پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب تصویری اصلی

فلزیاب تصویری اصلی ان فلزیاب تصویری است که نقشه مدار ان طبق رادار زمینی دستی طراحی گردیده باشد اینکه اکثر افراد به عملکرد فلزیاب تصویری شک دارند چندین دلیل گوناگون دارد

فلزیاب تصویری اصلی یک کاربر فلزیاب تصویریا کاربر فلزیاب تصویری با مهارت کامل در عملکرد با فلزیاب تصویری را میخواهد

فلزیاب تصویری اصلی لکه رنگ هدف اصلی یا طلا را منظم نشان میدهد البته در زمان تصویری بر روی هدف نمونه یا طلا لکه رنگ منظم کمتر اشکار میگردد

فلزیاب تصویری اصلی باید دارای تنظیمات تفکیک با عدد VDI و تنظیم ابعاد هدف IND SIZE باشد که در اصل تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

فلزیاب تصویری اصل باید از نوع فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات ذکر گردیده باشد

فلزیاب تصویری اصلی باید دارای مشخصات فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی باشد زیرا مدار این نوع فلزیاب طبق رادار زمینی دستی میباشد ونرم افزار برنامه تصویری نیز طبق اصول رادار زمینی دستی طراحی گردیده است و همین موضوع باعث میگردد که به این نوع فلزیاب با این مشخصات فلزیاب تصویری اصلی یا طلایاب تصویری اصلی یا گنج یاب تصویری اصلی میگویند

دیگر فلزیاب ها دیگر که این مشخصات را ندارد فلزیاب تصویری اصلی نمی باشد

 

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب ای سی

در طلایاب ای سی یا درگنج یاب ای سی یا در فلزیاب ای سی مربوط به نقشه مدار همان فلزیاب بکاربرده میشود در انواع فلزیاب یا انواع طلایاب یا انواع گنج یاب که حال تولید یا ساخته میشود بیشتر از نوع ای سی دیجیتال میباشد که موجب میگردد ان فلزیاب ای سی دیجیتال یا از نوع فلزیاب دیجیتال یا طلایاب دیجیتال یا گنج یاب دیجیتال تلقی گردد

ای سی که در فلزیاب پالسی و ... بکاربرده می شود با ای سی فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی میتواند متفاوت باشد ولی بعضی از ای سی فلزیاب طلایاب گنج یاب با هم میتواند مشترک باشد ولی ای سی در فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی برای پردازشگر تفکیک بکار برده میشود در دیگر فلزیاب ها یا طلایاب ها یا گنج یاب ها کاربرد نداشته و طراحی این نوع فلزیاب متفاوت با دیگر فلزیاب ها میباشد

خیلی از فروشندگان فلزیاب به خریدار فلزیاب میگویند ای سی داخل دستگاه فلزیاب را از خارج اورده و مخصوص است و هزار تعریف مینمایند و وقتی به فلزیاب انها دقت مینمائید از نوع دستگاهها یا فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مگنت یا یون یاب یا تسلا میباشد که ای سی خاصی برای طراحی و ساخت ان نیار نمی باشد و در بازار ایران فراوان است و بعضی فروشندگان فلزیاب میکوینداین ای سی را مخصوص خودمان و قیمت ان بالا که حقیقت نداشته و این را برای ان ابرازمینمایند که فلزیاب خود را گرانتر از قیمت معمول بفروش برسانند

برای تولید کننده فلزیاب به غیر از هزینه خرید قطعات ان هزینه پروژه و طراحی ان فلزیاب موجب میگردد که قیمت فلزیاب را تعیین نموده و قیمت فلزیاب این دسته شرکت معتبر متناسب و مناسب با نوع فلزیاب تولیدی میباشد

 

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب پالسی گنج یاب

فلزیاب پالسی گنج یاب یا فلزیاب پالسی طلایاب نمی باشد زیرا فلزیاب پالسی توان تفکیک طلا را نداشته وفقط تفاوت فلز اهنی از فلزغیراهنی را تشخیص می دهد و فلزیاب پالسی طلا را تفکیک نمی کند چگونه میتوان فلزیاب پالسی گنج یاب قلمدارد نمود برعکس انکه فروشندگان فلزیاب انواع فلزیاب پالسی گنج یاب معرفی مینماید

