پنج شنبه, 31 فروردين 1396 18:02

فلزیاب ساروج طلا

فلزیاب ساروج طلا

فلزیاب ساروج طلا این سه مقوله را برای تست فلزیاب یا ازمایش فلزیاب در نظر بگیرید میتواند کار فلزیاب یا کار طلایاب را نشان دهد ولی در اصل برای اینکه با وجود ساروج بتوان طلا گنج را کاوش نموده یک موضوع جداگانه در امرگنج یابی است زیرا ساروج در مرور زمان اطراف خود را تحت تاثیر علائم و دمای خود قرارداده و تغییرات دما شرایط میدان مغناطیسی متفاوت را شکل می دهد که این وضعیت میتواند فلزیاب ها یا دستگاه ها از نوع فلزیاب معمولی یا فلزیاب اماتوری که از دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا با خطا در میدان مغناطیس روبرو نماید و دقیقاً بر روی مرکز هدف طلا درون ساروج واکنش از خود نشان ندهد و تست این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها بر روی یک ساروج با شرایط روز واقعیت توان حذف ذرات تابش شده از انرژی پدید امده از یک ساروج با گنج طلا در مروز زمان طولانی را دارا نمی باشد تا عامل عدم خطا این نوع فلزیاب ها یا دستگاه ها مشخص گردد و این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها بطور طبیعی در شرایط ساروج با گنج طلا بخصوص در عمق با خطا روبرومیگردد