پنج شنبه, 31 فروردين 1396 18:07

فلزیاب طلا مس نیکل

فلزیاب طلا مس نیکل

فلزیاب طلا را میخواهد تشخیص دهد نباید ترکیب مس و نیکل را بعنوان طلا مشخص نماید در اصل در قانون تفکیک فلزیاب یا رادارزمین دستی با تفکیک که بر روی عدد VDI مربوط به طلا تنظیم میگردد نباید مس و نیکل در کنار یکدیگر را طلا تشخیص دهد و البته فلزیاب با تفکیک یا طلایاب با تفکیک که طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE عمل مینماید و از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC وتنظیمات ابعاد هدفIND SIZE یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد این اتفاق پیش نمی اید زیرا این نوع فلزیاب با تفکیک یا طلایاب با تفکیک میتواند دامنه و طول موج الکترومغناطیس در انرژی فرکانس طلا یا ان هدف تعیین شده در عدد VDI را از دیگر سیگنال ها یا علائم تشخیص داده و تفکیک نماید

اما دیگر فلزیاب ها یا دستگاه ها که این توان تشخیص علائم ترکیبی از سیگنال فلزات را ندارد قدرت تشخیص الیاژنیکل ومس در کنار یکدیگر با طلا را دارا نمی باشد و این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها که از نوع فلزیاب معمولی یا فلزیاب اماتوری و از دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا میباشد نمی تواند بین نیکل ومس و طلا تفاوتی قائل شود تا امکان خطا در تشخیص فلزیاب یا این نوع دستگاه ها از بین برود