پنج شنبه, 24 فروردين 1396 07:32

فلزیاب قدرت تفکیک طلا

فلزیاب قدرت تفکیک طلا را دارا باشد میتواند یک فلزیاب قابل اطمینان باشد و فلزیاب یا طلایاب که میتواند طلا را به نسبت دیگر فلزات بصورت مجزا تفکیک نماید قدرت تفکیک بالای را برای کاوش گنج یا طلا قدیمی یا زیرخاکی را خواهد داشت

تفکیک طلا در اصل بصورت مجزا با عدد VDI در بین فلزات هم طبقه به انجام برساند خود بیانگر قدرت ان فلزیاب یا طلایاب در کاوش طلا در صحنه کار اصلی برای کاوش گنج میباشد یا میتوان ابراز نمود که یک فلزیاب یا طلایاب که میتواند فلزات را با عدد VDI مجزا تفکیک نماید مطمئناً میتواند گنج طلا را پیدا نموده و تشخیص دهد و شرایط یک فلز طلا جدید با فلز طلا مربوط به گنج از دید این دسته فلزیاب ها یکسان میباشد

البته تضمین صد در صدی برای تشخیص فلزات قدیمی یا گنج وجود ندارد و کاربر فلزیاب یا اپراتور طلایاب باید توان تفکیک فلزات یا طلا را در هر شرایطی دارا باشد

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 12:57

طراحی و ساخت فلزیاب

طراحی و ساخت فلزیاب یا طراحی و ساخت طلایاب یک امر تخصصی در زمین فلزیاب یا طلایاب میباشد و طراح فلزیاب یا طراح طلایاب در ایران بسیارکم و محدوده میباشد زیرا طراحی و ساخت فلزیاب یا طراحی و ساخت طلایاب نیازمند دارا بودن اطلاعات بالا در زمینه طراحی علوم رادار در زمینه الکترونیک را دارد

ساخت فلزیاب در ایران بیشتر بصورت کپی نمودن از روی نقشه مدارات اماده میباشد و این نوع فلزیاب ها در دسته فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنتومتر یا تسلا یا یون یاب هستند زیرا ساخت این دسته دستگاه ها یا فلزیاب ها ساده میباشد و نیاز به داشتن اطلاعات علمی بالا در زمینه رادار با تفکیک برای ساخت فلزیاب با تفکیک یا طلایاب با تفکیک با عدد VDI ندارد

طراحی و ساخت فلزیاب یا طراحی و ساخت طلایاب با اصول رادار و قانون تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE کار هر طراح یا سازنده فلزیاب یا طلایاب نمی باشد زیرا در زمینه ساخت فلزیاب یا تفکیک یا طلایاب با تفکیک نیازمند داشتن علوم بالای در زمینه طراحی رادار زمینی دستی میباشد

فلزیاب فوق پیشرفته از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

توجه نمایید که عده ای بر روی کاتالوگ یا سایت خود کلمه رادار زمین دستی را بکاربرده ولی دستگاه ها فلزیاب مغناطیسی یا پالسی یا مگنت را به جای فلزیاب با اصول رادار و تنظیمات بالا ارائه مینمایند

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:09

فلزیاب تله خاک

فلزیاب تله خاک که در اطراف گنج طلا در شرایط ترکیب مواد معدنی یا منابع متضاد با شکل مختلف درلایه ها بصورت عمودی و افقی بخواهد پیدا نماید به سختی میتواند وضعیت مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج را تشخیص داده و مرکزهدف گنج طلا مشخص نماید و در صورتیکه در اطراف گنج طلا تپه های کوچک یا تله خاک از نوع مواد معدنی یا منابع متفاوت با دیگر مواد معدنی و صحنه کار شکل داده شده باشد در انتقال سیگنال گنج طلا از طرفی که تله خاک یا تپه کوچک وجود دارد با حرکت چند زاویه ای پراکنده روبرو میگردد که پیدا نمودن مرکز هدف اصلی یا طلا را با انحراف روبرو نموده و در این وضعیت فلزیاب مغناطیسی یا ولتاژ القایی نمی تواند مرکز هدف اصلی یا طلا را مشخص نماید زیرا این شکست سیگنال گنج طلا در چند زاویه پراکنده از طرف تله خاک موجب میگردد که به سطح الکتریکی طلا یا گنج دوباره نیرو وارد نموده و میدان مغناطیس با تغییر دما یا فاز در سطح گنج طلا روبرو شده و این دسته فلزیاب دیواره اطراف هدف اصلی یا طلا گنج را به جای میدان مغناطیس مرکز هدف اصلی یا گنج نشان می دهد و بر روی سطح مرکز گنج به خاطر تغییر دما یا فاز واکنشی اصولی نشان ندهد

