جمعه, 25 فروردين 1396 11:22

فلزیاب سنگ کریستال

فلزیاب سنگ کریستال به نسبت وضعیت دیگر مواد معدنی و منابع صحنه کارمیتواند بعنوان یک هدف یا طلا تشخیص دهد که سنگ کریستال در دید فلزیاب در دسته کوارتز قرار میگیرد

سنگ کریستال که به ان سنگ چینی نیز میگویند در اصل تشگیل شده از تودهای سنگ دولومیتی یا اهکی میباشد

سنگ کریستال به شکل های گوناگون وجود داشته با ترکیبات متفاوت و رنگ های مختلف وجود دارد سنگ چینی یا کریستال از دسته سنگهای دگرگون میباشد که سنگ های دگرگون دارای انرژی بالای میباشند زیرا از اطراف خود بار الکتریکی دیگر مواد را جذب مینماید یا در اصل با بار منفی طلا ارتباط مستقیم دارا میباشد و میتواند سیگنال علائم طلا را دریک پیوند یونی پذیرا باشد و وضعیت صحنه کار را با تغییر دما روبرو نموده و برای طلا ایجاد تغییر میدان الکتریکی را پدید اورده و در این وضعیت برای فلزیاب معمولی یا فلزیاب اماتوری که از دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا که سرجستجوگر انها با ایجاد میدان مغناطیس عمل مینماید با شرایط مغناطیس همجوارروبرو شده و نمی تواند وضعیت تغییر مغناطیس طلا را تشخیص داده یا مشخص نماید

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:05

فلزیاب برند

فلزیاب برند یا فلزیاب مارک معروف داشته باشد نشانه توان عملکردی ان فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب نمی باشد زیرا فلزیاب مانند دیگر محصولات نمی باشد بلکه فلزیاب یک مدار الکترونیکی است که هر فرد یا طراح میتواند یک فلزیاب با توان بالا را طراحی و ساخته که از دیگر فلزیاب ها که برند معروف یا مارک معروف دارد قدرت بیشتری در تشخیص اهداف یا طلا درعمق زیاد با تفکیک عالی داشته باشد

بیشتر شرکت های معتبر که فلزیاب حرفه یا یا فلزیاب فوق پیشرفته طراحی و تولید مینمایند دارای برند معروف یا مشهور در نزد اشخاص تازه کار در زمینه فلزیاب نمی باشد یا در دید اشخاص عام یا ان دسته که با فلزیاب اشنائی ندارند یا تازه برای تهیه فلزیاب اقدام مینمایند معروف نمی باشد یا نام انها اشنا نمی باشد ولی برای اشخاص یا اپراتور های حرفه ای یا کاربر حرفه ای که عمر طولانی در زمینه کار فلزیاب عمل نموده اند به عملکرد فلزیاب توجه نموده و به برند فلزیاب یا مارک فلزیاب یا شکل فلزیاب توجه نمی نمایند و با عملکرد فلزیاب این دسته سازنده فلزیاب حرفه ای اشنائی داشته و اگر یک اپراتور واقعی یا کاربر حرفه ای باشد برای دیگران یا خریدار از فلزیاب با عملکرد خوب این دسته فلزیاب حرفه ای که برند یا مارک معروف در عام ندارد تعریف نموده و واقعیت را بیان مینماید

متاسفانه اکثرکسانی که فلزیاب را به خریداران معرفی مینمایند واقعیت فلزیاب را برای خریدار تازه کار ابراز ننموده و بیشتر فروشندگان فلزیاب از ان نوع فلزیاب ارائه مینمایند که کار با ان ساده میباشد زیرا در مرحله اول به راحتی خریدار را جذب خرید ان فلزیاب به دلیل کار ساده و راحت ان میگردد ولی در صحنه کاراصلی این نوع فلزیاب ها که کار انها ساده است توان بالای در کاوش و تفکیک اهداف بخصوص طلا در عمق زیاد را ندارد و فروشندگان فلزیاب از فروش و معرفی یا تعریف فلزیاب حرفه ای خودارای مینمایند زیرا کار با فلزیاب پیشرفته یا فلزیاب حرفه ای برای خود فروشنده یا خریدارنیازمند اموزش و تمرین بالا میباشد که باب میل فروشنده و خریداراماتوریا تازه کار نمی باشد زیرا بیشتر خریداران در فکر خود این موضوع را پرورش میدهند که به سادگی باید به هدف اصلی یا طلا یا گنج دست یافت و تمایلی به زحمت برای موفقیت ندارند و این از اصول فکری ان افرادی میباشد که میخواهند یک شب ثروتمند شود که در رابطه با کاشو گنج یا طلا قدیمی این چنین نمی باشد  و در این مقوله همه دنبال کار اسان میباشند که این امر خارج ار اصول موفقیت میباشد

