پنج شنبه, 31 فروردين 1396 14:01

فلزیاب قوی

فلزیاب قوی

فلزیاب قوی باید قدرت تفکیک انواع فلزات را داشته باشد تا ان فلزیاب قدرت مواد معدنی و منابع دارای ذرات با انرژی بالا از دید خود خارج نماید یا ان فلزیاب یا طلایاب مواد معدنی و منابع و ذرات پرتوزا را نادیده بگیرد تا توان تفکیک طلا یا گنج طلا یا فلز مورد نظردر فلزیاب یا طلایاب ایجاد گردد

فلزیاب قوی میتواند سیگنال هدف اصلی یا طلا یا گنج طلا از دیگرعلائم سیگنال تابش شده جدا نماید و اینکه تفکیک طلا برای تشخیص فلزیاب قوی مطرح میگردد برای این است که فلز طلا درعمق زیاد قابل تشخیص توسط بیشتر فلزیاب مغناطیسی یا ولتاز القایی یا دستگاه های مغناطیس سنج در عمق زیاد یا زمین الوده نمی باشد و مهمترین دلیل ان این است که طلا غیر مغناطیس قوی است و اجازه نمی دهد که ملکول درونی تغییر یافته تا انرژی اولیه خود را در اثر میدان مغناطیس خارجی از دست داده و تغییر یابد تا واکنش در عمق زیاد از طلا برای این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها ایجاد گردد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:02

طلایاب شیب تپه

حرکت با طلایاب در شیب تپه میتواند تفکیک طلا یا گنج را در قسمت مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج به انجام نرساند یا فلزیاب یا طلایاب در مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج از خود واکنش نشان ندهد از انجا که تپه نسبت به اطراف خود در میزان درصد شیب تپه دارای مقاومت متفاوت میگردد میتواند در بازتاب علائم سیگنال اثر متقابل بگذارد هر میزان شیب تپه نسبت به زمین مسطح کمتر باشد مقاومت زمین برای فلزیاب بیشتر ازبالا دست تپه میباشد و همین موضوع باعث میگردد که زاویه بدست امده درشیب پایین دست تپه که نزدیک به زمین مسطح میباشد درچند زاویه در مسیر یک ضلع برای فلزیاب ایجاد واکنش نماید و در قسمت بالا دست تپه نهایت دو زاویه بر روی یک ضلع ایجاد واکنش در فلزیاب یا طلایاب مانند مرکز هدف ایجاد نماید که البته بعضی مواقع  این زاویه ها در اضلاع به سمت بالا دست تپه یا پایین دسته تپه میتواند با یکدیگر از نظر نقطه در شیب تپه فاصله طولی داشته باشد  

درزمان حرکت با سرجستجوگردر شیب تپه اپراتورفلزیاب یا کاربرطلایاب باید ترکیب شکل نگهداشتن سرجستجوگر فلزیاب یا طلایاب را برای مشخص نمودن مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج متناسب با شیب تپه جستجو نماید  تا تعادل در ارسال و دریافت علائم وسیگنال شکل گرفته و در نقطه مرکز طلا یا گنج یا اثارباستانی تغییرات در تفکیک ایجاد گردد و زاویه ترکیبی در اطراف هدف اصلی یا گنج یا طلا در دید فلزیاب یا طلایاب قرار نگیرد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:07

فلزیاب بی عیب

فلزیاب بی عیب وجود ندارد هر نوع فلزیاب عیب خود را به نسبت عملکرد و نوع نقشه مدار خود دارد فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب دوربینی یا شعاع زن و نقطه زن و فلزیاب سنسوری و ردیاب هر کدام دارای عیب مربوط به خود میباشد و فلزیاب بی عیب در دنیا وجود ندارد عیب فلزیاب در اینجا مربوط به عملکرد فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب میباشد فلزیاب ها دارای عیب های بصورت ذاتی میباشند  که این عیب ها میتواند به دلیل بربهره بردن از جریان وانرژی ونیرو و امواج و فرکانس باشد

فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد به دلیل انکه توان بالای در تشخیص اهداف و تفکیک اهداف دارا میباشد باید دارای یک اپراتور حرفه ای یا کاربر حرفه ای باشد تا بتواند نوع اهداف را تفکیک نموده و تشخیص دهد این عیب فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی در عملکرد بیشتر به حسن این نوع فلزیاب ها میتواند تعبیر گردد زیرا اگر یک خریدار فلزیاب یک فلزیاب حرفه ای را انتخاب نماید امکان موفقیت با ان درصورت بدست اوردن مهارت و تجربه بیشتر از دیگر فلزیاب ها بدون این تنظیمات میباشد

عیب اساسی هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب بی اف او BFO یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR سادگی عملکرد انها میباشد که همین سادگی در عملکرد فلزیاب این است که تنظیمات مخصوص تفکیک را دارا نمی باشد و به سادگی به هر مانع یا منبعی واکنش نشان داده و درصد خطا ان بسیار بالا میباشد

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب ضعیف

فلزیاب قوی یا فلزیاب ضعیف یا طلایاب ضعیف یا گنج یاب ضعیف را نسبت به فلزیاب قوی یا طلایاب قوی یا گنج یاب قوی میتواند مورد بررسی برای تشخیص ضعیف و قوی بودن قرار داد

فلزیاب ضعیف میتواند فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی باشد که مدار ان طبق اصول یک فلزیاب قوی ساخته نشده باشد

فلزیاب ضعیف نمی تواند یک هدف یا طلا را در عمق زیاد را پیدا نموده و تفکیک نماید  فلزیاب ضعیف نمی تواند در هر نوع صحنه کار یا زمین توان بالانس خود را نگهداشته و دچار بی تعادلی در بالانس میگردد و در شرایط کوهستان یا زمین سفت و سخت نمی تواند اهداف یا طلا را در عمق زیاد کاوش نماید

فلزیاب ضعیف نمی تواند اندازه هدف یا طلا را تشخیص داده یا دارای تنظیمات مربوط به ابعاد هدف یا طلا نمی باشد تا اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب با تغییر این تنظیمات ابعاد بتواند بین ذرات با هدف اصلی یا طلا را تشخیص دهد

فلزیاب ضعیف نمی تواند نوع هدف یا طلا را بصورت مجزا با عدد VDI طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE تفکیک نماید و هدف هم طبقه را از یکدیگر جداگانه تفکیک نماید

فلزیاب ضعیف فقط تفاوت بین فلز اهنی یا فلز غیراهنی را تشخیص داده و بین فلز همه طبقه مانن طلا و نقره و می را بصورت جداگانه تفکیک نماید

 

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب قوی

فلزیاب قوی که در عملیات کاوش هدف یا طلا را در عمق زیاد تشخیص دهد  مهم است فلزیاب قوی یا طلایاب قوی یا گنج یاب قوی باید بتواند اهداف یا فلز بخصوص طلا را در عمق زیاد تفکیک نماید که فلزیاب ها اماتوری یا فلزیاب ها معمولی از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مگنت یا یون یاب یا تسلا نم یتواند فلزیاب قوی باشد چون نمی تواند اهداف یا طلا را در عمق زیاد تشخیص داده و تفکیک نماید و برای این است که فروشندگان این نوع فلزیاب طلایاب گنج یاب که فلزیاب انها فلزیاب وقوی نمی باشد به خریداران فلزیاب این مطلب را که فلزیاب بیشتر از پنج متر یا شش متر نم تواند بگیرد را مطرح مینماید که در رابطه با این نوع فلزیاب ها که فلزیاب قوی نمی باشد درست است و این مطالب در رابطه با فلزیاب پیش می اورند که خریدار جذب خرید فلزیاب از خود نمایند

 

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب پرقدرت

فلزیاب پرقدرت یا گنج یاب پرقدرت یا طلایاب پرقدرت را میتوان از روی توان تفکیک و عمق یابی یا کاوش اهداف در عمق تشخیص داد بخصوص که ان فلزیاب بتواند اهداف مانند طلا را در عمق زیاد تشخیص داده و تفکیک نماید

