پنج شنبه, 24 فروردين 1396 16:09

فلزیاب قدرت عمق

فلزیاب قدرت عمق را در صورتی دارا میباشد که توان تفکیک فلزات یا طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن یا الومینیوم یا نیکل و کروم و برنز را در عمق زیاد با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE بصورت مجزا دارا باشد

چرا قدرت عمق فلزیاب یا قدرت عمق طلایاب با تفکیک فلزیاب یا طلایاب مرتبط است بخاطر این است که اگر یک فلزیاب یا طلایاب بتواند طلا را در عمق زیاد تفکیک نموده و تشخیص دهد مسلماً توان تشخیص دیگر فلزات یا انواع مواد معدنی و منابع صحنه کار را برای تشخیص داشته باشد تا با تنظیم دقیق سیگنال علائم مواد معدنی یا انواع فلزات از طرف فلزیاب یا طلایاب نادیده گرفته شود تا بتواند هدف اصلی یا طلا یا گنج طلا یا فلز تعیین شده درعدد VDI را تشخیص داده و تفکیک نماید

جمعه, 18 فروردين 1396 17:44

فلزیاب عمق چقدر

فلزیاب عمق چقدر یا عمق فلزیاب چند متریا گنج در چند متری است از مباحث بحث برانگیز در زمینه فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب سنسوری میباشد ولی اینکه فلزیاب عمق چقدر میزند یا فلزیاب طلا یا گنج طلا را درچه عمقی میگیرد باید از دید علمی در جهت توان انواع فلزیاب ها یا انواع طلایاب ها درنظرگرفته شود

عمق فلزیاب چقدراست که بتواند یک فلزرا در چه عمقی بگیرد باید در زمان کار با فلزیاب یا طلایاب در زمان تمرین مشخص گردد یا در زمان خرید با قرار دادن یک فلز بخصوص طلا در عمق زیاد بگیرد توان عمق ان فلزیاب یا عمق ان طلایاب مشخص میگردد

ولی اینکه عمق فلزیاب یا عمق طلایاب برای مشخص نمودن گنج طلا یا زیرخاکی چقدر است را نمی توان دقیقاً مشخص نمود موضوعی است که در کار فلزیاب ها یا طلایاب ها مطرح میباشد البته درست است که وجود فلزقدیمی یا گنج طلا یا طلا قدیمی موجب افزایش قدرت عمق فلزیاب یا عمق طلایاب میگردد ولی این برای هر نوع فلزیاب یا طلایاب صدق نمی نماید

بخصوص برای فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه های مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا از جریان تغییر میدان مغناطیس با تغییر فاز عمل مینماید در صورتیکه با صحنه کار با مواد معدنی ومنابع پر انرژی روبرو شود توان خود را برای کاوش اهداف یا طلا یا گنج یا فلزقدیمی در عمق زیاد از دست می دهد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:06

فلزیاب فرکانسی هوای گرم

 هوای گرم برای فلزیاب فرکانسی که طبق اصول رادار زمینی دستی با تفکیک عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE عمل مینماید تاثیر بسیار پاینی خواهد داشت زیرا در  این دسته فلزیاب یا طلایاب با تغییر تنظیمات تغییرات دما قابل تحمل میگردد و میتوان با تغییر اعداد ابعاد هدف IND SIZE یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X وضعیت تشخیص فلزیاب فرکانسی را در حد مطلوب قرار داده تا بتوان میدان فرکانسی گنج یا طلا یا هدف اصلی را تشخیص داده و تفکیک نماید

از انجا که ترکیب سطح بارالکتریکی که حاصل میدان الکتریکی را پدید می اورد توسط ابعاد هدف IND SIZE قابل تشخیص میباشد و کار تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X تشخیص حجم الکترونها در میدان الکتریکی سطح هدف اصلی یا طلا یا گنج را انجام می دهد میتواند با بدست اوردن بالاترین حجم تعیین شده از انداه هدف بتواند بحران انحرافی پدید امده از گرما برای پراکندگی انرژی را تشخیص داده و انرژی مربوط به هدف اصلی را از میدان فرکانسی گنج یا طلا یا هدف اصلی جدا نموده و تفکیک نماید که این عمل با همراهی تنظیمات تفکیک با عدد VDI به انجام میرسد  