  مهمترین نشانه اینکه فلزیاب پالسی گنج یاب یا فلزیاب پالسی طلایاب نمی باشد این است که فروشندگان فلزیاب برای تست یا ازمایش این دسته دستگاه ها یا فلزیاب ازنوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مگنت یا یون یاب یا تسلا از طلا در عمق زیاد به نسبت عمق نهائی این نوع فلزیاب ها بهره نمی برند و با جریان نمی توان به فلزیاب پالسی گنج یاب یا به فلزیاب پالسی طلایاب گفت

در حین تست حقیقی یا تست واقعی فروشندگان این نوع فلزیاب ها ازفلز روی یا برنج یا استیل یا اهنربا بهره میبرند که این نشانه این است که این نوع فلزیاب تست واقعی فلزیاب پالسی یا تست حقیقی فلزیاب پالسی روی طلا در عمق زیاد را نمی توانند انجام دهند زیرا فلزیاب پالسی گنج یاب یا فلزیاب پالسی طلایاب بخصوص برای عمق زیاد نمی باشد وبرای همین  از این نوع فلزات یا اهنربا به جای فلز طلا بهره میبرند

 این نوع فلزیاب ها توان تفکیک یک هدف طلا کوچک در عمق زیاد و حداقل یک متر ونیم را نداشته بخصوص زمانیکه کویل یا لوپ یا سنسوررا از فاصله طولی با مرکزطلا کوچک حرکت داده و از روی هدف طلا کوچک عبور داده شود با این تفاسیر چگونه میتوانند این نوع فلزیاب ها در صحنه کار اصلی طلا یا گنج یا دفینه را تشخیص داد و تفکیک نمایند تا به فلزیاب پالسی گنج یاب یا فلزیاب پالسی طلایاب اطلاق گردد و این نشانه این است که فروشندگان این نوع فلزیاب ها نمی توانند تست حقیقی یا تست واقعی برای پیدا نمودن یک قطعه طلا کوچک در عمق زیاد نسبت به عمق فلزیابی که می فروشند به انجام رسانند تا بتوانند اثبات نمایند که فلزیاب پالسی گنج یاب یا فلزیاب پالسی طلایاب است

البته این نوع فلزیاب ها بخصوص فلزیاب پالسی توان تفکیک فلزت را بصورت جداگانه نداشته و فقط میتواند تفاوت بین فلزاهنی از فلز غیر اهنی را تشخیص دهد

اگر با این نوع فلزیاب در عملیات حساس مانند راهسازی یا جاده سازی یا سدسازی بخواهد عمل نماید دارای خطا بالای در تشخیص برای عملیات کاری دقیق را پدید می اورد و برای این است که به این نوع فلزیاب ها را فلزیاب تفریحی یا فلزیاب اماتوری یا فلزیاب معمولی می نامند

 فلزیاب تست واقعی ان را باید خریدار فلزیاب در زمان خرید بر روی طلا کوچک در عمق زیاد با عبور کویل یا لوپ یا سنسور با فاصله طولی از مرکز هدف طلا انجام داده تا فلزیاب پالسی را گنج یاب یا فلزیاب پالسی را طلایاب تلقی نمود البته دیگر دستگاه ها و فلزیاب ها که در این بحث مطرح گردیده است نیز از همین روش تست مینمایند را نمی توان گنج یاب یا طلایاب قلمداد نمود

 

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب گرند

فلزیاب که تنظیمات گرند را داشته باشد ایا یک فلزیاب درست حسابی میباشد و فلزیاب گرند یا طلایاب گرند یا گنج یاب گرند یا فلزیاب گرند بالانس را برای تنظیم مربوط به زمین دارا میباشد یک فلزیاب با کاربرد بالا است زیرا تنظیمات گرند یا تنظیمات گراند بالانس بیشتر برای فلزیاب های میباشد که برای زمین یا گرند یا تعادل فلزیاب به نسبت به مواد معدنی و منابع نیازمند تنظیمات گرند یا تنظیمات گرند بالانس میباشد وفلزیاب گرند که این تنظیمات گرند بالانس را دارد در زمین های الوده تند تند از حالت تعادل گرند بالانس خارج می شود و این نوع فلزیاب پیشتاز در عملیات در زمین سفت و سخت یا الوده نمی باشد

