پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:05

فلزیاب فرکانسی فضای جستجو

فلزیاب فضای جستجو را در صورتی بخوبی میتواند مشخص نماید که ان فلزیاب از نوع  فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی باشد که با امواج الکترومغناطیس طبق اصول رادار زمینی دستی عمل نماید

فقط فلزیاب یا طلایاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با سنسور نوری حرارتی به همراه سنسور مادون قرمز یا سنسور التراسونیک با وجود تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میتواند در حفره و چاه و تونل و غار با ابعاد کوچکتر از دو متر عمل نماید زیرا این نوع فلزیاب یا طلایاب از امواج الکترومغناطیس بهره میبرد و سنسورنوری حرارتی یا سنسورالتراسونیک خود دارای قدرت تحلیل بین علائم یا سیکنال انباشته شده از سرجستجوگر فلزیاب یا طلایاب با علائم مربوط به هدف اصلی یا طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن یا نیکل و کروم و برنز و الومینیم میباشد و برنامه تفکیک رنگ COL PRO با عدد VDI توان بالاتری برای عملیات در حفره و چاه و غار و تونل با ابعاد کمتر از دو متر در دومتر را دارد

زیرا وجود امواج الکترو مغناطیس با وجود این تنظیمات در فلزیاب فرکانسی با سنسور نوری حرارتی یا سنسور التراسونیک به همراه مادون قرمزمیتواند هر گونه انباشتگی مغناطیسی را از دید خود خارج نموده زیرا فلزیاب فرکانسی امواج الکترومغناطیس به نسبت سیگنال هدف اصلی یا طلا در پردازشگر تعادل دهند مورد ارزیابی قرار داده و ان شکل امواج که مربوط به انرژی فرکانس هدف اصلی یا طلا است را مشخص مینماید

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:07

نقطه زنی فلزیاب الکترومغناطیسی

نقطه زنی فلزیاب الکترو مغناطیسی که از امواج الکترومغناطیس برای ارسال دریافت بهره میبرد در فلزیاب انتنی و فلزیاب تصویری توان بالای را برای تفکیک ایجاد مینماید و شعاع زنی با فلزیاب دارای امواج الکترو مغناطیس نیز توانایی بالای در عملیات ردیابی و نقطه زنی دارد

فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی که با تغییر سیگنال و انرژی بدست امده از فرکانس در صحنه کار که متعلق به هدف اصلی یا طلا است واکنش از خود ایجاد مینماید و بخاطر نوع تابش الکترومغناطیس موج که توسط فلزیاب فرکانسی با تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION و ابعادهدف IND SIZE قابل تشخیص میباشد فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی این توان را دارا است که ذرات بازتاب شده از یک هدف تعیین شده با عدد VDI را طبق نوع انرژی متعلق به ان فرکانس که از امواج الکترومغناطیس هدف اصلی یا طلا میباشد میتواند گنج یا طلا قدیمی را تشخیص دهد

در فلزیاب های دیگر تشخیص میدان الکتریکی و مغناطیسی که وضعیت شرایط امواج الکترومغناطیس را شکل می دهد یا تشعشع و مغناطیس که همراه هم وضعیت موج الکترومغناطیس پدید امده از بار الکتریکی ساکن که موقعیت الکترو استاتیک را پدید میاورد قابل تشخیص نمی باشد و فقط فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی این توانایی را دارا است که بتواند انعکاس امواج الکترومغناطیس مربوط به هدف اصلی یا گنج یا طلا را ازعلائم و سیگنال دیگر منابع و فلزات دیگر در پردازشگر تشخیص فرکانس پایین گذر تشخیص داده و در پردازشگر تفکیک وضعیت هدف یا طلا یا گنج را مشخص نمی نماید

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:07

خطا فلزیاب مغناطیسی

خطا فلزیاب مغناطیسی میتواند از شرایط پدید امده در سرجستجوگر یا لوپ یا کویل یا سنسور مغناطیسی شکل بگیرد و خطا فلزیاب مغناطیسی عملاً برای اهداف یا فلزات یا طلا در عمق زیاد بالامیباشد

فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد میتواند علائم بازتاب شده از هدف اصلی یا طلا یا گنج را که به شکل امواج الکترومغناطیس میباشد از دیگر سیگنال ها جدا نموده و تفکیک را در فلزیاب فرکانسی ایجاد نماید

فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی برای تشخیص یک هدف با اختلال در پتانسیل متغیر سرجستجوگر از طریق ولتاژ در سرجستجوگر یا کویل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی میگردد زیرا ولتاژ در اثر انباشتگی در یک وضعیت مغناطیسی سیم پیچ یا سنسور مغناطیسی میتواند میدان مغناطیس در سرجستجوگر را با وضعیت متغیر در بار الکتریکی قابل انتقال روبرو نموده و به همین میزان درجابجایی بارالکتریکی یک هدف یا منابع با بی تعادلی روبرو شده و از انجا که بار الکتریکی در میدان مغناطیس سرجستجوگر فلزیاب مغناطیسی در حالت متغیر با انباشتگی بار الکتریکی مربوط به ولتاژ روبرو میشود توان تشخیص با انرژی متعادل از بین رفته و توان نقطه زنی فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی کاهش یافته یا از بین میرود

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:07

نقطه زن گنج طلا

نقطه زن طلا یا نقطه زن گنج یا نقطه زن گنج طلا میتواند دو موضوع متفاوت برای بحث عملکرد فلزیاب یا طلایاب برای تفکیک طلا یا تفکیک گنج یاب از نظر ساختار عملکردی برای تشخیص و تفکیک این دو منبع گنج و طلا در روش های گوناگون میتواند در نظر داشت تا با واقعیت گنج یابی فلزیاب یا طلایاب برای کاوش گنج و طلا یا نقطه زن گنج و طلا مشخص گردد

در اینجا تفاوت عملکرد فلزیاب فرکانسی برای تشخیص امواج الکترو مغناطیس به نسبت فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژالقایی است که میتواند توان نقطه زنی در تشخیص گنج و طلا را مشخص نماید

اصل عملکرد فلزیاب با امواج الکترو مغناطیس به نسبت عملکرد فلزیاب مغناطیسی در تشخیص گنج و طلا یا دیگر فلزات متقاوت است

فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی در نقطه زنی گنج و طلا توان بالاتری نسبت به فلزیاب مغناطیسی را دارا است زیرا فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی میتواند تشعشات الکترو مغناطیس را که ذات امواج الکترو مغناطیس است را از دیگر علائم و سیگنال ها تشخیص داده و تفکیک نماید ولی فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی از انتقال و تغییر بارالکتریکی در میدان مغناطیس پدید امده در هدف یا دیگر منابع میتواند تشخیص دهد که وجود میدان مغناطیس در سرجستجوگر میتواند در اثر تغییر انرژی دار تنزیل میدان مغناطیس در تشخیص گردد

تفاوت نقطه زن گنج طلا در فلزیاب فرکانسی با فلزیاب مغناطیس از نوع فلزیاب VLF یا تسلا یا یون یاب یا فلزیاب BFO و .. فلزیاب پالسی یا فلزیاب تی ار TR یا دستگاه مگنت در این توان قدرت نقطه زنی گنج طلا میباشد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:08

فلزیاب فرکانسی گنج

فلزیاب فرکانسی گنج طلا را میتواند تشخیص داده و اینکه فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی از دسته فلزیاب های حرفه ای قلمداد میگردد بخاطر نوع تفکیک طلا یا فلزات یا گنج با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE برای عملیات هدف یابی TARGET میباشد در اینجا گنج که از نوع طلا باشد میتواند مقداری از بار الکتریکی انباشته در اطرف خود بصورت استاتیک دارا باشد و الکترونها ازاد شده در حول محور خود طلا در لایه زیرین بار الکتریکی شکل گرفته از منابع و مواد معدنی پدید میاید که در اثر فشار جریان این دسته بار الکتریکی انباشته استاتیکی میباشد که ان الکترون ها طلا میتواند بار بنیادی باشد و در صورتیکه با بارالکتریکی انباشته شده در اطراف طلا رانش یا ربایش داشته باشد میتواند ربایش یا رانش استاتیک را شکل داده که با وضعیت ایجاد نیرو بر یکدیگرموقعیت ربایش یا رانش الکترواستاتیک را در اطراف طلا پدید اورده که طلا بیشتر وضعیت رانش را برای منابع اطراف خود ایجاد مینماید زیرا شکل ساختار طلا دچار جذب کمترین انرژی را داشته باشد الکترون اخرخود را ازاد مینماید ولی بار الکتریکی پدید امده اطراف طلا نمی گذارد این الکترون ها با سطح وسیع حرکت نماید اما خود بار انباشته شده از فشار نیروی داخلی به جهت بیرونی خود فشار وارد نموده و این نیرو بار انباشته شده به اطراف محدوده طلا پراکنده میگردد و سطح تماس با دیگر علائم یا سیگنال دیگر منابع را تغییر داده و وضعیت سیگنال یا علائم طلا نیزدر ان محدوده دارای پتانسیل ثابت یا فرکانس ثابت را دارا میگردد که این موقعیت توسط فلزیاب مغناطیسی قابل تشخیص نمی باشد زیرا طلا در این شرایط دارای امواج یا فرکانس ساکن  بسیار پایین با پتانسیل ثابت میباشد و فلزیاب مغناطیسی میتواند میدان مغناطیس را تشخیص دهد و طلا گنج بخصوص در عمق زیاد ان میدان مغناطیس را برای فلزیاب مغناطیسی ایجاد نمی نماید که بتواند فلزیاب مغناطیسی انرا تشخیص دهد و در دید خود قرار دهد