فلزیاب پرقدرت باید بتواند یک هدف کوچک طلا را در عمق زیاد تفکیک نماید و این عمق زیاد برای یک هدف طلا کوچک یا یک تکه طلا کوچک  بستگی به عمق نهائی ان فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب دارد و به نسبت عمق نهائی ان فلزیاب یک تکه طلا را میتوانید در عمق قرار داده تا فلزیاب انرا پیدا نموده و تفکیک نماید

برای اینکه با فلزیاب بتوان به نهایت عمق برای کاوش یک دفینه یا گنج یا یک هدف دست یافت ابتدا اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب باید از نوع مواد معدنی ومنابع صحنه کار مطلع بوده و سپس نوع الیاژ هدف را به نسبت نوع مواد معدنی ومنابع صحنه کاردر تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC  وتنظیمات سطح و حجم  ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X سیستم فلزیاب تعیین نموده یا اعمال گردد و تعیین درست تنظیمات تفکیک و تشخیص وسطح و حجم یا ابعاد هدف را با در نظر داشتن اندازه و عمق و الیاژ هدف و نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار در سیستم فلزیاب تعیین نمود تا سیستم فلزیاب برای کاوش نوع  و مرکز هدف به حد مطلوب برسد.

نوع علائم منتشر شده یا دریافت گردیده در مدار سیستم فلزیاب برای تشخیص اهداف در عمق اثر میگذارد در عمق یابی هر میزان امواج و جریان و انرژی و فرکانس منتشره در حد پائین باشد توان تشخیص فلزیاب برای یک هدف در عمق زیاد افزایش یافته .

البته بعضی سیستمهای رادار زمینی دستی حرارتی و زیر مجموعه ان توسط طراحان به شکلی طراحی گردیده است که با علائم و جریان و انرژی و فرکانس خیلی بالا میتواند در نقطه زنی در اعماق بالا فعال گردد که این نوع فلزیاب ها که زیر مجموعه رادار زمینی دستی میباشد از نوع فلزیاب مولتی فرکانس است و انواع فرکانس از پایین تا بالا را پله ای در صحنه کار منتشر نموده و با این شرایط اینگونه سیستمها فلزیاب میتواند در یک شرایط کوهستانی یا خاک بد هدف را جستجو و تفکیک نماید توجه نمائید که این نوع فلزیاب باید دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO و ... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی نمی تواند یک هدف کوچک طلا یا یک تیکه کوچک طلا را در عمق زیاد کاوش نماید و ساختار عملکرد این فلزیاب ها به این صورت است و هر میزان بر روی این نوع فلزیاب ها تجهیزات صفحه نمایشگر یا کویل یا لوپ بزرگ یا سنسور سری قرار داده شود توان تشخیص این نوع فلزیاب برای عمق زیاد افزایش نمی دهد

مشخصه یک فلزیاب پرقدرت  یا گنج یاب پرقدرت  یا طلایاب پرقدرت توان تفکیک اهداف در عمق زیاد میباشد

 

 

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب پالسی تفکیک دار

فلزیاب پالسی تفکیک دار نمی تواند مانند فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد عمل تفکیک را به انجام رساند زیرا در فلزیاب پالسی نمی توان ازمدار پردازشگر تفکیک اهداف و فلزات با عدد VDI بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بهره برده شود

در بعضی سیستمهای فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب پالسی ابراز میگردد که فقط طلا GOLD را میگیرد با توجه به انکه اگر مس COPPER را نیز با همان سیستم فلزیاب بگیرید همان واکنش طلا GOLD را دارا میباشد و بین طلا GOLD و مس COPPER تفاوتی نمیگذارد با توجه به انکه ارائه کننده ان سیستم فلزیاب ابراز مینماید سیستم فلزیاب فقط طلا GOLD را میگیرد چنین موضوعی نیست بلکه این سیستمها فلزیاب بیشترتوان تشخیص حالت تفاوت فلزاهنی وغیر اهنی را دارا میباشد و بعضی سیستم ولتاژ القائی یا پالسی را در مدار به شکلی تنظیم مینمایند که فقط غیراهنی را بگیرد و زمان نشان دادن عملکرد سیستم طلا GOLD را به سیستم فلزیاب نشان داده و سپس بر روی یک هدف اهنی گرفته و سیستم فلزیاب به اهن پاسخ نداده و صدای ایجاد نمی نماید با انکه طلا GOLD و مس COPPER که هر دو غیر اهنی است را با همین فلزیاب بگیرید واکنش این نوع فلزیاب بر روی کلیه فلزات غیراهنی یکسان میباشد و نمی تواند تفکیک نماید بلکه فقط تفاوت را تشخیص میدهد حال این واکنش میخواهد با صدا یا اعداد دیجیتال یا بارگرافیک باشد یک واکنش یکسان از خود نشان میدهد یا پاسخ میدهد و نمی تواند بین دو هدف غیراهنی مانند طلا GOLD یا مس COPPER را مشخص یا جدا نماید تا اپراتور متوجه گردد این هدف از کدام نوع است .

