پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:03

نحوه عملکرد فلزیاب فرکانسی

نحوه عملکرد فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب انتنی فرکانسی  یا فلزیاب تصویری فرکانسی ازشرایط الکترو استاتیک بهره میبرد و این عمل الکترواستاتیک در امواج مغناطیسی یا امواج الکترو مغناطیس درنحوه عملکرد فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانسی انتنی یا فلزیاب تصویری فرکانسی خود را نشان میدهد

درنحوه عملکرد فلزیاب فرکانسی هدف یا طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن یا برنز در حالت ثابت میباشد و انتن فلزیاب انتنی فرکانسی یا سرجستجوگردر حالت حرکت میباشد و این عمل بیشتر مواقع با عملکرد رادارهوایی از نظرهدف که در حالت حرکت میباشد متفاوت است ولی ساختار کلی فلزیاب فرکانسی با رادار یک شکل است

نحوه عملکرد فلزیاب فرکانسی برای کاوش هدف یا طلا یا دیگر فلزات به اینصورت میباشد که هدف ثابت قرار داشته و دارای جریان و انرژی و نیرو و امواج و علائم مربوط به خود میباشد و فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب انتنی فرکانسی یا فلزیاب تصویری فرکانسی علائم یا امواج یا جریان و انرزی و نیرو خود را منتشر نموده و بار مربوط به امواج فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب انتنی فرکانسی یا فلزیاب تصویری فرکانسی بر هدف ثابت که شرایط جریان و نیرو و انرژی ساکن یا تجمع بار استاتیک را داشته وارد نموده و تماس یا این وارد نمودن نیرو یا بار از فرکانس یا امواج بر هدف شرایط الکترو استاتیک را پدید اورده  و علائم هدف موجب حرکت انتن به سمت هدف یا واکنش فلزیاب تصویری بر ان هدف میگردد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:03

فلریاب فرکانسی فرکانس فلزات

فلزیاب فرکانسی فرکانس فلزات را میتواند تشخیص دهد به شرط انکه ان فلزیاب فرکانسی تفکیک دار باشد و فلزیاب فرکانسی برای تفکیک فلزات از جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بهره ببرد

فلزیاب فرکانسی که بتوان فرکانس فلزات را تشخیص داده و تفکیک نماید باید دارای پردازشگرتفکیک با عدد VDI باشد و بتواند فرکانس پایین گذررا با سرعت زاویه و زاویه فرکانس تشخیص داده  تا بتواند فلرات مانند طلا و نقره و مس و روی و اهن و نیکل و کروم و الومنینم و برنز و برنج را تشخیص دهد و تفکیک نماید

هر نوع فلزیاب را نمی توان فلزیاب فرکانسی برای تشخیص فرکانس فلزات یا فلزیاب انتنی فرکانسی یا فلزیاب تصویری فرکانسی نام برده زیرا فلزیاب فرکانسی باید طبق اصول رادار طراحی و ساخته شود و ساخت فلزیاب فرکانسی یا طراحی فلزیاب فرکانسی کار هر فرد و شرکتی نمی باشد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:05

فلزیاب فرکانسی

فلزیاب فرکانسی یا طلایاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی برای ان از پیشرفته ترین فلزیاب یا طلایاب در دنیا میباشد که توان تشخیص فرکانس یا جریان و انرژی و نیرو و تشعشع مربوط به هدف اصلی یا طلا یا نقره یا مس یا اهن  یا برنز یا روی یا نیکل را با عدد VDI تعیین شده دارد

فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی دارای شرایط متعادل در تفکیک اهداف یا فلزات مانند طلا و نقره و مس و روی و اهن و نیکل و برنز و برنج و الومینیم را دارا میباشد

فرکانس یک فلز یا هدف یا طلا در اصل تغییر نمی نماید و در حالت عادی خود نسبت به شرایط اطراف یک شکل می ماند و بر عکس میدان مغناطیس میباشد که در اثر تغییر نیرو وارده از اطراف حالت خود را تغییر داده ترکیب شده یا تضاد در دفع یکدیگر قرار میگیرند و میدان مغناطیس تحت شرایط نوع بار الکتریکی که بر ان میدان مغناطیس وارد میشود دچار تغییر میگردد و برای این است که فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب های ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی و مگنت و یون یاب و تسلا متر و...... با این نقص اساسی روبرو میباشد بخصوص برای تشخیص اهداف در عمق زیاد بویژه برای طلا در عمق زیاد با این مشگل روبرو میباشند