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:01

فلزیاب مقوله عمق

فلزیاب مقوله عمق را به دنبال خود در زمان خرید فلزیاب یا خرید طلایاب در دید خریدار فلزیاب یا طلایاب دارد و خریدار فلزیاب سعی مینماید فلزیابی یا طلایابی را خرید نماید که طلا یا دیگر فلزات را در عمق زیاد تفکیک نموده و پیدا نماید ولی هر نوع فلزیاب یا طلایاب توان تفکیک طلا را در عمق زیاد داشته که بتواند مورد نظر خریدار فلزیاب قرار بگیرد

بیشتر اشخاص به دنبال یک فلزیاب ساده و پرقدرت برای تفکیک طلا یا گنج در عمق زیاد میباشد که این دوموضوع میتواند دو مقوله مجزا و متضاد با هم باشند فلزیاب یا طلایاب ساده که نیاز به تنظیمات تخصصی در زمین کشف طلا یا کاوش گنج را نداشته باشد یک فلزیاب ساده است و این سادگی توان خطا فلزیاب یا طلایاب را افزایش داده و احتمال پیدا نمودن طلا یا گنج یا دیگر فلزات را کاهش داده بخصوص تشخیص و تفکیک طلا را در عمق زیاد از بین میبرد

ولی فلزیاب یا طلایاب که بتواند یک هدف طلا را در عمق زیاد تشخیص داده و تفکیک نماید از دست فلزیاب های اماتوری یا فلزیاب ساده یا فلزیاب معمولی بدون تفکیک مانند فلزیاب مغناطیسی یا مگنتومتر نمی باشد زیرا این نوع دستگاه ها یا فلزیاب ها دارای تشخیص توان تفکیک بنابر انرژی طلا از فرکانس نمی باشد و این دسته فلزیاب فقط میتواند تغییر میدان مغناطیس یا اختلاف فاز را در طول زمان تشخیص داده و مشخص نماید که در این شرایط قدرت تفکیک فلز طلا در عمق زیاد پدید نمی اید زیرا در مسیر تشخیص میدان مغناطیس انحراف مغناطیسی زیادی از طریق مواد معدنی و منابع صحنه کار برای این نوع فلزیاب ها ایجاد میگردد که بطور طبیعی توان تفکیک طلا را در عمق زیاد نداشته زیرا طلا خود ذاتاً دارای وضعیت پارامغناطیس یا مغناطیس بسیار پایین میباشد که انحراف مغناطیسی در صحنه کار علائم سیگنال بسیار پایین طلا را که در عمق زیاد قرار دارد تحت تاثیر قرار داده و این دسته دستگاه ها یا فلزیاب ها توان تشخیص طلا در عمق زیاد را نخواهند داشت

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:07

فلزیاب طلا لایه خاک

فلزیاب طلا لایه خاک را میتواند تشخیص دهد درصورتیکه توانایی ارزیابی زمین را داشته باشد و فلزیاب یاطلایاب باید دارای توان تفکیک طلا باشد تا بتواند وضعیت طلا در لایه خاک را تشخیص دهد و این امر فقط از فلزیاب با وجود تفکیک با جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بر می اید

طلا که در لایه های خاک وجود داشته باشد بصور طبیعی ساختار ذاتی خود را داشته و از اطراف به میزان خود در حد جزئی انرژی و ذرات را از مواد معدنی و منابع اطراف خود جذب نموده یا دیگر مواد معدنی و منابع میتواند انرژی خود را در اثر جابجایی ذرات به طلا منتقل نموده و از انجا که یک رسانا بالا است در اطراف حول محور خود بار الکتریکی انباشته شده را ایجاد نموده و با تغییرمیدان الکتریک در اثررسیدن انرژی به میزان حد تحمل ذرات طلا ارنرژی درونی طلا اقدام به جابجایی ذرات خود به اطراف نموده و این انتقال میتواند به یک فلز قدیمی یا گنج یا طلا که در ان محدوده وجود داشته باشد منتقل گردد و یک خط مسیر خطوط میدان الکتریکی به همراه میدان مغناطیسی را ایجاد نموده و این خطوط ترکیب از امواج الکترومغناطیس در زمان معین ایجاد میگردد و این زمان برای انتقال ناپایدار خواهد بود و این جریان میتواند کار فلزیاب را برای کاوش طلا یا گنج در پیدا نمودن نقطه مرکز هدف با خطا روبرو نماید

