکی باشد و اصولاً کاوش زیرخاکی در دنیا یک امر عمومی و رایج شده است و این موضوع که با فلزیاب کاوش زیرخاکی مینمایند منحصر به ایران نمی باشد

ولی در دنیا ان عده که به دنبال گنج با ارزش یا گنج طلا یا زیرخاکی طلا میروند زیاد به فکر کاوش گنج طلا یا زیرخاکی طلا یا اثارباستانی در عمق زیاد نمی باشند و برای این است که ازدسته فلزیاب های اماتوری یا فلزیاب معمولی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مگنت یا یون یاب یا تسلا یا مگنتومتربهره برده میشود و از انجا خرید این دسته فلزیاب طرفدار بیشتری دارد موجب رونق تولید فلزیاب از این دسته در کشورهای دیگر شده است

ولی متاسفانه در ایران این دسته فلزیاب ها بعنوان فلزیاب حرفه ای با عمق زیاد برای کشف زیرخاکی یا کاوش طلا به خریداران فلزیاب در زمان خرید ارائه میگردد

در کشورهای دیگر ان دسته که با فلزیاب یا طلایاب به دنبال گنج طلا یا زیرخاکی طلا در عمق زیاد هستند دارای امکانات کامل و تجربه بالا در زمینه انواع حفاری باستانی و مهارت زیاد در زمینه کار با فلزیاب یا طلایاب میباشند

برای کاوش زیرخاکی یا اثارباستانی درجهت عملیات حرفه ای در عمق زیاد بیشتر اشخاص حرفه ای از فلزیاب تصویری یا طلایاب تصویری از نوع فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی طبق اصول رادار زمینی دستی با تفکیک بهره میبرند زیرا این دسته فلزیاب تصویری یا طلایاب تصویری قدرت بالای در کاوش فلزات یا زیرخاکی با گنج طلا یا اثارباستانی در عمق زیاد را دارد و پرقدرت ترین از این دسته فلزیاب ها یا طلایاب ها میتواند فلزیاب تصویری یا طلایاب تصویری با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:06

فلزیاب گنج طلا زیرخاکی

فلزیاب گنج طلا زیرخاکی را در موقعیت قرار گرفتن انوع فلزات با طلا را بخواهد تشخیص دهد باید از دسته فلزیاب ها فرکانسی با تفکیک عددVDI و ابعاد هدف IND SIZE باشد چون این دسته فلزیاب یا طلایاب توان تغییرات در تنظیمات طبق اصول رادار زمینی دستی را برای کاوش کنج یاطلا یا زیرخاکی در عمق زیاد را بخاطر نیروی سرعت زاویه فرکانس از عمق زیاد را داشته

طلا گنج یا گنج زیرخاکی یا طلا در خمره یا طلا در کوزه هر کدام سیگنال علائم خاص خود را به نسبت و نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار و نوع پوشش یا محفظه قرار گرفته در ان دارد و هر کدام این وضعیت ها  میتواند میدان مغناطیس مجزا را ایجاد نماید که فلزیاب های که دایره عملکرد انها برای کشف انواع فلزات یا طلا در شرایط متفاوت نمی باشد بطور طبیعی توان تشخیص طلا یا کشف گنج در عمق زیاد را نخواهد داشت

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:09

فلزیاب با تفکیک واقعی گنج

فلزیاب با تفکیک واقعی را میتوان ان فلزیاب یا طلایاب دانست که بتواند طلا و نقره و مس و روی و اهن و نیکل و کروم و الومینیوم و برنزو برنج را جداکانه مشخص نماید در کل تفکیک واقعی برای پیدا کردن گنج و زیرخاکی و عتیقه در هیچ نوع فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب در دنیا بصورت مستقیم یا اتوماتیک وجود ندارد

 برای تفکیک طلا یا گنج یا زیر خاکی یا عتیقه باید ان فلزیاب یا طلایاب دارای توان تنظیمات بصورت دستی نسبت به نوع خاک و مواد معدنی و منابع صحنه کار باشد تا فلزیاب یا طلایاب با تغییرات دستی در تنظیمات بتواند اثرات پدید امده از مواد معدنی و منابع و دیگر فلزات بر روی گنج طلا یا عتیقه یا زیر خاکی را تشخیص داده و بتواند مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج را تشخیص داده و از خطا در تفکیک فلزیاب یا طلایاب جلوگیری بعمل اید