تنظیمات گرند یا فلزیاب گرند ازدسته تنظیم مربوط به بالانس زمین برای افزایش توان فلزیاب میباشد و مربوط به این دسته فلزیاب ها از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی میباشد

فلزیاب فرکانسی که بعضی اشخاص در ایران ارائه مینمایند در اصل فلزیاب فرکانسی نمی باشد و اگر فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی یا فلزیاب فرکانسی باشد باید دارای تنظیمات خاص فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی باشد و گروهی فلزیاب خوراکی یا انتنی خوراکی را بعنوان فلزیاب فرکانسی ارائه مینمایند که دراصل این فلزیاب ها با گرند یا زمین مشگل داشته زیرا حتی اگر مدار فلزیاب را بر روی ان قرار داده باشند از نوع مدار فلزیاب فلزیاب انتنی یا فلزیاب فرکانسی اصل یا واقعی نمی باشد  که با عدد VDI بنابر تنظیمات جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE عمل نماید

این نوع فلزیاب ها که بعنوان فلزیاب انتنی یا خوراکی یا فلزیاب مکانیکی ارائه میگردد و فلزیاب انتنی یا فلزیاب فرکانسی اصل یا واقعی نمی باشد به دلیل نداشتن تنظیمات ابعاد هدف یا IND SIZE با گرند یا زمین و کاوش هدف یا طلا مشگل دارد

فلزیاب درست حسابی باید برای عملکرد در هر نوع شرایط زمین یا گرند توانائی داشته باشد که فلزیاب گرند یا فلزیاب دارای گرند بالانس این توانائی ا دارا نمی باشد

 

 

 

چهارشنبه, 11 اسفند 1395 06:07

فلزیاب فرکانسی

فلزیاب فرکانسی انواع متفاوت دارد که هر طراحی نسبت به نوع تکنولوژی در اختیار خود ان فلزیاب فرکانسی را طراحی نماید

فلزیاب فرکانسی میتواند از نوع فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب صدا دار باشد فلزیاب فرکانسی صدا دار که بتواند اهداف را در عمق زیاد کاوش یا پیدا و تفکیک نماید دارای یک صدا زمینه یا صد ایکسره میباشد

فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی و با صدا زمینه عمل نموده و این نوع فلزیاب که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE وسطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X و تنظیمات صدا تن اجاست TONE ADJUST و کلید PU/TON و ادیو دیسک AUDIO DISC و ادیو مد AUDIO MODE میباشد بر روی اهداف با قدمت بالا نوسان تغییر صدا در صدا زمینه واضح تری دارد و در همین نوع سیستم فلزیاب از نوع انتنی یا فلزیاب تصویری باشد نیز توان بالاتری در تشخیص و تفکیک اهداف را از یکدیگر دارد

تغییر صدا در صدا زمینه فلزیاب فرکانس مشخص کننده نوع هدف یا ان فلز میباشد و برای این است که اپراتور و کاربر ها حرفه ای که میخواهند با صدا هدف را تفکیک نمایند برای انجام عملیات در عمق زیاد یا دقت بالا این نوع فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی را تهیه مینمایند

 

 