 

با فلزیاب تفکیک مواد معدنی و منابع برای این باید انجام شود که بتوانید واکنش فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب مربوط به هدف اصلی یا طلا را نسبت به واکنش فلزیاب بر روی مواد معدنی ومنابع و کانیها تشخیص دهید

در اینجا برای تشخیص نوع مواد معدنی یا منابع تعیین اعداد تنظیمات ذکر گردیده باید با تجربه و دقت اپراتورفلزیاب یا کاربر طلایاب به انجام برسد تا توان سیستم فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب سنسوری برای تفکیک با عدد VDI و اندازه هدف IND SIZE در این وضعیت افزایش یابد وان دسته مواد معدنی یا کانیها با رنگ تیره و سیاه که یک سیکل انحرافی را برای سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب پدید می آورند مواد معدنی یا کانیهای مانند اولیوین و پیروکسنها و آمفیبولها میباشد

تنظیم سیستم فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب سنسوری برای صحنه های کاری که دارای سیلیس و کوارتز و فلدسپاتها هستند در ردیابی یا روشن AC یا حرکتی یا شعاع زنی به صورتی تنظیم گردد که سیستم فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب سنسوری به دنبال اهداف بزرگ باشد تا فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب بتواند تفکیک مواد معدنی و کانیها را از فلز اصلی یا هدف اصلی یا طلا انجام دهد

 

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب زمین شناسی

فلزیاب برای زمین شناسی کاربر دارد ولی فلزیاب تصویری در زمین شناسی کاربرد زیادی داشته زیرا فلزیاب تصویری به غیر از امور زمین شناسی در امورات دیگر مانند جاده سازی و ساختمان سازی اب و برق و گاز و عملیات نظامی و پتروشیمی و نفت و ....... کاربرد دارد و فلزیاب زمین شناسی یا طلایاب زمین شناسی یا گنج یاب زمین شناسی را با ان بتوان انجام داد میتوان هدف اصلی یا طلا را نیز با ان مشخص نمود

فلزیاب که بتواند در زمین شناسی عمل نماید توان بالای در ارزیابی خاک و مواد معدنی و منابع صحنه کار دارد که این موضوع در فلزیاب تصویری یا طلایاب تصویری یا گنج یاب تصویری کاربرد خود را بهتر نشان داده و این عامل موجب میگردد که فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری بتواند هدف یا طلا را واضختر مشخص نماید و چون فلزیابی که توان  زمین شناسی دارد یا فلزیاب تصویری که میتواند ارزیابی خاک یا ارزیابی صحنه کار را به انجام رساند شرایط واکنش مربوط به زمین صحنه کار را مشخص مینماید تا بتوان در تنظیمات از این ارزیابی زمین بهره برده یا  این تغییرات در تنظیمات فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب  در عملیات جستجو و تشخیص هدف اصلی یا طلا میتواند لحاظ نمود تا فلزیاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری بتواند تغییر حاصله از هدف اصلی یا طلا را تشخیص داده و جداگانه اشکار نماید

 

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب | طلایاب | گنج یاب

دستگاه فلزیاب تصویری میتواند هر نوع مواد را مورد ارزیابی قرار داده و فلزیاب تصویری کانی و سنگ را نیز بصورت لکه رنگ اشکار مینماید که این اختلال مربوط به همه دستگاههای فلزیاب تصویری یا طلایاب تصویری یا گنج یاب تصویری میباشد

فلزیاب تصویری سنگهای رسوبی که در سطح قرار میگیرند یا دو نوع مواد معدنی و کانی که به یک میزان نزدیک به هم ترکیب یا مخلوط شده باشند مانند رس و رسوبات در آنجا بیشتر از دیگر منابع باشد موجب این میشود که یک نوع لکه رنگ بیشتر از دیگر رنگ ها اشکار میگردد