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:09

دقت فلزیاب شعاع زن

دقت فلزیاب شعاع زن یا دقت شعاع زنی در فلزیاب یا طلایاب را باید از نوع طراحی مدار ان فلزیاب یا طلایاب بدست اورد و نوع توان مدار فلزیاب یا مدار طلایاب که قدرت تفکیک برای انجام عملیات شعاع زنی با دقت بالا را داشته باشد از روی تنظیمات ان فلزیاب یا طلایاب بدست اورد بهترین تنظیمات مربوط به فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با مدار فلزیاب راداری طبق رادار زمینی دستی با شرایط اسپکتروم انالیز از دسته مدارفرکانسی میباشد

 در زمینهای که مواد معدنی یا منابع یا فلزات یا غیر فلزات دارای پوتوزایی بالا مانند اورانیوم و دانه طلا و انتیموان و نمک و ارسنیک و کوارتز وجود دارد تشخیص شعاع زنی و نقطه زنی مرکز هدف اصلی یا طلا با انحراف در تشخیص نقطه مرکزی طلا یا گنج روبرو میگردد زیرا این ومنابع به سمت منبع طلا یا گنج تابش ذرات را خواهد داشت که این تابش ذرات یا جابجایی ذرات باعث افزایش انرژی در طلا یا گنج شده و طلا یا گنج نیز این تابش را میتواند با مشخصات خود طلا یا گنج به اطراف برای ان دسته مواد معدنی یا منابع که نیروی کمتری دارد منتقل نموده و این مواد معدنی یا منابع شرایط ترکیبی علائم گنج یا طلا را به خود بگیرد که در زمان نقطه زنی یا شعاع زنی موجب گردد که فلزیاب یا طلایاب دچار خطا در شعاع زنی محدوده مربوط به نقطه مرکز هدف اصلی یا طلا گردد که فلزیاب فرکانسی با تنظیمات تفکیک طبق عدد VDI با تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE میتواند این تابش اثر گذاشته بر روی دیگر منابع از طلا یا گنج را به نسبت دیواره و مرکز هدف طلا یا گنج از دید فلزیاب فرکانسی خارج نماید

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:09

فلزیاب فرکانسی راداری

فلزیاب فرکانسی راداری میتواند از نوع فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب مادون قرمز یا فلزیاب التراسونیک باشد زیرا فلزیاب فرکانسی راداری با تفکیک طبق اصول مدار ان فلزیاب فرکانسی در دسته فلزیاب فرکانسی راداری قرار میگیردد

فلزیاب فرکانسی با تفکیک که طبق رادارزمینی دستی با عدد VDI تفکیک مینماید نسبت به فلزیاب فرکانسی بدون تفکیک یا فلزیاب مغناطیسی و مگنتومتر و تسلا و یون یاب قدرت تفکیک طلا یا دیگر فلزات را در عمق زیاد دارا است زیرا دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC به همراه تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX در تنظیمات پایه اساسی BASIC ADJUSTMENT میباشد که این نوع تنظیمات در پایه اساسی BASIC ADJUSTMENT توان فلزیاب یا طلایاب فرکانسی را برای تشخیص و تفکیک اهداف یا طلا یا دیگر فلزات افزایش داده