 فلزیاب یا طلایاب که توان تفکیک بصورت مجزا با عدد VDI را ندارد نمی توانند بصورت دستی عملیات تفکیک DISCRIMINATION و ابعاد هدف IND SIZE را تغییر داده تا فلزیاب یا طلایاب نسبت به تغییر پدید امده از مرورزمان بر روی گنج یا طلا یا زیرخاکی یا عتیقه را تشخیص داده و عمل تفکیک برای مرکز هدف ایجاد گردد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:00

فلزیاب انواع فلزات

فلزیاب انواع فلزات را میتواند تشخیص دهد ولی اینکه فلزیاب یا طلایاب انواع فلزات را در ابطه با زیرخاکی یا گنج یا عتیقه نیز میتواند تفکیک نماید و جریان تفکیک انواع فلزات با تشخیص انواع فلزات با فلزیاب یا طلایاب بحثی مجزا است و دراینجا باید به تفاوت تشخیص و تفکیک توجه نمود و تفکیک طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن بصورت مجزا با عدد VDI در فلزیاب ها و طلایاب ها با تشخیص فلز اهنی از غیراهنی دو موضوع متفاوت است و فلزیاب دارای تفکیک با عدد VDI میتواند علائم سیگنال ترکیبی را تشخیص داده و تفکیک انواع فلزات را جداگانه به انجام رساند

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:00

فلزیاب عمر گنج

فلزیاب عمر گنج را در نظر باید داشته باشد ولی فلزیاب عمرگنج را بصورت اتوماتیک نمی تواند در نظر بگیرد و تشخیص عمر گنج با فلزیاب یا طلایاب از طریق ارزیابی مواد معدنی و منابع صحنه کار انجام پذیر است زیرا با تشخیص نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار که بالاترین توان انتقال ذرات را به گنج دارد مشخص میگردد که گنج دارای چه نوع ذرات برای افزایش انرژی شده است و با تعیین عدد VDI مربوط به زمین میتوان طبقه عدد VDI در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE را تعیین نموده تا عوامل میدان الکتریکی و مغناطیسی که امواج الکترو مغناطیس را شکل داده است را مشخص نموده و دراین شرایط اثر جابجایی پیاپی ذرات انرژی به گنج طلا  نوسان شکل میگیرد و میدان فرکانسی پدید امده در محورخطوط گنج طلا را فلزیاب فرکانسی با تعیین تنظیمات تفکیک اعداد VDI متعادل با مواد معدنی ومنابعی که دارای انرژی بالاتر برای انتقال انرژی و ذرات به گنج طلا میباشد را بعنوان نیرو پدید امده در حول محور گنج طلا قلمداد نموده و میتواند دامنه موج فرکانس را جدا نموده و محدوده گنج طلا را مشخص نماید

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:00

فلزیاب تنظیمات زمین

درفلزیاب تنظیمات زمین باید به حد مطلوب نسبت به همان موقعیت شکل لایه های زمین  از نظرمواد معدنی و منابع تعیین گردد تا توان تفکیک طلا و دیگر فلزات در فلزیاب یا طلایاب ایجاد گردد

درصورتیکه در صحنه کار اصلی تنظیمات متناسب وضعیت زمین و الیاژ هدف یا طلا یا دیگر فلزات در فلزیاب یا طلایاب ایجاد نشود یا اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب در نحوه تعیین تنظیمات اشتباه عمل نماید موجب میگردد که فلزیاب یا طلایاب نتواند هدف اصلی یا طلا یا دیگر فلزات مورد نظر را تشخیص داده و پیدا نمود

 در مجموع در اثر تنظیمات اشتباه فلزیاب یا طلایاب به دیگر منابع که همگن یا هم مکان یا کلاً از ساختار دیگر مواد معدنی یا منابع یا مواد زاید یا مزاحم باشد واکنش از خود نشان دهد

صفحه1 از2