پنج شنبه, 31 فروردين 1396 16:29

فلزیاب قدرتمند طلا

فلزیاب قدرتمند

فلزیاب قدرتمند یا طلایاب قدرتمند به شکل ظاهر فلزیاب یا فلزیاب خارجی یا فلزیاب ایرانی بودن نمی باشد فلزیاب قدرتمند ان فلزیاب است که بتواند انواع فلزات را بخوبی تفکیک نموده و جدا نماید فلزیاب قدرتمند باید دارای تنظیمات مربوط به تفکیک انواع فلزات مانند طلا و نقره و مس روی و اهن و نیکل و کروم و برنز و برنج بصورت مجزا باشد

هر نوع فلزیاب را نمی توان فلزیاب قدرتمند دانست با انکه فروشندگان فلزیاب همه فلزیاب خود را فلزیاب قدرتمند معرفی مینمایند یک فلزیاب قدرتمند باید دارای قدرت تشخیص فلزات بخصوصص طلا در عمق زیاد باشد تا یک فلزیاب قدرتمند باشد

فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنتومتر یا مگنت یا تسلا یا یون یاب جزو دستگاه ها یا فلزیاب قدرتمند نمی باشد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:00

فلزیاب طلا تعادل تنظیمات

 فلزیاب تعادل تنظیمات برای کاوش طلا GOLD را دارا باشد خود موجب میگردد که برای دیگر فلزات توان بالاتری را از خود نشان دهد  در عملیات جستجو برای هر نوع فعالیت با فلزیاب یا طلایاب در ابتدا برای مشخص شدن توان تفکیک و عمق فلزیاب یا طلایاب  بهتر است که فلزیاب یا طلایاب بر روی طلا ازمایش شود و برای کسب تجربه نیز میتوان ابتدا از طلا تمرین را شروع نموده و اهداف یا طلا را در سطح زمین قرار داده و سپس مرحله به مرحله که توان ایجاد تعادل در تنظیمات بدست امد هدف یا طلا را در عمق بیشتر قرار داده و تمرین نموده تا کسب تجربه بدست اید و در مرحله اخر دیگر نوع فلزات را در عمق زمین قرار داده و تنظیمات را تغییر داده تا روش بدست اوردن تنظیمات متعادل از طلا و دیگر فلزات بدست اید تا در صحنه کار اصلی از این تجربه و ایجاد تعادل در تنظیمات برای کشف طلا یا هدف اصلی یا دیگر فلزات بهره برده شود

در صورتیکه تنظیمات تعادل در تشخیص هدف اصلی یا طلا یا فلزمورد نظر را در فلزیاب یا طلایاب ایجاد ننماید موجب میگردد که فلزیاب یا طلایاب  ان علائم بازتاب شده از هدف اصلی یا طلا یا فلز مورد نظر در دید خود قرار نداده و نسبت به دیگر منابع یا مواد معدنی و منابع صحنه کارواکنش از خود نشان داده و با اشتباه خطا در فلزیاب یا طلایاب ایجاد شده که این خطا انسانی در تنظیمات فلزیاب یا طلایاب میباشد   

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب لایه گنج

فلزیاب لایه گنج یا فلزیاب در لایه خاک گنج را پیدا نماید در اصل  ارتباط به این جریان دارد که فلزیاب به گنج حساسیت تفکیک را دارا است و گنج یا طلا در لایه های متفاوت قرار گرفته باشد و اطراف گنج یا طلا یا سطح روی گنج و طلا لایه های متفاوت مواد معدنی و منابع قرار داشته باشد جریان انتقال ذرات و دریافت و انعکاس انرا با شایط متغیر روبرو نموده و این شرایط متفاوت میتواند ترکیب چرخش زمانی  در مغناطیس اطراف گنج یا طلا را ایجاد نموده و این چرخش مغناطیسی بصورت زمانی به نسبت نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار به نسبت از دست دادن انرژی از مواد معدنی و منابع ایجاد شده و فلزیاب را در تشخیص هدف اصلی یا طلا یا گنج با اختلال در تشخیص قرار داده و هدف اصلی یا طلا یا گنج در دید فلزیاب قرار نگیردکه این فرایند بیشتر بر فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنتومتر ومگنت و یون یاب و تسلا اثرمیگذارد