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:00

فلزیاب طلا زمین تفکیک

فلزیاب طلا زمین تفکیک مواردی است که در تفکیک یا تشخیص فلزیاب یا طلایاب درنوع مواد معدنی و منابع صحنه کار در لایه های زیرین نسبت به لایه سطح زمین برای کاوش انواع فلزات یا طلا قابل بررسی میباشد

تفکیک مواد معدنی یا منابع صحنه کار از هر نوع فلزیاب یا طلایاب برنمی اید زیرا هر نوع فلزیاب یا طلایاب توان تشخیص نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار را در لایه های زیرین زمین نداشته

چون مدار این دسته فلزیاب ها طبق اصول تغییرات مغناطیسی عمل نموده و این تغییرات مغناطیسی از سطح محدوده اطراف سرجستجوگر این نوع فلزیاب ها قابلیت تشخیص شرایط مواد معدنی در سطح را دارد و این دسته فلزیاب ها از نوع مگنتومترو تسلا و یون یاب یا دستگاه مگنت یا فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب BFO و .. میباشد  

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:00

فلزیاب طلا حذف خطا ذرات

فلزیاب طلا را بخواهد تفکیک نماید باید توان حذف خطا ذرات دیگر منابع و مواد معدنی که بین منابع جابجا میشود و ایجاد میدان الکتریکی یا میدان مغناطیسی انحرافی مینماید را داشته باشد و فلزیاب طلایاب یا فلزیاب پیشرفته برای اینکه حذف خطا در تفکیک طلا یا تفکیک گنج را دارا باشد باید بتواند دیگر فلزات را مجزا تفکیک نماید و توان تشخیص یک فلز سرد غیراهنی یا فلزگرم یا اهنی را بصورت مجزا از هر نوع فلز در این طبقات فلز سرد یا فلزگرم را داشته باشد

منظوراین است که فلز سرد مانند نقره و مس و روی وبرنز تنظیمات خاص و جداگانه مربوط به خود را  در تفکیک داشته باشد و بر روی هرکدام از این فلزات بخواهید فلزیاب یا طلایاب را تنظیم نمایید فلزیاب یا طلایاب ان فلز مورد نظر را فقط در دید خود قرار دهد و دیگر فلزات را از دید خود حذف نمود و زمانیکه یک فلزیاب چنین توانایی داشته باشد سیگنال مزاحم از دیگر مواد معدنی یا منابع را نیز در دید خود قرار نداده و دیگر علائم مواد زائد را نادیده میگیرد و این عمل در فلزیاب های مغناطیسی یا مگنت یا مگنتومتریا فلزیاب ولتاژ القایی یا یون یاب یا تسلا که بتواند اهداف یا فلزات را با عدد تفکیک مربوط به هر نوع هدف مجزا نماید وجود نداشته و این توان را ندارند زیرا فقط میتواند فلز اهنی از فلز غیراهنی را تشخیص داده و مشخص نماید و قدرت تفکیک برای هرنوع هدف را بصورت مجزا نداشته و واکنش این دسته فلزیاب ها بر روی نقره با طلا یا مس که همه طبقه یا فلزسرد یا غیراهنی میباشد یکسان است

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:01

پیدا کردن گنج

پیدا کردن گنج یا پیدا کردن طلا با فلزیاب یا طلایاب کاراسانی نمیباشد که هر فردی بتواند با فلزیاب یا طلایاب گنج را پیدا نماید درابتدا فرد که به دنبال گنج یا طلا یا دفینه یا زیر خاکی میباشد باید در خود ببیند که توان انجام کارهای مهم را داشته تا پا به عرصه پیدا کردن گنج یا پیدا کردن طلا بگذارد

بیشتر دارندگان فلزیاب یا خریداران فلزیاب یا طلایاب در زمان خرید فلزیاب یا طلایاب توجه نمی نمایند که کدام فلزیاب یا طلایاب توانایی بالاتری برای تشخیص طلا یا گنج یا دیگر فلزات را درعمق زیاد دارد و بیشتر اشخاص اقدام به خرید فلزیاب ساده می نمایند زیرا در ظاهر کار با ان راحت است ولی قدرت تشخیص این نوع فلزیاب ها برای کار در عمق زیاد یا تفکیک طلا یا تفکیک گنج در عمق زیاد فاقد توان بالای میباشد