 فلزیاب مغناطیسی یا ولتاژ القایی از دسته فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مگنت یا یون یاب یا تسلا میباشد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:08

فرکانس فلزیاب انتنی

فرکانس فلزیاب انتنی بطور طبیعی اگر از قانون رادار تبعیت نماید دارای یک شکل مشخص در ارسال میباشد و تغییر در کیلوهرتز یا هرتز ان تاثیری درامر تفکیک نداشته بلکه تفکیک در شکل دهی جدا سازی ترکیب علائم یا سیکنال بازتاب شده میباشد که عمل تفکیک را به انجام میرساند

فرکانس فلزیاب تفکیک دار میتواند از نوع فرکانس بسیار شدید پایین یا فرکانس فوق العاده پایین باشد یا فرکانس بسیار پایین باشد ولی در فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی نوع فرکانس منتشر شده که پایین یا بالا باشد زیاد مهم نمی باشد بلکه این موضوع که فلزیاب فرکانسی تفکیک دار یا فلزیاب جذبی تفکیک دار بازتاب فرکانس در حد پایین مربوط به انرژی هدف خاص را بتواند تشخیص دهد مطرح میباشد زیرا فرکانس پایین در فلزیاب فرکانسی مانند فلزیاب مغناطیسی نمی باشد و اصل تفکیک در فلزیاب فرکانسی نوع طراحی مدار در تعیین و تشخیص علائم یا سیگنال منعکس شده میباشد که بتواند فرکانس پایین گذر مربوط به هدف اصلی یا طلا یا فلز تعیین شده را از بین دیگر علائم یا سیگنال ها تشخیص داده و عمل تفکیک را به انجام رساندکه این عمل با تعیین عدد VDI در تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION برای تفکیک فلزات یا طلا به انجام میرسد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:09

فلزیاب تصویری تفکیک طلا

تنظیمات در فلزیاب تصویری برای اسکن فلز یا اسکن طلا امری مهم درتشخیص هدف اصلی یا طلا میباشد هر میزان کشش علائم یا سیگنال فلزیاب تصویری با علائم مربوط به طلا با هم هم جهت باشند لکه رنگ اشکار شده منظم تر میباشد و هر میزان علائم یا سیگنال یا فرکانس مربوط به طلا در زمان بازتاب ضعیف تر باشد لکه رنگ مربوط به اسکن طلا نامنظم تر یا در حالت پس زمینه یا سایه در کنار لکه رنگ دیگر ظاهر شده و اینجا ارضاء انرژی بازتاب شده از فرکانس مربوط به طلا نوع شرایط لکه رنگ را در فلزیاب تصویری ایجاد مینماید تا اسکن طلا با دقت به انجام برسد

هر میزان فلزیاب تصویری برای اسکن طلا با دقت بالاترتنظیم شده باشد میتواند ذرات مربوط به دیگر منابع و مواد معدنی را نادیده گرفته و پرتو بازتاب شده از طلا را به نسبت سطح سیگنال یا علائم دیگر منابع برای تشخیص در حالت رانش قرار داده و تا حد ممکن اشکارننموده یا به شکل نامنظم اشکار مینماید و تنظیمات متناسب با وضعیت مواد معدنی و منابع صحنه کار امکان اسکن طلا با ترتیب شکل لکه رنگ منظم را افزایش می دهد  

این عملیات در فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با دارا بودن تنظیمات پایه BASIC و تنظیمات اختیاری PRO OPTION کاربرد بیشتری دارد

 

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 10:09

فلزیاب فرکانسی حفره

فلزیاب فرکانسی میتواند حفره یا چاه یا جای خالی یا دست خورد ه را مشخص نماید و همان میزان که فلزیاب فرکانسی توان تفکیک فلزات را دارا میباشد فلزیاب فرکانسی میتواند چاه و حفره و جای خالی یا دست خورد را تشخیص داده و مشخص نماید ولی حفره های مغناطیسی که از عوامل گوناگون پدید می اید در امواج یا جریان وانرژی ونیروهرنوع فلزیاب میتواند اختلال ایجاد نموده و عملکرد فلزیاب یا طلایاب را با انحراف یا خطا یا تشخیص اشتباه روبرو نماید