و این دسته فلزیاب ها که اختلاف فاز را در زمان تشخیص میدهد نتوانند شرایط مغناطیس مربوط به هدف اصلی یا طلا یا گنج را در اثر تغییر زمانی متغییر در جذب انرژی در وضعیت الکتریکی هدف اصلی یا گنج یا طلا را تشخیص دهند زیرا شرایط مغناطیسی اینگونه اهداف طلا یا گنج یا دفینه یا جواهرات در این وضعیت لایه های خاک متفاوت در اطراف هدف اصلی یا گنج یا طلا در حال جذب و ارسال انرژی با مواد معدنی  متفاوت میباشد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:05

فلزیاب تصویری فرکانسی

فلزیاب تصویری فرکانسی باید دارای شرایط یک فلزیاب تصویری طبق اصول رادار باشد که یک فلزیاب تصویری حقیقی باشد و فلزیاب تصویری فرکانسی که از دسته فلزیاب رادار زمینی دستی میباشد در مرحله اول باید دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

فلزیاب تصویری فرکانس القایی یا فلزیاب تصویری جذبی برای تشخیص یک هدف اصلی یا طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن یا نیکل یا کروم یا برنز یا برنج یا الومینیم دارای اعداد VDI برای هرکدام فلزات میباشد و با تعیین این اعداد VDI مربوط به هر نوع فلز یا طلا فلزیاب تصویری میتواند لکه رنگ مربوط به همان هدف اصلی یا طلا یا دیگر فلزات تشخیص داده و لکه رنگ انرا مشخص نماید که با فیلتر یا تغییر تنظیمات نرم افزاری میتوان نوع لکه رنگ مربوط به هدف اصلی یا طلا یا دیگر فلزات وتغییرات زیر زمین یا اطراف فلزیاب تصویری را تشخیص داده و مشخص نماید و یک اپراتور حرفه ای یا کاربر حرفه ای میتواند با فلزیاب تصویری بهترین تصاویر را از صحنه کار بدست اورد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:06

فلزیاب قدرتمند

فلزیاب قدرتمند را میتوان فلزیاب یا طلایاب در نظر گرفت که قدرتمند در زمینه تفکیک DISCRIMINATION اهداف بخصوص طلا در عمق زیاد باشد و چرا طلا در عمق زیاد برای قدرتمند بودن فلزیاب مد نظر قرار گرفته میشود و چرا حتی برای کار فلزیاب در دیگر موارد که از فلزیاب در جهت امورات صنعتی یا سدسازی یا خاک شناسی یا معادن یا جاده سازی و تاسیسات استفاده میشود قدرتمند بودن فلزیاب برای تفکیک طلا در عمق زیاد مطرح میباشد یا برای مشخص نمودن عمق فلزیاب یا قدرتمند بودن فلزیاب از جنس طلا برای تشخیص توان فلزیاب برای هر نوع رشته بهره برده می شود میتوان ابراز نمود دلیل ان این است که بازتاب علائم طلا بسیار نسبت به دیگر فلزات پایین میباشد و قدرت جذب فلز طلا به خاطر پارا مغناطیس بودن و شدت پایین مغناطیس در طلا برای تست فلزیاب قدرتمند بکار برده میشود که اینگونه تست فلزیاب بر روی طلا را برای اثبات قدرتمند بودن طلا در هر زمینه ای بکار میبرند و همین امر باعث میگردد اگر یک فلزیاب بتواند یک طلا کوچک را در عمق زیاد تشخیص دهد نشانه ان است که قدرت تفکیک ان فلزیاب بالامیباشد و در هر کاری قابلیت کاربرد دارد و فلزیاب که بتواند فلز طلا را در عمق زیاد تفکیک نماید بطور حتم توان تشخیص دیگر منابع و ذرات و فلزات را از هدف اصلی یا طلا در هر شرایطی خواهد داشت و هرنوع فلز که در کارهای دیگر با فلزیاب باید جستجو شود با پیدا نمودن و تفکیک نمودن طلا در عمق زیاد برای قدرتمند بودن ان فلزیاب قابل اثبات است

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:07

فلزیاب طلا

فلزیاب طلا را در عملیات تفکیک میتواند تشخیص دهد به شرط انکه فلزیاب طلا را بتواند مجزا تفکیک نماید و فلزیاب طلا را از دیگر منابع میتواند تفکیک نماید که از اصول تشخیص تابش خواص مغناطیسی فلزبهره ببرد و اصول یک فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب دوربینی یا شعاع زن یا نقطه زن یا ردیاب که بتواند فلزطلا را تفکیک نماید باید بتواند وضعیت حرارت از مادون قرمز یک هدف را که بصورت تابش تشعشع میباشد تفکیک نماید