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:05

تفکیک فلزیاب فرکانسی

تفکیک فلزیاب فرکانسی از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد عملاً با هر نوع تفکیک که در دیگر فلزیاب ها تعریف میشود متفاوت و فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که دارای این نوع تنظیمات میباشد دارای مدار پرقدرت در جهت تشخیص علائم دیگر منابع و ذرات نسبت به علائم هدف اصلی یا طلا میباشد و همین توانایی تفکیک این فلزیاب را نسبت به دیگر فلزیاب ها متفاوت قرار میدهد در اصل این نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی میتواند علائم اکثریت از مواد معدنی و منابع صحنه کار که مربوط به اکثریت میزان مواد معدنی و منابع صحنه کار باشد و بطور طبیعی بازتاب علائم مغناطیسی یا فرکانسی مربوط به خود را داشته و فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی این بازتاب را دریافت نموده و در پردازشگر خود بعنوان علائم عمومی یا اکثریت قرار داده که نیاز به تفکیک ان برای تشخیص نمی باشد و این میدان علائم از هر نوع باشد را قابل ارزیابی نمی داند و از همین قدرت در تفکیک توان تفکیک دیگر فلزات تعیین شده در عدد VDI درتنظیمات تفکیک DISCRIMINATION شکل میگیرد و همین یک حسن فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی نسبت به دیگر فلزیاب ها میباشد که با تغییر میدان مغناطیس از اصول ولتاژ در سرجستجوگر عمل مینماید

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:06

فلزیاب شوره زار

فلزیاب در شوره زار به راحتی نمی تواند هدف یا طلا را تشخیص داده و هر نوع فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب دوربینی یا ردیاب یا شعاع زن یا نقطه زن یا فلزیاب لوپی یا فلزیاب سنسور دار یا فلزیاب کویلی در منطقه شوره زار با بحران در تشخیص هدف اصلی بخصوص طلا روبرو میشود

در مناطق شوره زار میتواند مواد معدنی یا منابع از نوع سنگ اذرین و رسوبی وجود داشته باشد  که در اثر تخریب و تجزیه در مرور زمان یا حرکت از نقطه  دیگر به اینگونه نقاط شوره زارتغییر حالت داده و منابعی مانند سدیم و منیزیم و کلسیم و سولفات و کربنات و بی کربنات میتواند دراین مناطق وجود داشته باشد و دیگر منابع و مواد معدنی نیز میتواند به نسبت وضعیت کلی منطقه شورزار وجود داشته باشد مانند سولفات ها یا سولفید ها که اگر در ان مناطق اگر مس و روی و منگنز نیز وجود داشته باشد میتواند شرایط در هم ریخته ای را پدید اورد که موجب انحراف تشخیص فلزیاب گردد

فلزیابی میتواند در منطقه شوره زار درست عمل نماید که تنظیمات عدد VDI را برای تشخیص نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار را داشته که با تغییر اعداد VDI بر روی نمک وضعیت تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE را مشخص نموده و انحراف در تشخیص مرکز هدف اصلی یا طلا را ازبین برده

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب هرتز پایین

فلزیاب هرتز پایین یا طلایاب هرتز پایین یا گنج یاب هرتز پایین در اصل فلزیاب فرکانس پایین یا طلایاب فرکانس پایین یا گنج یاب فرکانس پایین میباشد میتواند علائم هدف اصلی یا طلا را از دیگر منابع و ذرات تشخیص دهد

در ذات کار فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب علائم میتواند بصورت تششع و ولتاژ باشد که ذره ها و الکترونها بعد از انتشار توسط فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی در محدوده صحنه کار پراکنده شده و به نسبت میزان توانائی جریان و انرژی و نیروو امواج و فرکانس فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب به لایه های زیرین زمین منتقل میگردند و آن دسته از امواج و جریان و انرژی یا فرکانس که منتشر گردیده  بوسیله جاذبه زمین به لایه های زیرین جذب میگردند و هر چه این علائم یا جریان و انرژی و نیروو امواج و فرکانس در حد پائین یا هرتز باشند  به لایه های با عمق زیاد بیشتر جذب میشوند