البته در بعضی فلزیاب های ولتاژ القائی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO و .... که تنظیم تفکیک EDIT قرارداده شده است و بخاطر ساختار مدار این نوع فلزیاب ها اهداف را نمی توانند درعمق زیادی مشخص نماید و در مدار این نوع فلزیاب ها نمی توان تنظیمات سطح وحجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را تعیین نموده تا توان تشخیص اهداف را افزایش دهد 

 

 

چهارشنبه, 11 اسفند 1395 06:02

فروش گنج یاب

فروش گنج یاب در تمام دنیا در اصل فروش همان فلزیاب است و عده ای برای اینکه فلزیاب خود را بهتر بفروش برسانند از کلمه گنج یاب در زمان فروش یا تبلیغات خود بهره میبرند ساختار مداری در سیستمهای یاینده دنیا بعنوان گنج یاب تا به حال طراحی و ساخته نشده است

بعضی افراد یا شرکت ها نیزبرای اینکه محصول شرکت یا فرد دیگری را نامطلوب و فاقد توانائی در نزد خریدار جلوه دهند ابراز مینمایند فلان سیستمها فلزیاب فلزات قدیمی را نمی تواند بگیرد که این امر از نظر علمی و فنی کاملاً اشتباه است و در اصل یک دروغ محض است واین دسته افراد یا شرکت های این مطالب را ابرازمینمایند برای این است که بازار دیگر افراد یا شرکت ها را خراب نمایند تا سیستمهای فلزیاب خود را که توان پائین داشته را بفروش برسانند و و اضح است که عملاً این افراد نمی توانند با رقیب خود رقابت نمایند این مطالب را ابراز مینمایند و به دلیل انکه توان رقابت با ان شرکت یا سازنده فلزیاب را ندارد اقدام به تخریب شرکت و سیستم فلزیاب رقیب نموده تا سیستم فلزیاب خود را بفروش برسانند و برای همین بیشتر این افراد که دیگران را تخریب مینمایند به خریدار ابراز مینمایند که سیستم فلزیاب که ارائه مینمایند یک سیستم گنج یاب است و سیستم فلزیاب دیگر شرکت ها نمی تواند گنج را پیدا نماید که مطمئن باشید فلزیابی را که این عده نیز بعنوان گنج یاب بفروش میرسانند در اصل همان فلزیاب است و گنج یاب نمی باشد مگر نه خود فروشنده که میگوید سیستم گنج یاب میفروشد خود گنج را پیدا مینمود و از طریق فروش فلزیاب بعنوان گنج یاب کسب درامد نمی نمود

 

 

گروهی با انتن از فاصله دور شعاع زده و بعد نقطه و دیواره هدف را با انتن مشخص نموده و سپس  با صدا یا تصویر ان محدوده و نقطه مرکز هدف را مورد برسی و تائید قرار میدهند تا تمامی احتمالات برای مشخص نمودن هدف واقعی از دیگر منابع و ذرات مورد ارزیابی قرار گرفته وکارائی در تفکیک و تشخیص افزایش یابد و خطا تا حد ممکن از بین برود فلزیاب ترکیبی از پیشرفته ترین نوع فلزیاب میباشد که میتواند با انتن شعاع زنی و نقطه زنی نموده و با صدا زمینه یا تصویری ان نقطه و محدوده را مشخص نمود

 

 