از انجا که نویز و پارازیت پدید امده از بار الکتریکی انباشته شده از اطراف مواد معدنی ومنابع متفاوت با اکثریت مواد معدنی و منابع صحنه کار دارای انرژی خاص خود میباشد میتواند دارای نیرو یا انرژی بالاتری نسبت هدف اصلی یا طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن را داشته باشد  از دید فلزیاب یا طلایاب یک شرایط حفره مغناطیسی از تداخل الکترو مغناطیسی بین علائم ترکیب شده هدف اصلی یا طلا با سیگنال مواد معدنی یا منابع صحنه کار ایجاد میگردد که در اصل خود این وضعیت میتواند از نویز یا پارازیت مواد معدنی و منابع و سنگ ها یا کانیها باشد که این نویز از دید فلزیاب یا طلایاب همان علائم یا سیگنال مواد معدنی و منابع متفاوت در صحنه کار میباشد که سیگنال یا علائم و فرکانس و جریان و انرژی هدف اصلی  یا طلا در اثرنویز و پارازیت پدید امده دچارتغییر میگردد و این تغییر از دید فلزیاب یا طلایاب میتواند یک حفره مغناطیسی باشد که تشخیص فلزیاب یا طلایاب را با انحراف در تشخیص روبرو مینماید و یک فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که از تشخیص خطوط فرکانسی مربوط به میدان فرکانسی را تشخیص داد و انرژی مربوط به فرکانس تعیین شده در عدد VDI را تشخیص دهد میتواند این حفره مغناطیسی ترکیب شده از تداخل علائم یا سیگنال را تشخیص داده و تفکیک نماید و باید اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب تنظیمات را متناسب با صحنه کار تنظیم نماید تا بالاترین کیفیت برای تفکیک بدست اید

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 10:08

فلزیاب حفره

فلزیاب حفره را میتواند تشخیص داده و مشخص نماید بخصوص فلزیاب که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص DISCRIMINATION با عدد VDI باشد و طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE عمل نماید این نوع فلزیاب که از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی باشد توان تشخیص حفره یا چاه یا جای خالی را خواهد داشت وبین حفره مغناطیسی یا حفره واقعی را با تغییر اعداد VDI و ابعاد هدف IND SIZE میتواند تشخیص دهد

یک حالت که خلاً مغناطیسی یا حفره مغناطیسی را پدید می اورد تغییرات ناگهانی صحنه کاردر لایه های زمین به شکل عمودی یا افقی یا اریب زاویه دار میباشد

این اتفاق خلاً حفره مغناطیسی بیشتر برای فلزیاب های نوع فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا دستگاه مگنت یا فلزیاب تی ار TR یا تسلا یا یون یاب یا فلزیاب BFO و .. ایجاد خطا مینماید زیرا این نوع فلزیاب ها دارای تنظیمات سیگنال بالانس یا تنظیمات مربوط به بالانس زمین GROUND BALANCE میباشد و این نوع فلزیاب ها درهر محدوده ای که توسط سرجستجوگر یا کویل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی بالانس زمینی شود نسبت به شکل همان لایه زمین که در زیر سرجستجوگر میباشد بالانس زمینی را پذیرفته و در صورتیکه در مسیر حرکت ناگهانی لایه مواد معدنی یا منابع تغییر نماید بالانس زمینی این نوع فلزیاب ها به هم خورد و موجب اختلال در فلزیاب میگردد و این قسمت از زمین که این اشکال را در فلزیاب ایجاد مینماید میتواند مربوط به نویز یا پارازیت یا سیگنال مزاحم شکل گرفته از تغییر ناگهانی زمین باشد

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 09:47

فلزیاب فرکانس ردیاب

فلزیاب فرکانسی قدمت طلا یا ردیاب فرکانس قدمت طلا را از روی خطوط فرکانس مربوط به میدان فرکانس بی نهایت پایین نشات گرفته از میدان مغناطیس  میتواند تشخیص داده و تفکیک نماید به شرط انکه ان ردیاب انتنی یا فلزیاب فرکانسی یا ردیاب الکترونیکی دارای مدار پیشرفته ای باشد که بتواند بین مغناطیس بالاگذر و فرکانس بالا گذر را از روی زاویه سرعت و زاویه فرکانس تشخیص داده و فرکانس پایین گذر یا فرکانس بسیار پایین هدف اصلی یا طلا با قدمت بالا را تشخیص داده و این فلزیاب فرکانسی ردیاب یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری از اصول ساختار رادار با مدار رادار زمینی دستی بهره برده باشد و دارای تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION مانند تنظیمات تفکیک EDIT یا VDI DISC و ابعاد هدف IND SIZE یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد و فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب ردیاب فرکانسی یا ردیاب الکترونیکی فرکانسی از این دسته فلزیاب با این نوع تنظیمات دارای پیشرفته ترین مدار تفکیک میباشد و میتواند علائم یا امواج یا سیکنال یا جریان و نیرو و انرژی مربوط به فرکانس خاص هدف اصلی یا گنج یا طلا یا نقره یا مس یا اهن یا روی یا الومینیم را تفکیک نماید

صفحه6 از9