جریان و انرژی و نیرو و امواج و فرکانس پایین در فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی در حد هرتز با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد توان بالای در تفکیک اهداف یا طلا از ذرات یا دیگر منابع دارد

 

 

فلزیاب کانیها یا فلزیاب تصویری کانیها را میتواند تشخیص دهد یا فلزیاب یا فلزیاب تصویری کانیها یا سنگ ها یا مواد معدنی میتواند در تشخیص ان اثر بگذارد

مواد معدنی یا منابع یا کانیها مانند سیلیس/ اوپال / رس / سرپانتین / اکسید اهن یا اکسید سیلیس انرژی و جریان و حرارت و امواج را در خود جذب مینمایند و اگر هر کدام اینها با هم ترکیب یا تبدیل یا همجوار شده باشد  شرایط مغناطیس جدیدی را برای خود در صحنه کار پدید می آورند که این علائم مجموع این منابع با سیگنال مربوط به این نوع مواد معدنی یا کانیها یا سنگ ها  بصورت تک یا جداکانه متفاوت میباشد  و تششعات پرتو شده از این منابع حوزه فرکانسی یا حوزه مغناطیسی درهم پیچیدهای را شکل میدهد که موجب میشود که در هر نوع فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری نسبت به هر کدام ازاین منابع یک واکنش یا عکس العمل متفاوت داشته و باعث گردد که لکه رنگ در فلزیاب تصویری به شکل بی نظم اشکار گردد  

 اشکال دیگر منابعی که علائم اطراف خود را جذب یا ذخیره مینماید این است که اگر یک هدف اصلی یا طلا در محدوده این نوع منابع قرار بگیرد این منابع علائم هدف اصلی یا سیگنال طلا را جذب خود نموده و شرایطی دقیقاً شبیه هدف اصلی یا طلا را برای هر نوع فلزیاب یا طلا یاب یا گنج یاب  یا فلزیاب تصویری ایجاد مینماید و خطا در تشخیص فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا طلایاب تصویری یا گنج یاب تصویری در نقطه زنی یا روش حرکتی یا شعاع زنی یا ردیابی پدید می اورد

اگر هدف اصلی یا طلا در بین این نوع مواد معدنی یا کانیها قرار بگیرد میتواند از دید فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری خارج گردد

 

 

فلزیاب فرکانس بالا یا فلزیاب تصویری سیگنال بالا پدید امده از یک هدف اصلی یا طلا یا مواد معدنی و منابع را بصورت لکه رنگ مشخص مینماید و طلایاب تصویری سیگنال بالا یا گنج یاب تصویری سیگنال بالا یا فلزیاب تصویری سیگنال بالا حاصله از اطراف خود و زیر زمین را اشکار مینماید که این موضوع سیگنال بالا برای فلزیاب تصویری یا هر نوع فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب است که موجب می شود منابع یا مواد معدنی زیر زمین علائم شبیه طلا یا هدف اصلی را را مشخص نماید که تشخیص ان با اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب در تنظیمات صحیح فلزیاب تصویری یا فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب میباشد و در مرحله بعد تشخیص نوع واکنش فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا لکه رنگ فلزیاب تصویری توسط اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب میباشد

پوشش گیاهی و رسوب و برف و باران یکی از عوامل مهمی است که امواج و انرژی و جریان را در صحنه کار بصورت پراکنده تبدیل نموده و اگر علائم زمین یا هدف  یا طلا خود در حالت طبیعی دارای پراکندگی باشد شرایط رسوبات و پوشش گیاهی و برف و باران به این پراکندگی دامن زده و شرایط تششعات و جریان و انرژی و نیرو در ان محدوده با تراکم بالاتر پراکنده میگرددو انتشار سیگنال پرتراکم در یک نقطه از کل محدوده صحنه کار میتواند فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری را در تشخیص هدف یا طلا با خطا روبرو نماید و ذرات اگر بصورت مواد با حرارت یا سیگنال بالا یا فرکانس بالا یا بیشتر نسبت به اطراف خود باشد وضعیت صحنه کار برای تشخیص فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری سخت تر میکند

 

 

فلزیاب تصویری میتواند نسبت به مواد الی پدید امده از درخت واکنش از خود نشان دهد فلزیاب تصویر درخت یا فلزیاب تصویری ریشه درخت و منابع اطراف درخت بر روی علائم فلزیاب تصویری یا هر نوع فلزیاب ریشه درخت و عوامل ان اثر بگذارد