فلزیاب حرفه ای یا طلایاب پیشرفته دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد برای کاوش و تفکیک فلزات یا تفکیک طلا یا تفکیک گنج قدرت بالای داشته ولی کار با ان دقت بالا و تمرین و مهارت بیشتری میخواهد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:02

گنج یاب اتوماتیک

گنج یاب اتوماتیک یا گنج یاب خودکار یا فلزیاب اتوماتیک که بتواند بصوت اتوماتیک وضعیت الکترونی یا تابش الکترونی و تغییرات پیوند یونی یا اتمی را تشخیص دهد عملاً وجود نداشته زیرا فلزیاب یا طلایاب باید ارزیابی خاک یا مواد معدنی و منابع صحنه کار را داشته باشد تا بتواند تغییرات پدید امده  در مرور زمان بر اثر جابجایی ذرات بر روی طلا یا گنج که افزایش انرژی و بارانباشته الکتریکی و میدان الکتریکی میانی و مغناطیس متفاوت در اطراف گنج یا طلا شکل گرفته شده است را تشخیص داده و فرکانس پایین گذر بازتاب شده را از دیگر علائم سیگنالی جدا نموده  و تفکیک نماید که این امر بصورت خودکار در هیچ نوع مدار یابنده یا فلزیاب یا طلایاب انجام شدنی نمی باشد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:02

فلزیاب نقطه

فلزیاب نقطه طلا یا فلزیاب نقطه گنج که موجب نقطه زنی طلا یا نقطه زنی گنج یا دیگر فلزات میگردد میتواند مرکز یک هدف اصلی یا طلا یا گنج یا دیگر فلزات را تشخیص داده و تفکیک نماید که ان نقطه مرکز زاویه اصلی فرکانس گنج میباشد

نقطه گنج یا نقطه طلا در اصل میتواند نوک هرم یا قله فرکانس با انرژی خاص طلا یا گنج باشد که با تنظیمات دقیق فلزیاب طبق اصول رادار این شرایط از هدف اصلی یا طلا را میتوان تعیین نموده تا تفکیک با بالاترین حد مطلوب به انجام برسد

قله فرکانس در طول فرکانس و هرم فرکانس در دامنه فرکانس مشخص میشود و بار الکتریکی سطح هدف اصلی یا طلا یا گنج که ترکیب میدان الکتریکی هدف اصلی یا طلا یا گنج را شکل داده و در اثروجود میدان مغناطیس دیگر منابع یا مواد معدنی شرایط موج الکتریکی به انرژی درونی طلا یا گنج شکل گرفته که بصورت پیاپی تابش ذرات یا الکترون و متقابل دریافت انرا گنج یا طلا داشته فرکانس هدف اصلی یا گنج شکل گرفته که دارای دامنه و طول مربوط به خود میباشد که تشخیص این دامنه یا هرم فرکانس وقله فرکانس یا طول موج به اطراف حرکت نموده و فلزیاب فرکانسی با تنظیمات تفکیک با عدد VDI با تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE توان تشخیص دامنه موج فرکانس یا هرم فرکانس وطول موج فرکانس یا قله فرکانس را داشته که این توان در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی طبق مدار اسپکتروم انالیز در رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

هرم فرکانس در مدار فلزیاب ان تنظیم دقیق برای دریافت دامنه امواج بازتاب شده از هدف اصلی یا طلا یا گنج میباشد که دقیقاً انرژی مربوط به فرکانس تعیین شده برای هدف اصلی یا گنج را در متغیر تعادلگر فلزیاب یا طلایاب با تفکیک عدد VDI میتواند تشخیص داده و تفاوت تغییر در علائم سیگنال بازتاب شده را تشخیص داده و ایجاد تعادل در تنظیمات نسبت به موقعیت صحنه کار را ایجاد نماید

 

صفحه1 از31