سه شنبه, 10 اسفند 1395 07:36

فلزیاب با عمق زیاد

فلزیاب با عمق زیاد را میتوان از نحوه عملکرد ان فلزیاب برای کاوش اهداف کوچک در عمق زیاد بدست اورد البته این پیدا نمودن اهداف کوچک در عمق زیاد به نهایت عمق ان فلزیاب که در کاتالوگ یا بروشور فروش ان فلزیاب ذکر گردیده است بستگی دارد تشخیص یا پیدا نمودن یک هدف کوچک در عمق زیاد به نسبت عمق فلزیاب باید با ثبات و تعادل و بدون انحراف به انجام برسد و یک فلزیاب یک هدف کوچک در عمق زیاد در صورتی میتواند درست تشخیص دهد که اپراتور یا کاربر بتواند ان فلزیاب را متناسب با نوع هدف و وضعیت منابع و مواد معدنی منابع صحنه کار تنظیم نماید و خود اپراتور یا کاربر نیز در انجام عملیات مختصات یابی با فلزیاب مهارت و تجربه کامل داشته باشد

اصل توان تشخیص فلزیاب را میتوان از روی تشخیص و تفکیک یک هدف کوچک در عمق زیاد بدست اورد حال این هدف در هر شرایطی قرار گرفته باشد زمانیکه سیستم فلزیاب دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد بهره بردار میتواند با تغییر در این تنظیمات توان تشخیص سیستم فلزیاب را افزایش داده ونسبت به وضعیت ان منطقه یا زمین خاک توان تشخیص را تغییرداده و بین وجود هدف واقعی و غیرواقعی را با تغییر این تنظیمات بتوان از یکدیگر مجزاو تفکیک نمود  البته این موضوع در رابطه با فلزیاب از نوع فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد میتواند با تعیین درست این تنظیمات با ثبات یک هدف کوچک را به نسبت عمق فلزیاب پیدا نموده و تفکیک نماید و فلزیاب ولتاژ القائی یا هر نوع زیر مجموعه ان از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO و ..... در صورتیکه در حالت با حساسیت بالا برای کاوش اهداف کوچک در عمق زیاد تنظیم گردد در صورت حرکت با سرجستجوگر بر روی سطح زمین با فاصله از هدف دچار بی ثباتی یا اختلال میگردد.

 

 

سه شنبه, 10 اسفند 1395 07:19

فلزیاب معتبر

فلزیاب معتبر به ان فلزیاب میتوان کفت که در زمان خرید فروشنده اموزش داده و یک هدف نمونه را در سطح و عمق پنهان نموده و خود خریدار پیدا نموده و تفکیک نماید

فلزیاب معتبر در کل میتواند اهداف را تفکیک نموده و مشخص نماید و این تفکیک فقط در صورتی قابل قبول میباشد که توسط اعداد VDI بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE به انجام برسد

حال عده ای برای اینکه سازندگان فلزیاب ایرانی را که خود طراحی نموده و به تولید میرسانند را تخریب نموده و فلزیاب خود را بفروش برسانند برعلیه شرکت ها و تولید کنندگان فلزیاب ایرانی مواردی دروغ را بیان نموده و مطالبی را برای خریدار ابراز مینمایند که واقعیت نداشته و فقط برای این است که خریدار را از خرید فلزیاب از یک تولید کننده معتبر ایرانی منصرف نماید

طراحان و تولید کنندگان معتبر ایرانی فلزیاب با توان و قدرت و تکنولوژی روز دنیا را به بازار ارائه مینمایند که کمترین سازنده فلزیاب در دنیا به این نوع تکنولوژی دست یافته باشند

چرا به کفته ای دیگران که مورد اعتماد نیستند و میخواهند دیگران را خراب نمائید اطمینان میکنید اگر این اشخاص انسان و فرد قابل اطمینانی بودند اقدام به اعمال نامشروع انسانی و تجاری ننمودند و از دیگران بدگوئی نمی نمودند پس برای خرید سیستم فلزیاب  خود حضوراً مراجعه نموده و عملکرد سیستم فلزیاب را به واقعیت و بدون در نظر گرفتن ان موانع و ایراداتی که اشخاص متفرقه و بد بیان نموده اند اقدام به خرید نمائید و بعد از اموزش یک هدف پنهان شده در سطح و عمق را خودتان بعنوان خریدار پیدا نموده و تفکیک نمائید

اصولاً این ایجاد بی اعتمادی به فروشندگان معتبر فلزیاب که برترین انها سازنده و طراح فلزیاب میباشد از طرف افراد یا دیگر شرکت ها که توان رقابت با شرکت های معتبر را ندارند ابراز میگردد