طلایاب تصویری درخت یا گنج یاب تصویری درخت یا فلزیاب تصویری درخت برای تشخیص انها عامل انحرافی میباشد این عامل انحرافی میتواند با عث خطا در تشخیص فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب گردد

در فلزیاب تصویری وجود لکه رنگ های متضاد میتواند از کربن پدید امده از ریشه درخت یا مواد پوسیده ریشه درخت باشد

نوع مواد معدنی و منابع مانند روی و کوارتز و و نیکل و اهن و کادمیوم اطراف درخت میتواند توسط ریشه درخت جذب شده و این جذب دفع نیز نیاز دارد که دفع ان میتواند بر روی موادی باشد که توسط درخت قابل حل برای تبدیل به غذا نباشد یا مواد اضافه بر غذا مورد نظر درخت باشد که در محدوده اطراف درخت گسترده میگردد

درختان یا کیاهانی  مانند تنباکو و درخت تبریزی و توت و البالو و انجیر و اکالیپتوس و خردل میتواند کمترین میزان درصد طلا موجود در خاک را جذب نموده یا در اطراف ریشه خود نگهداشته و مصرف ننماید و سپس این منابع یا مواد معدنی ذکر گردیده را تبدیل و مابقی انرا بازگردادنده یا در اطراف ریشه خود نگهداشته و این موضوع مواد جمع شده یا پس زده شده در ان محدوده پراکنده شده و میتواند با عث خطا در تشخیص فلزیاب تصویری شود البته هر نوع فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب در این شرایط دچار بحران در تشخیص اهداف یا طلا میگردد

 

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب خطا در نقطه زنی

فلزیاب طلایاب گنج یاب میتواند خطا در نقطه زنی داشته باشد و اینکه فلزیاب خطا در نقطه زنی داشته باشد میتواند دلایل گوناگونی را به همراه داشته باشد در صورتیکه میزان مواد معدنی و منابع در یک محدوده از صحنه کار ناگهانی تغییر نماید میتواند یک حوزه مغناطیس فعال غیرعادی یا غیر طبیعی ایجاد نموده و با عث خطا در نقطه زنی فلزیاب طلایاب گنج یاب گردد و طلایاب خطا در نقطه زنی یا گنج یاب خطا در نقطه زنی یا فلزیاب خطا در نقطه زنی را بصورت طبیعی به همراه خواهد داشت حال ان فلزیاب طلایاب گنج یاب از هر نوع که میخواهد باشد با این خطا در نقطه زنی روبرو شده و یک اپراتور فلریاب یا کاربر طلایاب که حرفه ای باشد میتواند وضعیت بحران در صحنه کار که موجب خطا در نقطه زنی فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب شده است را تشخیص دهد

 اگر نقطه ای یا محلی در آن منطقه بطور لکه ای یا لایه ای دارای درصد یا میزان بیشتری در هم آمیختگی شده باشد موجب خطا در نقطه زنی را برای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب پدید میاورد

فلزیاب در صورتیکه با یک محدوده متفاوت در صحنه کار مورد جستجو قرار بگیرید میتواند تحت شعاع طیف تششعات دیگر منابع قرار بگیرد و خطا در نقطه زنی را ایجاد نماید

اگراین تششعات بار مغناطیسی یا بار استاتیکی ترکیبی به خود گرفته باشد که علائم یا سیگنال شبیه به هدف مورد نظر اپراتور یا کاربر فلزیاب را داشته باشد خطا در نقطه زنی فلزیاب یا خطا در نقطه زنی طلایاب یا خطا در نقطه زنی گنج یاب مینماید و آن منطقه یا محل را میتواند بعنوان محدوده هدف اصلی یا طلا مشخص کندیعنی اینکه ترکیبات سیگنال یا ترکیب علائم منابع متفاوت میتواند موجب واکنش فلزیاب طلایاب گنج یاب بعنوان هدف یا طلا گردد

در اینجا نوع فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب برای تشخیص ذرات از هدف اصلی یا طلا مهم است تا خطا در نقطه زنی فلزیاب کاهش یافته یا ازبین برود و فلزیاب که این چنین توان را برای حذف ذرات از هدف اصلی را داشته باشد باید یک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

 

 

 

صفحه7 از9