 فلزیاب که میتواند طلا را تفکیک نماید ازان دسته فلزیاب است که با عدد VDI عمل مینماید و عدد VDI باید با تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE همراه باشد و این نوع فلزیاب با اینگونه تنظیمات میتواند فلزیاب از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

این نوع فلزیاب ها میتواند فلز طلا را تشخیص داده و در عمق زیاد تفکیک نماید و این توان تفکیک بخاطر این میباشد که با روش تشخیص و تفکیک جریان و انرژی و نیرو امواج و فرکانس عمل نموده و این تشخیص میتواند تفکیک بنابرتابش نورفلز طلا و دیگر فلزات باشد و فلزیاب تفکیک دار با تنظیمات ذکر گردیده از این تابش نور خواص مغناطیسی ان هدف یا طلا را در پردازشگر خود مورد ارزیابی قرار داده و وجود این تنظیمات در این دسته فلزیاب خطا در تشخیص مرکز هدف یا طلا را برای تفکیک طلا را کاهش داده یا از بین میبرد

فلزیاب ولتاژ القائی از دسته فلزیاب های فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا مگنت یا یون یاب یا تسلا بخاطر بهره بردن از تغییر ولتاژ در سرجستجوگر خود که فرکانس در مدار را تغییر دهد نمی تواند این خواص مغناطیسی تابش نور هدف یا طلا را درعمق زیاد تشخیص داده یا از دیگر منابع و ذرات جدا نماید و این موضوع خطا در فلزیاب را برای تشخیص هدف اصلی یا طلا از دیگر منابع و ذرات ایجاد مینماید

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب کنکاش

فلزیاب کنکاش درجستجو را طبق تنظیم خود انجام میدهد طلایاب کنکاش یا گنج یاب کنکاش یا فلزیاب کنکاش اهداف یا طلا را در هر وضعیتی نمی تواند انجام دهد مگر انکه ان فلزیاب طلیاب گنج یاب بتواند موانع صحنه کار را تشخیص داده که این عمل برای کنکاش با فلزیاب در زمینه تشخیص موانع در صحنه کار از وظائف اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب است که با تنظیم درست طلایاب گنج یاب فلزیاب به کنکاش دقیق دست یابد

کنکاش در سطح برای جستجو هدف یا طلا مراحل خاص خود را دارد با توجه به انکه جستجو از روی سطح زمین برای کنکاش وضعیت هدف یا طلا در عمق زیاد باید با کام دقیق و زاویه گیری و مشخص نمودن اضلاع در دیواره هدف باید به انجام برسد

فلزیاب کنکاش صحیح صحنه کاررا با تنظیمات دقیق نسبت به ان هدف یا طلا و نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار به سرانجام میرساند

 

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب پالسی قدرتمند

فلزیاب پالسی را میتوان از نظر قدرتمندی با فلزیاب پالسی دیگر با مدار متفاوت مقایسه نمود و به ان فلزیاب پالسی قدرتمند اطلاق نمود که نسبت به فلزیاب پالسی یا طلایاب پالسی یا گنج یاب پالسی متفاوت باشد

مقایسه فلزیاب پالسی با فلزیاب پالسی دیگر را میتوان انجام داده تا فلزیاب پالسی قدرتمند را تعیین نمود و ان فلزیاب پالسی که توان بالاتری نسبت به دیگر فلزیاب های پالسی را داشته میتوان فلزیاب پالسی قدرتمند معرفی نمود زیرا فلزیاب پالسی را نمی توان با دیگر فلزیاب ها مانند فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مگنت یا یون یاب یا تسلا را مقایسه نمود و گفت فلزیاب پالسی نسبت به این فلزیاب ها یک فلزیاب پالسی قدرتمند است با انکه فلزیاب پالسی نیزاز دسته فلزیاب های ولتاژ القائی میباشد

فلزیاب پالسی را با فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی کلاً نمی توان از نظر قدرتمند بودن مورد ارزیابی قرار داده و فلزیاب پالسی را قدرتمند تر از فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی بررسی نمود و ساختار مدار این دو نوع فلزیاب طلایاب گنج یاب با یکدیگر متفاوت میباشد و فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی به دلیل نوع مداران از روی اصول رادار زمینی دستی توانائی بالای دارد

 