فلزیاب پالسی با سنسور التراسونیک

فلزیاب پالسی با سنسور التراسونیک دارای توان بالای در تشخیص اهداف در عمق زیاد نخواهد بود زیرا خود فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی توان بالای در کاوش اهداف در عمق زیاد نمی باشد و فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO و ... که از نوع فلزیاب ولتاژ القائی میباشد دارای پردازشگر تفکیک بنابر اصول رادار نمی باشد و نمی تواند تمامی علائمی که توسط سنسور التراسونیک منتقل میگردد شناسائی نموده و این علائم رابرای مدار سیستم فلزیاب  قابل تشخیص نماید زیرا خود مدار فلزیاب پالسی یا ...... از نوع ولتاژ القائی توان تفکیک و جدا سازی علائم قابل شناسائی با سنسور التراسونیک را ندارد و برای این است که بر روی فلزیاب های فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO و ..... از نوع فلزیاب ولتاژ القائی از سنسور مغناطیسی بهره برده میشود زیرا مدار این نوع فلزیاب ها تغییرات ولتاژ در سرجستجوگر را میتوانند تشخیص دهند و نمی تواند بین نوع علائم متفاوت از اهداف گوناگون در یک طبقه اهنی یا غیر اهنی را تفکیک نماید و پردازشگر تفکیک بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE طبق اصول رادار راندارد

سنسور التراسونیک اگردر فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO و ... یا فلزیاب ولتاژ القائی متصل گردد توانائی بالای برای کاوش اهداف در عمق زیاد را نداشته و تاثیر ان چندانی در افزایش عمق اینگونه فلزیاب ها نخواهد گذاشت  

التراسونیک را در سیستمهای فلزیاب و معدن یاب و رادار زمینی دستی پیشرفته بکار میبرند.

التراسونیک متصل به مدار فلزیاب یا معدن یاب و رادار زمینی دستی این امکان را درسیستم فلزیاب یا معدن یاب و رادار زمینی دستی ایجاد مینماید که علائم ارسالی و دریافتی در صحنه کار را توسط التراسونیک به مدار یا سخت افزارفلزیاب یا معدن یاب و رادار زمینی دستی منتقل نموده و پردازشگر تشخیص دهند علائمی را که با علائم مورد انتخابی در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح حجم ترشهولد THRESHOLD میباشد برای واکنش دچارتغییرات نموده و توان تشخیص را افزایش دهد.

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

  تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

  برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

  021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

  ادرس ربات  تلگرام  @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

 شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

  منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

سه شنبه, 10 اسفند 1395 07:38

عملکرد کوئل الکترونیکی لیزری

عملکرد کوئل الکترونیکی لیزری برای افزایش توان تشخیص سیستم فلزیاب میباشد و تنظیمات کوئل الکترونیکی لیزری مجزا از تنظیمات سیستم فلزیاب میباشد و همین امر میتواند توان تشخیص سیستم فلزیاب را به حد بالای برساند

کوئل الکترونیکی لیزری به مدار و سخت افزارفلزیاب یا معدن یاب یا رادارزمینی دستی متصل میگردد و توان تشخیص را افزایش میدهد این نوع کوئل یا سرجستجوگرالکترونیکی لیزری انحصاری بوده و کمتر تولید کننده ای دارای تکنولوژی و فن اوری کوئل یا سرجستجوگر الکترونیکی لیزری یا التراسونیک میباشد.

این نوع کوئل یا سرجستجوگر الکترونیکی لیزری به خاطر این طراحی گردیده است که نسبت به کوئل مغناطیسی معمولی توان بیشتری در تشخیص داشته باشد کوئل یا سرجستجوگر لیزری بنابر مدارسخت افزاررادار میباشد و همین امر توان تشخیص را افزایش میدهد و با تنظیمات درکوئل یا سرجستجوگر لیزری میتواند بر روی تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD اثرمستقیم گذاشته و خطا و انحراف در تشخیص را ازبین برده.

کمتر کوئل یا سرجستجوگری در دنیا وجود دارد که خود بطور مستقل دارای مدارسخت افزارتشخیص و تنظیمات باشد کوئل الکترونیکی لیزری دارای این مشخصات میباشد.

 

 

 

ساختارسیستمها فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی با فرکانس متغیریا فلزیاب تفکیک دارمولتی فرکانس مانند سیستمها فلزیاب با فرکانس پائین میباشد و توان کاوش اهداف در عمق زیاد را دارا میباشد و دلیل ان تغییر در نوع امواج و جریان و علائم و انرژی وفرکانس متغیران میباشد که توان تشخیص سیستم فلزیاب مولتی فرکانس را افزایش میدهد  و وجود سنسورنوری حرارتی یا جذبی و التراسونیک و مادون قرمز در این نوع سیستمها فلزیاب توان تشخیص اهداف در عمق زیاد را نیزافزایش داده تا براحتی نوع اهداف را تفکیک نماید.