کانیها و سنگهای قدیمی و مواد معدنی و منابع با قدمت زیاد بخصوص ان سنگ که متعلق به ان محدوده نباشد و توسط انسان ها قرار داده شده باشد یا گوزه یا ذغال  که متفاوت نسبت به دیگر منابع در همان محدوده باشد در فلزیاب تصویری لکه رنگ تیره متفاوت اشکار مینماید

فلزیاب تصویری بعضی مناطق که دارای سختی در مواد معدنی و منابع و تغییر ناگهانی درلایه های زمین میباشد بصورت لکه رنگ اشکار مینماید

صحنه کار دارای سنگ قلیایی و خارای سخت و رگه های منگنز و سنگهای زبر و سنگهای رسوبی باشدکه اورانیوم نیز با این شرایط میتواند در این محدوده ها با درصدهای مختلف یا به میزان کم وجود داشته باشد که تصویر فلزیاب تصویری را منحرف مینماید و لکه رنگ شکسته اشکار مینماید

 اگر مس و آلومنیوم وسیلیس در منطقه به صورت پراکنده وجود داشته باشد مغناطیس پدید آمده میتواند یک لکه رنگ بزرگ میله ای نامنظم را ایجاد نماید

یک زمین دارای کربن بالا به همراه اهن باشد اگر ان منطقه دارای نمک باشد یا نمک در لایه های خاک بصورت گسترده یا نمک توده ای وجود داشته باشد موجب میگردد فلزیاب تصویری لکه رنگ شبیه یک حفره یا جای دست خورده را اشکار نماید که انتها اضلاع این لکه رنگ با سر ان یک اندازه نمی باشد

 

 

 

بهترین برترین فلزیاب دنیا یا بهترین برترین طلایاب دنیا یا بهترین برترین گنج یاب دنیا را داشته باشید باید کار با ان بهترین فلزیاب دنیا یا پیشرفته ترین فلزیاب دنیا را بلد باشید بهترین فلزیاب دنیا ان فلزیابی است که بتواند یک هدف طلا را در عمق زیاد پیدا نموده و تفکیک نماید و فقط فلزیاب را میتوان بهترین فلزیاب دنیا یا پیشرفته ترین فلزیاب دنیا دانست که با عدد VDI و تنظیمات ابعاد IND SIZE نوع هدف یا طلا را تفکیک نموده و در عمق زیاد پیدا نماید

اگر بهترین فلزیاب دنیا یا فوق پیشرفته ترین فلزیاب دنیا یا فوق پیشرفته ترین طلایاب دنیا یا فوق پیشرفته ترین گنج یاب دنیا را نیز در اختیار داشته باشید و با عملکرد ان اشنائی نداشته و نتوانید در حد یک اپراتورحرفه ای فلزیاب یا کاربر حرفه ای طلایاب با ان کار نمائید دقیقاً ان بهترین فلزیاب دنیا است که شما را سرکاری میگذارد زیرا اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب تنظیمات فلزیاب را اشتباه قرار داده و با اشتباه خود موجب گریده است که فلزیاب سرکاری عمل نماید یا با نااشنائی با عملکرد بهترین فلزیاب دنیا یا پیشرفته ترین فلزیاب دنیا  شخص دارنده بهترین فلزیاب دنیا خود را سرکار گذاشته است و بیشتر افراد با اطلاعات کم خود در زمینه کار با فلزیاب و انجام عملیات باستان شناسی و حفاری گنج یا باستان شناسی خودشان و دیگران را با فلزیاب سرکار میگذارند حتی ان فلزیاب بهترین فلزیاب دنیا یا پیشرفته ترین فلزیاب دنیا باشد وکار فلزیاب را بلد نباشید محل اشتباهی را بعنوان مرکزهدف یا طلا یا گنج را نشان داده و بعد از حفاری چون طلا یا گنج یا دفینه را پیدا نمی نمایند از فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب ایراد میگیرد و عملکرد ضعیف خود با بهترین فلزیاب دنیا یا پیشرفته ترین فلزیاب دنیا مورد ارزیابی قرار نمی دهند

 

 

