پنج شنبه, 31 فروردين 1396 18:13

فلزیاب فلزیابی

فلزیاب فلزیابی

فلزیاب فلزیابی را میتواند به شکل گوناگون انجام دهد و فلزیابی با فلزیاب یا طلایاب از خصوصیات اولیه یک فلزیاب یا طلایاب میباشد و در عملیات جستجو فلزیاب باید عمل فلزیابی را انجام دهد تا به ان بتوان فلزیاب کفت اما اینکه فلزیاب فلزیابی را از چه طریق انجام دهد دیگر وابسته به نوع عملکرد فلزیاب میباشد

فلزیابی با فلزیاب معمولی برای تشخیص نوع هدف اصلی یا انواع فلزات به صورت تشخیص تفاوت فلزاهنی با فلز غیراهنی میباشد

فلزیابی در فلزیاب فوق پیشرفته یا فلزیابی درفلزیاب حرفه ای یا فلزیابی در فلزیاب پیشرفته میتواند تشخیص انوع فلزات بنابر تفکیک اهداف یا طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن یا نیکل یا کروم یا روی یا برنج و الومینیوم طبق اصول علمی تفکیک در فلزیاب های تفکیک دار با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میباشد