 

سه شنبه, 10 اسفند 1395 07:35

فلزیاب فرکانس القائی

فلزیاب فرکانس القائی که از نوع پیشرفته باشد فقط در اختیار چند تولید کننده بزرگ در دنیا میباشد که به تکنولوژی این نوع فلزیاب دست یافته اند که بنابر اصول رادار عمل نموده و توان تفکیک و تشخیص اهداف را با اعداد VDI بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE را داشته و تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را دارا میباشد در ایران فقط دو شرکت جویندگان اسیا و شرکت تریشورز دارای این نوع تکنولوژی میباشد

سیستمها فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی از فرکانس بسیار پائین یا مولتی فرکانس بهره میبرد که توان تشخیص اهداف را در عمق زیاد داشته و در صورتیکه  دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD این فرکانس بسیار پائین یا فرکانس متغیریا فلزیاب مولتی فرکانس توان تفکیک را نیز افزایش میدهد و در صورتیکه صدا دار باشد صدای ان بصورت یکسره یا صدای با زمینه میباشد.

این نوع طراحی برای مدارات فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی در نوع انتنی یا صدا دارزمینه یا تصویری کاربرد بالای دارد.

در مناطق یا کشورهای که نوع خاک زمین یا مواد معدنی و منابع ان دارای منابع سنگین یا الوده یا در هم ریخته و رسوبی یا دارای لایه ای گوناگون در سطوح زمین میباشد ودر مجموع مواد معدنی و منابع ناسازگار و در هم ریخته وجود دارد سیستمها فلزیاب با فرکانس پائین یا فرکانس بسیار پائین یا فرکانس متغیریا فلزیاب مولتی فرکانس کاربرد بهتری دارد بخصوص سیستم فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD با فرکانس یا جریان و ارنژی و نیرو پائین میباشد توان بالای در تفکیک و تشخیص و مشخص نمودن اهداف تعیین شده در شرایط گوناگون را دارا است

 

سه شنبه, 10 اسفند 1395 07:33

فلزیاب تفکیکی فرکانسی

فلزیاب تفکیکی فرکانسی در اختیار چند شرکت بزرگ بیشتر در دنیا نمی باشد زیرا طراحی و ساخت و نصب و راه اندازی اینگونه فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی نیازمند دارا بودن تکنولوژی بالا در زمینه رادار و عملکرد رادار تفکیک دار میباشد تا به توان از طریق این نوع تکنولوژی و فن اوری مدار فلزیاب تفکیکی فرکانسی را طراحی نموده و به خط تولید رساند در ایران تنها طراح و تولید کننده فلزیاب تفکیکی فرکانس القائی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد شرکت جویندگان اسیا و شرکت تریشورز میباشد

فلزیا ب تفکیکی فرکانسی دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد که با وجود این نوع تنظیمات در کنار یکدیگر اپراتور یا کاربر میتواند بین اهداف و دیگر منابع و مواد معدنی و ذرات تفاوت در تشخیص ایجاد نموده که با وجود تعیین تفاوت در تنظیمات سیستم فلزیاب بتواند تفکیک را از طریق اعداد VDI بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE عمل نماید

فلزیاب های معمولی یا فلزیاب پالسی یا فلزیاب BFO یا فلزیاب VLF و ... یا هر نوع فلزیاب از نوع ولتاژ القائی دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X به همراه هم بر روی نمی باشد و در صورتیکه در بعضی از سیستمها فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO و ...... که تنظیم تفکیک EDIT را دارند دارای تنظیم سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X  نمی باشد تا در کنار تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC بنابر اعداد VDI توان تشخیص اهداف واقعی را از غیر واقعی در عمق زیاد را داشته باشد

 

 

 

صفحه8 از9