دوشنبه, 16 اسفند 1395 16:01

فلزیاب گنج در سنگ

 فلزیاب گنج در سنگ را میتواند تشخیص دهد ولی اینکه ان گنج یا طلا با چه شکلی در درون سنگ قرارگرفته است و چه نوع منابعی و ترکیب موادی در ان سنگ بکار برده شده است مهم میباشد و اینکه گنج درسنگ باشد و با فلزیاب بتوان انرا تشخیص داده تا اشتباه در تشخیص گنج در سنگ ایجاد نگردد یا اصلاً گنج در ان سنگ وجود دارد به نوع تنظیمات فلزیاب مرتبط میباشد و باید فلزیاب بصورتی تنظیم گردد که تشخیص دهد در داخل ان سنگ گنج یا طلا وجود دارد یا گنج یا طلا وجود ندارد

 

طلایاب یا گنج یاب از نوع دستگاه فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب گنج در سنگ میتواند تشخیص دهد ولی این سنگ که گنج در درون ان قرار دارد چه وضعیتی دارد

 

فلزیاب گنج در سنگ یا طلایاب گنج داخل سنگ یا گنج یاب گنج داخل سنگ از نوع سنگ سیلیس را میتواند با شرایط خاص تشخیص دهد زیرا علائم سنگ سیلیس به طلا بسیار نزدیک است و میتواند یک هدف یا طلا یا گنج داخل سنگ سیلیس را از دید فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب خارج گردد در اینجا تجربه اپراتورطلایاب یا کاربرفلزیاب این توان را بر روی فلزیاب ایجاد مینماید که فلزیاب گنج درسنگ را تشخیص دهد

 

البته سنگ زیر زمین در فلزیاب ترکیبی یا فلزیاب چند منظوره بتواند هدف طلا یا گنج تشخیص دهد یا فلزیاب گنج در سنگ یا فلزیاب گنج داخل سنگ تشخیص دهد باید ان فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب دارای RECOVERY SPEED یا SAT یا SAT SPEED به همراه تنظیمات تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE باشد

 

 البته فلزیاب گنج داخل سنگ یا فلزیاب گنج داخل سنگ میتواند تشخیص دهد ولی اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب باید تخصص در زمینه کار با فلزیاب داشته باشد که ان فلزیاب گنج در سنگ پیدا نماید نیز نیاز دارد

 

 

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 04:07

فلزیاب حرفه ای

 فلزیاب حرفه ای با فلزیاب تفریحی که بیشتر سازندگان فلزیاب در دنیا تولید مینمایند متفاوت است و فلزیاب های حرفه ای ان دسته از سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  میباشد که اهداف را در عمق بالا تفکیک و پیدا یا کاوش نمایند و نشانه یک فلزیاب حرفه ای دراین است که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد این تنظیمات در یک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی موجب میگردد که ان فلزیاب یا طلایاب در دسته فلزیاب های حرفه ای قرار بگیرد و تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC ان بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE با عدد VDI عمل مینماید.

 در بعضی از فلزیاب های ولتاژ القایی مانند فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR نیز از جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بهره برده میشود ولی این نوع فلزیاب ها توان پایینی در کاوش اهداف در عمق زیاد داشته و مانند فلزیاب پالسی PI تا عمق کم میتواند اهداف را پیدا نموده و مشخص نماید

 البته سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  یا یابنده تفریحی نیز توسط بعضی شرکت های معتبر بخصوص خارجی به بازار ارائه گردیده است که بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE عمل مینماید اما به دلیل ولتاژ القائی بودن این نوع فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب بیشتر از 40  تا 50  سانت نمی تواند عمل نماید این سیستمها فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  ظاهر خوب و زیبائی داشته اما عمل کافی در عمق برای کاوش هدف از خود نشان نمی دهد و خود تولیدکننده بخصوص شرکت های خارجی ارائه کننده این سیستمها فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  این موضوع را قبول داشته و بیان می نماید و کلمه فلزیاب حرفه ای PROFESSIONAL را ب روی فلزیاب خود قرار نمی دهند و اگر کلمه فلزیاب حرفه ای را بکارببرند حتماً کلمه تفریحی یا سرگرمی HOBBY یا FUN یا ENTERTAITMENT  بکارمیبرند

 اما فروشندگان این سیستمها فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب در ایران موارد دروغ را به خریداران ارائه مینمایند و این دسته فلزیاب ها را بعنوان فلزیاب حرفه ای به خریداران معرفی مینمایند.