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

واقعیت فلزیاب

واقعیت فلزیاب یا واقعیت طلایاب یا واقعیت گنج یاب را در زمینه کاوش گنج و دفینه و طلا قدیمی یا اثار باستانی یا اثار تاریخی را فروشندگان فلزیاب طلایاب گنج یاب به خریداران فلزیاب ابراز ننموده وبرای فروش فلزیاب طلایاب گنج یاب خود به هر موضوعی دست اویز شده و مطالب گوناگون در زمینه فلزیاب مطرح نموده و فلزیاب را طلایاب معرفی مینماید که اصلاً ان فلزیاب توان تفکیک طلا را نداشته و با عدد VDI یا ابعاد هدف IND SIZE عمل ننموده و دستگاه مگنت را به جای فلزیاب تصویری حرفه ای ارائه نموده یا فلزیاب پالسی را به جای فلزیاب قدرتمند با عمق زیاد و طلایاب معرفی می نمایند که هیچکدام این فلزیاب ها توانائی را که فروشنده فلزیاب در زمینه کاوش گنج و دفینه میگوید نداشته و واقعیت این نوع فلزیاب ها را که تفکیک نداشته و تفاوت فلز اهنی از فلزغیراهنی را تشخیص می دهد یا میدان مغناطیس را تشخیص داده و نمی تواند خواص مغناطیس را مشخص نماید برای خریدار فلزیاب بیان نمی نماید

اگر یک تولید کننده و فروشنده فلزیاب این واقعیت را طرح نماید خریدار فلزیاب در وهم موضوعات دروغی میباشد که در عام یا در بین فروشندگان فلزیاب طلایاب گنج یاب شنیده است غرق شده و توجه به واقعیت قضیه فلزیاب ننموده و از ان فروشنده فلزیاب که واقعیت را میگوید خرید نمی نماید زیرا فکر میکند این موضوع مربوط به فلزیاب طلایاب گنج یاب ان تولید کننده یا فروشنده فلزیاب میباشد که واقعیت را گفته و فلزیاب دیگر افراد که واقعیت را نگفته اند توانائی صد در صدی گنج یا دفینه یا طلا قدیمی را دارد و بعد از خرید فلزیاب به واقعیت فلزیاب پی میبرد

 

 

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب قدرتمند

فلزیاب قدرتمند یا طلایاب قدرتمند یا گنج یاب قدرتمند ان فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب میباشد که بتواند اهداف یا طلا یا اهن یا نقره را مجزا تفکیک نماید فلزیاب قدرتمند میتواند یک هدف کوچک یا یک تکه طلا کوچک را در عمق زیاد به نسبت عمق نهائی فلزیاب پیدا نموده و تفکیک نماید

فلزیاب قدرتمند ان فلزیابی است که تنظیماتی را داشته باشد که به نسبت مواد معدنی و منابع و ذرات همان منطقه بتوان فلزیاب را تنظیم نموده و فلزیاب بتواند در عمق زیاد اهداف یا فلزات مانند طلا و نقره و مس و روی و اهن و نیکل و کروم را جداگانه با عدد VDI تنظیم نماید

فلزیاب قدرتمند باید دارای تنظیماتی باشد که بین اندازه هدف و عمق هدف ارتباط را برقرار نموده و با این ایجاد ارتباط بین ابعاد یا سطح و حجم هدف با عمق فلزیاب و شرایط مواد معدنی و منابع صحنه کار بتوان توان فلزیاب را افزایش داده تا ذرات و دیگر مواد معدنی و منابع در تشخیص فلزیاب اثرانحرافی یا اختلال نگذارد

بین عمق هدف با اندازه هدف در صحنه کاربرای تشخیص و تفکیک فلزیاب ارتباط مستقیم وجود داشته که این ارتباط با نوع مواد معدنی و منابع صحنه کارنیز مرتبط است و این ارتباط اندازه هدف با عمق هدف و مواد معدنی و منابع صحنه کاربا توان فلزیاب برای کاوش یک هدف در عمق زیاد نیز مرتبط است و این ارتباط با وجود تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X در فلزیاب قابل اعمال است تا ایجاد انحراف در فلزیاب را برای کاهش خطا ازبین برده شود

از نظر دید سیستم فلزیاب ان مناطق الوده با خاک بد یا مواد معدنی و منابع دارای انواع ذرات با تعیین صحیح این تنظیمات قدرت فلزیاب متناسب با همان صحنه کار به حد مطلوب یا استانه میرساند

فلزیاب قدرتمند دارای این نوع تنظیمات میباشد که میتواند قدرت واقعی خود را در صحنه کاربرای کاوش هدف واقعی نشان دهد

 

صفحه1 از2