جمعه, 06 اسفند 1395 08:07

خطا فلزیاب

خطا فلزیاب یا خطا طلایاب میتواند دلایل متفاوت داشته باشد و خطا فلزیاب در فلزیاب های معمولی یا فلزیاب اماتوری بالاتر از خطا فلزیاب حرفه ای دارای تنظیمات تفکیک میباشد و خطا فلزیاب میتواند نشات گرفته از تنظیمات اپراتور یا کاربر بر روی سیستم فلزیاب باشد

فلزیاب هر نوع علائم که در صحنه کار است را دریافت نموده یا هر نوع مواد معدنی و منابع و هدف از خود علائم مرتبط به خود را انتشار میدهد یا در صحنه کار پراکنده مینماید

هر نوع منبع که در صحنه کار از خود علائمی را منتشر مینماید دارای شرایط خاص خود همان منبع است

این علائم بطور طبیعی میتواند دارای نویز مختص خود باشد و این این نویزها میتواند در عملکرد سیستم فلزیاب اثر گذاشته و توان تشخیص سیستم فلزیاب را کاهش دهدیا خطا را در واکنش فلزیاب ایجاد نماید

سیستمهای فلزیاب یا ردیاب یا یابنده  به دلیل بهره گیری از جریان یا انرژی یا امواج یا فرکانس  در ذات خود نویز یا منابع حرارتی را دارا میباشد و این نویزها به دو دسته هستند ؛

دسته اول نویزها که مفید هستند و دسته دوم نویزهای که در علائم انتشاری تاثیر نامطلوب میگذارد.

لایه های زمین نیز همین شرایط را از نظر نویزها داشته که نویزها نامطلوب یا مضر از مواد معدنی یا منابع یا اهداف پوسیده شده برای سیستم فلزیاب ایجاد پارازیت مینماید که تشخیص سیستم فلزیاب با اعوجاج روبرو مینماید و این کانال انحرافی عامل تشخیص اشتباه سیستم فلزیاب یا رادار زمینی دستی و یا هر نوع یابنده  میگردد که به استعاره به ان خطا یا انحراف در تشخیص فلزیاب  میگویند.

مواد معدنی و منابع در صحنه کار میتواند علائم دارای نویز را ایجاد نموده که این نویز در صحنه کار پراکنده گردیده و در صورتیکه در ان محدوده انواع مختلف مواد معدنی و منابع وجود داشته باشد انواع مختلف نویز و علائم در ان محدوده انتشار میاید و همه این نویز و علائم به همراه علائم هدف میتواند به سمت سیستم فلزیاب بازتاب شده و سیستم فلزیاب باید این علائم را مورد ارزیابی قرار داده و از بین این علائم و نویزها ان علامت که مربوط به هدف اصلی است را تشخیص دهد و اگر نویز ها و علائم موجود در صحنه کار بازتاب با قدرت بالاتر از علائم هدف را داشته باشد باعث میگردد که سیستم فلزیاب نتواند علائم مربوط به هدف اصلی را مورد پردازش قرار داده و از ارزیابی علائم مربوط به هدف صرف نظر نماید

 هرگونه نویز یا علائم منابع که در صحنه کار پراکنده میگردد و موجب اختلال در تشخیص سیستم فلزیاب میگردد انحراف یا خطا در تشخیص فلزیاب میگویند

عوامل گوناگون در یک صحنه کار میتواند کانال انحرافی مرتبط به ان محدوده را برای سیستم فلزیاب ایجاد نماید و باعث افزایش خطا در ان سیستم فلزیاب در رابطه با ان محدوده میگردد.

 نویزهای مفید ان دسته از علائم میباشد که بر روی واکنش سیستم فلزیاب اثر نامطلوب نمیگذارد و این نویزها مفید میتواند از هدف ایجاد گردد

بعضی از نویزها توسط خود سیستم فلزیاب ایجاد میگردد که اگر سیستم فلزیاب متناسب با مواد معدنی و منابع صحنه کار و الیاژ هدف تنظیم نگردیده باشد نویز ایجاد گردیده توسط فلزیاب نیز میتواند تشخیص سیستم فلزیاب را به انحراف و خطا انداخته

هدف نیز دارای نویز میباشد که نویز مربوط به هدف زمانی مفید است که سیستم فلزیاب متناسب با نوع هدف تنظیم گردیده باشد

 

 

 

صفحه1 از2